YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

23 Mart 2011 Çarşamba

Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçları İçin Yeniden Yapılandırma

60 bin esnafın 215 milyon lira kooperatif cezası silinecek, 120 bin kefil rahatlayacak

KAYNAK
Sanayi Bakanı Nihat Ergün, 60 bin esnaf ile bunların 120 bin kefilinin, kredi kefalet kooperatiflerine 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Esnaf ve sanatkarların 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanırken, esnafa 3 seçenek sunulacak.


TÜRKİYE’deki 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin, kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak. Esnaf ve sanatkarların 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacak. Sanayi Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Esnafın kamuya olan borçları yapılandırılıyor, kooperatiflere olan borçlar da yapılansın, yeni bir temiz sayfa açılsın, esnafımız 2011 yılına, yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik” dedi.
15 Nisan’a kadar başvuru
Nihat Ergün’ün verdiği bilgilere göre, kredi borcu 2011 yılından önce kooperatif takibine intikal edenler, 15 Nisan’a kadar başvurmaları halinde bu yeniden yapılandırmadan faydalanacak. Bu çerçevede kredi borcu ana para tutarının 3’te birini peşin, kalanını ise peşin ödemeden sonraki 2 ay içinde 2 taksit halinde ödeyecek ortaklardan gecikme faizi alınmayacak. Borcun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edilirse, borcun takibe alındığı tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yılık yüzde 5 gecikme faizi uygulanacak ve tespit edilen toplam borç yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirilecek.
24 ay taksit imkanı da var
Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde ise borcun takibe alındığı tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık yüzde 12 gecikme faizi uygulanacak ve tespit edilen toplam borç 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirilecek. Böylece 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacak. 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacak.
Yeniden yapılandırma hangi yöntemle işleyecek
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu, üçte bir peşin kalanını 2 ay 2 taksitte öderse, gecikme faizi uygulanmayacak sadece anapara tahsil edilecek. Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu durumda Esnaf ve sanatkar 20 bin 800 TL borçtan kurtulmuş oluyor.
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu, 2011 yılı sonuna kadar taksitlendirirse (dün başvurduğu dikkate alınarak) gecikme faiz oranı yüzde 5’ten hesaplanacak. Böylece toplam borç tutarı 12 bin 620 TL ve taksit sayısı da 9 olacak.Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar, toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu duruma Esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 18 bin 180 TL’sinden kurtulmuş olacak.
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu 24 ay taksitlendirirse, (dün başvurduğu dikkate alınarak) gecikme faiz oranı yüzde 12’den hesaplanacak. Böylece toplam borç tutarı 16 bin 240 lira ve taksit sayısı 24 olacak. Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar, toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu durumda esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 14 bin 560 TL’sinden kurtulacak.
Talep TESKOMB’dan
BORÇLARA yeniden yapılandırma getiren Torba Kanun düzenlemesinin ardından, kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da, kooperatif takibindeki borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yoğun bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Nihat Ergün, “Bu durum karşısında TESKOMB, kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma yaparak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından görüş istedi. Biz de birliğin bu talebini olumlu değerlendirdik, TESKOMB’a esnaf ve sanatkarlar için önemli bir rahatlama sağlayacak bu düzenlemenin bir an önce yapılmasını önerdik” diye konuştu.
Potansiyel kredi hacmi 6.5 milyar lira olacak
KREDİ kullandırabilen kooperatif sayısının 2002 sonunda 402 olduğunu, bugün bu sayının 757’ye ulaştığını kaydeden Nihat Ergün, şöyle konuştu: “2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi tutarı 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklaşık 4 milyar lira kredi kullandı. Bir başka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 4 katına, kredi miktarı ise 26 katına çıktı. Her yıl, bütçeye esnaf kredilerinin faiz maliyetleri için ödenek ayırıyoruz. 2011 bütçesi için 327 milyon lira ödenek ayırdığımız düşünürsek, bu yıl Halk Bankası’nın oluşturacağı potansiyel kredi hacmi, 6.5 milyar lira gibi çok ciddi bir rakama ulaşabilecektir.”
Kredi üst limitleri 100 bin lira oldu
TÜRKİ-YE’nin her tarafında kurulan 931 kredi ve kefalet koope-ratifinin, yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkara hizmet sunduğunu, bu kooperatiflerin, çalışmalarını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) çatısı altında sürdürdüklerini kaydeden Nihat Ergün, TESKOMB’ün kefaletiyle, esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası kaynaklarından düşük faizli kredi kullana-bildiklerini hatırlattı. Ergün, şunları söyledi: “Bu dönemde hazine, faiz oranlarının yüzde 50’sini karşılamaya başlamış, faiz oranlarının da indirilmesiyle birlikte, kredi şartlarında muazzam bir iyileşme yaşanmıştır. 2002 yılında fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarlarımız, bugün bir yıldan kısa kredilerde sadece yüzde 5, bir yıldan uzun kredilerde ise sadece yüzde 6 faizle kredi kullanabiliyor. Sadece faiz oranlarını düşürmekle kalmadık, kredi üst limitlerini de 5 bin liradan 100 bin liraya çıkardık. Kredilerden kesinti yüzde 3.5 düzeyine indi.”

Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçları İçin Yeniden Yapılandırma
KAYNAK
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Bilindiği üzere, TESK'in büyük çabaları sonucunda, 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkarın kamuya olan kesinleşmiş borçlarının tamamı yeniden yapılandırılmış ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiştir.


Ayrıca, TESK ile Varlık Yönetim Şirketleri arasında 14/03/2011 tarihinde imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarların kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştır.

Bu gelişmeler, esnaf ve sanatkarlarımızca büyük bir ilgiyle karşılanmış ancak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan T.Halk Bankası Esnaf Kredileri borçlarının da yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesi yönündeki talepler Konfederasyonumuza iletilmiştir.

Söz konusu talepler ilgili makamlara yazılı ve sözlü olarak her platformda iletilmiş, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçların da yeniden yapılandırılması yönünde yoğun çaba sarf edilmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin bağlı olduğu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği bu talepleri değerlendirmiş ve esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarının yeniden yapılandırılması kararı almıştır. TESKOMB tarafından yapılan açıklamada; kredi borcu 31/12/2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortakların 15 Nisan 2011 tarihine kadar kooperatife başvurmaları kaydıyla;

1- Takibe intikal eden kredi borcu anapara tutarının 1/3 ünü (üçte bir) peşin, kalanını iki taksitte ödeyecek (peşin ödemeden sonraki iki ay içerisinde) ortaklardan gecikme faizi tahsil edilmeyeceği,
2- Kredi borcunun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %5 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borç yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği,
3- Kredi borcunun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %12 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borcun 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği
bildirilmiştir.
Esnaf ve sanatkarlara önemle duyurulur...

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

GESO

Fotoğrafım

► 1970 yılında kurulmuş olan Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası kurulduğu günden bu güne esnaf ve sanatkârlara hizmet vermektedir. Odamız 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabidir. Odamız bünyesinde çağımızın gerektirdiği şekilde bilgisayarlı ortamda süratli ve düzgün hizmet verilmektedir. Büyük oranda üye bilgilerinin güncellenmesi sağlanmış olup günden güne teknolojik gelişmeleri üyelerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.

► Kamu oyuna odamızın ve meslektaşlarımızın çalışmalarını anlatmak için başta internet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarından yararlanılmaktadır. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası web sitesine internet üzerinden kolaylıkla erişebilmektedir. Odamızdaki gelişmelere, hizmetlerimize, üyelere güncel duyurulara, esnaf dünyasını ilgilendiren güncel haberlere, vergi gündemine, kısaca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren tüm konulara odamız internet sayfamızdan 

http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com ve sosyal paylaşım ağlarından http://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar 

http://twitter.com/gaziemiresnaf  ulaşabilmektedir.

  TESK E-kapasite internet sistemi kullanılarak, kapasite raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu sayede odamız tarafından üyelerimizin kapasite raporlarının en doğru ve en hızlı şekilde onaylanmaktadır.

► Vergi levhalarının işyerine asma zorunluluğu kaldırıldı ancak işyerinde bulundurma zorunluluğu devam ediyor. Vergi levhaları bundan böyle internet üzerinden temin edilecektir.

► Her konuda olduğu gibi, KOSGEB destekli kredi uygulamalarında da üyelerimiz bilgilendirilmekte olup yapılacak başvurulara yardımcı olunmaktadır. KOBİ'lerin KOSGEB Destek Programları adı altında yer alan programlarına internet üzerinden başvuru sistemi 01 Aralık 2011 tarihi itibariyle devreye girmiştir. Destek başvuru kullanım kılavuzlarına http:www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

► Ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmetimiz devam etmektedir. İzmir Barosu Avukatlarından Av. Mustafa BURKAZ, Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti vermeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı üyelerimizin bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için odamızla irtibat kurmaları yeterlidir. 

► Üyelerimizin Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları ücretsiz olarak tutulmaya devam ediliyor.

► Üyelerimizin işyerlerinde kullandıkları fiş, fatura, irsaliye, fiyat tarifesi gibi basılı evraklar İESOB’dan kısa sürede temin edilerek üyelerimize ulaştırılmaya devam edilmektedir.

► Periyodik olarak yapılan portör sağlık taramalarının sonuçları odamız aracılığıyla sahiplerine ulaştırılmaktadır. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Veremle Savaş Derneği arasında yenilenen protokol ile portör muayenelerini yaptıran esnaf sanatkarlar, bundan sonra  muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.

► Odamızın geleneksel pilavı Kadir Gecesi’nde Gaziemirlilere dağıtılmıştır.

► İşyerinize ait adres, telefon, ürün ve hizmet bilgilerinizi ÜCRETSİZ olarak  http://rehberkayit.11818.com.tr/11818.aspx adresinden kayıt ettirebilirsiniz.

► Esnaf Kimlik Kartınızla veya http://esnaf.sanayi.gov.tr sitesinden sorgulanarak alınacak internet çıktısı ile Turkcell İletişim Merkezleri’nden Esnaf Paketi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

► Üyelerimizin Tekel Ruhsat İşlemlerinde odamızca yardımcı olunmaktadır. Bununla birlikte 26 Ekim 2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara satışlarında uygulanan özel tüketim vergisi oranı yüzde 69'dan yüzde 65'e indirilmiş olup bakkal, bayi ve büfeci esnafımızın kar payları da yeniden yüzde 4.8'e çıkarılmıştır.

► Gaziemir Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile Gaziemir Kent Konseyi bünyesindeki toplantılar başta olmak üzere kurul ve toplantılara oda temsilcisi gönderilerek odamız temsil edilmektedir. Esnafımızın sorunları her platformda demokratik yollardan dile getirilmektedir

► İzmir’de yaklaşık 131 adet Esnaf Odası var ve bazıları ihtisas, bazıları ise karma olan bu odalar, İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı olarak üyelerinin sorunlarını paylaşmak, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak ve bunlara çözüm yolları bulmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası çeşitli meslekleri içinde barındıran karma bir odadır.

  İşyeri sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın, ilgili belediyeden “İşyeri açma ruhsatı” alabilmesine yönelik olarak, öncelikle İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’ne, ardından da ilgili meslek odasına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Odaya kayıt için ise Sicil Müdürlüğü’ne götürmüş olduğunuz belgelerin birer nüshasını getirmeniz yeterli olmaktadır. (- 1 adet sicil tasdiknamesi - 1 adet vergi levhası fotokopisi - 1 adet nüfus sureti aslı (fotoğraflı) - 1 adet ikametgah senedi aslı - 3 adet fotoğraf )                              

► 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu (Kabul Tarihi : 07.06.2005) MADDE 13. Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler :

- Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.

-  Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katılması zorunludur.

► Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.·          Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası olarak üyelerimizin cep telefonlarına bilgilendirme ve duyuru amaçlı kısa mesajlar göndermekteyiz. Eğer bu mesajları alamıyorsanız cep telefonu numaranızı odamıza bildirerek güncelleyebilirsiniz.

► Kapanış yapan üyeler ise ilgili vergi dairesinden, işyerinin kapatıldığına dair bir yazı (Mükellefiyet Durumu) alır. Bu yazı ve kapanış dilekçesi ile üyenin odaya olan aidat borçları da tahsil edildikten sonra üyenin oda kaydı kapatılır. Üye, Oda tarafından verilen yazıyla birlikte sicil kaydını sildirmek için İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne  yönlendirilir.

► T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

► İşyeri kapatılmış olsa dahi, 5362 sayılı yasanın 61. maddesi gereği, bu hususu kayıtlı odaya bildirmeyen üyelerin, aidat borçlarından sorumluluğu devam etmektedir. Bu durum 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunun’nda “Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı (odadaki) üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.” şeklinde ifade edilmiştir.    

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...