YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

19 Ekim 2010 Salı

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur ?

KOSGEB İŞLEMLERİ

KOSGEB İŞLEMLERİ

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur!
KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT VE KOBİ BİLGİ DOKÜMANI – KOBİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.
(kayıt adımlarını zaman aşımı olmaması için maksimum 15 dk içinde tamamlamanız gerekmektedir) 
I –KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT
 1. 1.       www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki “KOSGEB’e ilk kayıt bölümünü” tıklayınız.
 2. 2.       İşletme adını tam olarak büyük harflerle yazınız ve işletme statünüzü seçiniz
 3. 3.       Vergi numarası girişi için; öncelikle il seçimi yaparak gelen listeden bağlı olduğunuz vergi dairesini seçiniz ve vergi numaranızı eğer şahıs işletmesi ise TC kimlik numaranızı yazınız. (vergi numaranız 11 haneden fazla olamaz)
 4. 4.       Yetkili kişi adı soyadı bölümüne Ad ve Soyadınızı yazınız. Yetkili kişinin işletmeniz adına imza atmaya yetkili kişi olmasına dikkat ediniz.
 5. 5.       SSK işyeri no veya yoksa BAĞKUR numaranızı giriniz. SSK işyeri numaranızı 21 hane olarak giriniz, 23 hane ise son 2 haneyi girmeyiniz.
 6. 6.       İşletmenizin kuruluş yılını 4 haneli olacak şekilde giriniz ve işletmenizin bulunduğu yeri seçiniz.
 7. 7.       İşletmenizin ticaret/esnaf sicil numarasını giriniz ve bağlı bulunduğunuz meslek kuruluşunu seçiniz.
 8. 8.       “Faaliyet kodunuzu seçmek için tıklayın” butonuna basarak işletmenize uygun NACE kodunuzu seçiniz ve “kaydet” butonuna basınız.
 9. 9.       İşletmenizin iletişim bilgilerini giriniz ve “İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim  i seçiniz. Bilgilerinizin doğrularını kontrol ettikten sonra “kaydet” butonuna basınız.
 10. 10.   İrtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürütecek ilgili birimi seçtikten sonra “kaydet” butonuna basarak ekrana gelenKullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizi kaydediniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz mail adresinize de gönderilecektir.
II – KOBİ BİLGİ DOKÜMANI VE KOBİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
 1. 1.       www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki “kayıtlı üye girişi bölümünü” tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girerek “giriş” butonuna basınız.
 2. 2.       Girişi yapmak istediğiniz KOBİ beyannamesinin yılını seçerek “ileri” butonuna basınız.
 3. 3.       Karşınıza gelen ekrandan işletmeniz için uygun durumları seçiniz ve “ileri” butonuna basınız. Bu kısımdaki açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz. Eğer işletmeniz bağımsız işletme ise seçeneğin altında yer alan 7 kutucukta işaretli gelir. Eğer işletmeniz bağlı/ortak tanımına uyuyor ise gelen ekranda istenen bilgiler bağlı/ortak işletmenin bilgileri esas alınarak eksiksiz doldurulur.
 4. 4.       Karşınıza gelen ekranda işletme bilgileri doldurulur. İşletmenize ait KOBİ beyannamesini doldurduğunuz yıla ait mali ve SGK bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. Yeni kurulmuş işletmelerde sadece toplam çalışan gün sayısı bölümü doldurulur.
 5. 5.       Toplam çalışan gün sayısı;  KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait SGK tahakkuk fişlerinde yer alan gün sayıları+ BAĞKUR prim gün sayısını ifade eder.  Yeni kurulan işletmelerde kurulduğu yıl esas alınarak bu rakamlar doldurulacaktır. Bu bilgi girildikten sonra YİB sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Toplamı bölümlerini kuruş kısmını yazmadan, nokta veya virgül kullanmaksızın doldurmalısınız.
 1. 6.       Net Satıs Hasılatı; KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait gelir-gider tablosundaki Net Satışları ifade eder. Gelir vergisi beyannamesin de ise Dönem içinde elde edilen hasılat + diğer gelirleri ifade eder.
 2. 7.       Mali Bilanço Toplamı; KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Aktif ya da Pasif toplamı ifade eder. Gelir vergisi beyannamesin de ise gider bölümü + kar/-zararı ifade eder.
 3. 8.       Yetkili personel eklemek için “yetkili ekle “ ye basınız, işletmeyi temsile ve imzaya yetkili (imza sirkülerinde yer alan) kişilerin bilgilerini giriniz. Birden fazla kişi girilebilir ve TC kimlik numarası ile cep telefonu bilgilerinin girilmesi zorunludur.
 4. 9.       Faaliyet konusu üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir, farklı olduğunu düşünüyorsanız “faaliyet konunuzu seçmek için tıklayın” butonuna basarak seçiminizi yapınız ve “kaydet” butonuna basınız.
 5. 10.   Adres bilgileri üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Adres bilgilerinizde değişiklik yapmak, silmek veya yeni adres eklemek istiyorsanız ilgili butona basarak karşınıza gelen ekrandan işleminizi yapınız.
 6. 11.   Tüm işlemleriniz bittiğinde; kontrol edip doğruluğuna emin olduktan, sonra sağ alt bölümdeki “kaydet” butonuna basınız. “İleri”  butonuna basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
 7. 12.   Karşınıza rapor çıktıları ekranı gelecektir; KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi kısımlarından “indir”  butonuna basarak çıktı alınız. Bu belgeler kaşeli/imzalı olarak aşağıda istenen belgelerle beraber bağlı olduğunuz KOSGEB birimine teslim ediniz.  
III –MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER
 1. 1.       KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi (aslı)
 2. 2.       Ortaklık yapısını ve son adresi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi (aslı ve fotokopisi)
 3. 3.       İşletme yetkilisi/yetkililerinin İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi (aslı ve fotokopisi)
 4. 4.       Son 6 ay içerisinde alınmış Oda Faaliyet Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 5. 5.       KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait Kurumlar vergisi/Gelir vergisi beyannamesi ve SGK tahakkuk fişleri. Çalışan yalnızca işletme sahibi ise BAĞKUR’un aktif olduğunu gösterir belge, emekli olması durumunda SGDP kesintisini gösterir belge.
 6. 6.       ADİ ORTAKLIKLAR için: İşletmenin KOSGEB veri tabanındaki isminde “Adi Ortaklık” ifadesinin yer alması, sisteme adi ortaklık vergi no ile giriş yapılması ve işletme statüsünün adi ortaklık olarak belirtilmesi gerekmektedir. KOBİ Bilgi dokümanı ve KOBİ Beyannamesi (aslı) ile beraber, adi şirket ortakları tarafından yazılı olarak hazırlanıp, imzalanmış ve noter tarafından onaylanmış adi ortaklık sözleşmesi, ortaklığa ve her bir ortağa ait vergi levhası, her bir ortağa ait ticaret/esnaf sicil gazetesi, her bir ortağa ait oda faaliyet belgesi, İşletme yetkilisinin imza sirküleri/beyannamesi asılları ve fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir. Adi ortaklık sözleşmesinde, ortaklığı ve ortakları temsile yetkili olan kişiler ile bunlara adi ortaklık adına, KOSGEB desteklerine başvurma ve KOSGEB ile destek sözleşmesi imzalama, taahhütname verme vb konularında açıkça yetki verilmemiş olması halinde; temsilciye bütün ortakların oybirliği ile verilmiş noter onaylı yetki belgesi ya da destek başvurusunda ve devam sürecinde bütün adi şirket ortaklarının katılım sağlanması gerekmektedir.
 7. 7.       BAĞLI/ORTAK İŞLETMELER için: ortak ya da bağlı oldukları işletmelerin; ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, oda faaliyet belgesi (aslı ve fotokopisi) ve bu işletmelere ait SGK tahakkuk fişleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi getirilmelidir.
(KOBİ Beyannamesi ve ekleri her yıl bir önceki yılın mali verilerini içerecek şekilde yeniden güncellenerek getirilmesi zorunludur)
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı -  KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Atatürk OSB 10013 Sokak Çiğli – İZMİR   Tel/Faks : 376 73 27-28-29  / 376 73 28
KOSGEB Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Sinerji Odağı - Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza Çankaya-KONAK-İZMİR   Tel: 482 02 62 (322)
 KOSGEB Ege Bölgesi Sanayi Odası Sinerji Odağı- Cumhuriyet Bulvarı No: 63 Çankaya- KONAK- İZMİR Tel: 455 29 79
not:bilgilendirme beyanı birim olarak KOSGEB Güney Hizmet merkezi müdürlüğü seçilmiş olan işletmeler için ayrıca istenmekte
BİLGİLENDİRME BEYANI

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri VeSınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinde Bu yönetmelik ekinde yer alan formlar ilgili işletme tarafından beyan esasına göre doldurulur. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde esas alınan belge ve formların içerdiği her türlü bilgiden başvuran işletme sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı bilgilere ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerle elde edilen menfaatler kazanılmış hak sayılmaz.” denmektedir.

Ayrıca,  31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in  8. Maddesinin a) Bendinde “Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır” ve  9. Maddesinde İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.”
denmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen hususlarla ilgili Şahsıma/İşletmeme yönelik gerekli bilgilendirme yapıldığını beyan ve taahhüt ederim.…../… /2011                                                                                                                           İmza
                                                                                                           Firma Yetkilisi Adı Soyadı

Kosgeb destek / kredilerinden  faydalanamayacak meslek dalları, Esnaf Online sistemindeki meslekler dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir:
Ambulans Hizmetleri
Arıcılık
Balık Çiftliği İşletmeciliği
Besicilik
Bilardo-Bowling-Atari ve PlayStation Salonu İşletmeciliği
Disko-Taverna-Gazino-Gece Klübü-Pavyon-Birahane ve Bar İşletmeciliği
Eğitime Muhtaç çocukların rehabilitasyon Merkezi İşletmeciliği
Emanetçilik
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
Hamam-Sıhhi Banyo-Kaplıca -Sauna-Solaryum İşletmeciliği
Kahvecilik-Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
Piknik ve dinlenme yeri işletmeciliği
Kreş ve Gündüz Bakımevi işletmeciliği
Lokal işletmeciliği
Mantar üretimi
Masaj Salonu işletmeciliği
Panayır Sirk ve Lunapark işletmeciliği
Plaj işletmeciliği
Seracılık (sera ürünleri yetiştiriciliği)
Ses ve sahne sanatçılığı
Sigorta acenteliğ
Sinema tiyatro ve gösteri merkezi işletmeciliğ
Spor salonu- halı saha ve vücut geliştirme aerobik salonu vb. 
su ürünleri avcılığı
Şans oyunları (milli piyango,loto,toto,ganyan bayii vb.)
Toplantı düğün ve kokteyl vb salon işletmeciliği
Yaşlı bakım ve huzur evi işletmeciliği vb. 

1 yorum:

 1. dtajans olarak eklemek istediğimiz birkaç husus bulunmaktadır.

  KOSGEB nedir?

  KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı),ülkemizdeki KOBİ'lerin rekabet seviyesinin artırılması ve KOBİ'lerin ihracat, Ar-Ge, kurumsallaşma vb. konularda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

  KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haizdir.

  KOSGEB'e nasıl kayıt olunur?

  KOSGEB'e kayıt olmak için www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan "E-KOBİ" menüsünden KOSGEB veritabanına kayıt olmak gerekmektedir. Daha sonra "KOSGEB'e İlk Başvuru" seçeneğine tıklayarak KOSGEB veritabanına kayıt olabilirsiniz.

  KOSGEB desteklerine nasıl başvurulur?

  KOSGEB desteklerine başvurmak için öncelike KOSGEB veritabanına kayıt olmak gerekmektedir. KOSGEB veritabanına kayıt olduktan sonra işletmenin KOBİ olup olmadığının belirlenebilmesi için KOBİ beyannamesi doldurulmalıdır.

  Doldurulan beyanname KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edildikten sonra, istediğiniz KOSGEB desteklerine,kredilerine veya hibelerine başvuru yapabilirsiniz.

  KOSGEB tarafından desteklenen sektörler nelerdir?

  KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin listesine http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16 adresinden ulabilirsiniz.

  KOBİ nedir, nasıl KOBİ olunur?

  KOBİ'ler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahil olduğu bir sınıf/gruptur.

  Türkiye'de KOBİ tanımı:

  Mikro ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 10'dan az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 1.000.000 TL'den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

  Küçük ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 50'den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 5.000.000 TL'den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

  Orta ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 250'den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL'den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

  KOSGEB sadece KOBİ’lere mi finansman sağlıyor?

  Hayır. KOSGEB, girişimci adaylarına da finansman sağlıyor. Girişimci adayları eğitimden geçip, projesini hazırladıktan sonra 30.000 TL’ye kadar hibe, 70.000 TL’ye kadar da kredi yardımı veriyor. Detayları Girişimcilik Destek Programı sayfasından öğrenebilirsiniz.

  KOSGEB kredilerine nasıl başvururum?

  KOSGEB kredi vermemekte, yatırım, ihracat yapmak ve işletme sermayesi için kredi alacak KOBİ'lerin faiz/kar payı ve komisyon vb. masraflarının tamamını veya bir kısmını karşılamaktadır. (Bknz. Kredi Faiz Desteği)

  KOBİ'ler, Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından alacağı kredilerin faiz vb. masraflarının karşılanması amacıyla bu programa başvurabilir.

  Kredi Faiz Desteğinin dışında her yıl farklı öncelik alanlarına göre de çeşitli programlar açılmaktadır.

  Kredi faizi/kar payı vb. masrafların karşılanmasını amaçlayan KOSGEB kredileri 2009 yılında, E-Bilişim Kredisi, Kayıtlı Eleman İstihdamı Kredisi, Kobi İhracat Kredisi, Gıda Sektörü Makine/Teçhizat şeklinde gerçekleşmiştir.

  KOSGEB kredileri 2010 yılında, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi, İhracat Kredisi Programı şeklinde gerçekleşmiştir.

  KOSGEB kredilerden 2011 yılında da 100.000 işletmenin yararlanacağı açıklanmıştır. Yeni pakette üst limitinin 50.000 TL olacağı ve bu programdan hiç yararlanmayan KOBİ'lerin KOSGEB kredi faiz desteğinden yararlanacağı duyurulmuştur.

  2012 yılında KOSGEB tarafından herhangi bir kredi programı uygulanmamıştır.

  Detaylı bilgiler http://www.dtajans.com web sitesinde mevcuttur.

  YanıtlaSil

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...