YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

16 Eylül 2013 Pazartesi

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAŞLADI... TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAŞLADI...

2013 - 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
SÜLEYMAN BEYEN


Kayıtılı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR)

Kayıtılı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR)
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=duyuru&id=duyuru62


Başlık:Kayıtılı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR)
Açıklama:Elden teslim edilecek başvurular için son başvuru tarihi 11.10.2013 saat 16:00 (yerel saat), posta veya kargo ile teslim edilecek başvurular için son başvuru tarihi 11.10.2013 olarak esas alınacaktır.
Program:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
İhale Türü:Hibe
İhale Durumu:Açık
Kapanış Tarihi:11.10.2013 12:00
Dosyalar:
 Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
 PRE II- E3A Guidelines EN-23.08.2013.DOC - 453,00 KB - 
 Hibe Başvuru Rehberi - Türkçe
 PRE II Hibe Rehberi TR-23.08.2013.DOC - 500,00 KB - 
 Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce
 Annexes PRE II GG 23.08.2013.ZIP - 741 KB - 
 Hibe Başvuru Ekleri - Türkçe
 Ekler PRE II GG-23.08.2013.ZIP - 656 KB - 
 Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Yerel Duyuru
 PRE II GG Local Publication_TR-23.08.2013.DOC - 44 KB - 
 Promoting Registerde Employment II Local Puplication
 PRE II GG-Local Publication-23.08.2013.DOC - 169 KB - 

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=5&refContent=782
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce, kurumumuz destek programlarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
 
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI SEMİNER TAKVİMİ
 
SIRA NO
SEMİNERİN TARİHİ
SEMİNER ADI
SEMİNER SAATİ
118 Eylül 2013KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
223 Ekim 2013KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
313 Kasım 2013KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
418 Aralık 2013KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
515 Ocak 2014KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
612 Şubat 2014KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
712 Mart 2014KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
816 Nisan 2014KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
914 Mayıs 2014KOSGEB Destek Programları09:30 – 12:00
 
KOSGEB Destek Programları seminerin ’de; 
-       KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, 
-       KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri,
-       Desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.
Seminerler KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda yapılacaktır. Seminerlerimiz KOBİ’lereyöneliktir. Kayıt işlemi için telefon veya e-posta yoluyla katılımcı adı, işletme adı ve iletişim bilgilerinin iletilmesi yeterli olacaktır.
 
Yukarıdaki tabloda belirtilen seminerler ÜCRETSİZDİR.
 
 
Adres: İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu - A.O.S.B. 10013 sok. Çiğli / İZMİR
 
 
DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN:
 
Konca UYGUR
376 73 27 – 129
 
 
Serpil Keçeli BOLAT
376 73 27 - 122


078 Nolu Genelge 29.08.2013 (Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 078 Nolu Genelge
29.08.2013
(Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik)
EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk.

079 Nolu Genelge
06.09.2013
(Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/13/genelge_detay.php?id=110

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız


6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 20 inci maddesi ile 09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” 29/08/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesinde belirtilen çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Söz konusu Tebliğin,
 “İşverenin Yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesinde; işverenin, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumlarda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendireceği, çalışan temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanları sağlayacağı ve bu kişileri işyerinde ilan edeceği,
Çalışan Temsilcisi Adaylarının Belirlenmesi” başlıklı 5 inci maddesinde;  Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesinin esas olduğu ve aday sayısının işyerindeki zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamayacağı, adayların fazla olması halinde öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak eleme yapılacağı,
 “Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; Çalışan temsilcisinin,
a)               İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
b)               En az üç yıllık iş deneyiminin bulunması,
c)               En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gerektiği, 
Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde üç yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümlerinin aranmayacağı,
Çalışan Temsilcisi Sayısının Belirlenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde; iki ile elli çalışanı bulunan işyerlerinde bir, elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç çalışan temsilcisinin belirleneceği,

 “Çalışan Temsilcilerinin Seçilme ve Atanma Koşulları” başlıklı 8 inci maddesinde; Seçimin, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylama ile yapılacağı, oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisinin, adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi gibi kriterler esas alınarak işverence belirleneceği, seçim sonuçlarının beş yıl geçerli olacağı, mevcut çalışan temsilcisinin görevinden ayrılması halinde daha önce yapılan seçimde en fazla oy alan sıradaki adayın atanacağı,
Çalışan Temsilcisinin Yetki ve Yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu maddesindeÇalışan temsilcisinin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili olduğu, görevini yürütmesi nedeniyle haklarının kısıtlanamayacağı, ayrıca çalışan temsilcisinin görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğu,
Çalışan Temsilcisinin Eğitimi” başlıklı 11 inci maddesindeÇalışan temsilcisinin; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitileceği,
 “Mevcut Seçim veya Atamaların Geçerliliği” başlıklı Geçici 1 inci maddesi ile Yürürlük” başlıklı 12 nci maddesinde ise; anılan Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri ile atamalarının geçerli sayılacağı ve Tebliğin 29/09/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği, 
   hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalar aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1:       İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

12 Eylül 2013 Perşembe

Ziraat Bankası'ndan küçük esnaf, serbest meslek mensupları ve 5 yıla kadar olan firmalar için kredi

Ziraat Bankası'ndan 
küçük esnaf, serbest meslek mensupları 
ve 5 yıla kadar olan firmalar için kredi 

Bankamız ile Avrupa Yatırım Fonu arasında imzalanan porotokol gereği, Ekte belirtilen işkollarındaki Şahıs Firmalarına ve ekteki tabloya dahil olma sınırlaması olmaksızın tüm tüzel kişi şirketlerinden,-faaliyet süresi 5 yılı doldurmamış -SSK ya tabi en fazla 9 kişi çalıştıran -yıllık cirosu 2 milyon eurodan az olan -Bankamız mevzuatı ve değerlemelerine göre kredibilitesi olanlara azami 50 bİn liraya kadar,    cari faiz oranımızdan % 20 indirim yapılarak buluanacak faiz oranı üzerinden minimum 12 maksimum 36 aya kadar taksitli olarak kredi kullanabilme imkanı sunulmaktadır. Kredinin teminatına şirkiet ortaklarının kefaleti alınacaktır, başkaca bir teminat  istenmeyecektir.

Bilginize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Ek 1 İşkolları.xlsxMehmet Mert ÖZLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
GAZİEMİR Şube Yöneticisi
Akçay Caddesi No:175/5 Gaziemir/İZMİR
Tel:   0232 251 29 02
        0232 251 02 20-120
Faks: 0232 251 28 62
mail: mozler@ziraatbank.com.trmozler@ziraatbank.com.tr>

Ek 1 İşkolları.xlsx
Ek 1: AYF Kapsamında Kredi Tahsis Edilebilecek İşkolları                                 

Serbest Meslek Erbabları:                                
Avukatlar (Özel Hukuk Büroları)                        
Doktorlar (Hastanelerde Çalışanlar Hariç, Özel İşyeri Olanlar)                             
Diş Hekimleri,                          
Diş Protezcileri                        
Serbest Muhasebeciler                         
Mali Müşavirler                         
Yeminli Mali Müşavirler                         
Eczacılar                                 
Peyzaj Mimarları                                  
Veteriner Poliklinikleri                           
Mimar                         
Mühendis                                
                                  
Ruhsata Dayalı İşler     
Otel Ve Pansiyonlar     
Berber Ve Kuaförler      
 Veteriner Muayenehane Ve Poliklinikler
 Özel Hayvan Hastaneleri          
 Özel Veteriner Teşhis Laboratuvarları    
 Veteriner İlaç Satış Yerleri       
Özel Hayvan Hastahaneleri       
Özel Veteriner Teşhis Laboratuvarları     
Ruhsatlı Aşı, Serum Ve Biyolojik Madde Depoları           
Ruhsatlı Pet Shoplar     
Ruhsatlı Veteriner İlaç Satış Yerleri       
Veteriner Muayene Ve Poliklinikler        
Zirai Mücadele İlaç Ve Alet Makina Bayileri        
Kimyevi Gübre Bayiileri 
Kimyevi Gübre İthalatçı Kuruluşları        
Kimyevi Gübre Üretici Kuruluşları
Organik Gübre Üreticileri
Optik Gözluk Satış
Bayan Kuaförü
Tıbbi Malzeme Satış Yeri
Dayanıklı Tüketim Malları Satış Yeri (buzdolabı,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,fırın,ocak ,tost makinası, mutfak robotu, meyve presi, blender, mixer gibi küçük ev aletleri, ayrıca derin dondurucu, klima, şofben, termosifon, su arıtma cihazı, halı-kilim, mobilya, yer  döşemeleri)
Fotoğraf Stüdyosu
Erkek Berberi
Saatçı
Camcı
Diş Laboratuvarı
Ciltevi(Kitap Ciltleme Yeri)
İşitme Cihazları Satış Yeri
Tıbbi Cihaz Teknik Servisi
El Sanatları Atölyesi
Gübre Bayisi Tarım Kredi Kooperatifleri Listesi
Beyaz Eşya Satış Yeri
Su Tesisat Tamir Yeri
Elektrikçi
Yemci
Spor Salonu
Terzi
Halı Saha
Bisiklet Tamir Yeri
Bilgisayar Tamir Yeri
Unlu Mamuller ,Pastacılık Ürünleri Satış
Tabelacı
Gelinlikçi
Ressam, Heykeltraş
Marangoz
Ev Yemekleri, Aşçılık
Oto tamircisi
Matbaa
Anaokulu Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Kasap
Oto elektrik
Oto kaporta
Oto boyama
Oto egzozcu
Sıhhi tesisatçı
Bina sıhhı tesisat işleri
Lokantacılık faaliyetleri (Kebap-Köfte-Pide-Lahmacun-Döner), Sabit bir işyerinde faaliyette bulunması kaydıyla.
Şeker ve Çikolata İmal ve Satıcılığı
Fırıncılık
Mermer İşlemeciliği
Yufka ve Kadayıf İmal ve Satıcılığı
Beyaz Eşya Yetkili Servisleri
Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri ( metal yangın merdivenlerin kurulumu dahil )
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma havalandırma soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı
Demir doğramacılığı, demircilik, demir kapı, pencere vb. imalatı
Mobilya imalatçısı
Süs bitkileri üretimi/satışı ve çim üreticileri
Kaynakçılık / Tornacılık
Açık Profillerin nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama yöntemi ile imalatı
Avize imalatçılığı

3 Eylül 2013 Salı

6495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete

6495     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Link 1 
Link 2


MADDE 13 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu bisiklet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi” tanımları ile maddenin son fıkrasına “Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgili olarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.” cümlesi eklenmiştir.
“Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”
“Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.”
 “Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.”
“Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”
“Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.”
“Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”
“Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.”
“Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgedir.”
“Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Basit Usul Uygulaması

Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Basit Usul Uygulaması
075 Nolu Genelge 14.08.2013 (Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Basit Usul Uygulaması)

Bilindiği üzere, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerde (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olanlar hariç);

-          Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
-          Her türlü emtia alım – satımı ile uğraşanlar,
-          İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
-          Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
-          Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler ile
-          Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

Basit usul uygulamasından yararlanamamaktadırlar.

Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanun ile mevcut 13 ilin dışında 14 il daha büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmekte ve büyükşehir belediyesi olan tüm illerin büyükşehir belediye sınırları, ilin mülki sınırları haline getirilmektedir.

6360 sayılı Kanun, yayımını izleyen ilk mahalli idareler genel seçiminin yapılacağı tarihte (Mart 2014) yürürlüğe girecektir.

Bu tarih itibariyle büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediyesi sınırları genişleyen yerlerde faaliyet gösteren basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızdan yukarıda sayılan faaliyetleri yapanların gerçek usule geçeceği yönündeki endişeler üzerine, Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, bu görüşmeler neticesinde hazırlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 2013/5080 sayılı Karar, 06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Buna göre, 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde faaliyet gösteren basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızın vergilendirme yöntemlerinde hiçbir değişiklik olmayacak, mevcut şartların devamı halinde basit usulden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

073 Nolu Genelge 05.08.2013 (Sanayi Siciline Kayıt)

 073 Nolu Genelge 05.08.2013 (Sanayi Siciline Kayıt)Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 1’inci maddesine göre; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (sanayi işleri) sayılmaktadır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde kapsamına girmektedir.
Anılan Kanun’un 2’nci maddesinde; sanayi işletmelerinin, İktisat ve Ticaret Vekaleti’nde (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve karşılığında alınacak sanayi sicil belgesinin gerektiğinde yetkili memurlara ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiş, ayrıca yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na veya Bakanlık il müdürlüğüne vermekle yükümlü tutulmuştur.
Kanun’un 9’uncu maddesinde ise bu Kanun hükümlerine istinaden sanayi işletmelerini süresi içerisinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2’nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hâllerini süresinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermeyenlere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verileceği öngörülmüştür.
Konfederasyonumuzun girişim ve talepleri sonucunda, 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na Geçici 2’nci madde olarak “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla, sanayi işletmelerine sanayi siciline kayıtlarını tamamlayabilmeleri  için 31/12/2014 tarihine kadar süre tanındığından, kayıtlarını yaptırmayanların herhangi bir idari yaptırımla karşı karşıya kalmalarını önlemek bakımından bu süre zarfında kayıtlarını yaptırmaları hususunda bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir.


071 Nolu Genelge 31.07.2013 (SAN-TEZ Programı)

071 Nolu Genelge 31.07.2013 (SAN-TEZ Programı)

19. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İZMİR 2013

19. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İZMİR 2013

Türk yapı malzemesi sektörünün ilgili firmalarının yeni ürünlerini, modellerini ve teknolojilerini tanıttığı 19. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İZMİR 2013 bu yıl 03 - 06 Ekim 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenecektir.

SRC Denetimleri sıklaşıyor…

SRC Denetimleri sıklaşıyor…

Yollarda SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) denetimlerinin artacağını kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Hilmi Kurtoğlu, ticari araç sürücüleri ile araç sahiplerini uyardı. 
SRC belgesi olmadan faaliyet gösteren şoförler ile araç sahiplerinin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Kurtoğlu, ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince, motorlu taşıtlar ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde çalışan veya çalıştırılan şoförlerin, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekiyor. SRC belgesi olmadan çalışan ticari araç sürücülerine 291 lira, nitelikli olmayan şoförü sefere gönderen araç sahiplerine ise 731 lira para cezası uygulanacak. Ticari araç sürücüleri SRC belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalı.’ dedi.

K2 Belgeleri

Taşımacılıkla uğraşmayan K2 belgesi sahibi esnaf sanatkarların muafiyetine de dikkat çeken Kurtoğlu, ‘Ayrıca taşımacılık yapan üyelerimiz haricinde, K2 Yetki Belgesi ile hizmet veren esnaf sanatkarlarımız da bulunmaktadır. Örneğin halden sebze alıp, pazara taşıyan pazarcı, sattığı mobilyayı müşterisinin evine götüren marangoz K2 Yetki Belgesi ile çalışmaktadır. Bu üyelerimiz, adlarına tescil edilmiş taşıtı kendileri sürücü olarak kullandıkları takdirde, SRC Belgesinden muaf tutulmaktadırlar.  

Ancak söz konusu araç başka bir kişi tarafından kullanılırsa, taşıt sürücüsünden SRC belgesi istenilecektir.’ diye konuştu.

SRC denetimleri hakkında İl Emniyet Müdürlüğü’nün İESOB’yi bilgilendirdiğini sözlerine ekleyen Hilmi Kurtoğlu, esnaf sanatkarların ileride mağdur durumda kalmamaları için yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

SRC Müracaatında İstenen Evraklar (ayrı kutu)


1-25.02.2003’den önce alınmış C, D veya E sınıfı ehliyeti bulunan taşımacılar, SRC kursu ve sınavına girmeden (Muafiyet tanınıyor);

-    Ehliyet Fotokopisi 
-    Nüfus Fotokopisi ( T.C. Kimlik No.lu )
-    2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Fotoğrafın Arkasına T.C. No ile Başvuru Sahibinin İsim ve Soy isminin Yazılması Gereklidir.)
-    Banka Dekontu ( Vakıfbank’a Yatırılması Gerekmektedir. ) 2013 Yılı İçin Bir Adet SRC Belgesi Bedeli 30 TL.
-    İstenilen Belge Türünü Belirten Dilekçe ( İkametgah Adresi Belirtilecek ) ile Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 4.Cadde 727 Sokak No:7 Yıldız Çankaya / ANKARA adresine posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. 

25.02.2003’den önce alınmış B sınıfı ehliyeti bulunan taşımacılar ise SRC kursu ve sınavına girmeden; yukarıda sayılan belgelere ek olarak, 20.02.2003’den önce en az 90 gün süreyle çalıştığını gösteren SGK’dan alınmış belge ile aynı adrese müracaat edebilecekler.

2- 25.02.2003 tarihinden sonra ehliyet alan taşımacıların, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası tarafından veya diğer özel kuruluşlar tarafından düzenlenen kurslarda SRC eğitimlerine katılmaları ve eğitim sonrası sınava girmeleri gerekmektedir.  

Esnaf sanatkarlar, http://ubgup.gazi.edu.tr/   web adresinden, SRC belgesi ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekler.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...