YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

30 Kasım 2012 Cuma

Ziraat Bankası AYF Teminat Destekli "İlk Bankam-İlk İşim" Kredisi


Ziraat Bankası AYF Teminat Destekli "İlk Bankam-İlk İşim" Kredisi

Bankamız ile Avrupa Yatırım Fonu arasında imzalan protokol ile yeni bir kredi mekanizması devreye girmiştir,
kredinin % 75 teminatını AYF (Avrupa Yatırım Fonu)  karsılamaktadır, kalan kısmı için Şubemizce karar verilecektir, kefalet teminatı kabul edilmektedir.

Yeni kurulmuş veya kurulu süresi azami 5 yıla kadar olan,en fazla 9 kişi çalıştıran
ekte yer alan işkollarındaki  (bu liste Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'ndan temin edilebilir) şahıs işletmeleri faydanabilmektedir, tüzel kişilerde faaliyet sınırlaması bulunmamaktadır (ancak işçi sayısı 9'u aşmamalıdır.)
faiz oranı cari orandan % 20 indirimli yani aylık % 0,80 dir. (Kadın girişimcilerde oran % 0,70'dir.)
Kredinin Vadesi
İşletme kredilerinde 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay;
Yatırım Kredilerinde 1 yıl ödemesiz olmak üzere  60 aydır,
Azami tutar 50 bin TL'dir.
İlgilenen esnafı Şubemize bekliyoruz.
İstenen evraklar:
-Kimlik fotokopisi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Çalışan Sayısını gösteren SGK Beyannamesi, Son 2 yıla ait Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Bilgi amaçlı olarak araç ruhsatı veya  gayrimenkul tapusu
Kolay gelsin iyi çalışmalar...
Selam ve saygılarımızla,

Mehmet Mert ÖZLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
GAZİEMİR Şubesi Müdürü
Akçay Caddesi No:175/5 Gaziemir/İZMİR
Tel:   0232 2512902
0232 2510220-121
Faks: 0232 2512862
GSM: 0505 484 08 52
e-mail: mozler@ziraatbank.com.tr<mailto:mozler@ziraatbank.com.tr>

29 Kasım 2012 Perşembe

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği şehir dışında zorunlu, şehir içinde ise valiliklere bırakıldıKar lastiği kullanımının genelgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde şehirler arası yollarda takılması zorunlu olan kış lastiği, şehir içinde ise valiliklerin kararına bırakıldı.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 08.11.2012 tarihinde yayımlanan "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik`te, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir" hükmü yer almıştır.


''Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik'', kış aylarında yollarda insanlarımağdur etmemek ve ticaretin aksamasının önüne geçmek için önlem almak amacıyla çıkarıldı. Kış lastiği takma zorunluluğu şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsarken, önümüzdeki yıllarda uygulamanın özel araçlar ile şehir içinde hizmet veren ticari araçları da kapsayacak.
Yönetmelikle, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 1 ay artırılabilecek. Bu kurala uymayan araçların işletmecilerine 500 lira para cezası uygulanacak.
-Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek-
Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Geçen yıl çok çetin geçen kış şartlarında karla mücadele yerine kış şartlarına göre hazırlıklı olmayan araçlarla mücadele eden bakanlık yetkilileri, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.
Kış aylarında artan kazaların azaltılması için kış lastiğini zorunlu hale getiren uygulamayla, bu kurala uymayana para cezası ve ceza puanı yaptırımı uygulanacak.
-Kış lastiği kullanımının yararları-
Kış lastikleri özellikle düşük sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha yüksek güvenlik sağlıyor.
Kış lastikleri, normal lastiklere göre ıslak zeminlerde yüzde 10, kar üzerinde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Mevsimine göre lastik kullanımı lastiğin performansını artırıyor.
Lastikleri teknik şartlara aykırı olan sürücülere 72 lira idari para cezası verilirken, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulanıyor.


26 Kasım 2012 Pazartesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tanıtım Toplantısı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tanıtım Toplantısı

29 Kasım 2012 Perşembe
Anemon Fuar Otel Montrö Salonu
1362 Sokak No:57 (İzmir Fuarı Karşısı)

1362 Sokak No: 57 Montrö / Alsancak İzmir
35000 İzmir
0232 446 06 46

SAAT : 09.30

Konu Başlıkları 
- Açılış 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 
- Kişisel koruyucu Donanımların Seçim Ve Kullanımı 
- 6311 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri

23 Kasım 2012 Cuma

84 Nolu Genelge 21.11.2012 (Sanayi Sicil Belgesi)

84 Nolu Genelge 21.11.2012 (Sanayi Sicil Belgesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereği sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde tutulan sanayi siciline kayıt olması zorunludur.
Esnaf ve sanatkarların sanayi siciline kayıt olması için;
-          Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden veya www.sanayi.gov.tr web sayfasından temin edilebilen Sanayi Sicil Beyannamesi,
-          İşyerinin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği yıllık işletme cetveli,
-          Kapasite Raporu,
-          Esnaf ve Sanatkar Sicil Gazetesi
ile Bilim Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Konuya ilişkin olarak söz konusu Bakanlık tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, sanayi sicil kayıt uygulamalarında aranan kapasite raporlarında, Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi” bölümüne kuruluş tarihi ya da yatırıma başlama tarihinin yazılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi  istenilmektedir.
      Esnaf ve sanatkarların mağdur olmaması bakımından doldurulan kapasite raporlarında, bu bölüm doldurulurken gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica olunur. 

Karşıyaka Sicil İrtibat Bürosu

Karşıyaka Sicil İrtibat Bürosu

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol gereği Menemen, Urla, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde Sicil İrtibat Büroları açılmıştır.

Bahsi geçen protokole dayanılarak 16.11.2012 tarihi itibarıyla Karşıyaka Sicil İrtibat Bürosu da hizmet vermeye başlamış olup; esnaf işlemlerini gerçekleştirmek üzere Sicil Müdür Yardımcısı Hacer BİLGİN görevlendirilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                         :
Adres     : 6076 / 4 Sokak No:5/A İmbatlı Mahallesi  Karşıyaka / İZMİR
Telefon  : 232 383 03 38
Fax       : 232 372 36 37
GSM    : 535 320 22 08
E-mail   : h.bilgin87@hotmail.com

19 Kasım 2012 Pazartesi

Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 66)

17 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28470
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 66)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar olan;
a) Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
b) İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 7, 21, 28 ve 34 üncü maddeleri ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Hak kazanma
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;
a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini Maliye Bakanlığınca 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin (Tebliğ No: 41) yayımlanmasından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,
b) (a) bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı “taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak” ve “Hurdaya Ayrılmıştır.” kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını (5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü”nün “İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü” ve “Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü”nden herhangi birine bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü’ne ise 1/4/2013 tarihinden itibaren teslim etmiş olmaları,
halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almaya hak kazanırlar.
Ödeme
MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
b) MKEK tarafından tanzim edilen “Araç Durum Raporu”, “Kantar Tartı Fişi”, “Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı”, ilgilinin dilekçesi ve “Hurdaya Ayrılmıştır.” kaşeli “Trafik Tescil Belgesi”nin aslı, eğer trafik tescil belgesi zayi ise trafik tescil bürolarından temin edilebilen “Zayidir.” ibareli, onaylı 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 formunun aslı ve yine trafik tescil bürolarından temin edilebilen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 formu ve “Alacaklı Listesi” ödeme emrine bağlanır.
c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.
ç) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden belge (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.
MKEK’nin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde “taşıt” olarak satamaz.
(2) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait “hurdaları” satma hakkına sahiptir.
(3) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri; bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtların bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshasını aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine verir, bir nüshasını taşıt sahibine verir, bir nüshasını ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderir, diğer nüshasını ise muhafaza eder.
(4) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 2/11/2012 tarihli Protokole göre yürütülür.
Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca;
a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL,
b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL,
ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
f) 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL,
g) 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL,
şeklinde hesaplanan para miktarı yatırılır.
(2) Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.
(3) Taşıtlar, Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili hurda işletmesi müdürlüğünün malı olmuş sayılır ve birinci fıkra gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez. Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım amacıyla hibe edilmek üzere teslim aldığı şekliyle muhafaza eder. MKEK bu araçlar için Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemez.
Teslim takvimi ve diğer hükümler
MADDE 8 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.
a) 1980 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/11/2012-31/07/2013,
b) 1982 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/12/2012-31/07/2013,
c) 1984 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 01/02/2013-31/07/2013,
ç) 1986 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/03/2013-31/07/2013,
d) 1988 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 01/05/2013-31/07/2013,
e) 1990 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/06/2013-31/07/2013.
(2) Taşıtını birinci fıkradaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/8/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında teslim edebilirler.
(3) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca; 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanun ile değiştirilen 5838 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No., taşıtın plaka numarası, varsa şase numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilir.
(4) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup getirilen imkânlardan birinci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
(5) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 62) kapsamında araçlarını hurdaya ayıran ancak süresi içinde teslim edemeyenler; söz konusu taşıtlarını, 31/12/2013 tarihine kadar teslim ederlerse bu Tebliğ ile getirilen haklardan yararlanırlar.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

TERMİNALLERE İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ VE BİR KISIM TAŞITLARIN PİYASADAN ÇEKİLMESİ

TERMİNALLERE İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ
17.11.20212 TARİH, 28470 SAYILI RESMİ GAZETE
Eki için tıklayınız

Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan
17 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28470
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERMİNALLERE İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 65)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri; 31/12/2013 tarihine kadar uygulanmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş olup EK-1’de yer almaktadır.

(2) EK-1’de yer alan tavan ücret tarifeleri terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak uygulanır. Buna göre terminal işletmecileri:
a) Merkez nüfusu 50.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 40’ını,
b) Merkez nüfusu 50.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 50’sini,
c) Merkez nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 60’ını,
ç) Merkez nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 65’ini,
d) Merkez nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 70’ini,
e) Merkez nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 80’ini,
f) Merkez nüfusu 2.000.001-3.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 85’ini,
g) Merkez nüfusu 3.000.001- 4.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 90’ını,
ğ) Merkez nüfusu 4.000.001 ve yukarı olan yerlerde tavan ücretlerini,
aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler.
(3) İkinci fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesinin, uygulanmakta olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler; mevcut ücret tarifelerini uygulayabilirler.
(4) Uyguladıkları ücret tarifeleri bu Tebliğe uymayan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.
 5) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi dahildir.
 (6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.
 (7) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananKarayolu Taşıma Yönetmeliğinin ücret tarifelerine ilişkin hükümleri uygulanır.
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 7 Kasım 2012 Çarşamba

EXPO 2020 - DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN YENİYOLLAR / HERKES İÇİN SAĞLIK

EXPO 2020 - DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN YENİYOLLAR / HERKES İÇİN SAĞLIK

http://www.expoizmir.org.tr/default.aspxEXPO 2020 İzmir - 2. BİE Sunum Filmi

İstihdam Zirvesi'ne İESOB'den destek...

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel İstihdam Bürosu
http://www.aloesnafizmir.com
Bu hizmet karşılığında herhangi bir 
ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR.
Türkiye İş Kurumu'nun 31.07.2012 tarih ve 554 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. 
4904 sayılı kanun gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. 
Şikayetleriniz için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İletişim bilgileri için Tıklayın

ikurson.jpg İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile İş-Kur İl Müdürü Kadri Kabak, Kasım ayında İzmir’de gerçekleştirilecek İstihdam Zirvesi’nin ayrıntılarını masaya yatırdı.  Zirve, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde 8-9 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek.FOTOĞRAF: İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu (Solda), İş-Kur İl Müdürü Kadri Kabak (sağda)   
 Kısa video: http://youtu.be/foCQIAQskjg
I. İstihdam Zirvesi İzmir"e yararlı olacaktır...
zirve  1. İstihdam Zirvesi'nin açılışında konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, organizasyonun kente ve kent halkına büyük yarar sağlayacağını söyledi. Mutlu, "İstihdam Zirvesi,  meslek sahibi olmayanları üretim sürecine dahil etmeyi hedefleyen önemli bir organizasyondur." dedi.
Devamını oku...
Mutlu'dan değerlendirme
panel_1  1. İstihdam Zirvesi'ne panelist olarak katılan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, gençlere öğütler verierken, işsizlik sorunu üzerine görüşlerini de dile getirdi. Gediz Üniversitesi Rektörün Prof. D.  Seyfullah Çelik'in yönettiği panelin diğer konukları ise EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile PETKİM CEO'su  Kenan Yavuz oldu.
Devamını oku...
 

İzmir'den bir ilk daha: 'İzmir 1. İstihdam Zirvesi'
4 Kasım 2012 Pazar

TARİHTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY' DEN GAZİEMİR' E ADLI PANEL 4 KASIM 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00' DA

TARİHTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY' DEN GAZİEMİR' E ADLI PANEL 4 KASIM 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00' DA (2) OTURUMLU GAZİEMİR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAKTIR TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.
 http://www.gaziemir.bel.tr/haber_detay.php?id=216
Gaziemir’de tarih bilinci ve vatandaşların yaşadıkları yere aidiyet duygularını pekiştirmek amacıyla “Tarihten Günümüze, Seydiköy’den Gaziemir’e” isimli panel düzenlendi. Panelde konuşan Şenol, kentin tarihi üzerindeki kalın örtüyü kaldırmak için çalıştıklarını dile getirdi
Gaziemirlilerin tarih bilincini ve yaşadıkları yere aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde  “Tarihten Günümüze, Seydiköy’den Gaziemir’e” isimli panel düzenlendi. Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Kaymakamlığı ve Seydiköylüler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen panele, öğretim üyeleri ve araştırmacı- yazarlar konuşmacı olarak katıldı. Panelin onur konuğu ise ataları Seydiköylü olan, Sevdam Seydiköy kitabının yazarı Yunanistanlı araştırmacı- yazar Maritsa Spyrou’ydu.
Gaziemir’in geçmişten günümüze yaşadığı tarihi gelişim hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan panel, Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, Gaziemir Kaymakamı Şerafettin Tuğ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Seydiköylüler Derneği Başkanı Hakan Süvari, CHP Gaziemir İlçe Meclis Üyeleri ve çok sayıda Gaziemirlinin katılımıyla gerçekleşti.
‘Tarihten ibret alınması gerekiyor’
Kaymakamı Tuğ, Gaziemirlilerin ilçenin geçmişini tanımadığını ifade ederek; "İnsanların, ilçenin kimler tarafından kurulduğu, değerlerinin neler olduğu konusunda bilgisi yok. Tarih bilincini artırıp, Gaziemirli olma hissini oluşturmak için bu paneli düzenledik” dedi. Gaziemir’in tarihini gelecek nesillere taşıyabilmek ve tarihte yaşanılanların unutulmasının önüne geçmek için kitap, film gibi kültürel yayınlar hazırladıklarını söyleyen Başkan Şenol ise, kentin tarihi üzerindeki kalın örtüyü kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.
Yaza Spyrou; tarihin ibret alınması ve tekrarından kaçınılması gereken olaylarla dolu olduğunun altını çizerek, tarihin gelecek nesillere aktarılmasının önem arz ettiğini, gelecek nesillerin yüreklerine düşmanlık değil, dostluk tohumlarının ekilmesi gerektiğini belirtti. Çocukluğundan beri Türkleri tanımak isteğini Türklere hem sempati duyduğunu, hem de toplumun önyargısından dolayı Türklerden korktuğunu söyleyen araştırmacı- yazar Maritsa Spyrou Türkleri tanıdıktan sonra Türkleri çok sevdiğini kaydetti.
Prof. Dr. Nemci Ülker başkanlığında yapılan ilk oturuma,  araştırmacı-arkeolog Ercan Çokbankir, Doç. Dr. Yusuf Ayönü, Doç. Dr. Cahit Telci ve Doç. Dr. Vehbi Günay konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Turan Gökçe başkanlığında saat 15.00’de başlayan ikinci oturumunda ise, Doç. Dr. Hasan Mert, araştırmacı-yazar Maritsa Spyrou, Prof. Dr. Kerem Arı ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Şenel söz aldı.
"Tarihten Günümüze Seydiköy'den Gaziemir'e" konulu panel düzenlendi.
Gaziemir Kaymakamı Şerafettin TuğGaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziemir'in 20 yıl önce onbinlerle ifade edilen nüfusunun 15 yılda, yıllık ortalama yüzde 10 artışla 130 bine ulaştığını belirtti.
İlçede yaşaşan insanların, Gaziemir'in geçmişini tanımadığını ifade eden Tuğ, "İnsanlar, bulundukları yerin geçmişini iyi bildiklerinde sağlam bir gelecek inşa edebilirler" dedi.
Bu eksikliği dikkate alarak Gaziemir Belediyesi ve Seydiköylülür Derneği işbirliği bu paneli düzenlediklerini anlatan Tuğ, şunları söyledi:
"Gaziemir, hızla değişiyor. Bu değişim sürerken, ilçemizin geçmişinin unutulmamasını istiyoruz. Gençlerimizin, tarihlerine sahip çıkmaları çok büyük önem taşıyor. Yeni neslin memleket sevgisiyle değerlerini bilerek yetişmesini istiyoruz. Geçmişin günümüzle buluşmasında bu tür organizasyonlar çok önemli. İnsanımızın tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak."
Panelde, "Türk Fethi Öncesi İzmir ve Çevresi", "İzmir ve Çevresinin Türkleşmesi ve İslamlaşması", "Osmanlı Döneminde Seydiköy", "Fotoğraflarla Gaziemir", "Milli Mücadele Döneminde Seydiköy", "Mübadele Öncesi Seydiköy'de Rum Aileler", "Balkanlardan Göç, Mübadele ve Seydiköy" ve "Gezginlerin Gözüyle Seydiköy" konuları ele alındı.
Panelin sonunda, mübadele döneminde Seydiköy'e yerleşen mübadillerin yakınlarına teşekkür belgesi verildi.
 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.SEYDİKÖY TÜRKÜSÜ bağlamada NUSRET TAŞCI vokal ÇETİN TAŞCI bendir UMUT TAŞCI kayıt & mix UMUT TAŞCI

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...