YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

25 Haziran 2012 Pazartesi

6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun

6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/2012043.pdf


Odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarımıza ÖNEMLE DUYURULUR !...

Esnaf muaflığı ve basit usulde vergilendirme ile kamuya olan vergi, prim ve benzeri borçlarını yeniden yapılandırdığı halde yapılandırılmış borç taksitlerini süresinde ödemediği için yapılandırma hakkı kaybolan esnaf ve sanatkarlarımıza bir hak verilmesi konularında değişikliklerin de yer aldığı 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile ESDEP Planında da yer alan esnaf ve sanatkar sorunlarına ilişkin üç tedbir gerçekleşmiş bulunmaktadır. buna göre,
1.        Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere , el dokuma işleri,bakır işlemeciliği,çini ve çömlek yapımı,sedef kakma ve ağaç oyma işleri,kaşıkçılık ,bastonculuk,semercilik ,yazmacılık,yorgancılık ,keçecilik,lüle ve oltu taşı işçiliği,çarıkçılık ,yemenicilik,oyacılık ve bunlar gibi geleneksel ,kültürel,sanatsal değeri değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığı kapsamına alınarak gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

2.           Gelir vergisinde muaf esnaf ve sanatkarlarımız  , talep etmeleri halinde ilgili vergi dairesinden ‘Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’ alabileceklerdir.

3.         Bilindiği  üzere ,daha önce gerçek usulde vergilendirilmiş olan esnaf ve sanatkarlar bir daha hiçbir şekilde basit usule dönememekteydiler.

     6322 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle  ,  gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarların ,tekrar basit usule dönebilmelerine imkan sağlanmıştır.Buna göre ,geçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlardan basit usule tabi olmanın şartlarını arka arkaya iki hesap dönemi boyunca taşıyanlar ,yazılı talepte bulunmaları halinde yeniden basit usule dönebileceklerdir.

   Söz konusu uygulama 01.01.2012 tarihinden itibaren başladığından , 2012 ve 2013 yılları içerisinde basit usule tabi olmanın şarlarını taşıyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf sanatkarlarımız ,yazılı olarak başvuruda bulunarak 2014 yılından itibaren basit usulde vergilendirileceklerdir.


4.         Daha önce 6111 sayılı (torba) Kanundan yararlanarak kamuya olan vergi,prim ve benzeri borçlarını yeniden yapılandırdığı halde yapılandırılmış borç taksitlerini süresinde ödemediği için  yapılandırma hakkı kaybolan esnaf ve sanatkarlarımıza bir hak daha verilmiştir. Bu kapsamda ,taksitlerini süresinde ödemediği için 6111 sayılı Torba  Kanunundan yararlanma hakkı kaybolan esnaf ve sanatkarlar,bu borç taksitlerini Ekim /2012 ayının sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanma hakkına yenide sahip olabileceklerdir.

  6322 sayılı Kanunla yapılan ve yukarı da kısaca açıklanan konularda uygulamaya ilişkin olarak Maliye  Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler daha sonra meslek kuruluşlarına bildirilecektir.

Söz konusu kanun ile ESDEP Planında da yer alan esnaf ve sanatkar sorunlarına ilişkin gerçekleşen üç tedbir ile konfederasyon genelgesi aşağıda takdim edilmiştir.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/2012043.pdf

Odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarımıza ÖNEMLE DUYURULUR !...

20 Haziran 2012 Çarşamba

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi
İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBİLTEM), TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir'deki ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve uzmanlarının görüşleri alınarak hazırlanan, "İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi" tamamlanmıştır.
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İzmir'in AR-GE ve yenilik potansiyelini yükseltmek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir seviyeye getirmek üzere tespit edilen eksiklik ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 6 stratejik öncelik ve bu stratejik öncelikleri gerçekleştirebilmek için 27 hedef içermektedir.
"İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi" kapsamında belirlenen 27 hedef ve çalışmanın tamamına http://www.izmirkumelenme.org/phocadownload/yenilik_stratejisi.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

TESK'in 15.06.2012 Tarih ve 1248 sayı, 44 no.lu genelgesi

TESK'in 15.06.2012 Tarih ve 1248 sayı, 44 no.lu genelgesi
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/2012044.jpg
Bilindiği üzere ; "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılacak kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönergenin 25. maddesinde, mesleki belge almak için sınava girmek amacıyla esnaf ve sanatkar odalarına başvuranlardan sınav harcı alınacağı ve bu harcın her yıl konfederasyon tarafından belirlenerek teşkilatımıza duyurulacağı hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede konfederasyon yönetim kurulunun 09 Haziran 2012 tarih ve 39 sayılı toplantısında odalarımız tarafından alınacak sınav harçlarının anılan tarihten itibaren 30 TL olarak uygulanmasına karar verildiği ilgi genelge ile bildirilmiştir.

13 Haziran 2012 Çarşamba

Türkiye istatistik Kurumu Anket soru Formu

Türkiye İstatistik Kurumu Anket soru Formu
Türkiye İstatistik Kurumu , 5429 sayılı kanun uyarınca çeşitli konularda sayım ve anketler düzenlemekte ve sonuçlarını kullanıcılara sunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu  personelince ziyaret edilebilecek üyelerimizin , 2011 yıllık iş istatistikleri sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı en kısa zamanda ve eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
Söz konusu anketin geçerli bir mazeret olmaksızın belirlenen şekil ve sürede verilmemesi idari para cezası gerektirmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu personelince adreslerinde ziyaret edilecek üyelerimizin ilgili anket soru formunu doldururken gerekli özeni göstermeleri için bu bilgilendirme web sitemizden ve sosyal paylaşım ağlarımızdan üyelerimize önemle duyurulmaktadır.

11 Haziran 2012 Pazartesi

Gaziemirli esnaflara kahvaltılı sunum...

Gaziemirli esnaflara kahvaltılı sunum...
Gaziemir Belediye Başkanı esnaflara icraatlarını anlattı.


Gaziemir Belediyesi’nin 2009-2012 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemdeki icraatlarını anlatmaya sürdüren Başkan Şenol bu kez ilçedeki esnaflarla buluştu.
Haziran’ın ikinci haftasını Gaziemirli esnaflara ayıran Başkan Şenol’un ilk esnaf konukları ilçenin kahvehane ve kafeterya esnafıydı.
Sarnıç Tesisleri’nde yapılan kahvaltının ardından Başkan Şenol’un seçim vaatlerinden biri ve ilk gerçekleştirdiği proje olan Ege Üniversitesi’ne bağlı Ege Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojileri Bölümü Konferans Salonu’na geçildi. Burada belediye başkan yardımcısı Mehmet Tunçer’in belediyenin 3 yıllık çalışmaları anlatan sunumu sonrası esnafların sorularını yanıtlayan Halil İbrahim Şenol’un yanında Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ve İzmir Kahveciler Odası Başkanı İ Hakkı Kırdı’da hazır bulundu.
 

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 3 yıllık icraatını anlattığı hizmet turlarını, çeşitli meslek grupları ve vatandaşların katıldığı sunumlarla sürdürüyor. Şu ana kadar kahvehane, kafe, berber ve kuaför esnafını toplayan Başkan Şenol, yapılan hizmetler ile gerçekleştirilen projelerin anlatıldığı sunumun ardından, şikâyet, öneri ve talepleri dinledi. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’nın, “İlk kez bir belediye başkanı bizleri toplayıp, yaptıklarını anlatıyor, dertlerimizi” dinliyor dediği toplantıya, Gaziemir’deki kahvehane ve kafe sahiplerinin büyük çoğunluğu katıldı.
Şenol’un önderliğinde kurulan Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojisi Programı Ahmet Eroğlu Eğitim Tesisi’nde yapılan sunumların ikincisine, berber ve kuaför sahibi esnaf katıldı. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı H. Sezai Apaydın ile Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Beyen’in katıldığı toplantıda da sunumu Başkan Yardımcısı Mehmet Tuncer yaptı. Sunumun ardından iki oda başkanıyla birlikte berber ve kuaför esnafa söz veren Şenol, ilçenin son yıllarda yaşadığı gelişimi özetledi.

Hizmet kalitesi ile çeşitliliği arttı…

Eğitimden sağlığa, çevreden tarihe, kültür-sanattan altyapıya sayısız projeye imza attıklarını anlatan Şenol, yerel hizmetin kalitesi ile çeşitliliğinin arttığını belirtti. Şenol, “İzmir Fuarı’nın burada kurulacak olması, havacılık teknolojisi ile ilgili iki programının okutulduğu yüksekokulun faaliyete geçmesi, ilçenin ilk devlet hastanesine inşaatına başlanması, İZBAN’ın tamamlanması gibi bir dizi gelişme ile belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar, ilçemizin kaderini değiştirdi” diye konuştu.
“Eğitimli ve sağlıklı gençlerin yaşadığı kentlerin hızla geliştiği inancıyla” hareket ettiklerini vurgulayan Şenol, bu iki alanda yaptıkları çalışmaların, Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Şenol, “2009’da 500 öğrenci, 12 öğretmenle yola çıkan GAZİGEM, dört ayrı merkezde 2058 öğrencisi, 52 öğretmeniyle İzmir’in en büyük dershanesine dönüştü” dedi. Şenol, sağlık alanında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet götürülen ‘Evde Bakım Projesi’nin örnek modele dönüştüğünü anlattı.


8 Haziran 2012 Cuma

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

3 Haziran 2012 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28312
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6321                                                                                                         Kabul Tarihi: 31/5/2012
MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“6. Havacılık hizmetlerinde.”
MADDE 2 –13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası:
MADDE 79- Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir.
Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların, çektirilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi ile bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlerin ücretlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilir.”
MADDE 3 – 2918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci fıkrada gösterilen idari para cezası üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanır. Ayrıca, araç her defasında altmış gün süre ile trafikten men edilir.
Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da birinci fıkrada belirtilen cezanın üçte biri oranında idari para cezası uygulanır.”
MADDE 4 – 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunan hava yolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam ve parçalarının; kurulu bulunulan ülke mevzuatına göre bunları kiralama yetkisini haiz olan şirket, kuruluş ve finansal kiralama şirketleri tarafından, finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak en az 2 yıl süreyle yurt dışından kiralanması işlemleri, bu Kanun kapsamında finansal kiralama olarak değerlendirilir.”
MADDE 5 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 “GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun 52 nci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik çerçevesinde “İtfaiye Eri” kadro unvanına atanmak üzere açılmış olan sınav sonucunda başarılı oldukları ilan edildiği halde herhangi bir sebeple atamaları yapılmamış olanlar, bu işlemler sebebiyle dava açmış olmaları halinde davadan vazgeçmeleri, açmış oldukları dava lehlerine sonuçlananlar ise mahkeme tarafından karara bağlanmış tazminat veya geriye dönük maaş haklarından yazılı olarak feragat etmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde atama işlemleri tamamlanarak göreve başlatılır.”
MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/6/2012

5 Haziran 2012 Salı

Gaziemir Belediyesi Encümen Kararı 17.05.2012 tarihli/ 245 sayılı

Gaziemir Belediyesi Encümen Kararı (17.05.2012 tarihli/ 245 sayılı)

5216 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin (pastane,bakkal,kafeterya,büfe,kahvehane,içkili lokanta vb.) 01 Haziran 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında saat: 02.00 a kadar faaliyette bulunabilmelerine ilişkin 17.05.2012 tarih ve 245 sayılı Gaziemir Belediyesi Encümen kararı alınmıştır.
Odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR ...

4 Haziran 2012 Pazartesi

040 Nolu Genelge 31.05.2012 (Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - Bilgilendirme Toplantısı)

040 Nolu Genelge 31.05.2012
(Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - Bilgilendirme Toplantısı)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
İlgili YazıEki
PDF ilgili ek
Söz konusu toplantıya katılım sağlamak üzere http://kayit.ikg.gov.tr adresinde yer alan elektronik kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bilgilendirme ve eğitim günleri aynı adresten duyurulacaktır.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...