YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Şubat 2014 Perşembe

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN FAKS NUMARASI 251 13 44 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN FAKS NUMARASI 251 13 44 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

016 Nolu Genelge 21.02.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)

016 Nolu Genelge 21.02.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/120a166d2014016.pdf

003 Nolu Genelge 07.01.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)

003 Nolu Genelge
07.01.2014
(Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/6498bf862014003.pdf
Bilindiği üzere Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle ; gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılmayıp bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği ve yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenlerinin
05 Temmu 2014 tarihine kadar çalışanlarının eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü oldukları bildirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından TESK e gönderilen yazıda eğitim alması gereken iş yerlerine ilişkin alınan bilgiler çerçevesinde Bakanlıkça yapılan değerlendirmelerde söz konusu eğitimlerin belirlenen süre zarfında tamamlanmasında sıkıntılar doğabileceği yönünde kanaat oluştuğu, ayrıca Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde belirtilen sürelerde hijyen eğitimlerini almayan iş yerlerinde çalışanlara, yönetmeliğin 11. maddesince yapılan denetimlerde "hijyen eğitimi belgesi" sorulacağı ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 282. maddesine göre işlem yapılacağı belirtilerek söz konusu eğitimlerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar alınmasının temini için esnaf ve sanatkarların tekrar bildirilmesinin talep edildiği ilgi genelge ile belirtilmiştir.

ESNAF VE SANATKARLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR...
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/6498bf862014003.pdf
2012 Yılı Genelgeleri 2013 Yılı Genelgeleri 2014 Yılı Genelgeleri
     
2009 Yılı Genelgeleri 2010 Yılı Genelgeleri 2011 Yılı Genelgeleri
     
2006 Yılı Genelgeleri 2007 Yılı Genelgeleri 2008 Yılı Genelgeleri
     
2003 Yılı Genelgeleri 2004 Yılı Genelgeleri 2005 Yılı Genelgeleri
     
2000 Yılı Genelgeleri 2001 Yılı Genelgeleri 2002 Yılı Genelgeleri
     
1997 Yılı Genelgeleri 1998 Yılı Genelgeleri 1999 Yılı Genelgeleri
     
1994 Yılı Genelgeleri 1995 Yılı Genelgeleri 1996 Yılı Genelgeleri


20 Şubat 2014 Perşembe

TÜİK ANKET ÇALIŞMASI

TÜİK ANKET ÇALIŞMASI

Esnaf Odası üyelerinin işyerleri TÜİK personelleri tarafından çalışmalar ile ilgili bilgi verme amacıyla ziyaret edilerek işyeri yetkililerine imza karşılığı özel kullanıcı adı ve şifre kapalı zarfla teslim edilecektir. Doldurulması talep edilen anketler de www.tuik.gov.tr internet sayfasında bulunan Ankete Giriş butonundan sağlanacaktır.

İESOB İLE DENİZBANK ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

İESOB İLE DENİZBANK ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

Bilindiği üzere Birliğimiz ile Denizbank arasında 26 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmış olan Protokol ile 12 ay boyunca her ay 1000 TL harcama taahhüdü veren üyelerimizin oda aidatlarının tamamı, 6 ay boyunca her ay 1000 TL harcama taahhüdü veren üyelerimizin ise oda aidatlarının yarısı Denizbank tarafından karşılanmıştır.

Denizbank ile gerçekleştirilen görüşmelerde kampanyanın 2014 yılında da devam etmesi yönünde mutabakat sağlanmıştır.

Bu bağlamda kampanyadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 28 Şubat 2014 tarihine kadar Denizbank şubelerine başvurmaları ve aylık 1000 tl lik harcama taahhütlerini yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

İESOB İLE ÖZEL GÖZDE İZMİR HASTANESİ ARASINDAKİ PROTOKOL

İESOB İLE ÖZEL GÖZDE İZMİR HASTANESİ ARASINDAKİ PROTOKOL

Birliğimiz ile Özel Gözde İzmir Hastanesi arasında 05.02.2014 tarihinde esnaf ve sanatkarlarımızla, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını kapsayan bir protokol imzalanmıştır.

Özel Gözde İzmir Hastanesi - Gaziler Caddesi No:353/4 Yenişehir Konak İzmir

18 Şubat 2014 Salı

015 Nolu Genelge 18.02.2014 (Belediye Vergi ve Harçları Hk.)

015 Nolu Genelge 18.02.2014 (Belediye Vergi ve Harçları Hk.)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
VERGİ DANIŞMANLIĞI
Bilindiği üzere, Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı, daha önce Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belediye meclisleri tarafından belirleniyordu. Kanunda, belediyelere tarife belirleme yetkisinin verildiği ilgili düzenleme, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle, 2013 yılında söz konusu madde yeniden düzenlenmiş ve belediye vergi ve harçlarının Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
Bakanlar Kurulu, 2013/5585 sayılı Kararıyla, vergi ve harç tutarlarını gösteren tarifeyi belirlemiştir. Ancak, yeni tarife ile birçok ilde söz konusu vergi ve harçların   4 – 5 kat artmış olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak, Konfederasyonumuzca yapılan girişimler sonucunda, 28 Ocak 2014 tarihinde Maliye Bakanlığında bir toplantı yapıldığı, bu toplantıda söz konusu vergi ve harçların yeni bir Bakanlar Kurulu Kararıyla düşürülmesi, ayrıca Kanunda değişiklik yapılarak tarifelerin belirlenmesi hususunda belediyelerin görüşünün alınması konusunda mutabakata varıldığı 2014/12 sayılı genelgemiz ile meslek kuruluşlarımıza ve esnafımıza duyurulmuştu.
Bu çalışmaların sonucu olarak, Bakanlar Kurulu yeni bir tarife belirlemiş, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun teklifi de 17 Şubat 2014 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işyeri büyüklüklerinin dikkate alınması konusunda talebimize göre hazırlanan yeni tarife aşağıdaki gibidir.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

23

22

21

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

30

11

10

9

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

3

3

2

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

80

31

31

30

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,12

0,03

0,03

0,02

0,01

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,25

0,07

0,06

0,05

0,03
B- EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

50 m2'ye kadar

15

5

5

5

5

51-150 m2

20

7

6

6

6

151-300 m2

25

10

9

8

7

301 mden yukarı

30

11

10

9

8

4 yıldızlı otelde

40

12

11

10

9

5 yıldızlı otelde

50

15

12

11

10

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

10

5

5

5

5
C- İŞGAL HARCI

Cinsi

Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

3

1

1

1

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1

0,30

0,30

0,25

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2

0,70

0,60

0,50

0,50
Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m2'ye kadar

65

23

22

21

20

26 - 100 m2 arası

130

45

40

35

30

101 - 250 m2 arası

260

80

70

60

50

251 - 500 m2 arası

400

135

120

105

90

501 mden yukarı

600

230

210

190

170

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m2'ye kadar

0,50

0,19

0,18

0,17

0,16

26 - 100 m2 arası

0,70

0,27

0,25

0,24

0,23

101 - 250 m2 arası

0,80

0,31

0,29

0,28

0,26

251 - 500 m2 arası

0,90

0,35

0,33

0,31

0,29

501 mden yukarı

1

0,39

0,37

0,35

0,33

                        Yukarıda yer alan vergi ve harçların birinci grup belediyelerde;
-          Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle büyükşehir belediye sınırları içinde olan belediyeler için tamamı,
-          12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları için olan belediyeler için yüzde 80’i,
-          6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için yüzde 60’ı,
-          Diğer birinci grup belediyeler için yüzde 40’ı uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...