YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

24 Nisan 2013 Çarşamba

Bakkal Esnafı'na “Hijyen Sertifika“

Bakkal Esnafı'na “Hijyen Sertifika“

18 Nisan 2013 Perşembe 20:47 YEREL HABERCİ

Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü işbirliği ile ilçedeki Bakkal Esnafı'na sertifika eğitimi ve belgesi verildi.

Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ilçedeki Bakkal Esnafı'na yönelik eğitim çalışması vardı.
Avrupa Birliği uyum çalışmalarının bir sonucu olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodesksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği uyarınca, ekmek ve ekmek çeşitleri satışı yapan esnafların Hijyen Eğitimi'nden geçerek sertifika alması zorunlu hale getirildi. Ekmek ve ekmek çeşidi ticareti yapan bakkal, market ve vb. esnafların artık Hijyen Eğitim Sertifikası sahibi olması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılacak denetimlerde belgesi olmayan cezai işlem uygulanacak.
Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası esnafların olası mağduriyetlerini gidermek amacıyla bir eğitim programı hazırladı.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Koordinatörü Yüksek Ziraat Mühendisi Yusuf Vangöl'ün yönetiminde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda mühendislerinden Aynur Batkan, yine il müdürlüğü Ziraat mühendislerinden Derya Akdeniz tarafından Gaziemirli Esnaflara "Hijyen Eğitimi" verildi.
Konuyu Yerel Haberci'ye değerlendiren Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, kurum olarak esnafların işlerini geliştirmeleri ve özellikle resmi kurum ve kuruluşlarla olan görev-sorumluluk ilişkilerinde yardımcı olma gayretini gösterdiklerini ifade etti. Beyen "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan son tebliği doğrultusunda ilçemizde esnafımızı bilgilendirmek ve belge sahibi yapmak için Birlik yönetimimizi harekete geçirdik. Hijyen Eğitimi'nde ilk programımıza 100 civarında esnaf arkadaşımız iştirak etti. Sağ olsunlar sayın Vangöl, sayın Batkan ve sayın Akdeniz esnafımıza eğitim verdiler ve onları belge sahibi yaptılar. Gaziemir'de esnaflık yapan bir arkadaşımızın belge sahibi olmadığı için cezai işlem görmesi arzu etmiyoruz. AB uyum çalışmalarına göre hepimiz bakanlığın tebliğlerine uymak durumundayız"dedi.     

19 Nisan 2013 Cuma

Mükellef Bilgileri Bildirimi

Mükellef Bilgileri Bildirimi

1 Nisan 2013 itibarıyla faal olan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız 31 Mayıs 2013 tarihine kadar Mükellef Bilgileri Bildirimini ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.

1 Nisan 2013 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında faaliyetine son veren esnaf ve sanatkarların Mükellef Bilgileri Bildirimini doldurmaları ve vergi dairesine vermeleri gerekmemektedir.

2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar için Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmeyecektir.

Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlardan, bir serbest muhasebeci mali müşavirle (SMMM) sözleşmesi olanların bildirimleri, bu sözleşme kapsamında SMMM'ler tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Bir serbest muhasebeci mali müşavirle (SMMM) sözleşmesi olmayan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların bildirimleri ise e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi alan oda ve birlikten elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması ile ilgili teknik açıklamalar 15.03.2013 tarihli ve 61 sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde yer almakta olup söz konusu sirkülere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Mükellef girişlerinin yapılacağı son gün 31.05.2013 tarihi olup durum esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR !..

Bilindiği üzere, 413 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflere “Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleme ve söz konusu bildirimi her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ilgili vergi dairelerine gönderme zorunluluğu getirilmiş, yapılan bu düzenleme, 2012/37 sayılı genelgemiz ile meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştur.
Dolayısıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle faal olan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar “Mükellef Bilgileri Bildirimi”ni ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.
1 Nisan 2013 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında faaliyetine son veren esnaf ve sanatkârların, Mükellef Bilgileri Bildirimini doldurmaları ve vergi dairesine vermeleri gerekmemektedir.
2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar için Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmeyecektir.
Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlardan, bir serbest muhasebeci mali müşavirle (SMMM) sözleşmesi olanların bildirimleri, bu sözleşme kapsamında SMMM’ler tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
Bir SMMM ile sözleşmesi olmayan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların bildirimleri ise, e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış oda ve birliklerimizce elektronik ortamda gönderilebilecektir.
Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması ile ilgili teknik açıklamalar, 15.03.2013 tarihli ve 61 sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde yer almaktadır. Söz konusu sirkülere, Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri

Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri
EKLER:

12 Nisan 2013 Cuma

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !...

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !... 

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI TARAFINDAN 
17 NISAN 2013 CARSAMBA GUNU SAAT 18.00 DE 
GAZIEMIR ATATURK KULTUR MERKEZINDE YAPILACAK OLAN 
EKMEK HIJYEN EGITIMIYLE BIRLIKTE "HIJYEN EGITIMI BELGESI" VERILECEKTIR. 

BILGI ICIN TELEFON 251 00 96

11 Nisan 2013 Perşembe

031 Nolu Genelge 08.04.2013 (Esnaf Kredileri Faiz İndirimi )

031 Nolu Genelge 08.04.2013

(Esnaf Kredileri Faiz İndirimi )


Esnaf ve sanatkarlarımıza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan T.Halk Bankası kredilerine ilişkin 2013/4409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08/04/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara göre; esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2013 yılına devreden krediler ile 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, kredilerde faiz indirim oranı %50 olarak uygulanacaktır.
Esnaf ve sanatkarlara önemle duyurulur.Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi
Konfederasyonumuzca Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilen 06.12.2012 tarihli ve 2452 sayılı yazıda; Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeliveya Türk menşei kazanmış olduğunu belgeleyen Türk Malı Belgesi’nin, Yerli Malı Belgesi’nde olduğu gibi ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için ticaret ve sanayi odalarınca, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar için ise esnaf ve sanatkarlar odalarınca verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Avrupa Birliği Bakanlığından alınan 12/02/2013 tarihli ve 522 sayılı yazıda; Konfederasyonumuza bağlı üyelerin IPA Projeleri kapsamında yüklenici olmaları durumunda, halihazırda basımından ve satışından sorumlu olduğumuz “Yerli Malı Belgesi”nin yerine bu defa “Türk Malı Belgesi”nin basım, satış, kabul ve onayı için de yetkilendirilmemizin uygun olacağı bildirilmiştir.
Bu gelişmeleri takiben, 04/02/2013 günü Avrupa Birliği Bakanlığı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Konfederasyonumuzun katılımıyla düzenlenen toplantıda basımı, satışı ve onayı bu defa Konfederasyonumuzca gerçekleştirilecek belge ile söz konusu belgeye ilişkin usul ve esaslar konusunda mutabakata varılan ilkeler belirlenmiştir.
Bu çerçevede; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Konfederasyonumuz tarafından bastırılacak “Türk Malı Belgesi”nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların; 5362 sayılı Kanun, 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 77 seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ve 20/04/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Konfederasyonumuz tarafından hazırlanarak, yapılacak işlemlerim ve denetim sistemi hususundaki açıklamanın Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir.
AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar dikkate alınarak Konfederasyonumuzca “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanmış ve Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 20/02/2013 tarihinde yapılan toplantısında onaylanan usul ve esaslar ile “Türk Malı Belgesi”ne ilişkin taslak metinler AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkililerince incelenerek uygun görüldüğü, AB Bakanlığı’nın 18/03/2013 tarihli yazısı ile bildirilmiştir. Ayrıca, Türk Malı Belgesinin basımı ile ilgili süreç tamamlanmış olup, basılan belgeler Birliklerimize gönderilecektir.
Konfederasyonumuz tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Mayıs 2013 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Birliklerimizin, Türk Malı Belgesi için 1 Mayıs 2013 tarihine kadar belge taleplerini Konfederasyonumuza iletmeleri ve 1 Mayıs 2013 tarihinde belge satışına başlayacak şekilde hazır olmaları gerekmektedir. Birliklerimiz tarafından 1 Mayıs 2013 tarihine kadar Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. İlgili esnaf ve sanatkarların taleplerine göre, Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir.
1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kuruluş tarafından kabul edilmeyecektir.
Diğer taraftan, “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 9 uncu maddesi uyarınca, belge satış ve onayı Birliklerimiz tarafından yapılacağından, Birlikte görevli iki kişinin Birlik Yönetim Kurulunca alınan bir kararla bu konuda yetkilendirilmesi gerekmektedir.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında verilecek Türk Malı Belgesine ilişkin olarak yetkilendirilen bu kişilere yönelik Nisan ayı içerisinde eğitim planlanmakta olup, eğitim programı, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecektir.
Konfederasyonumuzun web sayfasında “Mevzuat” bölümünde “Usul ve Esaslar” içerisinde yer alan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar’ın incelenerek, belgenin tanzim ve onay işlemlerinin buna göre yürütülmesi ve yerine getirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.

İstanbul Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen 2013 Yılı Fuarları

İstanbul Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen 2013 Yılı Fuarları
İstanbul Ticaret Odası tarafından ekte bir örneği sunulan 5 bölgeye 5 ihracat atağı hedefiyle 2013 yılında düzenlenecek fuarlar ve bu fuarlara dair ön değerlendirme kayıt formunda girişimcilere yeni ihracat alanları sunmak, başarılarına destek olmak, uluslararası fuar tecrübelerini arttırmak ve fuarlara katılımlarını arttırmayı amaçladıkları belirtilmektedir.

Bu kapsamda esnaf ve sanatkârımızın katılım sağlayabileceği fuarlar sırasıyla;
·        46. Celje Uluslararası Ticaret Fuarı 11-17 Eylül 2013 tarihleri arasında Slovenya’nın Celje şehrinde;
·        Ukrayna 1. Türk Ürünleri Fuarı 23-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Ukrayna’nın Kiev şehrinde;
·        Uluslararası Gıda ve Gıda Ekipmanları Fuarı 24-26 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi şehrinde;
·        Tayland 1. Türk Ürünleri Fuarı 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tayland’nın Bangkok şehrinde ve
·        Cezayir 2. Türk Ürünleri Fuarı 7-10 Aralık tarihleri arasında  Cezayir’in Alger şehrinde
                        düzenlenecektir.

10 Nisan 2013 Çarşamba

030 Nolu Genelge 08.04.2013 (San-Tez Projesi Başvuruları Hakkında)

030 Nolu Genelge 08.04.2013 (San-Tez Projesi Başvuruları Hakkında)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; sanayicilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını üniversite-sanayi işbirliği ile çözüme kavuşturmak ve “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen San-Tez Programı kapsamında proje başvurularının 12/04/2013 tarihine kadar internet üzerinden http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden yapılabileceği, başvuruların “e-devlet şifresi veya mobil imza” kullanılarak proje yürütücüsü öğretim üyesi tarafından gerçekleştirileceği ve herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda aşağıda iletişim bilgileri verilen kişilerle irtibata geçilmesinin yeterli olacağı bildirilmiştir.
İlgili esnaf ve sanatkarlara önemle duyurulur.

9 Nisan 2013 Salı

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !..


EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’NE ÖN KAYIT YAPTIRIN !...

Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 18.00'de  odamız tarafından düzenlenecek olan EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’ne ÖN KAYIT yaptırmak için, eğitime katılacak olan kişilerin isimlerini odamıza kaydettiriniz. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” 4 Ocak 2012 tarihinde 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ Bakanlık ile TESK arasında imzalanan protokole göre (06/07/2012) işbirliği yapılarak düzenlenmektedir.

Protokolün 5 inci maddesinde Genel Hijyen Eğitiminin konuları;
a)Hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar,
b)Gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
c)Personel, işyeri ve ekipman hijyeni,
ç)Temizlik ve dezenfeksiyon,
d)Fırınlarda hijyen ve sanitasyon,
e)Fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları,
f)Gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri,
g)Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği mevzuatı,
ğ)El yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı
şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır.

Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğ çerçevesinde; ekmek üreten işyerlerinde (fırınlar) üretim, dağıtım ve pazarlama bölümlerinde ve diğer ekmek satış yerlerinde çalışan tüm personelin eğitimden geçirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Kısacası bu eğitimler ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışan tüm personeli kapsamaktadır.

Verilen eğitimler 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. İşe yeni başlayacak olan personelde de hijyen eğitimi belgesi aranacaktır. Temel gıda hijyen eğitimi; personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, gıda zehirlenmeleri, ilgili mevzuat (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, Gıda Hijyen yönetmeliği) gibi konulardan oluşacaktır.Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 18'de  odamız tarafından düzenlenecek olan EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ’ne ÖN KAYIT yaptırmak için, eğitime katılacak olan kişilerin isimlerini odamıza kaydettiriniz. 

8 Nisan 2013 Pazartesi

TURKCELL ESNAF PAKETİ

TURKCELL ESNAF PAKETİ


Esnaf 1400 paketinden Esnaf Odasından verilen Esnaf Kimlik Kartı veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) kayıtlı bir üye olduğunuzu gösteren belgeler veya SRC belgesi beyan eden aboneler ve diğer kurumsal faturalı Turkcell aboneleri yararlanabilmektedir. 
Faturalı Esnaf Tarifelerinden en fazla 3 hat alınabilmektedir. ​

Esnaf Paketi Kampanya Taahhütnamesi için tıklayınız.​​

ayrıntılı bilgiyi TURKCELL web sayfasını ziyaret ederek alabilirsiniz...
TURKCELL ESNAF PAKETİ - Ücretlendirme – Notlar – Sık sorulan Sorular için tıklayınız...


Link Bağlantısı
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Ek-1: Afiş


Turkcell’in gücü şimdi de esnafımızın gücü!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) kayıtlı bir üye olduğunuzu belgeleyen, bağlı bulunduğunuz Esnaf Odasından verilen Esnaf Kimlik Kartınızı göstererek ya da http://esnaf.sanayi.gov.tr sitesinden sorgulanarak alınacak internet çıktısı ile Turkcell İletişim Merkezleri ve Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezleri’nden Esnaf Paketi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Turkcell’in esnaf paketleri şimdi daha da güçlü, esnafımızın işine daha fazla Turkcell gücü katıyor.

Turkcell Esnaf Paketi ile 900 dakika ceplerle, 900 dakika sabit hatlarla konuşma ayda sadece 34 liraya! Üstelik 12 ay kontratla alınması durumunda %15 indirimle 29 TL!

Artık Turkcell Esnaf Paketleri ile esnaflarımız sadece konuşma paketleri ile degil Esnaf VINN paketleri ve Esnaf SMS100 Paketi ile mobil internet ihtiyaçlarını ve tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Aynı zamanda Turkcell’in İşteKazan Programı aracılığıyla birçok fayda ve avantajdan yararlanabilecekler.

Esnaf paketi ile birlikte esnafımız artık kurumsal hat sahibi olma imkânına kavuşacağı için, telefon harcamalarını vergiden düşebilecek, özel çağrı merkezi hizmetinden faydalanabilecek, dükkânının çalışanlarını şirket hattıyla konuşturabilecek, toplu mesajlaşma çözümleriyle müşterilerine en etkin şekilde ulaşabilecek.

Siz de bu avantajlı paketten yararlanmak ve tüm yurtiçi iletişim maliyetlerinizi kontrol altına almak isterseniz; Turkcell İletişim Merkezleri ve Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezleri’ne başvurabilirsiniz.

TURKCELL ESNAF PAKETİ - Ücretlendirme – Notlar – Sık sorulan Sorular için tıklayınız...

ayrıntılı bilgiyi TURKCELL web sayfasını ziyaret ederek alabilirsiniz...

PLASTECH İzmir Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı 11 – 14 Nisan 2013

İzmir Ticaret Odası 86. Plastik Grubu Meslek Komitesi’nin girişimi, İZFAŞ ve EGEPLASDER işbirliği ile ikincisi düzenlenecek olan PLASTECH İzmir Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı 11 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar alanında  gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu fuarda katılımcı olmak isteyen üyeler, detaylı bilgiye http://plastech.izfas.com.tr adresinden ulaşabilir ya da aşağıda isimleri yer alan 86. Plastik Grubu Meslek Komitesi Üyelerine başvurabilirler.  

Söz konusu fuar, plastik ve ambalaj sektöründeki yöneticilerin temsilcilerin ve sektör ilgililerinin bir araya gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca fuarda ambalaj,plastik,kauçuk,polyester ve geri dönüşüm sistemleri ve ekipmanları konusunda ürün grupları sergilenecektir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Bilgi için:  

Şener GENCER
EGEPLASDER Yön. Krl. Bşk. Yrd. 
PLASTECH Fuar Komitesi Başkanı 
Tel: 0232 459 86 30 
E-posta: sener@ileriplastik.com
Fatih KEÇECİ İZTO Meclis Üyesi
Tel: 0232 257 52 52
E-posta: 
info@kececiprofil.com
Müjdat ALKAN İZTO 86.Plastik Grubu Meslek
Komitesi Başkanı 
Tel: 0232 435 31 18
E-posta: 
pistonsan@superonline.com
Gülçin GÜLOĞLUİZTO 86.Plastik Grubu Meslek Komitesi
İZTO Çevre Komisyonu Başkanı 
Tel: 0232 237 10 21
E-posta: 
gulcin@guloglu.com.tr
Süleyman KURUDAN İZTO 86.Plastik Grubu Meslek Komitesi
Başkan Yrd. 
Tel: 0232 257 70 88
E-posta: 
info@egekurplastik.net

Union Palace Hotel - Marmaris


Union Palace Hotel - Marmaris

Konfederasyonumuz Genel Başkanlığı'na ait Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Beldesi Gölenya Mahallesi Sivritaş Caddesi No:3 adresinde bulunan ve Muğla Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği işletmesi olan Union Palace Hotel ile ilgili ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ...
UNION PALACE HOTEL

MUĞLA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İşletmesi olup, İçmeler Mevkiinde kalite ve doğayı buluşturan çam ağaçları içerisinde tatil huzurunu, panaromik deniz manzarası ile yaşamanın adresidir.

Esnaf ve Sanatkarlarımız yerli ve yabancı turistlerimiz, Gürültüden uzak doğayla baş başa dinlenme eğlenme ve tatillerini konforlu temiz bir ortamda keyifli bir şekilde yaşamaları amacıyla hizmet vermektedir. Otelimiz Açık Büfe Yarım Pansiyon ve Oda / Kahvaltı şeklindedir.

028 Nolu Genelge 04.04.2012 (Unıon Palace Hotel)

028 Nolu Genelge 04.04.2012 (Unıon Palace Hotel)

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 Yazı ( 1 adet - 1 sayfa)

3 Nisan 2013 Çarşamba

TAPDK YENİLEME RUHSAT İŞLEMİ 05.04.2013 CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR

ÖNEMLİ DUYURU:
TEKEL HARCINI YATIRAN ESNAFLARIMIZIN 
(İÇKİ VE SİGARA SATAN ÜYELERİMİZİN) TAPDK YENİLEME RUHSAT İŞLEMİ 05.04.2013 CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR.
GENİŞ BİLGİ İÇİN İRTİBAT :    251 00 96
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BŞK. SÜLEYMAN BEYEN

2 Nisan 2013 Salı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

İlgi : Gaziemir Kaymakamlığı İlçe Yazı işleri Müdürlüğü'nün 01 Nisan 2013 Tarih ve 348 sayılı yazıları

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=22

KOSGEB ile imzalanan uygulamalı girişimcilik eğitimi çerçeve protokolü kapsamında İzmir Çalışma ve İş Kurumunca kayıtlı işsizlerden şartları uygun olanlara yaklaşık iki hafta sürecek girişimcilik eğitimi düzenleneceği, eğitici ücretleri ile kursiyer giderlerinin ilgili kurum tarafından karşılanacağı, eğitim yeri ve donanımı ile eğitim sarf malzemelerinin (kağıt kalem tahta vs) ise Kaymakamlıkça karşılanacağına dair İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Karabağlar Hizmet Merkezi'nin yazısında belirtilmiştir.

Eğitime talep olması halinde yer Gaziemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce tesis edilecek olup söz konusu materyaller ise Gaziemir Kaymakamlığı'nca karşılanacaktır.
http://gaziemirhem.meb.gov.tr/
Önemle duyurulur...

SİGARA İÇİLMEZ UYARI LEVHALARI BASTIRILMIŞTIR ODAMIZDAN ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

SİGARA İÇİLMEZ 
UYARI LEVHALARI 
BASTIRILMIŞTIR 
ODAMIZDAN ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

4207 SAYILI KANUN İLE İŞYERLERİNE ASILMASI GEREKEN SİGARA İÇİLMEZ UYARI LEVHALARI BASTIRILMIŞTIR. ODAMIZ ÜYESİ İŞYERİ SAHİPLERİ BU LEVHALARI GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDEBİLİRLER. 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - RİSK DEĞERLENDİRMESİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler , üyeleri bilgilendirmek amacıyla internet sayfalarımızda yayınlanmıştır.

- Bu yasaya göre 1 işçi çalıştıran işyerleri dahil 1 ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.
- Risk değerlendirmesini iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimlerine, bunların bulunmaması halinde dışardan hizmet veren uzman kişi ve kuruluşlara yaptırılması gerekmektedir.
- Risk değerlendirmesi yaptırmayan işverenlere işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma Ve İş Kurumu İl müdürlüğü tarafından ceza uygulanacaktır.
- 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yaptırmayan iş yerlerinde ocak ayı için 3,234 Tl ve devamında her ay için 4.851 TL ceza kesileceği belirtilmektedir.

Sizlere yardımcı olmak ve konu hakkında bilgi alıp çalışmanız için bu konularda faaliyette bulunan iş güvenliği uzmanı 4 kişinin bilgileri aşağıda verilmiştir. Bunların dışında sizin tanıdığınız bildiğiniz iş güvenliği uzmanı varsa onlarla irtibata geçip işyerinizin risk değerlendirmesini mutlaka yaptırın...


1- ASİL ÖZGÜR - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI - 0 533 721 76 80
2- HAŞİM AKMUSLU - İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI UZMANI - 0 533 295 45 57
3- ÖZGÜR ÇEKEN - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI - 0 554 880 82 99
4- ERDEM ŞENEROĞLU - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI - 0 532 552 43 83
5- SALİH YANIK - İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ UZMANI EMK. İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ 
- 0 533 693 83 43

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2013/03/isyeri-tehlike-snflar-listesi.html

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
http://t.co/QMStbqf5MT

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2013/02/is-saglg-ve-guvenligi-kanunu-uygulamas.html

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler http://t.co/jOU2F6Fj5a

İş Salığı ve Güvenliği Yönetmelikleri
... 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2013/02/is-salg-ve-guvenligi-yonetmelikleri-011.html

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Yayınlandı !.. http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2013/01/is-saglg-ve-guvenligine-iliskin-isyeri.html

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...