YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

19 Mart 2012 Pazartesi

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Duyuru


TC
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 

DUYURU


Resmi Büyütmek için Üzerine Tıklayınız !

Primlerini süresi içerisinde ödemeyen işverenlerle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ,prim ve prime ilişkin Kurum alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla oluşturulan otomatik icra programı vasıtasıyla icraya intikal ettirilmesi hedeflenmektedir.
    
    Diğer taraftan ,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun48 inci maddesinin birinci fıkrasında ; “ Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu  çok zor duruma düşürecekse,borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla ,alacaklı amme idaresince  veya yetkili kılacağı makamlarca;amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.hükmü yer almaktadır.
  
 5510 sayılı Kanun sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirleyen 67 nci maddesinde, 19/6/2010  tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5997 sayılı kanunla yapılan değişiklik neticesinde ;5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (b)bendi kapsamında bulunan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) sigortalıların , birikmiş prim borçları için 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak peşinat tutarlarını ödemeleri halinde ,kendileri ve bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

   Bu itibarla ,prim alacaklarının tahsilinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından söz konusu sigortalıların ,muaccel hale gelen prim borçlarını İcra Takip Haciz ve Sarış Servislerine intikal ettirmeden ,bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Merkez müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde azami 36 aya kadar taksitlendirebilecekleri ,bu borçların taksitlendirilmesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları  kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilecekleri,aksi takdirde söz konusu prim borçlarının 6183 sayılı Kanuna göre haklarında cebri takip başlatılarak menkul, gayrimenkul,ve  üçüncü kişiler nezdinde bulunan hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanmak suretiyle tahsil cihetine gidileceği konularında bilgilendirilmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir
 
   Bilgi edinilmesi ve tüm üyelerinizin bilgilendirilmesi konusu önemle  duyurulur.

MUSTAFA KESKİN

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...