YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

19 Mart 2013 Salı

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !...

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !...

Gaziemir’de, ilki önümüzdeki günlerde odamız tarafından düzenlenecek olan EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’ne ÖN KAYIT yaptırmak için, eğitime katılacak olan kişilerin isimlerini odamıza kaydettiriniz. Eğitim yeri ve saati sizlere telefon SMS ve internet aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” 4 Ocak 2012 tarihinde 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ Bakanlık ile TESK arasında imzalanan protokole göre (06/07/2012) işbirliği yapılarak düzenlenmektedir.

Protokolün 5 inci maddesinde Genel Hijyen Eğitiminin konuları;
a)Hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar,
b)Gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
c)Personel, işyeri ve ekipman hijyeni,
ç)Temizlik ve dezenfeksiyon,
d)Fırınlarda hijyen ve sanitasyon,
e)Fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları,
f)Gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri,
g)Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği mevzuatı,
ğ)El yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı
şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır.

Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğ çerçevesinde; ekmek üreten işyerlerinde (fırınlar) üretim, dağıtım ve pazarlama bölümlerinde ve diğer ekmek satış yerlerinde çalışan tüm personelin eğitimden geçirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Kısacası bu eğitimler ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışan tüm personeli kapsamaktadır.

Verilen eğitimler 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. İşe yeni başlayacak olan personelde de hijyen eğitimi belgesi aranacaktır. Temel gıda hijyen eğitimi; personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, gıda zehirlenmeleri, ilgili mevzuat (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, Gıda Hijyen yönetmeliği) gibi konulardan oluşacaktır.


Gaziemir’de, ilki önümüzdeki günlerde odamız tarafından düzenlenecek olan EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’ne ÖN KAYIT yaptırmak için, eğitime katılacak olan kişilerin isimlerini odamıza kaydettiriniz. Eğitim yeri ve saati sizlere telefon SMS ve internet aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

18 Mart 2013 Pazartesi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 98. Yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 98. Yıldönümü
18 Mart Çanakkale Zaferinin 98. yıldönümünde, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

SGDP (SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ) KESİNTİSİ

SGDP KESİNTİSİ
SGDP NEDİR? Sosyal Güvenlik Destek Primi Nedir?

2011 / 36 Sayılı genelgenin ; 05.02.2013 tarih, 2013 / 11 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırıldığı ve yeni genelge ile 

"Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alan sigortalılar ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olamayacaklardır. Ancak emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ kesilecektir." ibaresi SGK'nın yazısında bildirilmektedir.

Önemle duyurulur...

8 Mart 2013 Cuma

6 Mart 2013 Çarşamba

Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı

Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız


Bilindiği üzere, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği”nin 5 Aralık 2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, Tebliğin yayım tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe gireceği ve Tebliğ ile düzenlenen hususlar genel esasları ile 20/12/2012 tarihli ve 2012/90 sayılı genelgemizle teşkilatımıza iletilmişti.

            Diğer taraftan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; söz konusu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı” na ilişkin olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu Talimat Konfederasyonumuzca incelenmiş olup; Talimatta, tür karışımları, ürün özellikleri, etiketleme ve perakende işletmelerin faaliyet konularına göre üretebilecekleri ürünler ve etiketleme kuralları ile ilgili gerekli yükümlülükler belirlenmiştir.
 “Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı” nın bir örneği Konfederasyonumuz web sitesinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.
            Esnaf ve sanatkarların Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından ÖNEMLE DUYURULUR...

5 Mart 2013 Salı

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası


Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası
http://ekmekisrafetme.com
http://ekmekisrafetme.com/Pages/HaberDetay.aspx?haberId=285

Kampanyanın Başlatılma Nedeni

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ana görevi, başta hububat olmak üzere görev alanındaki tarımsal ürünlerin piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almaktır.

TMO’nun ana faaliyet konusunu teşkil eden hububat içinde yer alan ve ekmeğin temel hammaddesini oluşturan buğday, açlıkla mücadele eden dünyada giderek daha stratejik hale gelmektedir.

Toplumumuzun her kesiminin sofrasına giren ve nimet kelimesiyle özdeşleştirilerek kutsal kabul edilen ekmeğin israfı; çiftçinin buğdayı yetiştirirken harcadığı emeği, özveriyi, çabayı tüm yönleriyle görebilen Bakanlığımızı ve Kurumumuzu derinden üzmektedir.

Ayrıca israf edilen her dilim ekmekte dünyadaki aç insanların hakkının bulunduğu da dikkate alınmıştır.

Ekmek israfı nedeniyle ülkemizin yıllık ekonomik kaybı 1,546 milyar TL’dir. Bu rakam, dünya birincisi olduğumuz un ihracatından 2011 yılında elde edilen 1,605 milyar TL gelire eşdeğerdir.

Dünya gıda fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, ülkemiz hububat piyasalarının istikrarını sağlayan TMO, temel bir gıda ürünü olan ekmeğin israfının önlenmesini görevinin bir parçası olarak görmektedir.

Ekmek israfı konusunu 2008 yılında kamuoyunun gündemine taşıyan TMO, 2012 yılında; Türkiye’de ekmek üretimi ve tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı, israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiği hususlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırmıştır. Araştırma sonuçları “Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” adı altında bir kitapta toplanmıştır.

Araştırma, israfın boyutları ile ekmek israfının önlenmesinde toplumun bilgilendirilmeye ve bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğu sonucunu ortaya koyduğundan böyle bir kampanyanın başlatılması görev bilinmiştir.

Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi de olan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”, 17 Ocak 2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılmıştır.

Kampanya; tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle, toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde yürütülecektir.

Kampanyanın Hedefi

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile;

İsraf konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak,
İsrafı, üretim ve tüketim aşamalarında önlemek,
Ekmeğin ihtiyaç kadar alınmasını ve doğru muhafaza edilmesini sağlamak,
Bayatlayan ekmeklerin değerlendirilme yöntemleri konusunda toplumu bilgilendirmek,
İsrafın önlenmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,
Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğuna dikkat çekmek,
Özde ekmeğin israfına, genelde ise tüm israfa vurgu yapmak amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda kampanyayla, topluma daha sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla “tam buğday ekmeği” tüketilmesi teşvik edilmektedir.

BİR YILDA 6 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR

Yapılan araştırmalar ekmek israfıyla ilgili çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor.

Ülkemizde çöpe atılan ekmekler yılda 542 bin ton buğday israfına neden olurken, bir yılda çöpe atılan 2.1 milyar ekmeğin parasal değeri ise 1.5 milyar TL’yi buluyor. Bu parayla yüzlerce okul, yüzlerce yurt, yüzlerce hastane ya da yüzlerce kilometre yol yapmak mümkün.

Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretiliyor. Bunun 95 milyonu tüketilirken, 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Çöpe atılan ekmeklerle on binlerce konut, on binlerce köprü yapılabiliyor.

EKMEK EVDE NASIL SAKLANMALIDIR?

Ekmek buzdolabında veya dondurucuda kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin buzdolabında saklanması ekmeğin küflenmesini önler. Ekmek dondurucuda çok daha uzun süre saklanabilir. Dondurucudan çıkarıldıktan sonra çözünen ekmekler, dondurulmadan saklanan ekmeklere göre daha yumuşak ve tüketilebilir özelliktedir.

Gün içerisinde tüketilecek olan ekmek, taze ve yumuşak kalabilmesi için, kapaklı bir ekmek kutusunda, gıda dolabında poşet içinde, serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Ekmek sıcak iken poşete konulduğunda nemlenir. Bu da ekmeğin küflenmesine neden olur. Bu yüzden sıcak ekmek soğutulduktan sonra fazla kurumadan poşete konularak saklanmalıdır.

Sıcak havalarda ekmeğin küflenmesini önlemek için buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Fakat kullanmadan bir saat kadar önce ekmek, buzdolabından çıkarılarak oda koşullarına getirilmeli ve az da olsa yumuşaması sağlanmalıdır.

Ambalajlı ekmeklerden birkaç dilim alındıktan sonra kalan dilimlerin ambalajı tekrar kapatılarak saklanmasına dikkat edilmelidir.

Gereğinden fazla satın alınan ekmekler bayatlamamaları için tercihen alındığı gün dondurucuya konulmalıdır.

Donmuş ekmekler lezzet kaybına uğramaması için 3 ay içinde tüketilmelidir.

Ekmeğin muhafaza edildiği kutunun veya gıda dolabının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Çeşitli nedenlerle ekmeğin içerdiği suyun buharlaşarak saklandığı poşet içerisinde birikmesi küflenmeyi hızlandırabilir. Bu durumda ekmeğin saklandığı poşet değiştirilmeli ya da ekmek temiz bir kâğıt havluya sarılarak saklanmalıdır.

EKMEK İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Ekmek almadan önce tüketecek kişi sayısı, tüketilecek yemek ve evde bulunan ekmek miktarı gibi unsurlar dikkate alınarak tam olarak ne kadar ekmeğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilmelidir.

Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi israfın azaltılmasını sağlayacaktır.

Kurumuş ekmekler; fırında, ekmek kızartma makinesinde veya kaynamakta olan tencerenin üzerinde süzgece yerleştirerek tüketime uygun hale getirilebilir.

Bayat ekmekler, galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde, uygun yemeklerde kullanılabilir.

1 Mart 2013 Cuma

KAPIMIZ ESNAFA AÇIK

KAPIMIZ ESNAFA AÇIK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde ve Konfederasyonumuzun desteğiyle Şekerbank tarafından başlatılan her ayın 15’inin Esnaf Günü ilan edilmesini içeren Kapımız Esnafa Açık Kampanyasına ilişkin tanıtım materyalleri Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız


‘Kapımız Esnafa Açık’ projesi Şekerbank tarafından “Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, siz de yarın mahalle esnafınızdan alışveriş yapın, kapıları hep açık kalsın.” iletisi ile başlatıldı.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve Türkiye genelindeki 82 Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’ni kapsayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) desteğiyle gerçekleştirilen “Kapımız Esnafa Açık” projesi, özel sektör, kamu, STK ve tüketicileri esnafla buluşturan bir platform özelliği taşıyor. 

‘Açık’ platformu ile tüketiciler her ayın 15’inde esnaftan alışveriş yapmaya yönlendirilerek esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep ‘açık’ kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Artık her ayın 15’inde kapılar esnaftan alışveriş için açılacak! Türkiye’nin her yerinde halkımız Esnafımız’dan alışveriş yapmak üzere teşvik edilecek. Önümüzdeki aylarda ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu kapsamında esnafın işlerini kolaylaştıracak, onları değişime, yeniliğe açacak yeni ürünleri de pek yakında bu sayfalardan duyurulacaktır. 
Şekerbank, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde; Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) katkıları ile ‘Kapımız Esnafa Açık’ projesini hayata geçiriyor. Proje dahilinde her ayın 15’i ‘Esnafın Günü’ ilan edilecek, tüketiciler mahalle aralarında bulunan dükkanlardan alışveriş yapmaya yönlendirilecek.
“Bir mahalleyi mahalle yapan, gece gündüz çalışarak sokağımıza o sıcaklığı, hareketliliği veren esnaftır. Anahtarınızı bir tek mahalle bakkalına bırakırsınız, bazen kasaptan yemek tarifi alırsınız; en güzel sohbetleri 30 yıldır aynı yerde hizmet veren mahallenin berberi ile yaparsınız. Esnafımızın eli açıktır. Onlar sohbete açıktır, dostluğa açıktır. Ve mahalle esnafı dünya kapansa hep açıktır. ” 

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...