YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

20 Aralık 2013 Cuma

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini müzakere ile karara bağlamak üzere 04 / 01 / 2014  Cumartesi  günü,  saat 13,00’de Akın Düğün Salonu – Gazi Mahallesi Millet Caddesi No: 36/A Gaziemir - İZMİR adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde  2. toplantı  aynı gündem maddeleri ile 10  / 01 /  2014  Cuma  günü,  saat 13,00’de  Akın Düğün Salonu – Gazi Mahallesi Millet Caddesi No: 36/A Gaziemir - İZMİR  adresinde  yapılacaktır.

Üyelerimizin kimlikleri ile birlikte bizzat katılımını rica ederiz.

Erkan ÇOBAN

Süleyman BEYEN
Genel Sekreter

Başkan

GÜNDEM                      :
  1. Açılış
  2. Başkanlık divanının teşekkülü.
  3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması.
  4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
  5. Gündem maddelerinin okunarak oylanması
  6. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
  7. Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
  8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
  9. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
      10. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
11. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini  bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
12. Bakanlıkça düzenlenen Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
13. Odanın mesleki faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek Federasyona kurucu olma veya kurulu olana katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
14. İmkanları nispetinde öncelikli faaliyet alanları ile branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin % 10 unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi ve Yönetim Kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi
15. Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.
16. Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
17. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
18. Dilek ve temenniler.
19. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
       20. Kapanış.


Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası                                                      
Önder Caddesi No:20/2 D:102                                            Gaziemir - İzmir
Telefon : (0232) 251 00 96  -             (0232) 251 11 14  -  (0232) 251 13 44
Web                                    http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com
e-posta                                            gaziemiresnafvesanatkarlar@gmail.com
Twitter                                              http://twitter.com/gaziemiresnaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...