YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Aralık 2012 Pazartesi

Gaziemir'de 2012 Yılının En Başarılı Mesleki Örgütü: Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası


Gaziemir'de 2012 Yılının En Başarılı 
Meslek Örgütü: 
Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Başkanlığını Süleyman Beyen'in yaptığı Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası bu kategoride kullanılan 2044 oydan yüzde 57,1'ini alarak (1168 oy ile) ankette birinci oldu.

Gaziemir'de 2012 Yılının en başarılıları belirlendi...
Yerel Haberci internet sitesi okuyucuları Gaziemir'de yılın en başarılı isimleri ve kurumlarını oylarıyla belirledi.

Yerel Haberci'nin 6 Aralık 2012 Perşembe günü Saat: 14.07'de başlattığı ve 10 gün süren anketlerde okuyucular Gaziemir'de 2012 yılının En Başarılı Siyasetçisi, En Başarılı Yardımlaşma Örgütü, En Başarılı Dayanışma ve Kültür Derneği, En Başarılı Meslek Örgütü, En Başarılı Belediye Hizmeti' ni kullandıkları oylarla belirlediler. Yerel Haberci'nin bir önceki anketinde okuyucuların oylarıyla Gaziemir'de En Başarılı Belediye Meclis Üyeleri belirledi.
Okuyucu oylarıyla, Gaziemir'de 2012 Yılının En Başarılıları Anketi' nde alınan sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

30 Aralık 2012 Pazar

090 Nolu Genelge 20.12.2012 (Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği)

090 Nolu Genelge 20.12.2012 (Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12090.php

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği

Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 5 Aralık 2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
            Söz konusu Tebliğ Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, Tebliğ ile düzenlenen hususlar, genel esasları ile aşağıda yer almaktadır.
1. Kanatlı eti ve kırmızı et karıştırılarak ürün üretilemeyecektir. Ancak kırmızı etler ve kanatlı etler kendi içinde karıştırılarak ürünler üretilebilecektir. Örneğin; tavuk-hindi eti karışımından ya da dana-koyun eti karışımından sosis, salam vb. ürünler üretibilecektir.
2. Daha önceden salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde mekanik olarak ayrılmış etlerin (kemiğe yapışmış etin mekanik olarak ayrılması) kullanımına izin verilirken, yeni düzenlemeye göre mekanik olarak ayrılmış etlerin tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecektir.
3. Mevcut uygulamada “Isıl işlem görmüş sucuk benzeri ürün” olarak adlandırılan ürün; yeni tebliğde “Isıl işlem görmüş sucuk”olarak adlandırılacaktır.
4. Fermente sucukta, ısıl işlem görmüş sucukta, pastırmada, dönerde, köftede et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri ilave edilemeyecektir.
5. Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin genel etiketleme kurallarına ek olarak özel kurallar belirlenmiştir. Ürün isimleri, aynı renk, aynı yazı karakterinde olacak ve yazıdaki harf büyüklüğü en az 3 mm olacaktır.
6. Tebliğ kapsamındaki ürünlere (monosodyum glutamat) gibi katkı maddeleri ile et aromaları katılamayacaktır.
7. Tebliğ kapsamında et ürünlerine ilişkin fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, köfte, döner, kavurma, pastırma gibi ürün tanımları ve ürünlere ait özellikler belirlenmiştir.
8. Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarını üreten ve/veya satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilip ve ayrı olarak satışa sunulacaktır. 
9. Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilerek günlük olarak satışa sunulabilecektir. Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilecektir.
10. Bu konularda faaliyet gösteren işletmelere 1 Mart 2013 tarihine kadar uyum süresi verilecektir.
11. Bu tarihten sonra Tebliğe aykırı davrananlar hakkında ise Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacaktır.
            Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, esnaf ve sanatkarların Tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği

Duyuru İzmir Esnaf Sicil Müdürlüğü 31.12.2012 pazartesi günü saat 11.30 a kadar hizmet verecektir.

Bilindiği üzere, bankalarca her yılın son iş günü vergi tahsilatları işlemleri sistemden engellenerek icmaller, alındılar, yedeklemeler ve yeni yıl için seri sıra no sıfırlamaları yapıldığından 31.12.2012 pazartesi günü saat 12.00 dan sonra tahsilat işlemleri yapılamamaktadır.

Bankalar tarafından tahsilat işlemleri yapılamadığından; İzmir Esnaf Sicil Müdürlüğü 31.12.2012 pazartesi günü saat 11.30 a kadar hizmet verecektir.

 Üyelerimize duyurulur...

17 Aralık 2012 Pazartesi

Esnaf Dünyasından Güncel Haberler Ve Duyurular... 17 Aralık 20122012 Yılı Genelgeleri2011 Yılı Genelgeleri2010 Yılı Genelgeleri
2009 Yılı Genelgeleri2008 Yılı Genelgeleri2007 Yılı Genelgeleri
2006 Yılı Genelgeleri2005 Yılı Genelgeleri2004 Yılı Genelgeleri
2003 Yılı Genelgeleri2002 Yılı Genelgeleri2001 Yılı Genelgeleri
2000 Yılı Genelgeleri1999 Yılı Genelgeleri1998 Yılı Genelgeleri
1997 Yılı Genelgeleri1996 Yılı Genelgeleri1995 Yılı Genelgeleri
1994 Yılı Genelgeleri


Denizbank İşletme Karttan Kırtasiye Sektörüne Yönelik Kampanya
DİKKAT: BÜTÜN İŞLETMELER “İŞLETME KAYIT BELGESİ” ALACAK ...
Devamını oku...
Başbakanlıktan Myanmar Yardım Kampanyası ...
Yumurta Denetimleri Başlıyor...
Kazakistan Girişimciliği Geliştirme Fonu - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi İşbirliği
Fuarlara Katılacak Firmalar Hk.
HSBC KREDİ NET BAYRAM KAMPANYASI 5000 TL BAYRAM KAMPANYASI...
Okullar Hayat Olsun Projesi...
Türk Kızılayı'ndan Ramazan Öncesi GAZİEMİR'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Turizm Sezonu...
Devamını oku...
Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi kapsamında taşımacı esnafımız için mevzuatlar...
Devamını oku...
Avrupa İyi Uygulama Ödülleri
Devamını oku...
TL Simgesi Hakkında
6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun
Devamını oku...
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi- İZKA
Devamını oku...
TESK'in 15.06.2012 Tarih ve 1248 sayı, 44 no.lu genelgesi
Gaziemir'de umuma açık eğlence ve istirahat yerleri 02.00 ye kadar açık kalacak...
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - Bilgilendirme Toplantısı
Esnafa 'Şifa' verecek protokol... 
İESOB Sicil Müdürlüğü'nde Alo Esnaf Projesi tanıtılıyor... 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında eğitim ve belgelendirme  sistemi oluşturulmasına ilişkin olarak açıklamalar
Mükellef Bilgileri Bildirimi" nin verilme süresi 29.06.2012 tarihine kadar uzatılmıştır...
(PEGASE Projesi Bülteni) 034 Nolu Genelge
İş Sağlığı  ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi'ne katılmak isteyen üyelerimize önemle duyurulur...
117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 İNDİRİM HAREKETİ
İş Mevzuatı,İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hakkında Danışmanlık  Hakkında
Şoförlerin Sigortalılığı - 032 Nolu Genelge 13.04.2012
Ege Kalite Günleri (7-25 Mayıs 2012)
SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ - YILLIK İŞLETME CETVELİ
TURKCELL ESNAF PAKETİ
TAPDK TEKEL SATIŞ BELGESİ 2012 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !..
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Duyuru
Genel Sağlık Sigortası'yla ilgili Herkesin merak ettiği 50 soruya SGK'dan yanıt
Esnaf Dünyasından Güncel Duyurular 07 MAYIS 2012
Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi
700 adet S Plaka Dağıtım İhalesini Kazanan Üyelerimizin listesi
Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)
Devamını oku...
Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi İşlemleri 

Mevzuat   Genelgeler  2012 Yılı / 2012 Yılı Genelgeleri
089 Nolu Genelge 17.12.2012 (KOBİ'ler İçin En Sıkıntılı 10 Mevzuat Alanı)
088 Nolu Genelge 14.12.2012 (Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu)
087 Nolu Genelge 11.12.2012 (Çıraklık Sözleşmesi)
086 Nolu Genelge 11.12.2012 (Foto Epilasyon)
085 Nolu Genelge 06.12.2012 (DışTicaret Organizasyonlrının Koordinasyonu)
084 Nolu Genelge 21.11.2012 (Sanayi Sicil Belgesi)
083 Nolu Genelge 16.11.2012 (PEGASE Projesi 4. Bülteni)

082 Nolu Genelge 02.11.2012 (Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusak Teklif Çağrısı)
081 Nolu Genelge 17.10.2012 (Yaygın Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü)
080 Nolu Genelge 12.10.2012 (ATAUM Eğitimi)
079 Nolu Genelge 04.10.2012 (Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR 2010)
078 Nolu Genelge 03.10.2012 (TESK Başkanlar Kurulu)
077 Nolu Genelge 28.09.2012 (Çalışma Ziyaretleri)

076 Nolu Genelge 12.09.2012 (2012/75 Sayılı Genelgeye Ek (Form A Belgesi Resmi Mühür ve İngilizce Kaşe Örnekleri)
075 Nolu Genelge 11.09.2012 (Form A Belgesi Resmi Mühür ve İngilizce Kaşe Örnekleri)
074 Nolu Genelge 11.09.2012 (Ahilik Kutlamaları)
073 Nolu Genelge 06.09.2012 (5378 SAyılı Kanun Uygulamaları)
072 Nolu Genelge 24.08.2012 (2012/31 Sayılı Genelgeye Ek Avrupa KOBİ Haftası Türkçe Web SAyfası)

071 Nolu Genelge 17.08.2012 (Ahilik Haftası Kutlamaları)
070 Nolu Genelge 17.08.2012 (2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları)
069 Nolu Genelge 15.08.2012 (Yumurta Denetimleri)
068 Nolu Genelge 10.08.2012 (Fuarlara Katılacak Firmalar Hakkında)
067 Nolu Genelge 10.08.2012 (Kazakistan)
066 Nolu Genelge 07.08.2012 (Ücret Tarifeleri)
065 Nolu Genelge 07.08.2012 (Katılma Payı ve Yıllık Aidat Borçları)
064 Nolu Genelge 27.07.2012 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliğ Taslağı)
063 Nolu Genelge 27.07.2012 (A+A İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Emniyet Fuarı)
062 Nolu Genelge 26.07.2012 (Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu)
061 Nolu Genelge 25.07.2012 (ATAUM Eğitimi)
060 Nolu Genelge 19.07.2012 (Ekmek Hijyeni Eğitim Dokümanları)
059 Nolu Genelge 19.07.2012 (PEGASE Projesi 3. Bülteni)
058 Nolu Genelge 17.07.2012 (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik)
057 Nolu Genelge 17.07.2012 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği)
056 Nolu Genelge 17.07.2012 (Katılma Payı ve Yıllık Aidat Borçları)
055 Nolu Genelge 17.07.2012 (Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik)
054 Nolu Genelge 16.07.2012 (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82. Maddesinde Yapılan Değişiklik Hk.)
053 Nolu Genelge 11.07.2012 (Ekmekte Hijyen Eğitimi Protokolü Hk.)

052 Nolu Genelge 09.07.2012 (Hijyen Eğitimi Protokolü Hk)
051 Nolu Genelge 05.07.2012 (Teminat)
050 Nolu Genelge 04.07.2012 (TL.Hakkında)
049 Nolu Genelge 28.06.2012 (2012 Yılın Ahisi Seçimi)
048 Nolu Genelge 27.06.2012 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
047 Nolu Genelge 27.06.2012 (Kapasite Raporu Tasdik Ücretleri)
046 Nolu Genelge 18.06.2012 (Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması)
045 Nolu Genelge 15.06.2012 (AB Proje Danışmanları İçin Mesleki Profil ve Standartların Geliştirilmesi Projesi Anketleri)
044 Nolu Genelge 15.06.2012 (Sınav Harcı)
043 Nolu Genelge 15.06.2012 (6322 Sayılı Torba Kanun)

042 Nolu Genelge 05.06.2012 (Kore-Türkiye Kamu Alımları Semineri)
041 Nolu Genelge 04.06.2012 (PEGASE Projesi 2. Bülteni)
040 Nolu Genelge 31.05.2012 (Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - Bilgilendirme Toplantısı)
039 Nolu Genelge 30.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
038 Nolu Genelge 25.05.2012 (Kapsam Dışı Meslek Dalları)
037 Nolu Genelge 24.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
036 Nolu Genelge 16.05.2012 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
035 Nolu Genelge 16.05.2012 (Etik Günü ve Haftası)
034 Nolu Genelge 11.05.2012 (PEGASE Projesi Bülteni)

033 Nolu Genelge 26.04.2012 (Unıon Palace Hotel)
032 Nolu Genelge 13.04.2012 (Şöförlerin Sigortalılığı)
031 Nolu Genelge 05.04.2012 (Avrupa KOBİ Haftası)
030 Nolu Genelge 05.04.2012 (A.TR Dolaşım Belgelerinin ve Menşe İspat Belgelerinin Onayı Ve Takibi)
029 Nolu Genelge 04.04.2012 (Katılım Payı Hakkında)


028 Nolu Genelge 04.04.2012 (Unıon Palace Hotel)
027 Nolu Genelge 02.04.2012 (Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları)
026 Nolu Genelge 02.04.2012 (Belarus Cumhuriyeti'ne Yurt Dışı İş Gezisi)
025 Nolu Genelge 27.03.2012 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Fiyat Tarifeleri)
024 Nolu Genelge 23.03.2012 (Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü)
023 Nolu Genelge 22.03.2012 (Tarım Fuarı)
022 Nolu Genelge 14.03.2012 (İntibak Kanunu)
021 Nolu Genelge 13.03.2012 (KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri)
020 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Genç Girişimciler İçin Erasmus))
019 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğitimi)
018 Nolu Genelge 13.03.2012 (Tayvan İle İlişkiler)
017 Nolu Genelge 13.03.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Kapsamında Verilmesi Plannalan Hijyen Eğitimi Kursu)
016 Nolu Genelge 07.03.2012 (Eğitim Bütçesi)
015 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
014 Nolu Genelge 02.03.2012 (Gösterge Faiz Oranı)

013 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrikle İlgili fen Adamları)
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
011 Nolu Genelge 08.02.2012 (Hizmetiçi Eğitim)
010 Nolu Genelge 07.02.2012 (Çek Kanununda Deği,şiklik Yapılmasına Dair Kanun)
009 Nolu Genelge 03.02.2012 (Girişimcilik ve Yenilik Programı - EIP - (2012 Yılı Çalışma Programı)
008 Nolu Genelge 03.02.2012 (Bilgi Talebi)
007 Nolu Genelge 27.01.2012 (Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Uygulamaların Seçimi)
006 Nolu Genelge 19.01.2012 (Bilgi Talebi)

005 Nolu Genelge 16.01.2012 (Yürütmenin Durdurulması)
004 Nolu Genelge 11.01.2012 (24. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)

003 Nolu Genelge 06.01.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği)
002 Nolu Genelge 06.01.2012 (Yönetmelik Değişikliği ve Süre Uzatımı Hk.)
001 Nolu Genelge 02.01.2012 (Vergi Düzenlemeleri Hk.)

086 Nolu Genelge 11.12.2012 (Foto Epilasyon)

086 Nolu Genelge 11.12.2012 (Foto Epilasyon)

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 
İşyeriAçma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan“ Estetik Amaçlı IPL cihazları” konulu 31/12/2008 tarih ve 49395 sayılı Genelge ile, güzellik salonlarında güzellik uzmanlarının foto epilasyon işlemi yapan IPL cihazını kullanabileceği düzenlenmekteydi. Bu genelgeye karşı konuya müdahil taraflarca Danıştay 10. Dairesine başvurularak dava açılmış, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiş ve davacı tarafın sunduğu gerekçeler neticesinde anılan genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararın akabinde ise, 25/07/2010 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış, bu Yönetmeliğin 8’nci maddesinin eki (Ek-1)’ne “J-Güzellik Salonları” başlıklı bölüm eklenmiştir. Bu bölümün 12. maddesinde güzellik uzmanının yapabileceği işlemler sayılmış, konuya ilişkin olarak 12.2 a maddesinde “Lazer ve foto epilasyon uygulamaları dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri” ibaresine yer verilerek bu alanda faaliyet gösteren güzellik uzmanlarının foto epilasyon uygulama yetkileri kaldırılmış ve bu değişiklik sonucunda meslek mensupları büyük ölçüde mağdur olmuştur.

Danıştay 10. Dairesine başvurularak açılan davaya müdahil olan Konfederasyonumuz ilgili Bakanlıklar nezdinde gerek bilimsel gerekse hukuki yönden gerekli itirazlarda bulunmuştur. 

Bu bağlamda güzellik salonlarında kullanılan epilasyon ve depilasyon cihazlarının bulundurulmasına ve kullanılmasına ilişkin olarak 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le birlikte aşağıda yer alan hususlar düzenlenmiştir:

• Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özelliklerin, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirileceği,
• Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özelliklerin yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirileceği,
• Lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemlerinde; foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto epilasyon diploması veya kurs bitirme belgesine sahip olması gerektiği,

belirtilmektedir.

Bundan böyle anılan Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan güzellik uzmanı ve güzellik salonu işletmecisi esnaf ve sanatkarlarımızın foto epilasyon uygulama yetkileri bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmelik Konfederasyonumuz web sitesinde bu genelgemiz ekinde yer almaktadır.

16 Aralık 2012 Pazar

Kış Lastiği Uygulamasına İlişkin 2013/KDGM-03/DENETİM numaralı Genelge yayınlanmıştır.


Kış Lastiği Uygulamasına İlişkin 2013/KDGM-03/DENETİM numaralı Genelge yayınlanmıştır.

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 50856930-02.225.01-22918                                                                                                       10/12/2012
Konu : Kış Lastikleri
GENELGE
(2013/KDGM-03/DENETİM)
27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) sayılı Genelge Bakanlığımızca yürürlüğe konulmuştur. Ancak, bazı araç türleri için kış lastiği temininde güçlükler yaşandığı müşahede edilmiştir. Taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için bahse konu genelgenin;
KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI” başlıklı (1) nci bölümünün (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi;
“Yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren aranır.”,
2013ticariaraç vergileri fiyatları mtv hesaplama    , 2013tüvtürk araç muayenesi ücretleri
“DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR” başlıklı (2) nci bölümünün (a) bendinin;
“a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi,
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.
Binali YILDIRIM
Bakan
DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel Müdürlüğü)
(Jandarma Genel Komutanlığı)
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bölge Müdürlükleri
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
İlgili Sektör Kuruluşları

30 Kasım 2012 Cuma

Ziraat Bankası AYF Teminat Destekli "İlk Bankam-İlk İşim" Kredisi


Ziraat Bankası AYF Teminat Destekli "İlk Bankam-İlk İşim" Kredisi

Bankamız ile Avrupa Yatırım Fonu arasında imzalan protokol ile yeni bir kredi mekanizması devreye girmiştir,
kredinin % 75 teminatını AYF (Avrupa Yatırım Fonu)  karsılamaktadır, kalan kısmı için Şubemizce karar verilecektir, kefalet teminatı kabul edilmektedir.

Yeni kurulmuş veya kurulu süresi azami 5 yıla kadar olan,en fazla 9 kişi çalıştıran
ekte yer alan işkollarındaki  (bu liste Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'ndan temin edilebilir) şahıs işletmeleri faydanabilmektedir, tüzel kişilerde faaliyet sınırlaması bulunmamaktadır (ancak işçi sayısı 9'u aşmamalıdır.)
faiz oranı cari orandan % 20 indirimli yani aylık % 0,80 dir. (Kadın girişimcilerde oran % 0,70'dir.)
Kredinin Vadesi
İşletme kredilerinde 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay;
Yatırım Kredilerinde 1 yıl ödemesiz olmak üzere  60 aydır,
Azami tutar 50 bin TL'dir.
İlgilenen esnafı Şubemize bekliyoruz.
İstenen evraklar:
-Kimlik fotokopisi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Çalışan Sayısını gösteren SGK Beyannamesi, Son 2 yıla ait Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Bilgi amaçlı olarak araç ruhsatı veya  gayrimenkul tapusu
Kolay gelsin iyi çalışmalar...
Selam ve saygılarımızla,

Mehmet Mert ÖZLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
GAZİEMİR Şubesi Müdürü
Akçay Caddesi No:175/5 Gaziemir/İZMİR
Tel:   0232 2512902
0232 2510220-121
Faks: 0232 2512862
GSM: 0505 484 08 52
e-mail: mozler@ziraatbank.com.tr<mailto:mozler@ziraatbank.com.tr>

29 Kasım 2012 Perşembe

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği şehir dışında zorunlu, şehir içinde ise valiliklere bırakıldıKar lastiği kullanımının genelgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde şehirler arası yollarda takılması zorunlu olan kış lastiği, şehir içinde ise valiliklerin kararına bırakıldı.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 08.11.2012 tarihinde yayımlanan "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik`te, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir" hükmü yer almıştır.


''Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik'', kış aylarında yollarda insanlarımağdur etmemek ve ticaretin aksamasının önüne geçmek için önlem almak amacıyla çıkarıldı. Kış lastiği takma zorunluluğu şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsarken, önümüzdeki yıllarda uygulamanın özel araçlar ile şehir içinde hizmet veren ticari araçları da kapsayacak.
Yönetmelikle, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 1 ay artırılabilecek. Bu kurala uymayan araçların işletmecilerine 500 lira para cezası uygulanacak.
-Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek-
Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Geçen yıl çok çetin geçen kış şartlarında karla mücadele yerine kış şartlarına göre hazırlıklı olmayan araçlarla mücadele eden bakanlık yetkilileri, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.
Kış aylarında artan kazaların azaltılması için kış lastiğini zorunlu hale getiren uygulamayla, bu kurala uymayana para cezası ve ceza puanı yaptırımı uygulanacak.
-Kış lastiği kullanımının yararları-
Kış lastikleri özellikle düşük sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha yüksek güvenlik sağlıyor.
Kış lastikleri, normal lastiklere göre ıslak zeminlerde yüzde 10, kar üzerinde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Mevsimine göre lastik kullanımı lastiğin performansını artırıyor.
Lastikleri teknik şartlara aykırı olan sürücülere 72 lira idari para cezası verilirken, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulanıyor.


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...