YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

19 Mart 2012 Pazartesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ
İLGİ: T.C. İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.03.2012 Tarih ve 2243 sayılı yazısı
          İESOB'un 12.03.2012 Tarih ve 2012/472 sayılı yazısı
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi genel Müdürlüğü'nün 13.12.2011 Tarih ve 4135 sayılı yazısı

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ !..


SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
      6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
     6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR.
SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: 
      "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
      Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
       El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir."
hükümleri yer almaktadır. 
Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

BU KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER; 6948 SAYILI "SANAYİ SİCİL KANUNU'NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK "SANAYİ SİCİL BELGESİ" ALMAK ZORUNDADIR. 
Geniş ve detaylı bilgiye http://www.izmirstm.gov.tr/sanayisicilmus.asp adresinden ulaşılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...