YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Ocak 2013 Perşembe

Kent içi ulaşımın sorunları İzmir'de masaya yatırılacak

Kent içi ulaşımın sorunları İzmir'de masaya yatırılacak
 necilDünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük organizasyonu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP),  İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde toplu ulaşım konferansı düzenleyecek. 21-22 Şubat 2013 tarihlerinde düzenlenecek Toplu Taşımacılık Türkiye Konferansı’nda kent içi ulaşımın sorunları masaya yatırılacak.  Konferans öncesi son hazırlıkları yerinde görmek için İzmir’e gelen UITP Projeler Direktörü Kaan Yıldızgöz, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile ESHOT Genel Müdürü Faruk Alçelik’i de makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Yıldızgöz’e İESOB Başkanvekili Hilmi Kurtoğlu da eşlik etti. 
  
Ücret politikalarıUITP heyetini kabul eden ESHOT Genel Müdürü Faruk Alçelik, İzmir'de toplu taşımacılığın pazar payının arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını vurguladı.90 Dakika İçinde Aktarmalı Sistemi ile vatandaşa ekonomik açıdan destek verildiğini belirten Alçelik, “Engelli Kartı uygulaması ve 60 Yaşını bitirmiş vatandaşlarımız için çıkartılan kart uygulamaları ile de ücret politikalarına yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu uygulamalar ile hem vatandaşı destekleyici hem de toplu ulaşımı özendirici çalışmalar yapılmakta olup, diğer kuruluşlarca da bu uygulamalar örnek alınmaktadır. Düzenlenecek olan Konferansta da bu konulara değinilecek, yurt içi ve yurt dışı örnekler takip edilerek, alternatifler ücret yapıları tarafımızdan incelenecektir.” dedi. UITP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ulaşım Mükemmeliyet Merkezi Projeler Direktörü Kaan Yıldızgöz de yaptığı açıklamada, konferans programının 21 Şubat'ta UITP Türkiye üyeler toplantısı ve teknik gezi ile başlayacağını duyurdu. Yıldızgöz, “22 Şubat’ta gerçekleştirilecek oturumlarda da, kent içi ulaşımdaki tüm modlara ilişkin ücret yönetimi, ücret politikaları, regülasyon, ücret yapısı, entegrasyon, teknoloji ve operasyon  gibi son dönemde sektör açısından büyük önem taşıyan konular yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışılacak. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri ile ulaşım Argümanlarının katılacağı konferansa, 300'e yakın yerli ve yabancı uzmanın katılması bekleniyor” diye konuştu.   UITP’e üye ilk esnaf kuruluşu Konferans öncesi son hazırlıkları Yıldızgöz ile değerlendiren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye'de UITP'ye üye olan ilk esnaf kuruluşu olduklarını hatırlattı. Mutlu, 2013’te düzenlenecek konferansın ana temalarının   “Kent içi Ulaşımda Ücret Yönetimi: Ücret Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Ücret Yapısı, Teknoloji ve Operasyon"  olarak belirlendiğini söyledi. Toplu Taşımacılık Türkiye Konferansı’na büyük önem verdiklerini dile getiren Mutlu, “Otobüs, raylı sistem, deniz ulaşımı, taksi ve minibüslerle ilgili ücret yönetimi konuları, bu konferansta uluslararası uzmanlarla birlikte tartışılacak. Mevcut sorunlar ortaya konulup, çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunulacak” dedi. Türkiye’de esnaf teşkilatlarının ulaşım sektöründe önemli yeri bulunduğunu kaydeden Mutlu, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığındaki işlevlerinin yanı sıra, kent içi ulaşımında da üyelerinin önemli görevler üstlendiğini sözlerine ekledi. İzmir’de günde 1 milyon sekiz yüz bin kişinin toplu ulaşımdan yararlandığını belirten Zekeriya Mutlu, şunları kaydetti: “Esnaf teşkilatı, günde 600 bin kişinin ulaşımını sağlamaktadır. Bu rakamlar, esnaf teşkilatının kentteki ulaşım faaliyetlerinin yaklaşık üçte birini üstlendiğini göstermektedir. Bu servis - personel taşımacısıyla, minibüsçü, taksici esnafı ve ilçe araçlarıyla esnaf teşkilatının kentteki ulaşım faaliyetlerinin yaklaşık üçte birini üstlendiğini göstermektedir.  Dolayısıyla söz konusu toplu ulaşım olduğu zaman, esnaf teşkilatının yapılacak her etkinliğin  ve çalışmanın içerisinde, merkezinde yer alması bir zorunluluktur. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu sorumluluğunun bilinci içinde, kentimiz için büyük önem taşıyan bu konferansı ESHOT ve UİTP ile birlikte düzenlemektedir. Bu konferansta alınacak neticelerin, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin  diğer şehirlerine de örnek kararlar oluşturacağına inanıyorum.”
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) nedir?   
Toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olan UITP, 1885 yılında kuruldu. UITP’in üyeleri, dünya genelinde 3400’ün üzerinde kurumdan oluşuyor. Kurum üyeleri, 92 ayrı ülkenden  toplu taşımacılık işletmecileri, bakanlıklar,  yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan meydana geliyor. Merkezi Brüksel’de bulunan UITP’nin; Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Abidjan, Bangalore, Johannesburg, Hong Kong ve Canberra’da ofisleri bulunuyor.  UITP’nin İzmir’deki üyeleri arasında ise İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ESHOT, Kentkart, İzmir Metro A.Ş., BMC gibi köklü kuruluşlar da yer almakta.    

22 Ocak 2013 Salı

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Genelgeler >> 2013 Yılı >> 007 Nolu Genelge 17.01.2013 (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik)
Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konulan 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamında esnafımızın kayıt ve/veya onay işlemlerini yapması gerekmektedir.
Söz konusu yönetmelik ile gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin Ek-1 inde onay kapsamındaki gıda işletmeleri belirtilmekte olup, bunun dışındaki işletmeler ise kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri olarak tanımlanmaktadır.
Gıda işletmecilerine, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurma ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlama zorunluluğu getirilmişti.
Bu bağlamda, gıda işletmelerinden kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için başvuru sırasında istenilen bilgi ve belgeler arasında yer alan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” bulunmayanların kayıtları yapılmamaktaydı. 
Diğer taraftan, esnaf ve sanatkarlarımıza ait işyerlerinin yer aldığı birçok binada henüz iskan alınmamış olmasına bağlı olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, sözü edilen işyerlerinin faaliyetlerini geçici ruhsatlar ile devam ettirdiği ve dolayısıyla geçici ruhsatların da İl Müdürlüklerince kabul edilmemesi nedeniyle kayıt işlemlerini yaptırmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvuran esnaf ve sanatkarlarımız mağdur olmakta ve kayıt işlemlerini yaptıramayan gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulanmaktaydı.
Bu çerçevede, 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve bir örneği genelgemiz ekinde sunulmuştur.(Ek-1)
Söz konusu yönetmeliğin;
1 inci maddesi ile, “Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.”hükmü ile,
4 üncü maddesi ile; 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez.İşletme kayıt ve onay belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur.Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt ve onay belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer.”
hükmü yürürlükten kaldırıldığından, gıda işletmecilerimizin kayıt işlemleri sırasında istenen “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” artık istenmeyecektir.
          Bu çerçevede; gıda işletmelerine 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri;
-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,
-     27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik
-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
kapsamında verilen belgelerdir.
          Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
Diğer taraftan,
-   Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri; yönetmeliğin Ek-2’deki
1-      Dilekçe
2-      Beyanname(Ek-2)
-   Gıda üreten işletmeciler; yönetmeliğin Ek-3’teki
1-   Dilekçe
2-   Beyanname(Ek-2)
3-   Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı
ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
-   Ayrıca, söz konusu yönetmelik ile yeniden düzenlenen ve genelgemiz ekinde yer alan onay kapsamındaki gıda işletmeleri (Ek-3);
1-   Dilekçe
2-   Beyanname genel kısmı(Ek-4)
3-   Beyanname özel kısmı(Ek-5)
4-   İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi
5-   İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge
ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
-   Yine söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik ile; “Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda”; Onaya tabi gıda işletmesinin uygun bulunmaması halinde işletmenin eksiklikleri belirtilerek onay başvuru dosyası gıda işletmecisine iade edilecektir.
-   Ayrıca, kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları;
1-      Gıda Üretimi
2-      Depo, perakende, toplu tüketim işletmeleri
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN V.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

18 Ocak 2013 Cuma

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 


Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.
Bu kapsamda; söz konusu Kanunun 9. Maddesi uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6331 sayılı Kanunda tehlike sınıfı; iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade etmektedir. Söz konusu Tebliğ çerçevesinde; tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınacaktır.
Ayrıca; Kanunun 6. Maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre tam süreli veya kısmi süreli olmak üzere en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu 6. Madde;
- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
- Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra
yürürlüğe girecektir.
6331 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından destek sağlanacaktır. Anılan fıkranın (a) bendinde; “Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir” ibaresi yer almıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; esnaf ve sanatkarlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmelerini teminen ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Naci SULKALAR
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

16 Ocak 2013 Çarşamba

TAPDK SATIŞ BELGESİ 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ ! Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine...


TAPDK SATIŞ BELGESİ 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !

Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine... 

Tütün ve alkol ürünü satmak isteyen her satıcının TAPDK Satış Belgesi alması gerekmekte olup almış oldukları satış belgelerinin geçerliliğinin devam etmesi için Tütün mamülleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince , 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için 2013 yılı Ocak - Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.         

Yeni düzenleme gereğince 2013 yılı süre uzatım işlemleri ilgili usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmadan Kurum hesabına işlem bedelinin yatırılmaması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemi yaptırmak isteyen satıcıların kurum tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere ilgili meslek odasına başvuru yapmaları ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

  -  Süre uzatım işlemleri 02 Ocak - 01 Nisan 2013 tarihleri
            arasında devam edecektir.
         
            *TAPDK Satış Belgesi sahipleri Odamıza gelirken 
(Kamuoyunda Tekel Ruhsatı olarak bilinen TAPDK satış belgesine sahip olan üyelerimizin, harç yatırmadan ve işlemlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu odaya müracaat etmeleri menfaatleri icabı olacaktır. Üyelerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde çözmeleri için odamıza yararlı olacaktır. Oda yöneticilerimiz ve çalışanlarımız üyelerimize yardımcı olacaklardır. )

            1 * Belgenin süre uzatım bedelinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına
            ilişkin banka dekontu, ( Tapdk Kurum Sicil Numarasına yatırılmış )

            2 * Belediye tarafından alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı
            ve fotokopisi veya İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin
            belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren
            (yetkili makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde

            3 * TAPDK Satış Belgesinin aslı ile müracaatta bulunacaktır.
           
            ESNAF ÜYELERİMİZ EVRAKLARINI ODAMIZA TESLİM EDECEKTİR.
           

            2013 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ :

            PERAKENDE SATICILAR
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                    200,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                            120,00 TL
                  Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler 40,00 TL

            AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                   800,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                           300,00 TL

            TOPTAN SATICILAR
                  İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                2.000,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                            3.000,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                           800,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                            1.200,00 TL

Esnafı rahatlatan yönetmelik değişikliği


Esnafı rahatlatan yönetmelik değişikliği

YUSUF VANGÖL

işyeri açma belgesi almada zorluk yaşayan esnafların bu belgeleri almaksızın bakanlığa bağlı müdürlüklerden İşletme Kayıt Belgesi ve İşletme Onay Belgesi için başvuru yapabilme hakkı getirdi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmelikte yaptığı değişiklikle özellikle işyeri açma belgesi almada zorluk yaşayan esnafların bu belgeleri almaksızın bakanlığa bağlı müdürlüklerden İşletme Kayıt Belgesi ve İşletme Onay Belgesi için başvuru yapabilme hakkı getirdi.  
Yıllarca gıda işiyle uğraştıkları halde faaliyette bulundukları işyeri sahiplerinin yapıyla ilgili teknik belgelerini karşılayamaması nedeniyle zor durumda kalan esnaflar, kendilerini denetlemeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı memurların istedikleri belgeleri sağlayamadıkları için zor durumda kalıyorlardı. İşletme Kayıt Belgesi ve İşletme Onay Belgesi olmadığı için 1000 liraya kadar ceza ve işyeri kapatma cezası ile karşı karşıya kalan esnaflar söz konusu belgeleri almak için bakanlık il, ilçe müdürlüklerine başvursalar da yapı kullanma izni belgesi ön şartı nedeniyle büyük sıkıntılarla karşılaşıyordu.
İzmir İl Genel Meclisi'nin 7 Ağustos 2012'de gündeme alarak CHP'nin Gaziemir'den seçilen İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Vangöl'ün hazırladığı önergenin CHP, Ak Parti veMHP'li üyelerce oybirliği ile kabul edilmesi gıda işi ile uğraşan esnaflar için umut ışığı oldu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'da İzmir İl Genel Meclisi'nde alınan kararı yerinde görüp bakanlığın ilgili yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
Bakanlık 10 Ocak 2013 tarihinden itibaren gıda işi ile uğraşan esnafların almaları zorunlu olan Kayıt Belgesi ve Onay İşletme Belgesi için yapılacak başvurularda ekli evraklar içinde belediyelerden alınan yapı kullanma izni belgesi olmasını aramayacak. Resmi gazetedede yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik değişikliği gıda esnafını oldukça rahatlatacak. Belge eksikliği nedeniyle binlerce lira para cezası ve işyerinin kapanması riski ile karşı karşıya kalan esnafların korkulu rüyesi böylece son bulacak.
Konu ile ilgili Yerel Haberci'ye açıklama yapan İl Genel Meclisi Üyesi ve Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Yusuf Vangöl şu görüşleri dile getirdi;
" Bilindiği gibi 5996 sayılı Kanun gereği, 17.12.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”; gıda işyerlerinin, yapmak zorunda oldukları kayıt veya onay işlemleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine yapacakları müracaat sırasında dosyalarında, bağlı bulundukları belediyeden almak zorunda oldukları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bir suretini de bulunduracaklardı.
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde, ilk olarak  bünyesinde Gıda Birimi Müdürü olarak görev yaptığım İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimlerde bulunarak, gıdacı esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmamaları amacıyla, yönetmelikte değişiklik yapılması hususunda taleplerde bulundu.Bilindiği gibi; ülkemiz genelinde, başta  SİT ve 2B olmak üzere, çeşitli nedenlerle ruhsatsız ya da kaçak yapı olarak gözüken çok sayıdaki binada, uzun yıllardır gıda işi ile iştigal eden ve bu faaliyeti nedeni ile devletine vergisi ödeyen, istihdama katkı sağlayan, reel ekonomimizin can damarı olan sıhhi ve gayrı sıhhi müessese kapsamındaki esnaf, sanatkar ve  tacirlerimiz;  ellerinde olmayan nedenler yüzünden, müracaat ettikleri halde, ilgili belediyeden işyerlerinin tapusu olmadığı gerekçesiyle, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamamaktadır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ya da ilçe müdürlükleri gıda denetçilerinin bu gibi işyerlerinde yaptıkları denetimler sırasında, İşletme Kayıt Belgesi ya da İşletme Onay Belgesi olmadığı gerekçesiyle, işyeri sahibi esnaf, sanatkar ve tacirlerimize, 5996 sayılı Kanun gereği, idari para cezası uygulamakta ve bunun yanı sıra, işyeri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, işlem yapılması için durum  ilgili belediyeye bildirilmekte idi.
Gıdacı esnaf, sanatkar ve tacirlerimizin, uzun yıllardır çalıştırdıkları ekmek kapısı olan işyerlerine, ellerinde olmayan nedenler yüzünden alamadıkları ruhsat  sebebiyle, bu işyerleri;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ya da İlçe Müdürlükleri tarafından, kayıt altına alınamamakta, bu da yetmiyormuş gibi, bir de idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktaydı.
Zaten hipermarketlerin haksız rekabeti karşısında, her geçen gün durumları daha da kötüye giden ve bu yüzden sayıları her geçen gün daha da azalan gıdacı esnaf, sanatkar ve tacirlerimizi mağdur etmekte olan bu uygulamaya son verilmesini  temin etmek  maksadıyla, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin girişimlerinin yanı sıra, İzmir İl Genel Meclisi’ni de devreye sokmak amacıyla, Gaziemir’den seçilmiş bir il genel meclisi üyesi olarak, 07 Haziran 2012 tarihinde, İzmir İl Genel Meclisine, 190 sayılı bir önerge verdim.
Verdiğim önerge üzerine;  İl Genel Meclisimizin  Sanayi, Ticaret ve Esnaf Komisyonu tarafından katkılarımla düzenlenen ve meclisimizin 07 Ağustos 2012 tarihli toplantısında, oy birliği ile kabul edilen rapor, 288 sayılı meclis kararı olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderildi.
İzmir İl Genel Meclisimizin bu temenni kararını dikkate alan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, ülkemiz genelindeki binlerce gıdacı esnaf, sanatkar ve tacirlerimizi rahatlattı.
Başta İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmak üzere,  İzmir İl Genel Meclisi’nin  görüşleri doğrultusunda değişiklik yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, ülkemizdeki tüm gıdacı esnaf, sanatkar ve tacirlerimiz adına teşekkür ediyorum.
Esnaf, sanatkar ve tacirimize, dolayısıyla vatandaşımıza dokunan, onların lehine kararlar alan Cumhuriyet Halk Partimizin Gaziemir ilçemizden seçilmiş bir il genel meclisi üyesi olarak, alınan bu kararda ve yapılan bu yönetmelik değişikliğinde, ben ve arkadaşlarım, bir nebze olsun katkımız olduğu için oldukça mutluyuz. Bu katkılarımız dolayısıyla bu çalışmalarımız, görev süremiz devam ettiği sürece elbette sürecektir. Bundan hiç ama hiç kimsenin şüphesi olmasın."

15 Ocak 2013 Salı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DUYURU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ
DUYURU

http://www.izmir.bel.tr/documents/ilanReklambeyanname.html
http://www.izmir.bel.tr/eislem/ilanreklambeyanname.aspx

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi 
http://www.izmir.bel.tr/eislem/indirilebilir_dosyalar/IlanReklamBeyannamesi.doc
http://www.izmir.bel.tr/eislem/indirilebilir_dosyalar/IlanReklamBeyannamesi.pdf

Beyanname Nasıl Doldurulur?
http://www.izmir.bel.tr/eislem/indirilebilir_dosyalar/BeyannameNasilDoldurulur.doc
http://www.izmir.bel.tr/eislem/indirilebilir_dosyalar/BeyannameNasilDoldurulur.pdf


Belediyemiz sınırları içerisinde ilan ve reklam araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan reklam araçlarının kent bütününde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımı düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacı ile ilan reklam yönetmeliği hazırlanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği gereği aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki meydan,bulvar,cadde ve ana yollar üzerindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyeden izin belgesi alınması zorunludur.
  2. İlan reklam ve tanıtım araçları için izin süresi bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla iznin yenilenmesi zorunludur.
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne yapılan reklam ve tanıtım panosu müracaatlarında istenen belgeler;


KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce, kurumumuz destek programlarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI SEMİNER TAKVİMİ
SIRA NO
EĞİTİMİN TARİHİ
EĞİTİM ADI
EĞİTİM SAATİ
1
16 Ocak 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
2
13 Şubat 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
3
13 Mart 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
4
10 Nisan 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
5
08 Mayıs 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
6
05 Haziran 2013
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
KOSGEB Destek Programları seminerin’de; 
  • KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, 
  • KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri,
  • Desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.
Seminerler KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda yapılacaktır. Kayıt işlemi için telefon veya e-posta yoluyla katılımcı adı, işletme adı ve iletişim bilgilerinin iletilmesi yeterli olacaktır.
Yukarıdaki tabloda belirtilen seminerler ÜCRETSİZDİR.
Adres: İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu - A.O.S.B. 10013 sok. Çiğli / İZMİR
DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN:
  
Konca UYGUR
376 73 27 – 129
dan.konca.uygur@kosgeb.gov.tr
Serpil Keçeli BOLAT
376 73 27 - 122
dan.serpil.bolat@kosgeb.gov.tr  

003 Nolu Genelge 04.01.2013 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)

003 Nolu Genelge 04.01.2013 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)

TESK'in ilgili genelgesi ile Ankara "Özel Güven Hastanesi" ile 02.01.2013 tarihinde "Tanı ve Tedavi Hizmetleri Sözleşmesi" imzalandığı bildirilmiştir.

İlgili genelgeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:8 Ocak 2013 Salı

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 464 No.lu Genel Kurul Kararı

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 464 No.lu Genel Kurul Kararı

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 464 No.lu Genel Kurul Kararı ile;

İBŞB Trafik Denetim Şube Müdürlüğü tarafından "S" Plakalı ticari araçlar için düzenlenen "Çalışma İzin Belgesi" (Ruhsat) ile "Servis İzin Belgesi"nin birleştirilerek tek bir belge düzenlenmesi;
Ancak "Okul servis araçları hizmet yönetmeliği" kapsamında hizmet veren araçlara "Okul servis aracı özel izin belgesi" düzenlenmesinin zorunlu olması nedeniyle bu uygulamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 465 No.lu Genel Kurul Kararı

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 465 No.lu Genel Kurul Kararı

UKOME'nin 12.12.2012 tarih, 2012 / 465 No.lu Genel Kurul Kararı'nda;

Servis,minibüs,taksi-taksi dolmuş ve yolcu taşımacılığı mesleği ile faaliyet gösteren esnafımızın (Güzergah İzin Belgesi ile Faaliyet Gösterenler Hariç) Büyükşehir Belediyesi çalışma izni belgesi (Ruhsat) ve Yol Belgesi müracaatları ile belgelerin teslim alınması işlemlerinin bağlı bulundukları meslek odası aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Online Formlar

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Online Formlar


Ulaşılabilirlik Tespit Formları

  • Açık Alan Formu'nu indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:     PDF XLS

  • Binalar Formu'nu indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:  PDF XLS

İZKA’dan 25 Milyon TL’lik Yeni Mali Destek Programı


İZKA’dan 25 Milyon TL’lik Yeni Mali Destek Programı

İzmir Kalkınma Ajansı 17 Aralık 2012 tarihi itibariyle “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri” mali destek programını başlattı.
İzmir Kalkınma Ajansı 17 Aralık 2012 tarihi itibariyle “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri” mali destek programını başlattı. Program kapsamında 15.000.000 TL kar amacı güden, 10.000.000 TL kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 25.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.
Program çerçevesinde aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projeler desteklenecek.
screen-shot-2012-12-17-at-84710-am
Programa kar amacı güdenler kategorisinde KOBİ’ler, kooperatifler ve birlikler, kar amacı gütmeyenler kategorisinde ise belediyeler, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri, üniversite rektörlükleri ve organize sanayi bölgeleri başvurabilecek. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecek.
Program ve proje bütçeleriyle ilgili ayrıntılar aşağıda yer alıyor.
screen-shot-2012-12-17-at-84731-am
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla “başvuru rehberi” hazırlandı. Başvuru sahiplerinin daha detaylı bilgi için başvuru rehberini incelemeleri gerekiyor.
screen-shot-2012-12-17-at-84752-am
Başvuru ve proje uygulama aşamasında yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik projeler için mevzuatla belirlenmiş çeşitli izin vb. belgeler talep ediliyor. Söz konusu belgelerin edinilmesinin alabileceği süre göz önüne alınarak ilgililerin hazırlık süreçlerini bir an önce başlatmaları öneriliyor.
Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz proje hazırlama eğitimleri düzenlenecek.
DİKKAT: Bilgilendirme ve eğitim toplantıları tamamen ücretsiz olup kayıt gerektirmemektedir. Toplantı tarih ve yer değişiklikleri için takvimi kontrol ediniz.
screen-shot-2012-12-17-at-84811-am
screen-shot-2012-12-17-at-84820-am
Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. KAYS sistemi 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren başvurular için açık olacak. Başvuru şekli ve başvurular ile ilgili detaylı bilgileri içeren başvuru rehberi İzmir Kalkınma Ajansı hizmet binasından da temin edilebilir.

3 Ocak 2013 Perşembe

Kapasite Raporu Tasdik Ücreti

 94 Nolu Genelge 31.12.2012
(Kapasite Raporu Tasdik Ücreti)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/2012094.jpg
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
Naci SULKALAR
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

MESLEKİ YETERLİLİKLER VE KATILIM BELGESİ VB.

MESLEKİ YETERLİLİKLER VE KATILIM BELGESİ VB.

MESLEKİ YETERLİLİKLER VE KATILIM BELGESİ VB. KONUSUNDA BELGE VERME YETKİSİNE SAHİP OLAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YAPILMADAN BELGE VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 

SİCİL İŞLEMLERİ SIRASINDA ÖDENECEK HARÇ TARİFESİ

SİCİL İŞLEMLERİ SIRASINDA ÖDENECEK HARÇ TARİFESİ
01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN
1-TESCİL (YENİ KAYIT)               - 492,90 TL
2-TADİL (DEĞİŞİKLİK)                 - 112,70 TL
3-TERK (KAYIT SİLME)                -   50,50 TL
4-ZAYİ (TASDİKNAME BEDELİ)    - 52,90 TL
5-VİZE                                                - 38,00 TL

093 Nolu Genelge 31.12.2012 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tablosu)

093 Nolu Genelge 31.12.2012 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tablosu)


EKLER:

1 Ocak 2013 Salı

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)
ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İLE KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ETKİN OLARAK UYGULANMASINA YÖNELİK DESTEK VE İZLEME HİZMETLERİNİ VERECEK OLAN KOZA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM) 1847 / 15 SOKAK NO:12 A BLOK BAYRAKLI İZMİR ADRESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

1847 / 15 SOKAK
NO:12 A BLOK
BAYRAKLI / İZMİR
0 232 363 33 41
0 232 363 33 43

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...