YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Ağustos 2010 Cuma

58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar)

58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar) Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesinin 6.6 nolu “Öncelik ve Tedbir” başlığında “esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılmalarının kolaylaştırılması” öngörülmüştür. Bu öncelik ve tedbir başlığında sorumlu kuruluş Kamu İhale Kurumu, ilgili kuruluşlar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Konfederasyonumuz olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve Kamu İhale Kurumunun bilgi talepleri hakkında aşağıda bilgi verilmektedir.1. Kamu İhale Uygulamalarında Yeterlik Kriterleri: ESDEP’de esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılımlarının arttırılması için; mal ve hizmet alımı uygulama yönetmeliklerinde ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin esnaf ve sanatkarlar açısından değerlendirilmesi ve değişiklik önerilerinin hazırlanması tedbiri yer almaktadır. Bu kapsamda; Kamu İhale Kurumunca söz konusu önerilerin hazırlanması talep edilmektedir.Mal ve hizmet alımlarında uygulanacak yeterlik kriterlerine ilişkin mevzuata, Konfederasyonumuzun internet sayfasındaki Kamu İhale Uygulamaları Bilgi Sitesinden ve Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Yine söz konusu sitede bu konuda hazırlanmış bir bilgi notu da bulunmaktadır.Teşkilatımızca; kamu ihalelerine katılan üyelerinin görüşleri de alınarak, Konfederasyonumuzun internet sayfasındaki Kamu İhale Uygulamaları Bilgi Sitesinde yer alan görüş ve öneri formunun doldurulması ve 13/09/2010 tarihine kadar Konfederasyonumuza iletilmesi gerekmektedir.2. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Elektronik Kılavuzlar: ESDEP kapsamında; Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihaleler için elektronik kılavuzların hazırlanması bir diğer tedbir olarak yer almaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin kılavuzlar hazırlanmış olup söz konusu kılavuzlara Konfederasyonumuzun internet sayfasındaki Kamu İhale Uygulamaları Bilgi Sitesinden ve Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından ulaşılabilmektedir.3. Yerli Malı Belgesi: Bilindiği üzere yerli malını teklif edenlere fiyat avantajı tanınan ihalelerde, teklif edilen malın yerli malı olduğu, TOBB’a bağlı odalar ya da Konfederasyonumuza bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilmektedir. İhaleye teklif veren isteklinin yerli istekli olması zorunlu olmakla birlikte, sunmak zorunda olduğu yerli malı belgesinin teklif veren istekli adına düzenlenmiş olması zorunlu değildir. Kamu İhale Kurumunca kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı bildirilmekte ve bu çalışmaya esas oluşturacak görüş ve önerilerimizin bildirilmesi istenmektedir.Bu çerçevede; Konfederasyonumuzun internet sayfasındaki Kamu İhale Uygulamaları Bilgi Sitesinde bulunan formun doldurularak 27 Ağustos 2010 tarihine kadar Konfederasyonumuza iletilmesi gerekmektedir.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR - GENEL SEKRETER
Bendevi PALANDÖKEN - GENEL BAŞKAN

700 Adet “S Plaka” İhalesi

700 Adet “S Plaka” İhalesi
Haber Kaynak
700 Adet “S Plaka” İhalesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki “S Plaka” sayısının 700 adet arttırılması ihalesi.

1. İdarenin:

a) Adresi: Cumhuriyet Bulvarı, No:1, Kat: 6 Konak/İZMİR

b) Telefon-Faks Numarası : (232) 2931677 – (232) 2931483(FAX)

c) Elektronik Posta Adresi:

2. İhale Konusu: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki “S Plaka” Sayısının 700 Adet Arttırılması İhalesi”.

3. İhalenin;

İhale İçin Müracaat Süresi: 26/08/2010, Saat: 09:00 – 08/09/2010, Saat: 13:00.

İhale İçin Müracaat Yeri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

İhaleye Katılım Hakkı Elde Edenlerin İlan Tarihi: 21/09/2010, Saat:17:30

İhale İçin Teklif Verme Tarihi: 27/09/2010, Saat: 09:00 – 14:00 arası.

İhale tarihi: 27/09/2010, Saat: 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Karşıyaka Kapalı Spor Salonu (Caher Dudayev Bulvarı, Mavişehir Karşıyaka / İzmir)

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

Gerçek Kişiler İçin:

1- Olağanüstü UKOME Genel Kurul tarihi olan 23.08.2010 tarihinden önce şoför esnaflığın seçmiş olduğunu ve fiili olarak icra ettiğini belirtir “Oda Kayıt Belgesi” aslı,

2- Olağanüstü UKOME Genel Kurul tarihi olan 23.08.2010 tarihinden önce yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belirtir, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce 23.08.2010 tarihi itibariyle son altı ay içinde düzenlenmiş, “Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi” nin aslı,

3- İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

4- Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti”,

5- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı,

6- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

7- “Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece “Aslı Gibidir” onaylı fotokopisi.Şirket Adına Şirket Ortağı Kişiler İçin:

1- Olağanüstü UKOME Genel Kurul tarihi olan 23.08.2010 tarihinden önce şoför esnaflığını seçmiş olduğunu ve fiili olarak icra ettiğini belirtir “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

2- Olağanüstü UKOME Genel Kurul tarihi olan 23.08.2010 tarihinden önce alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

3- Ortağı olduğu şirketin kuruluş adresinin İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya” Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi,

4- İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

5- Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti”,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı,

7- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

8- “Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece ‘Aslı Gibidir’ onaylı fotokopisi,

9- Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi.5. İhale Kuralları:

- İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

- İhale için “S Plaka” serbest piyasa bedeli 10.000 TL (Onbin Türk Lirası), ihaleye çıkış bedeli ise 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

- Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edenler ile ihaleye katılamayacak olanlar belirlenerek, hazırlanan listeler 21.09.2010 Salı günü mesai bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır.

- Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkı elde edenler ihaleye çıkış bedelinin 1/5' ini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü Merkez Veznesi'ne yatırıldıktan sonra tahsilat makbuzu ve teklif mektubu bir zarfa konularak, ihalenin yapılacağı 27.09.2010 Pazartesi günü, Saat:09:00 ile 14:00 arasında ihale yerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilecektir.

- İhaleye katılma koşulunu sağlayanların teklif zarfları kendisi veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edilecek bir kişi tarafından elden verilecektir.

- ”Kapalı Teklif Zarfları” ihalenin yapılacağı 27.09.2010 Pazartesi günü, Saat:14:00’ de UKOME Genel Kurulu ve Noter huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.

- İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda 700 kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.

- İhale sonucunda “S Plaka” alma hakkını elde edenler İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır.

- “S Plaka” alma hakkını elde edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

- “S Plakası” almaya hak kazananların teklif zarflarında yer alan bedellerinin tamamı ile Katma Değer Vergisi bedeli; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 5 iş günü içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü Merkez Veznesi'ne yatırılacaktır. Söz konusu bedellerin tamamının yatırılmaması durumunda “S Plaka” alma hakkı iptal edilecektir.

- İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.

- İhale bedeli ve KDV, Merkez Veznesi'ne yatırıldıktan ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzu İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonraki 5 iş günü içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

- “Ticari Taşıt Tahsisi Belgesi” alımını takiben 30 gün içerisinde “S Plakası” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemlerinin; İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya bağlı ilçe tescil şubelerinde yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde “S Plakası” ile ilgili gerekli tescil işlemlerini yaptırmayıp, plakayı araca tescil ettirmeyenlerin “S Plaka” alma hakları iptal edilecek ve yatırılmış olan ihale bedeli kişiye iade edilmeyecektir.

- Satın alınan “S Plaka” spekülatif kazanca neden olunmaması için, veraset yolu ile yapılan intikaller hariç 3 yıl süre ile bir başka kişiye satılamayacak/devredilemeyecek ve herhangi bir şekilde hibe edilemeyecektir.

- İhale sonucu “S Plakalı” araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde aldığı “S Plakası”nın UKOME Genel Kurulu'nca iptal edilerek, ayrıca yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.Güncelleme: 26.08.2010

57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri)

57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri)
Kaynak

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikEĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve esnaf ve sanatkarlarımızı ve teşkilatı ilgilendiren düzenlemeler içeren mevzuat değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin teşkilatımıza duyurulması uygun bulunmaktadır.

1- Vergi Düzenlemeleri: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, ücretlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve elektronik tebliğ ile ilgili hükümleri konusundaki açıklamalara, Konfederasyonumuzun internet adresinden (www.tesk.org.tr) ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 25 Temmuz 2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan söz konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

- Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınları, bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılacaktır. Ancak alışveriş merkezleri içinde bulunan, 1000m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmayacaktır.

- Yönetmeliğin eki olan Ek 1: Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Listesine Su Ürünleri Seyyar Satış Araçları başlığı eklenmiş, bu araçlarda aranacak şartlar belirlenmiştir.

- Yönetmeliğin eki olan Ek 1: Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Listesinin (E) bölümünün (f) alt başlığına eklenen 10 numaralı madde ile internet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaklanmıştır.

- Yönetmeliğin eki olan Ek 1: Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Listesine iki yeni bölüm eklenerek güzellik salonları ve masaj salonları Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile; güzellik salonları ile masaj salonlarının taşıması gereken şartlar, salonlarda sorumlu müdür olarak bulunacakların görev ve sorumlulukları, güzellik uzmanının yapabileceği işlemler, sahip olunması gereken belgeler, güzellik salonları ile masaj salonlarında yapılamayacak işlemler belirlenmiştir.

- Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi gereğince; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte (25/07/2010) mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirecek, bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin tam metnine www.tesk.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

3- Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ağustos 2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile, kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde içeren ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları ve toplumu bu maddelerin zararlı etkilerinden korumak amaçlanmaktadır. Yönetmeliğe göre su bazlı yapıştırıcılar haricinde; solumak, koklamak, içmek veya başka bir şekilde kullanıldığında kişilerde bağımlılık yapabilen kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamayacaktır. Bunun yanında bu ürünlerin 18 yaşın altındaki kişilere satışı da yasaklanmıştır. Bu ürünleri satan işyerleri Yönetmelik ekinde bulunan niteliklere uygun uyarı levhasını asmakla mükellef tutulmaktadır.Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda ise 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca cezai işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve ilgili odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR - GENEL SEKRETER   

Bendevi PALANDÖKEN - GENEL BAŞKAN

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi
İzmir ili metropol alanda faaliyet gösteren servis araçlarının 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı için uygulanacak olan Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 11.08.2010 tarih ve 2010/218 No.lu kararı ile imza altına alınmıştır.
Image Hosted by ImageShack.us
By internetdenizi at 2010-08-27

S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi

S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi
Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce bildirilmiştir.
2010 YILI SERVİS ARAÇLARI GÖRÜNTÜ TARİH VE YERLERİ
Image Hosted by ImageShack.us
By internetdenizi at 2010-08-26

20 Ağustos 2010 Cuma

İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu

İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından verilen iftar yemeği Kaynaklar'da bulunan Birlik Otelde gerçekleşti.

13 Ağustos 2010 22:39

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından verilen iftar yemeği Kaynaklar'da bulunan Birlik Otelde gerçekleşti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından verilen iftar yemeği Kaynaklar'da bulunan Birlik Otelde gerçekleşti.
Kaynaklar'daki İESOB'a ait Birlik Otel'de düzenlenen iftar programına İzmir Valisi Cahit Kıraç, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, birliğe bağlı odaların yöneticileri de katıldı.
İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, yemekte yaptığı konuşmada, birliğin eski başkanı Mehmet Ali Susam döneminde başlatılan iftar geleneğini sürdürdüklerini belirterek, " Gün birlik olma günüdür, esnaflar olarak çevremizdeki fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Sofranızdaki bir zeytini, bir ekmeği paylaşın" dedi.

Kaynaklar'daki İESOB'a ait Birlik Otel'de düzenlenen iftar programına Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Başkan Süleyman BEYEN, II. Başkan Oğuz SEYRAN, üye Mustafa IŞIK, üye Mustafa KESKİN, Denetim Kurulu üyesi Nebahat ÖZGÜR ile Genel Sekreter Erkan ÇOBAN katıldı.

18 Ağustos 2010 Çarşamba

55 Nolu Genelge 10.08.2010 (Sosyal Güvenlik Destek Primi)

55 Nolu Genelge 10.08.2010 (Sosyal Güvenlik Destek Primi)
TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


Konfederasyonumuza teşkilatımızdan gelen yazılarda; 4447 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen ve 4956 sayılı Kanun ile de kapsamı genişletilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin zamanında kesilmemesi nedeniyle, biriken prim borçlarının bir defaya mahsus ödenebilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmiştir.

Konfederasyonumuzca, sosyal güvenlik destek primi borcuna ilişkin olarak bildirimde bulunmayarak prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve emekli maaşlarından başka herhangi bir geliri bulunmayan esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik destek primi borçlarının ve gecikme zamlarının uzun vadede taksitlendirilmesi hususunun değerlendirilmeye alınması istemiyle, konu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmiştir.

Adı geçen Kurumdan gelen 28/07/2010 tarih ve 5982033 sayılı cevabi yazıda; süresi içerisinde ve tam olarak ödenmeyen sosyal güvenlik destek prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanların, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde; bu borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden 36 aya kadar taksitle ödenmesine imkan tanındığı bildirilmiştir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur...

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:
Ek-1 SGK'nın Yazısı Web Sayfamızda Genelgemiz Ekindedir.)

MEGEP Projesi

MEGEP Projesi kapsamında söz konusu meslek alan ve dallarının modül ders ve içeriklerine http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/
internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kahvehaneler Ramazan Ayı Süresince Sahura Kadar Açık...

Kahvehaneler Ramazan Ayı Süresince Sahura Kadar Açık...
06.08.2010 tarihli encümen kararı ile metropol alan içerisinde faaliyet gösteren (internet kafeler hariç) kahvehanelerin ramazan ayı boyunca sahura kadar faaliyet göstermelerine izin verilmiştir.

T.C. İBŞB Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 10.08.2009 tarih,M.35.0.İBB.0.22.622.01/2262/48752 sayılı yazısına istinaden

9 Ağustos 2010 Pazartesi

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete
Sayı : 27658
KANUN
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6014 Kabul Tarihi: 23/7/2010
MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile değişik 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşıdığı fazla yolcu başına” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkrada yer alan “60 Türk Lirası” ibaresi “50 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/7/2010

4 Ağustos 2010 Çarşamba

HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek

HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek
HABER KAYNAK
Spot- İşyerini yenilemek ve geliştirmek isteyen esnaf sanatkarlara yeni kredi imkanı…

Küçük işletmelerin değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmeleri için kendilerini yenilemeleri gerektiğini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Bugün artık gelişen teknolojiyi kullanan, kendini yenileyen esnaf sanatkarlar varlıklarını sürdürebilecektir. Bilgi çağının gereklerini yerine getirmek zorunda olan esnaf sanatkarların imkanlarını genişletmek için yaptığımız çalışmalarda Halkbank ile önemli noktaya ulaştık.’dedi
3 ve 6 ay ödemesiz dönem seçenekli…
‘İşyerimi Yeniliyorum Kredisi’nin esnaf sanatkarlar için oldukça cazip şartlar içerdiğine dikkat çeken Zekeriya Mutlu, ‘Kredinin üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 0.75’ten başlayacak cazip faiz oranlarıyla kullandırılacak kredi, 3 ve 6 aylık ödemesiz dönem seçenekleri de içeriyor. İşyerini yenilemek ve geliştirmek isteyen esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak olan kredinin alt limiti 5 bin lira olacak. 5 bin liranın altında yapılan talepler dikkate alınmayacak. ‘İşyerimi Yeniliyorum Kredisi’ne esnafın büyük ilgi göstereceğine inanıyorum’ diye konuştu
36 aya kadar vade…
‘İşyerimi Yeniliyorum Kredisi’ hakkında Halkbankası şubelerinden detaylı bilgi alınabileceğini söyleyen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Kredi, esnaf ve sanatkârların, işyerlerinin tadilat ve dekorasyon amaçlı finansman ihtiyaçları ile bu kapsamda mal ve hizmet satan tedarikçilerin finansman gereksinimlerinin karşılanmasını hedefliyor. ‘İşyerimi Yeniliyorum Kredisi’, esnafın tadilat, dekorasyon ve yenileme işlemlerinin harcamalarını, 36 ay vadeye kadar uygun şartlarda kredi ile karşılayacak
‘İşyerimi Yeniliyorum Kredisi’, inşaat, onarım, badana, boya, kapı, pencere, döşeme ve çatı yenileme, su –elektrik tesisatı işlemleri, doğalgaz dönüşüm ile enerji verimliliğine dönük yalıtım gibi tadilat işleri ile, her türlü mobilya, teçhizat ve tefrişat harcamaları, tezgah, reyon, stant, vitrin, reklam panolarına yönelik giderleri kapsayacak.’

Doğalgazsız Esnaf Kalmasın

Doğalgazsız Esnaf Kalmasın...
HABER KAYNAK
haber resmi
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile İZMİRGAZ arasında imzalanan protokolle, Birliğe bağlı odalara kayıtlı esnaf sanatkarlara, doğalgaza geçişte önemli avantajlar sağlandı.


İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile İZMİRGAZ Genel Müdürü H. Burçin Yandımata arasında imzalanan protokolle, kayıtlı esnaf sanatkarlara başta Güvence Bedeli olmak üzere, Abonelik Bedeli, doğalgaza geçişte teknik destek sağlanması gibi çeşitli konularda kolaylıklar getirilecek.

Ekonomik ve çevreci enerji…

Birlik Plaza’da düzenlenen imza töreninde konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Gelişen çağın şartlarına ayak uydurmaya çalışan küçük işletmelerin desteklenmesi gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. Doğalgaz da kullanımı hızla yaygınlaşan, ekonomik ve çevreci olma özellikleriyle tercih edilen bir enerji türü. Üretim ve hizmet sektörlerinde önemli kazanımlar sağlayan doğalgazdan esnaf sanatkarların da yararlanması için yapılan protokolün oda üyelerimize önemli katkılar getireceğine inanıyoruz. Sayın Yandımata nezdinde projenin oluşturulmasında emeği geçen İZMİRGAZ çalışanlarına teşekkür ederim ’ dedi.

Yatırımlarımız sürüyor…

İZMİRGAZ Genel Müdürü H. Burçin Yandımata ise, ‘Doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlendiğimiz İzmir’de, 2005 yılından bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda 12 ilçeye hizmet verdik. Mevcut bölgelerde genişletme çalışmalarımız sürerken, yeni bölgelerde de altyapı yatırımlarımız bütün hızıyla devam etmekte.’diye konuştu.İzmir’de çok sayıda esnafın doğalgaz kullandığını belirten Yandımata, ‘Esnaf bu konudaki memnuniyetini dile getirmektedir. İşletme maliyetlerinde önemli ölçüde avantaj sağlayacak olan doğalgazla, esnafımızı buluşturmak, esnafımızın doğalgaza geçişini kolaylaştırmak için yıl sonuna kadar geçerli olacak bir proje geliştirdik.

Yüzde 60 indirim…

İESOB ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz “ Doğalgazsız Esnaf Kalmasın” projesi kapsamında çeşitli kolaylıklar getiriyoruz. Proje kapsamında sunduğumuz en önemli avantaj, esnafımızı doğalgaza geçmekte zorlayan ‘Güvence Bedeli’nde yüzde 60’a kadar varan indirim uygulamasıdır. Güvence bedeli 2 taksitte, abone bağlantı bedeli ise 6 taksitte ödenebilecektir. Nakit veya kredi kartı ile yapılacak taksitlendirmelere vade farkı uygulanmayacaktır. Projeyle birlikte esnafa yönelik olarak getirdiğimiz diğer önemli bir hizmet ise İzmirgaz bünyesinde oluşturulan ‘Alo Esnaf Doğalgaz Hattı’dır. Direk telefon numarası ile sadece esnafa yönelik olarak hizmet verecek olan bu hat, doğalgaza geçmek isteyen tüm esnafa kolaylıklar sağlayacak ve teknik destek hizmeti verecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu ve ekibine teşekkür eder, bu protokolle başlayan iki kurum arasındaki işbirliğinin gelişerek devam etmesinin dilerim.’şeklinde konuştu.

Esnafa sağlıklı protokolü

Esnafa sağlıklı protokolü
HABER KAYNAK
İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Özel Ege Ambulans Servisi - Özel Çiğli Tıp Merkezi arasında dün protokol imzalandı. Esnaf Birliği’ne bağlı odalara üye esnaf sanatkarlar ve yakınları ambulans, hasta nakil, cenaze ve hava ambulansı hizmetlerinden yüzde 10 indirimli yararlanacak.
“Birlik ve 131 oda faydalanacak”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkan Zekeriya Mutlu ve Özel Ege Ambulans Medikal Direktörü Dr. Aykan Çelikel arasında dün protokol imzalandı. Protokole göre Özel Ege Ambulans firması İESOB yöneticileri, birliğe bağlı 131 oda başkanı, yöneticileri ile kayıtlı esnaf ve sanatkarlar ve yakınlarına ambulans, hasta nakil, cenaze ve hava ambulansı hizmetlerini yüzde 10 indirimli olacak. Törende konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, bu hizmetten birlik ve esnaf odaları yöneticileri, esnaf sanatkarlar ile yakınlarının faydalanacağını belirterek, “Protokol ambulans, hasta nakil, hava ambulansı, cenaze hizmetlerini kapsıyor. Temennimiz ne cenaze aracına ne de ambulansa ihtiyacımızın olmaması. Ancak bir ihtiyaç olursa esnafımızın bu hizmetlerden en güzel ve en rahat bir şekilde yararlanmasını istiyoruz. Ege Ambulans, bu hizmetleri esnaf teşkilatı ve yakınlarına yüzde 10 indirimli verecek” dedi.“Çok hayat kurtardık” Özel Ege Ambulans Medikal Direktörü Dr. Aykan Çelikel, sağlıkta SGK reformu ve yerel yönetimlerini sağlık hizmetinin önünün açılması gibi önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. Gaziemir Belediyesi ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Ege Ambulans olarak belediye bünyesinde ambulans hizmeti verdiklerini anlatan Dr. Çelikel, “Gaziemir ilçesinde 112 ambulansının yanında bize ait bir ambulans da 24 saat hizmet veriyor. Bu hizmet sayesinde çok hayat kurtardık. Alsancak’ta 6 özel hastaneye acil ambulans hizmeti veriyoruz. Artık esnaf teşkilatına da hizmet vereceğiz. Böyle bir projeye imza atan Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi. İnsan hayatının çok kıymetli olduğunun altını çizen Dr.Çelikel, esnafa kaliteli ve hızlı hizmet vereceklerini ifade etti.
Resim için tıklayınız
İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve Özel Ege Ambulans Medikal Direktörü Dr. Aykan Çelikel arasında sağlık protokolü imzalandı.

İzmir Öğrenci Rehberi

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde İESOB tarafından, yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerinin İzmir'i tanımaları için "İzmir Öğrenci Rehberi" adlı bir çalışma gerçekleşmişti.
Bu rehber ile öğrencilerimiz, barınma ulaşım yemek vb. ihtiyaçları konusundaki her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı bulmuşlardı.
İzmir'deki tüm üniversiteler hakkında bilgilerin de yer aldığı rehber, yeni öğretim yılında da İESOB Birlik tarafından bastırılacak ve üniversitelerin kayıt bürolarında dağıtılacaktır.
20 bin adet basılması planlanan söz konusu rehberde başta üniversitelerin yakın çevrelerinde olmak üzere öğrencilerin yoğun olduğu semtlerde ve bölgelerde faaliyet gösteren , kendini tanıtmak isteyen oda üyelerimizin ve konuyla ilgilenenlerin en geç 10 Ağustos 2010 Salı gününe kadar İESOB Birliğin Halkla İlişkiler Birimi'ne başvurmaları gerekmektedir... 0 232 482 02 62

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı
İndirmek İçin Link'e Tıklayın..
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı

Ekleme Tarihi : 04.08.2010 Çarşamba 11.44

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği
Yönetmelik için burayı tıklayınız!...

İşyeri açacaklar dikkat! Şartlar değiştiriliyor
Haber Kaynak

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilerek, işyeri açmak için aranacak genel şartlara yeni kriterler getirildi
Güzellik ve masaj salonları yeni getirilen kriterlere uymadığı takdirde bir yıl içinde kapanacak. Yönetmeliğe ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İyerinde Aranacak Genel Şartlar bölümüne "Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan bin metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır" maddeleri eklendi.


DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI DEĞİŞTİRİLDİ


Yönetmelikte yer alan Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu'nun sonuna "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**:1.depo..... 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:" ibareleri ile "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır" cümlesi eklendi. Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 3'te Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ait yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu Formu İşyerinin kullanım alanı sırasından gelmek üzere; "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.. 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo.. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*: ." eklenerek; "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır." cümlesi ilave edildi. Aynı Yönetmeliğin Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere Ait Açılma İzni Raporu Formu'na "İşyerinin kullanım alanı" sırasından gelmek üzere; "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.. 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo.. 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :...." ibaresi eklenerek, "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır" ifadesi konuldu. Aynı Yönetmelikte yer alan "İl Özel İdaresi, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ...Belediye Başkanlığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı formu değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin eki Sıhhi Müesseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler bölümünün Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan yerler ve Benzeri İşyerleri başlığında yer alan Su ürünleri seyyar satış araçları alt başlık eklenerek, su ürünleri perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aranacak şartlar belirlendi. Buna göre, araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır. Tezgahlar paslanmaz olacak. Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı, soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı, kapasiteye uygun su deposu ve lavabo, sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi, Parazit kontrol lambası, elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör, dışarıdan elektrik çekebilme donanımı, atık su toplama deposu bulunacak. Kesim ve dilimleme ekipmanları da paslanmaz olacak.
 
İNTERNET SALONLARINDA HER TÜRLÜ TELEVİZYON YAYINI YASAK


Aynı Yönetmeliğin eki Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri bölümünün İnternet kafe alt başlığına "İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır" ifadesini ekledi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Otel ve Pansiyonlar bölümünden sonra gelmek üzere "Güzellik Salonları", "Masaj Salonları" eklendi.GÜZELLİK VE MASAJ SALONLARINA DA YENİ HÜKÜMLER GETİRİLDİ

Yönetmelik gereği güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak, salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olmasının yanı sıra, birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacak. Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacak. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacak. İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 metrekareden küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecek.
 
GÜZELLİK SALONUNDA BEKLEME SALONU 15 METRE KARE OLACAK


Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 metrekare büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacak. Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak. Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulmayacak. Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak; salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacak. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacak. Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacak. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacak.
 
GÜZELLİK VE MASAJ SALONLARI 1 YIL İÇİNDE YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GELMEZSE KAPATILACAK


Üçünçü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler kısmında Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemekler ve Tarımsal Ürünler Sanayi alt başlığında yer alan "Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan, süper, hiper, gross, mega marketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapmak ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm vb. şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri" maddesi, "Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri" şeklinde değiştirilerek, "500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, çemen üretim tesisleri" maddesi eklendi. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edileceği yönündeki geçici madde de yönetmeliğe girdi.
Haber Kaynak

Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası

Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası

EYLÜL SONUNA KADAR İŞLETME KREDİLERİNDE BÜYÜK FIRSAT

*** 3 AY ÖDEMESİZ, 36 AY VADE AVANTAJI, 300 TL DOSYA MASRAFI
*** KULLANDIRILACAK OLAN KREDİLERDE MİNİMUM 15.000 TL LİMİT, ÜST LİMİT YOK

0-12 AY   % 1,10
13-24 AY % 1,15
25-36 AY % 1,20

15.000 TL İÇİN AYLIK GERİ ÖDEME

12 AY : 1,348 TL
18 AY :    934 TL

24 AY :    726 TL

36 AY :    523 TL

DETAYLI BİLGİ İÇİN ; DENİZBANK GAZİEMİR ŞUBESİ- 0 232 - 251 44 77 / 152

FUNDA ADIN
ERCAN KORKMAZ

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...