YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

29 Eylül 2014 Pazartesi

SÜRÜCÜ TANITIM KARTI EĞİTİMİ - Şoförlere Kural Eğitimi

SÜRÜCÜ TANITIM KARTI EĞİTİMİ - Şoförlere Kural Eğitimi
Gaziemir ilçesinde ticari araç sürücülerine “Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi” kapsamında “sürücü tanıtım kartı” alabilmeleri için odamızca seminer verildi. İlgili yönergeler kapsamında “Sürücü Tanıtım Kartı” eğitimleri 27 Eylül 2014 Cumartesi günü “Özseçkin Group Ltd. Şti. Akçay Cad. No:111 - Gaziemir / İZMİR” adresindeki toplantı salonunda geniş katılımla yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ticari araç sürücülerinin “Sürücü Tanıtım Kartı” alması gerekiyor. Sürücü Tanıtım Kartı düzenlenebilmesi için eğitim öncesinde taşımacılardan istenen evraklar toplandı ve ilgililere gerekli bilgiler verildi. Ticari araç sürücülerinden istenen sürücü tanıtım kartını alabilmek için odamıza başvuranlar için eğitim düzenlendi. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile İESOB koordineli olarak düzenlenen eğitim “Özseçkin Group Ltd. Şti. Akçay Cad. No:111 - Gaziemir / İZMİR” adresindeki toplantı salonunda yapıldı. Eğitime İletişim Uzmanı Hülya DİNÇEL, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Amiri Mustafa SARI katıldılar.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen ve iletişim, trafik ve halkla ilişkiler konularının anlatıldığı etkinliğe Gaziemirli ticari araç şoförleri katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN, eğitimin “Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi” kapsamında verildiğini söyledi. Ticari araçlarda yolcu taşıyan sürücülerin eğitim seminerine katılıp “Sürücü Tanıtım Kartı” zorunluluğu bulunduğunu ifade eden yetkililer, eğitimin eksiklerin saptanması ve düzeltilmesi için fırsat olmasının yanında, İzmir’de ulaşım konusunda hizmet veren personelin gerek otobüs gerek taksi gerekse diğer toplu taşıma araçlarında daha kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini sağlamak için de önemli bir fırsat olduğunu kaydettiler.

Yaklaşık iki saatten dört kur olarak yapılan eğitim toplantısından önce, etkinliğe katılan şoförlerden alkol ve madde bağımlılığı testi için görevlilerce idrar örneği alındı. Test sonuçları temiz çıkması durumunda ve dosyası tamamlanan, etkinliğe katılan şoförler “Sürücü Tanıtım Kartı” almaya hak kazanacaklar. Geçemeyenler ise bu kartı alamayacak ve il genelinde şoförlük yapamayacaklar.

24 Eylül 2014 Çarşamba

Oda Başkanımız Süleyman BEYEN'in babası Mehmet BEYEN 20 Eylül 2014 Cumartesi günü vefat etmiştir

Gazıemır Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN'in babası Mehmet BEYEN 20 Eylül 2014 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazeye bizzat katılarak acımızı paylaşan CHP İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali SUSAM’a, İESOB Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu’ya, İESOB’a bağlı Oda Başkanlarına ve yöneticilerine, İlçemizdeki siyasi partilerin değerli temsilcilerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Gaziemir Belediyesi’ne; değerli esnafımıza ve halkımıza ve gönderdikleri çelenkler için ilgili kişi ve kurumlara; cenaze sonrası oda başkanımızı ziyaretlerinden dolayı değerli oda başkanlarımıza şükranlarımızı sunarız...      

Torba yasa maddelerinde neler var? (Borç Yapılandırılması)

Torba yasa maddelerinde neler var?  (Borç Yapılandırılması)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140911M1-1.htm

https://www.google.com.tr/?gws_rd=ssl#q=torba+yasa
11 Eylül 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29116 (Mükerrer)
KANUN
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

Konfederasyonumuzun yoğun ve ısrarlı talebi sonucunda Haziran ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan vergi, sosyal güvenlik primi ve aidat borçlarının yeniden yapılandırıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ilişkin değişiklikleri içeren ve 10/09/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6552 sayılı (Torba) Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6552 sayılı Kanun ile yapılan ve esnaf ve sanatkârlarımız ile teşkilatımızı ilgilendiren düzenlemeler aşağıda konu başlıkları altında açıklanmıştır.

A - YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARI
1 – Esnaf ve sanatkârlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılım payı borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. esnaf ve sanatkârlarımızın, yıllık aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılım payı borçlarıdır.
2 – Yıllık aidat ve katılma payı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen üyeler ile teşkilat birimlerimizin, Kasım 2014 ayı sonuna kadar ilgili oda veya üst kuruluşa bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.   
3 - Borç asıllarına, halen uygulanmakta olan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır.
4 - Esnaf ve sanatkârlarımız ile teşkilatımızın bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
5 - Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralık/2014 ayı sonuna kadar)  peşin ödenmesi, halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.
6 - Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.  
 7 -  Borcun ve faizin hesaplanması ve tahsiline ilişkin olarak teknik ayrıntılar daha sonra gereken açıklamalar yapılarak teşkilatımıza duyurulacaktır.


B - SOSYAL GÜVENLİK
1- 11/09/2014 tarihine kadar doğum borçlanması hakkı yalnızca kadın sigortalı çalışanlara tanınmakta olup, bu tarihten itibaren doğum borçlanması hakkı kadın esnaf ve sanatkarlarımıza da tanınmıştır.
2‑ Sağlık sigortası kapsamında sigortalılara tanınan tüp bebek deneme hakkı  3’e çıkarılmış olup, üçüncü denemede katkı payı %20 olarak belirlenmiştir.
3- Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanun kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin olup, işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplam 100 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi feri alacaklar Kanunun yürürlük tarihi olan 11/09/2014 tarihi ile affedilmiştir.
4- Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken borçların yapılandırılmasına imkan tanınmıştır. Buna göre, en geç Nisan 2014 tarihine ilişkin olup, 11/09/2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
- 5510 sayılı Kanunun 4/b sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
- 31/12/2014 tarihine kadar ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
- 30/04/2014 tarihine kadar bitirilmiş ve 11/09/2014 tarihine kadar ödenmemiş olan, özel nitelikteki inşaatlarda tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
- Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11//09/2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE( Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, aşağıda açıklanacak şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamı affedilir.
- Yine, 30/04/2014 tarihine kadar işlenen fillere ilişkin olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11/09/2014 tarihine kadar geçen süre için Yi-ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklar affedilir.
              Ödeme Şartları:
              Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunabaşvurmaları gerekmektedir. İlgililerin başvuru sırasında borçlarını kaç taksit halinde ödeyeceklerini belirtmeleri gerekir.
Taksitle ödeme yapmak isteyenler, borçlarını 2’şer aylık ödeme dönemleri içerisinde seçecekleri taksit sayısına göre 6 (1,05 katsayı), 9 (1,07 katsayı), 12 (1,10 katsayı), 18 ( 1,15 katsayı) ile eşit taksitler halinde azami 36 ay içinde ödeme yapabileceklerdir.
Taksitle ödeme yapmak isteyen borçluların en geç 31/01/2015 tarihine kadar ilk taksiti ödemeleri gerekmektedir.
              Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Ancak, bir takvim yılında iki seferden az taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilir.
              Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına kadar yapılmış eksik ödemeler için yapılandırma bozulmaz.
              Söz konusu yapılandırma hükmünden faydalanılabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açılmamış olması ve açılmış bir dava var ise bu davalardan feragat edilmesi şarttır.
              Yapılandırmanın bozulması ve ödeme hakkının kaybedilmesi halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar madde hükmünden yararlanırlar.
6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olan alacakların mahsup edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatta bulunulması halinde, Kurumca mahsup işlemleri yapılır. Kalan borç peşin ya da taksitler halinde ödenmeye devam edilir.
              10/01/2013 tarihli 6385 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi 11/09/2014 tarihi itibarıyla devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların mahsup edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması halinde, Kurumca mahsup işlemleri yapılır, kalan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenir.
              Bu madde kapsamına giren alacakların, asıllarının 11/09/2014 tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, 11/09/2014 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın %40’ının ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinden kalan %60’ı affedilir.
5- Esnaf ve sanatkârlar, yukarıda açıklanan borçlarını yapılandırmaları, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları halinde, borçlarının ilk taksitini öder ödemez genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. 
6-  02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Mülga Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre tescili yapılmış olan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, prim borçları nedeniyle sigortalılıkları durdurulmuş olanlardan 11/09/2014 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendilerinin ya da hak sahiplerinin 31/12/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri ve hesaplanan sigorta primi borcunun tamamının 31/01/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresinden sayılır.Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içerisinde ödenmemesi halinde sigortalılık sürelerinin canlandırılmasına ilişkin işlem geçerli sayılmaz. 
7- Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte, esnafın kendi kusurundan kaynaklanamayan nedenlerle üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi nedeniyle iptal edilen sigortalılık sürelerinden 22/03/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4/b kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.

C - VERGİ
              1- 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve/veya vadesi 30 Nisan 2014’ten önce olan vergiler, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, belediyelere ait alacaklar ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacaktır (Gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2 taksitleri kapsam dışındadır).
              2- Bu kapsamda, söz konusu alacaklar için hesaplanmış olan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarının tamamı silinecek, bunların yerine Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) oranında faiz hesaplanarak tahakkuk ettirilecektir.
Bir vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı ödenecek, kalan yarısı ise silinecektir.
              3-  Kanundan yararlanmak için ilgili idareye (vergi dairesi veya belediye) son başvuru tarihi 1 Aralık 2014’tür.
              4- Yeniden yapılandırılan borçlar, peşin olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksitlendirilmesi halinde ise, ilk taksit ödemesi Aralık ayı içinde yapılacaktır.
              5- Yeniden yapılandırılan borcun taksitlendirilmesi halinde, 2 ayda bir ödenecek şekilde en fazla 36 aya kadar 18 taksit yapılabilecektir.
6-  Taksitlere uygulanacak faiz oranı;
6      taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde  1,05
9      taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde  1,07
12    aksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 olacaktır.
              7- Ödemeler, vergi daireleri veya bankalara yapılabileceği gibi vergi dairelerinde kredi kartı ile de yapılabilecektir.
              8- Yapılandırılan borca ilişkin taksitlerin, bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacak, iptal tarihine kadar yapılan ödemeler, yapılandırma kapsamında ödenmiş sayılacaktır.
              9- Ayrıca, yapılandırılan borcun ödenme süresi içinde sonradan doğacak vergi ve buna bağlı borçların da aksatılmadan ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu borçların ve bunlara ilişkin taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacaktır.

D - DİĞER İDARİ PARA CEZALARI
1- Tütün mamullerinin tüketilmesinden kaynaklı olarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde 11/09/2014 tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları ile ferilerinin tahsilinden vazgeçilir.

E - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre işverenin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünde değişiklik yapılarak, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile sınırlandırılmıştır.
2-  Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine…” olanak sağlanmıştır.
3- Kanun’un 6. maddesinin sonuna dördüncü fıkra eklenmek suretiyle, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerlerin çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyeceği hükmü getirilmiştir.
4- Kanun’un 15. maddesinde yapılan değişiklikle 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınacağı hükmü getirilmiş, ayrıca 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları (Toplum Sağlığı Merkezleri) veya aile hekimlerinden de alınabilmesinin yolu açılmıştır.
5‑ Kanun’un 30. maddesine eklenen fıkra ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

20 Eylül 2014 Cumartesi

GAZIEMIR ESNAF ODASI BASKANI SULEYMAN BEYEN'IN BABASI MEHMET BEYEN VEFAT ETMISTIR. CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINI MUTEAKIP GAZIEMIR MERKEZ CAMIINDEN KALDIRILACAKTIR. 20.09.2014 CUMARTESI

15 Eylül 2014 Pazartesi

İESOB tarafından 15 üniversite öğrencisine burs verilecek !..

İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı üyelerimizin dikkatine !.. 2014_2015 Eğitim ve Öğretim yılında 15 üniversite öğrencisine burs verilecektir. Bunun için; www.iesob.org.tr adresindeki burs başvuru formunu doldurunuz.

Afyonlu Berberlerin Tur Otobüsü Devrildi: 13 Ölü, 33 Yaralı

Afyonlu Berberlerin Tur Otobüsü Devrildi: 13 Ölü, 33 Yaralı
Antalya'da kontrolden çıkarak şarampolde devrilen tur otobüsünde 13 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.
Kaza Isparta-Antalya karayolunda otobüsün dereye uçması sonucu meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Berberler Odası tarafından üyelerine yönelik Antalya'nın Manavgat ilçesine tur düzenlendi. Oda yönetimi ve üyelerinden oluşan 115 kişilik kafile, gece yarısı Afyonkarahisar'dan 3 otobüsle hareket etti. Sinan Doğruay yönetimindeki 03 VY 403 plakalı otobüs ise saat 05.00 sıralarında Antalya'ya 50 kilometre mesafede iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüsün sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Kaza yerine Antalya ve Isparta'dan çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Isparta, Burdur ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı. Kafiledeki diğer 2 otobüs ise Afyonkarahisar'a döndü. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kaza, Isparta Antalya karayolunun Burdur il sınırı içinde saat 04:45’te meydana geldi.
Yaralılar jandarma ve itfaiye tarafından otobüsten çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bucak, Isparta ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası diğer otobüsteki yolcular ölen arkadaşlarını görünce şok yaşadı. 
“Sabah gidip akşam dönmek üzere planladıkları bir tatil. İki otobüs şeklinde gidiyorlarmış. Biri kaza geçirdi. Şoförün uyuma noktasında olay yeri görüldüğü gibi düz bir yol. Herhangi bir sıkıştırma yok. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaptanın uyuduğu tahmin ediliyor. Yolcuların bir kaçının şoförü uyurken uyardığı söyleniyor. Bu uyarma sırasında panik olmuş olabilir. Otobüs yan yatıp sürüklenmiş diğer otobüs geri döndü.”

10 Eylül 2014 Çarşamba

Ambalajlı Su Satış Yerleri İle Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - 062 Nolu Genelge 04.09.2014

Ambalajlı Su Satış Yerleri İle Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - 062 Nolu Genelge 04.09.2014
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/ebdfcee92014062.pdf
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502

28 Kasım 2013  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28835
KANUN
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6502                                                                                               Kabul Tarihi: 7/11/2013

20. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İzmir 2014

20. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İzmir 2014

Tarih6 - 9 Kasım 2014
Yerİzmir Uluslararası Fuar Alanı / Kültürpark
Fuarın KonusuYapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı
Ziyaret Saatleri
6 - 8 Kasım tarihleri arasında 10:00 - 19:00 9 Kasım tarihinde 10:00 - 18:00
DüzenleyenYEM FUARCILIK A.Ş.
Telefon+90 (212) 266 70 70
Faks+90 (212) 266 70 10
E-postaİrtibat kurmak için tıklayınız

YAPI FUARI - TURKEYBUILD İZMİR, %30 büyüyerek ve yeni eklenen salonuyla 19.500m2 alanda,
350 katılımcı firma ve 30.000'e yakın ziyaretçisiyle Ege ve Akdeniz bölgesinin en büyük yapı
buluşmasıdır. 1995 yılından bu yana düzenlenen fuar, alan büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'dan sonra ülkemizdeki 2. büyük yapı zirvesi olma özelliği taşımaktadır.
> 20. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir 2014, İZTO desteği altındadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
   (
2014 yılında İZTO tarafından teşvik verilecek fuar ve kongrelerin listesi)
Yapı Fuarları - Turkeybuild, 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.

8 Eylül 2014 Pazartesi

Gaziemirli minikler okula hazır

Gaziemirli minikler okula hazır

Gaziemirli kadın-erkek kuaförleri, Belediye ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, Cumhuriyet Semt Evleri’nde düzenlediği etkinlikle okula başlayacak çocukların saç kesimi ve bakımını yaptı.

Gaziemir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikle, okula başlayacak öğrencilerin saç traşı ve bakımı yapıldı. Cumhuriyet Semt Evleri’nde düzenlenen etkinliğe kentte görev yapan kadın-erkek kuaförleri gönüllü olarak destek veriyor. Her gün farklı mahallede düzenlenen etkinliğe minikler yoğun ilgi gösteriyor. Cumhuriyet Semtevleri’nde düzenlenen saç kesim etkinliklerinde her gün yüzlerce kız-erkek öğrencinin saç kesimi ve bakımı yapılarak okula hazırlanıyor.

4 Eylül 2014 Perşembe

2014 Yılı Genelgeleri

2014 Yılı Genelgeleri

http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/14/1400.php sayfasından da takip edebilirsiniz...

061 Nolu Genelge 29.08.2014 (: Hazirun Listesinin Askıya Çıkarılması)
 060 Nolu Genelge 28.08.2014 (Kobi Kampüs)
 059 Nolu Genelge 27.08.2014 (19. Olağan Genel Kurul)
 058 Nolu Genelge 13.08.2014 (Ahilik Kutlamaları)
057 Nolu Genelge 25.07.2014 (Yönetmelik taslağı)
 056 Nolu Genelge 24.07.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Hk.)
 055 Nolu Genelge 22.07.2014 (Minamata Sözleşmesi-Bilgi Talebi)
 054 Nolu Genelge 18.07.2014 (2014 Yılı Fuarları)
 053 Nolu Genelge 15.07.2014 (EKAP' Kayıt Zorunluluğu)
 052 Nolu Genelge 15.07.2014 (Risk Analizi Çalışmaları)
 051 Nolu Genelge 03.07.2014 (Teminat)
 050 Nolu Genelge 26.06.2014 (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hk.)
 049 Nolu Genelge 23.06.2014 (Kapasite Raporu Tasdik Ücreti)
 048 Nolu Genelge 23.06.2014 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
 047 Nolu Genelge 11.06.2014 (COSME Programı Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı)
 046 Nolu Genelge 10.06.2014 (Erasmus+ Programı "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" Faaliyeti Başvuru Çağrısı)
 045 Nolu Genelge 29.05.2014 (3308 Sayılı Kanun Tasarısı Taslağı Hk.)
 044 Nolu Genelge 26.05.2014 (Avrupa KOBİ Haftası 2014)
 043 Nolu Genelge 23.05.2014 (Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı)
 042 Nolu Genelge 21.05.2014 (Yardım Kampanyası Hk.)
 041 Nolu Genelge 21.05.2014 (Sınav Harcı)
 040 Nolu Genelge 14.05.2014 (Hijyen Eğimi Yönetmeliği)
 039 Nolu Genelge 13.05.2014 (İyi Uygulama Ödülleri Yarışması Hk.)
 038 Nolu Genelge 09.05.2014 (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hk.)
 037 Nolu Genelge 09.05.2014 (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları)
 036 Nolu Genelge 08.05.2014 (Özel Ayar Evleri Hk.)
 035 Nolu Genelge 05.05.2014 (Uluslararası Sekisizci Robot Yarışması)
 034 Nolu Genelge 02.05.2014 (Bilgi Güncelleme hk.)
 033 Nolu Genelge 30.04.2014 (4250 Sayılı Kanun)
 032 Nolu Genelge 30.04.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)
 031 Nolu Genelge 30.04.2014 (Basılı Evrak Fiyatları)
 030 Nolu Genelge 16.04.2014 (2013 Yılı Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.)
 029 Nolu Genelge 16.04.2014 (6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehirlere Bağlı İlçeler Ve Diğer illerde Yapılacak Üye Kayıtları Hk.)
 028 Nolu Genelge 28.03.2014 (Avrupa KOBİ Haftası (2014))
 027 Nolu Genelge 26.03.2014 (İSG-KATİP Sistemi Hk.)
 026 Nolu Genelge 25.03.2014 (Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzları)
 025 Nolu Genelge 25.03.2014 (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Kapsamında Yapılacak İş Birliği Protokolü Hk.)
 024 Nolu Genelge 20.03.2014 (İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programı)
 023 Nolu Genelge 19.03.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak İş Birliği Protokolü)
 022 Nolu Genelge 18.03.2014 (Unıon Palace Hotel)
 021 Nolu Genelge 12.03.2014 (Anket Hk.)
 020 Nolu Genelge 12.03.2014 (2014 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular)
 019 Nolu Genelge 06.03.2014 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Hk.)
 018 Nolu Genelge 03.03.2014 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
 017 Nolu Genelge 28.02.2014 (6518 Sayılı Torba Kanun)
 016 Nolu Genelge 21.02.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)
 015 Nolu Genelge 18.02.2014 (Belediye Vergi ve Harçları Hk.)
 014 Nolu Genelge 06.02.2014 (Uygulaması Biten AB Projelerine Dair Sorumluluklar)
 013 Nolu Genelge 29.01.2014 (Erasmus+Programı Bilgilendirme Toplantısı)
 012 Nolu Genelge 28.01.2014 (Belediye Gelirleri Kanunu Hk.)
 011 Nolu Genelge 27.01.2014 (Basit Usul Vergi Rehberi)
 010 Nolu Genelge 24.01.2014 (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.)
 009 Nolu Genelge 21.01.2014 (Esnaf Kredileri Faiz İndirim Olayı)
 008 Nolu Genelge 21.01.2014 ("Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Hk.)
 007 Nolu Genelge 16.01.2014 (Hijyen Eğitimi Hk.)
 006 Nolu Genelge 15.01.2014 (Bilgi Güncelleme Hk.)
 005 Nolu Genelge 08.01.2014 (Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu Hk.)
 004 Nolu Genelge 08.01.2014 (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik)
 003 Nolu Genelge 07.01.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği)
 002 Nolu Genelge 03.01.2014 (Teminat)
 001 Nolu Genelge 03.01.2014 (Vergi, Düzenlemeleri Hk.)


2012 Yılı Genelgeleri2013 Yılı Genelgeleri2014 Yılı Genelgeleri
2009 Yılı Genelgeleri2010 Yılı Genelgeleri2011 Yılı Genelgeleri
2006 Yılı Genelgeleri2007 Yılı Genelgeleri2008 Yılı Genelgeleri
2003 Yılı Genelgeleri2004 Yılı Genelgeleri2005 Yılı Genelgeleri
2000 Yılı Genelgeleri2001 Yılı Genelgeleri2002 Yılı Genelgeleri
1997 Yılı Genelgeleri1998 Yılı Genelgeleri1999 Yılı Genelgeleri
1994 Yılı Genelgeleri1995 Yılı Genelgeleri1996 Yılı Genelgeleri

3 Eylül 2014 Çarşamba

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=5&refContent=909
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce, kurumumuz destek programlarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI SEMİNER TAKVİMİ
 SEMİNERLERİMİZ KOBİ’LERE YÖNELİK OLUP, ÜCRETSİZDİR.


SIRA NO
SEMİNERİN TARİHİ
SEMİNER ADI
SEMİNER SAATİ
1
10 Eylül 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
2
01 Ekim 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
3
22 Ekim 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
4
12 Kasım 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
5
03 Aralık 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
6
24 Aralık 2014
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
7
14 Ocak 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
8
04 Şubat 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
9
25 Şubat 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
10
18 Mart 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
11
08 Nisan 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
12
29 Nisan 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
13
20 Mayıs 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00
14
10 Haziran 2015
KOSGEB Destek Programları
09:30 – 12:00

KOSGEB Destek Programları seminerin ’de; 
-       KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, 
-       KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri,
-       Desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.
Seminerler KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda yapılacaktır. 

Kayıt işlemi için telefon veya e-posta yoluyla katılımcı adı, işletme adı ve iletişim bilgilerinin iletilmesi yeterli olacaktır. 
Adres: İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu - A.O.S.B. 10013 sok. Çiğli / İZMİR 
DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN: 
Konca UYGUR
376 73 27 – 129
Serpil Keçeli BOLAT
376 73 27 - 122

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...