YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

21 Şubat 2012 Salı

Elektrikçi esnafımızın yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının yeniden değerlendirilerek, artırılması - 13 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrilkle İlgili Fen Adamları)

Elektrikçi esnafımızın yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının  yeniden değerlendirilerek, artırılması 
- 13 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrikle İlgili Fen Adamları)
013 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrikle İlgili fen Adamları)

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Yönetmelik (1 Adet- 2 Sayfa) Web Sayfamızda Genelgemiz Ekindedir.
Bilindiği üzere; elektrikçi esnafımızın yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının  yeniden değerlendirilerek, artırılması konusu,  Esnaf  Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi  Eylem  Planında  (ESDEP) (6.4) no.lu tedbir alarak yer almış  ve bu tedbirin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği ve müşterek bir anlayışla  önemli çalışmalar yapılmıştır.
          Bu bağlamda olmak üzere;  “Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve  Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanmıştır.
            Söz konusu yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre;  elektrikle ilgili fen adamlarının  iç tesis yapım işleri yetkisi bağlantı gücü cinsinden  7-10 kat artırılarak, elektrikle ilgili meslek mensuplarımızın yıllardan beri yaşadıkları sıkıntı ve   mağduriyet  önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır.  
  Ayrıca; Bu Yönetmelikte sözü geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının kayıtları her iş için ayrı olmak üzere, yapılacak işin bulunduğu alana göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, bu sınırların dışında il özel idarelerinin;  kayıt bürolarınca tutulacak ve bu   kayıtların birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve fen adamının üyesi olduğu meslek odasına gönderilecektir.
            Elektrik ile ilgili fen adamları,  konusu ve kapsamı ilgili Bakanlıkların ve meslek odalarının görüşleri alınmak suretiyle Valilikçe belirlenecek  meslek içi eğitime tabi tutulacaktır.
            İlgili esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR !

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...