YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

17 Ocak 2012 Salı

012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)

012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Yönetmelik 
Listesi (1 Adet- 2 Sayfa)

Bilindiği üzere, toplumun güvenilir gıda ihtiyacını karşılamak, ihracatı arttırmak ve AB ile uyum dikkate alınarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun kapsamında Konfederasyonumuzu ilgilendiren Yönetmelikler, 17 Aralık 2011  tarihinden itibaren Resmi Gazetede yayımlanmaya başlamıştır.
Söz konusu yönetmeliklerin bir kısmı Konfederasyonumuza taslak halindeyken gönderilmiş ve teşkilatımızın görüşleri talep edilmiştir. Konfederasyonumuzca taslak yönetmeliklere ilişkin görüşler ilgili teşkilatımızdan toplanarak Bakanlığa iletilmiştir.
Yayımlanan yönetmelik listesi Ek-1 de yer almaktadır.
Ekli listedeki yönetmeliklerin incelenmesinde de görüleceği üzere; ilgili yönetmeliklerde Kayıt ve Onaya tabi işletmelerin hangileri olduğu ve genel hijyen kurallarından, işletmecinin yükümlülüğüne, ekipmanlardan, alınması gereken izinlere ve denetimler gibi pek çok konuya yer verilmiştir.
Bu çerçevede, aşağıda belirtilen yönetmelikler esnafımız açısından oldukça önem arz etmekte olup, belirtilen tarihlerde gerekli işlemlerin yapılması zorunludur.
17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile;
Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin Ek-1 inde onay kapsamındaki gıda işletmeleri belirtilmekte olup, bunun dışındaki işletmeler ise kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri olarak tanımlanmaktadır.
Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay belgesi almak zorundadır. Bu tarihe kadar onay belgesi alamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyon planını vermesi halinde bu süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.
 Bu kapsamda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce; Gıda İşletmeleri, 5996 sayılı Kanun ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kayıt altına alınacaktır. Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gıda üreten, satış yapan ve toplu tüketim yeri olarak hizmet veren işyeri sahiplerinin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerini yerine getirmemesi halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun, “Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 41.maddenin 1 nci fıkrasının;
(b) bendi gereği, Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara onbin Türk Lirası, depo ve satış yerlerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verileceği ve bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurularak ürünlerine el konulacağı ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
(c) bendi gereği, kayıt yaptırmayan üretim yerlerine ikibin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idari para cezası verileceği,
hükme bağlanmıştır.
-  Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile;
Gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kurallar belirlenmektedir. Gıda işletmecisi, gıda güvenilirliğinin sağlanmasından, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından sorumludur.
Yönetmelikte ayrıca “genel” ve “özel” hijyen şartları da belirtilmektedir. Birincil üretim ve belirli faaliyetleri yürüten gıda işletmecileri, genel hijyen şartları ile birlikte Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde belirtilen özel hijyen şartlarını da yerine getirecektir.
Gıda işletmecileri, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin kayıt veya onay işlemlerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmak zorundadır.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren gıda işletmecisi, işletmesini 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine uygun hale getirmek zorundadır. Ancak, bu  Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine 31/12/2012 tarihine kadar uyum sağlayamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planı sunması halinde bu süre 31/12/2013tarihine kadar uzatılabilecektir.
-  Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ile;
İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil olmak üzere tüketici menfaatlerinin korunmasına ve haksız rekabetin önlenmesi ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
 -  Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile;
Gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmi kontrol esasları belirlenmektedir.
24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile;
Hayvansal gıda üreten onay kapsamındaki gıda işletmelerinin özel hijyen gereklilikleri belirlenmektedir. Bu yönetmelikte,hayvansal gıdalara tanımlama işareti uygulaması, kesime sevk edilecek hayvanlar için istenecek gıda zinciri bilgisi, kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik olarak ayrılmış et ve et ürünleri, süt üreten hayvancılık işletmelerinin hijyeni, süt ürünlerine ilişkin gereklilikler, yumurta ve yumurta ürünlerine ve daha bir çok gıdaya ilişkin gereklilikler yer almaktadır.
24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre;
Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmeleri ürettikleri veya ambalajladıkları ürünlerin etiketlerinde, işletme kayıt numarasını belirtmek zorundadır.
Onay işlemine tabi olan gıda işletmeleri ürettikleri veya ambalajladıkları ürünlerin etiketlerinde işletme onay numarasını içeren tanımlama işaretine yer vermek zorundadır. 
Söz konusu yönetmelikler www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.
İlgili esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR!..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...