YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

15 Ocak 2014 Çarşamba

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 097 Nolu Genelge 19.12.2013 
(Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/daabc7e4097g.pdf

BU AY SONUNA KADAR KİRASI YILLIK 5000 TL Yİ GEÇMEYEN ÜYELERİMİZ GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇMEKİÇİN DİLEKÇE VEREBİLİRLER.
GERÇEK USUL ÜYELERİMİZE MÜJDE!
BASİT USULE GEÇİŞ YOLU AÇILDI

Değerli Üyelerimiz,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Basit Usul mükellefiyet şartlarını ihlal edip gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, eş ve çocukları da dahil olmak üzere bir daha basit usule dönememekteydi. Ancak 6322 sayılı kanunla yeni düzenleme getirilerek basit usul hakkını kaybetmiş olanlara yeniden imkan tanındı.
Basit usulde vergilendirilmek isteyen gerçek usul mükellefler, Aralık ayında İşletme defterlerini Notere tasdik yaptırmadan, Basit Usule geçiş için yazılı müracaat yapacaklar, 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usul ile vergilendirileceklerdir. Vergi daireleri bu mükelleflerin son iki dönem (2012-2013) iş yeri kira ödemeleri ve yıllık hasılatları inceleyerek basit usule geçiş şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit edecektir. Basit usulde vergilendirilme hadleri ise şöyle belirlenmiştir.

1.İŞYERİ KİRASININ BASİT USUL SINIRLARINI AŞMAMASI
Basit Usule geçmek isteyen Gerçek usul üyelerimizin işyeri kira ödemeleri 2013 takvim yılı için toplam net
5.300,00 TL, 2012 takvim için yılı için toplam net 5.000,00 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

İşyerinin mülkiyeti işletme sahibine ait olması halinde ise emsal kira bedeli uygulanacaktır. Emsal kira bedeli
ise Emlak vergi değerine göre hesaplanmaktadır. Emlak vergi değerinin %5’i emsal kira bedeli olarak hesaplanacak, bulunan değer yukarıda belirtilen tutarları aşması halinde basit usule dönmeleri mümkün değildir.

2.HASILATLAR TOPLAMI BASİT USUL HADLERİ ALTINA KALMASI
Basit usul mükellefiyet için aranacak diğer şart ise yıllık hasılat toplamının hadlerin altında kalması aranacak.
Gerçek usulde vergilenen üyelerimizin toplam hasılatları 2012 için 35.000,00 TL, 2013 için 37.000,00 TL yi aşmaması durumunda Basit usule dönmesi mümkün olacaktır.

3.İŞİNİ TERK EDEN VE DEVİR EDENLERİN DURUMU
Gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin; işlerini terk etmeleri ya da eş ve/veya çocuklarına devretmeleri hallerinde terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

4.EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU
Gelir Vergisi Kanunu’nun 46 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “…Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü, 6322 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik sonucu, gerçek usulde vergilendirilen kişilerin eş ve çocuklarının aynı türden faaliyette bulunmaları halinde de basit usulden yararlanmaları artık mümkün olacaktır.

Bununla birlikte Gerçek usulde vergilendirilmekte iken basit usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin, ellerinde bulunan belgeleri 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.5. bölümündeki açıklamalar doğrultusunda iptal ettirmeleri gerekmektedir. Ödeme Kaydedici Cihazlarını kullanmaya devam etmek isteyenler için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Odamızın Muhasebe Birimi basit usule dönmek isteyen üyelerimize bilgi vermeye hazırdır. Ayrıca, basit usule tabi üyelerimizin muhasebe işlemleri Odamız bünyesinde yapıldığı hatırlatır, muhasebesi Odamızda tutulan üyelerimizin fiş fatura ihtiyaçlarını karşıladığımızı bir kez daha bildiririz. Basit usul muhasebe işlemlerini Odamızda yaptırmak isteyen üyelerimiz mağdur olmamaları için bir an önce odamızdan bilgi almalarını rica ederiz.


Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

Bilindiği gibi 6322 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirli şartları sağlayanlara basit usule geçme imkanı getirilmiştir.

Gerçek usulde vergiye tabi olan ve 2012 ile 2013 yıllarında basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıyan esnaf ve sanatkarlarımız 1 ocak 2014 ile 31 ocak 2014 tarihleri arasında bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE duyurulur.
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/daabc7e4097g.pdf

2012 Yılı Genelgeleri2013 Yılı Genelgeleri2014 Yılı Genelgeleri
2009 Yılı Genelgeleri2010 Yılı Genelgeleri2011 Yılı Genelgeleri
2006 Yılı Genelgeleri2007 Yılı Genelgeleri2008 Yılı Genelgeleri
2003 Yılı Genelgeleri2004 Yılı Genelgeleri2005 Yılı Genelgeleri
2000 Yılı Genelgeleri2001 Yılı Genelgeleri2002 Yılı Genelgeleri
1997 Yılı Genelgeleri1998 Yılı Genelgeleri1999 Yılı Genelgeleri
1994 Yılı Genelgeleri1995 Yılı Genelgeleri1996 Yılı Genelgeleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...