YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Videoları

Loading...

GESO Facebook Fotoğraflar

16 Temmuz 2018 Pazartesi

ÜCRETSİZ, HIZLANDIRILMIŞ İNGİLİZCE KURSUMUZUN 3. ETABI TAMAMLANDI ...

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası ve Özel Gaziemir Amerikan Kültür Dil Kursu İşbirliği ile ingilizce öğrenmek isteyenlere yönelik Hızlandırılmış Aktif İngilizce Programı “GAZİEMİR İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR” isimli projemizin 3. etabı başarıyla tamamlandı. Kurslar, esnaf üyeler ve yanlarında çalışan personelleri ile Gaziemir Kent Konseyi’nde temsil edilen STK ları , şehit ve gazi ailelerin yakınlarını da kapsıyor. Kursiyerler, başvuru sırasına uygun olarak eğitime katılıyorlar.
Yabancı dil bilmenin önemine değinen Başkan Süleyman Beyen, "oda olarak üyelerimizin, kaliteli ve ücretsiz yabancı dil öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kursların esnaflarımıza artı değer katacağını biliyoruz. Kurslar, yapmış olduğumuz protokol ve proje çerçevesinde uygulanıyor olup, üyelerimiz ve yanlarında çalışan personelleri, şehit ve gazi ailelerini kapsıyor. " dedi.
Kurs öğretmenimiz Meric Ky 'ya ve değerli kursiyerlerimize teşekkür ederiz.
Süleyman Beyen Meric Ky Ömer Yeğen Tayfun Geylan Adem Balkaya Fikret Kaplan Ogün Sert Cemal Eriş Mustafa Keskin Günay Pınar Hallac Engin Eski15 Temmuz 2018 Pazar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Millet iradesinin ve gücünün galip geldiği 15 Temmuz kanlı işgal ve darbe girişiminin 2. yıldönümünde, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve esnafımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.


22 Haziran 2018 Cuma

063 Nolu Genelge 12.06.2018 (YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI HK.)

063 Nolu Genelge 12.06.2018 (YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI HK.)
İLGİ: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 27/04/2018 tarihli ve 306 sayılı kararı
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinde;  “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın ilgide kayıtlı kararı gereğince,
1- Oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;
Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi, içilmesi,
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç olmak üzere, köy kasaba ve şehirlerde ateşli silahların, patlayıcı maddelerin, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletin, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddelerin taşınması,
 yasaktır.
2- Oy verme günü oy verme süresince (08.00 - 17.00) kahvehane, kıraathane, internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak ve eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir.

Seçim yasaklarına ve yukarıda belirtilen kurallara uymak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecektir.
061 Nolu Genelge 12.06.2018 (YAPI KAYIT BELGESİ)

061 Nolu Genelge 12.06.2018 (YAPI KAYIT BELGESİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğin tam metni Genelgemiz ekine konulmuştur.
       Söz konusu Tebliğe göre,
1- 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi müracaatları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak ve arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olarak hesaplanacak Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecektir.
2- Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da Yapı Kayıt Belgesi vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum kuruluşlara müracaatta bulunulabilecektir.
3- Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların maliklerince, bu belgenin bir örneği belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine verilecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek ve bu belgeler yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.
4- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir.
Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, böylelikle bu yapıların imar ve iskân sorununun çözümlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenleme;  henüz iskânı ya da yapı kullanma izni alınamamış binalarda işyerleri bulunan, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan ve faaliyetlerini geçici ruhsat ile devam ettiren, bu nedenle Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde başvuru, süre uzatımı, devir ve benzeri işlemlerde sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımızı yakından ilgilendirmektedir.
Bilgilerinizi ve bu itibarla Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.060 Nolu Genelge 12.06.2018 (KOSGEB MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ)

060 Nolu Genelge 12.06.2018 (KOSGEB MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

059 Nolu Genelge 06.06.2018 (AT.TR DOLAŞIM BELGELERİNDE ETGB BEYANNAMELERİ İLE İKİNCİ NÜSSA DÜZENLEMESİ)

 059 Nolu Genelge 06.06.2018 (AT.TR DOLAŞIM BELGELERİNDE ETGB BEYANNAMELERİ İLE İKİNCİ NÜSSA DÜZENLEMESİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış olup; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
Ancak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen resmi yazılarda;


 • ETGB beyannameleri (İhracatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılar) kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği,
 • 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin mevzuatları gereği düzenlenmesi talep edilen “İkinci Nüsha” (Duplicate) olanlarının 01 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği, manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi Birlik tarafından onaylanacağı ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğü tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği, elektronik sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüshalarının ise elektronik sistem üzerinden yapılmaya devam edeceği belirtilmektedir.

058 Nolu Genelge 06.06.2018 (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK)

058 Nolu Genelge 06.06.2018 (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK)
EKLER:

057 Nolu Genelge 05.06.2018 (ARABULUCULUK KAMU SPOTU HK.)

057 Nolu Genelge 05.06.2018 (ARABULUCULUK KAMU SPOTU HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İlgide kayıtlı yazıda, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi ile bazı iş uyuşmazlıklarında, 01/01/2018 tarihinden itibaren arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edildiği belirtilerek, işçi ve işverenle birlikte kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesi ve arabuluculuğun tanıtımı amacıyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 45 saniyelik bir spot film hazırlandığı ve bu kamu spotuna meslek kuruluşlarımızca  internet sitelerinde yer verilmesi talep edilmektedir.
Bu nedenle, RTÜK tarafından 22/05/2018 tarihinde onaylanan söz konusu kamu spotunun
adresinden temin edilerek kurumunuzun ve bağlı odalarınızın internet sitelerinden yayımlanması hususunda gereğini rica ederiz.
056 Nolu Genelge 05.06.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİ)

056 Nolu Genelge 05.06.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda; konuya ilişkin detaylı bilgiler ilgi (a) ve ilgi (b)’de yer alan genelgelerimiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
Ancak; teşkilatımızdan gelen geri bildirimler ve uygulamada yaşanan sorunlar neticesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
 1. A-TR Dolaşım Belgesi almak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın işlem yaptırmak istedikleri gümrük müşavirlerinin başvurularının onay işlemleri birlikler tarafından yapılacaktır.
 2. İhracat yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın sicil bilgileri bağlı oldukları odalarca girilecektir.
  Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız ile esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

055 Nolu Genelge 01.06.2018 (DEFTER-BEYAN SİSTEMİ)

055 Nolu Genelge 01.06.2018 (DEFTER-BEYAN SİSTEMİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.


052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)

052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
 Bilindiği üzere, 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından anılan Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere; “e) İşe başlama eğitimi”, “f) Temel eğitim”, “g) Uzaktan eğitim” ve “ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi” bentleri eklenmiştir.
 • 5, 6 ve 7 inci maddelerinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; işverenin, çalışanların eğitim programlarına katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, eğitim programı sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu, temel eğitimi Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen konuları içerecek şekildeçalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlayacağı, işe başlama eğitimini çalışanın fiilen işe başlamasından önce almasını sağlayacağı, bu eğitimin işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebileceği, işe başlama eğitimlerinin, temel eğitimin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olacağı ve uygulamalı olarak verileceği, işe başlama eğitiminin her çalışan için en az iki saat olarak düzenleneceği ve bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacağı,
 • Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışana, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın, yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitim verilmesinin yeterli olacağı, çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işverenin sorumlu olduğu ve bu çalışanların temel eğitimlerinin, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta en fazla 1 yıl, tehlikeli sınıfta en fazla 2 yıl, az tehlikeli sınıfta ise en fazla 3 yıl boyunca geçerli olacağı,
 • Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyeri işvereninin sorumlu olacağı, ancak işverenin kabul etmesi halinde, çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kurslarının temel eğitim yerine geçebileceği  hüküm altına alınmıştır.
 • Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde yapılabileceği,
 • İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere, çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimlerin işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebileceği madde metinlerine eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmek suretiyle; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi … ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmesinin yanı sıra, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da verilebileceği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile eğiticilerin uzmanlık alanının Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan konulara uygun olması koşuluyla verebilecekleri hüküm altına alınmış ve bu suretle Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının esnaf ve sanatkarların çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme imkanı tanınmıştır.
 •  Yönetmeliğin 15 maddesi ile Geçici birinci maddesinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; düzenlenen (işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim v.b.) tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanacağı, temel eğitimlere ilişkin belgelerin Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örneğine uygun olarak düzenleneceği, çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edileceği, ikinci nüshada işverenin imzasının yeterli olacağı bu bağlamda eğitici veya eğiticilerin imzasının aranmayacağı,
 • Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında, eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresinin yer alacağı,
 • Kullanılacak uzaktan eğitim yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olacağı, eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sisteminin eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olacağı, katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınacağı, izleneceği ve raporlanacağı, eğitim programının içeriğinin, katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacağı,
 • Yönetmelik kapsamında daha önce verilen işe başlama eğitimlerinin geçerli sayılacağı, ancak yürürlük tarihinden önce verilen ve fakat mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimlerin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 • EKLER:


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

GESO

Fotoğrafım

► 1970 yılında kurulmuş olan Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası kurulduğu günden bu güne esnaf ve sanatkârlara hizmet vermektedir. Odamız 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabidir. Odamız bünyesinde çağımızın gerektirdiği şekilde bilgisayarlı ortamda süratli ve düzgün hizmet verilmektedir. Büyük oranda üye bilgilerinin güncellenmesi sağlanmış olup günden güne teknolojik gelişmeleri üyelerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.

► Kamu oyuna odamızın ve meslektaşlarımızın çalışmalarını anlatmak için başta internet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarından yararlanılmaktadır. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası web sitesine internet üzerinden kolaylıkla erişebilmektedir. Odamızdaki gelişmelere, hizmetlerimize, üyelere güncel duyurulara, esnaf dünyasını ilgilendiren güncel haberlere, vergi gündemine, kısaca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren tüm konulara odamız internet sayfamızdan 

http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com ve sosyal paylaşım ağlarından http://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar 

http://twitter.com/gaziemiresnaf  ulaşabilmektedir.

  TESK E-kapasite internet sistemi kullanılarak, kapasite raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu sayede odamız tarafından üyelerimizin kapasite raporlarının en doğru ve en hızlı şekilde onaylanmaktadır.

► Vergi levhalarının işyerine asma zorunluluğu kaldırıldı ancak işyerinde bulundurma zorunluluğu devam ediyor. Vergi levhaları bundan böyle internet üzerinden temin edilecektir.

► Her konuda olduğu gibi, KOSGEB destekli kredi uygulamalarında da üyelerimiz bilgilendirilmekte olup yapılacak başvurulara yardımcı olunmaktadır. KOBİ'lerin KOSGEB Destek Programları adı altında yer alan programlarına internet üzerinden başvuru sistemi 01 Aralık 2011 tarihi itibariyle devreye girmiştir. Destek başvuru kullanım kılavuzlarına http:www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

► Ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmetimiz devam etmektedir. İzmir Barosu Avukatlarından Av. Mustafa BURKAZ, Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti vermeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı üyelerimizin bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için odamızla irtibat kurmaları yeterlidir. 

► Üyelerimizin Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları ücretsiz olarak tutulmaya devam ediliyor.

► Üyelerimizin işyerlerinde kullandıkları fiş, fatura, irsaliye, fiyat tarifesi gibi basılı evraklar İESOB’dan kısa sürede temin edilerek üyelerimize ulaştırılmaya devam edilmektedir.

► Periyodik olarak yapılan portör sağlık taramalarının sonuçları odamız aracılığıyla sahiplerine ulaştırılmaktadır. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Veremle Savaş Derneği arasında yenilenen protokol ile portör muayenelerini yaptıran esnaf sanatkarlar, bundan sonra  muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.

► Odamızın geleneksel pilavı Kadir Gecesi’nde Gaziemirlilere dağıtılmıştır.

► İşyerinize ait adres, telefon, ürün ve hizmet bilgilerinizi ÜCRETSİZ olarak  http://rehberkayit.11818.com.tr/11818.aspx adresinden kayıt ettirebilirsiniz.

► Esnaf Kimlik Kartınızla veya http://esnaf.sanayi.gov.tr sitesinden sorgulanarak alınacak internet çıktısı ile Turkcell İletişim Merkezleri’nden Esnaf Paketi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

► Üyelerimizin Tekel Ruhsat İşlemlerinde odamızca yardımcı olunmaktadır. Bununla birlikte 26 Ekim 2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara satışlarında uygulanan özel tüketim vergisi oranı yüzde 69'dan yüzde 65'e indirilmiş olup bakkal, bayi ve büfeci esnafımızın kar payları da yeniden yüzde 4.8'e çıkarılmıştır.

► Gaziemir Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile Gaziemir Kent Konseyi bünyesindeki toplantılar başta olmak üzere kurul ve toplantılara oda temsilcisi gönderilerek odamız temsil edilmektedir. Esnafımızın sorunları her platformda demokratik yollardan dile getirilmektedir

► İzmir’de yaklaşık 131 adet Esnaf Odası var ve bazıları ihtisas, bazıları ise karma olan bu odalar, İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı olarak üyelerinin sorunlarını paylaşmak, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak ve bunlara çözüm yolları bulmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası çeşitli meslekleri içinde barındıran karma bir odadır.

  İşyeri sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın, ilgili belediyeden “İşyeri açma ruhsatı” alabilmesine yönelik olarak, öncelikle İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’ne, ardından da ilgili meslek odasına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Odaya kayıt için ise Sicil Müdürlüğü’ne götürmüş olduğunuz belgelerin birer nüshasını getirmeniz yeterli olmaktadır. (- 1 adet sicil tasdiknamesi - 1 adet vergi levhası fotokopisi - 1 adet nüfus sureti aslı (fotoğraflı) - 1 adet ikametgah senedi aslı - 3 adet fotoğraf )                              

► 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu (Kabul Tarihi : 07.06.2005) MADDE 13. Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler :

- Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.

-  Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katılması zorunludur.

► Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.·          Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası olarak üyelerimizin cep telefonlarına bilgilendirme ve duyuru amaçlı kısa mesajlar göndermekteyiz. Eğer bu mesajları alamıyorsanız cep telefonu numaranızı odamıza bildirerek güncelleyebilirsiniz.

► Kapanış yapan üyeler ise ilgili vergi dairesinden, işyerinin kapatıldığına dair bir yazı (Mükellefiyet Durumu) alır. Bu yazı ve kapanış dilekçesi ile üyenin odaya olan aidat borçları da tahsil edildikten sonra üyenin oda kaydı kapatılır. Üye, Oda tarafından verilen yazıyla birlikte sicil kaydını sildirmek için İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne  yönlendirilir.

► T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

► İşyeri kapatılmış olsa dahi, 5362 sayılı yasanın 61. maddesi gereği, bu hususu kayıtlı odaya bildirmeyen üyelerin, aidat borçlarından sorumluluğu devam etmektedir. Bu durum 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunun’nda “Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı (odadaki) üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.” şeklinde ifade edilmiştir.    

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...