YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

30 Aralık 2015 Çarşamba

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

SIZIN VE AILENIZIN YENI YILINI EN ICTEN DILEKLERIMLE KUTLAR, YENI YILIN HEPIMIZE BARIS,HUZUR, SAGLIK,MUTLULUK VE BOL KAZANC GETIRMESINI DİLERİM.

Süleyman BEYEN
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

Elektronik Tebligat Ertelenmesi Hk.

Elektronik Tebligat Ertelenmesi Hk.
29 Aralık 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29577
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
(SIRA NO: 467)
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1 / 4 / 2016” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.


25 Aralık 2015 Cuma

Yeni Nesil Yazar Kasa Hk. - Erteleme Süreleri

Yeni Nesil Yazar Kasa Hk. - Erteleme Süreleri
25.12.2015 (Yeni Nesil Yazar Kasa Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı

Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2016 yılına devreden krediler ile, 1/1/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya ESKKK kefaleti olmaksızın T.Halk Bankasınca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilere ilişkin 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16/12/2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Karara göre;
(1)        2016 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2016 yılına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere % 50 faiz indirim oranı uygulanır.

(2)        31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2016 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yılda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2016 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.
(3)        5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2016 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yılda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2016 yılına devreden krediler için  % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.
(4)        Esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000.-TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecektir. Bu fıkra kapsamında başvuruda bulunanların kredi kullanım amacını yazılı olarak taahhüt etmeleri zorunludur. Bu imkandan bakiyesi 2016 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz.

(5)        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000.-TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecektir. Bu imkandan bakiyesi 2016 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz.
(6)        İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kredi kullanacak olanların hibe desteğinden yararlanmadıklarına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunludur.
Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır.
Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecektir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan  esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacaktır. 
Ayrıca, 21/01/2015 tarihli ve 2015/7183 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca halen yürürlükte bulunan birinci, ikinci, üçüncü fıkra kapsamındaki krediler 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu gereğince 1/1/2016 tarihinden itibaren devam edecek olup; dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yer alan krediler ise 2015/8296 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 16/12/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Tip Sürücü Belgeleri Hk.

Yeni Tip Sürücü Belgeleri Hk.
EKİ: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 30/11/2015 Tarih ve 11088401-2963-64078/1701-2635/156149 Sayılı Yazısı (1 Adet- 1 Sayfa)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.aesob.org.tr/images/genelgeler/2015115.pdf
Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olarak hazırlanan yeni tip sürücü belgeleri 01.01.2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.
01.01.2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinde kullanılmak üzere sürücü ve sürücü adaylarından istenecek fotoğrafların özelliklerini Fotoğrafçı Esnafımız ve vatandaşlarımız için derledik.
SÜRÜCÜ BELGELERİNDEKİ FOTOĞRAFLAR
 1. Son altı ay içerisinde ICAO standartlarına uygun 400 DPI çözünürlükte, arka fon beyaz ve desensiz biyometrik vesikalık olacaktır.
 2. Yüz fotoğraf üzerinde ortalanmış, çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olacaktır.
 3. Fotoğrafın taranabilmesi için fotoğraf kağıdına basılı olarak gelen fotoğrafların tam boyutu 50*60 mm ebadında olacaktır.
 4. Baş öne eğik veya her hangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağız kapalı olarak çekilmiş olacaktır.
 5. Kişinin yüz kısmı saç modeliyle birlikte tamamen görünür olacaktır.
 6. Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmayacaktır.
 7. Fotoğraftaki renkler nötr olacak ve yüzün doğal renklerini yansıtacak, fotoğraf doğrudan kameraya bakarken çekilecektir.
 8. Gözler açık ve iyi görünür (kırmızı göz olmayacak) şekilde, gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesiyle kapatılmamış olacak, güneş gözlüğü veya gözlük camı üzerinde yansımalar olmayacaktır.
 9. Işık yüze eşit şekilde yansıtılacak, yansıma veya gölgeler bulunmayacaktır.
 10. Fotoğraf çekilirken şapka, pipo vb. nesne olmayacaktır.
 11. Başörtülü vesikalık fotoğraflarda yüz, çene ucundan alına kadar görünür olacaktır.

2016 YILI TAPDK Satış Belgesi Bedelleri

2016 YILI TAPDK Satış Belgesi Bedelleri
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılı satış belgesi bedelleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlenerek; 09/12/2015 tarih ve 29557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Buna göre; 2016 yılı satış belgesi bedelleri;
1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri   3.850 TL

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                             255 TL
İlçe merkezlerinde                                                                                                  175 TL
Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                                                          60 TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                          1.045 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                  405 TL

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                          2.550 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                                            2.320 TL
olarak belirlenmiştir.

           Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2016 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

          Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek olup; süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye edeceklerdir.
         
          31/03/2016 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerekmektedir.


          İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedeller tahsil edilecektir.

2016 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular

2016 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

 • Rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği,
 • “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2016 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecinin başladığı,
 • Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri,
 • Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olduğu,
 • Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer alabilmek için, http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 09.01.2016 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İZKA 2015 Yılı Yeni Mali Destek Programlarını İlan Etti

İZKA 2015 Yılı Yeni Mali Destek Programlarını İlan Etti


İzmir Kalkınma Ajansı 09 Aralık 2015 tarihi itibariyle “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”, ”Mesleki Eğitim” ve “Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme” mali destek programlarını ilan etti.
İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN 35 MİLYON TL MALİ DESTEK
İzmir Kalkınma Ajansı 09 Aralık 2015 tarihi itibariyle üç yeni mali destek programı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan üç yeni mali destek programı çerçevesinde, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’na 15 Milyon TL, Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’na 15 Milyon TL ve Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı’na 5 Milyon TL olmak üzere toplam 35 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’nın kar amacı güden bileşenine KOBİ vasfı taşıyan işletmeler, kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri başvurabilecek iken; kar amacı gütmeyen bileşenine kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kooperatifler ve birlikler ile dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları başvurabilecek.
Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında ise sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacak ve belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri ve meslek yüksekokulları, MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim iş uygulama merkezleri ve özel eğitim meslek liseleri, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kooperatif şeklinde yapılanmış sanayi sitesi yönetimleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları başvuruda bulunabilecek.
Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı, diğer iki programdan farklı olarak küçük ölçekli altyapı projelerini içerecek ve program kapsamında İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Sanayi sitesi yapı/işletme kooperatifleri ile Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri başvuruda bulunabilecekler.
Her iki program için başvuruların internet üzerinden 26 Şubat 2016 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 04 Mart 2016 tarihine kadar Ajansımıza teslim edilmesi gerekiyor.
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.
Mesleki Eğitim Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.
Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.

22 Aralık 2015 Salı

MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN...

MUBAREK MEVLID KANDILINIZI TEBRiK EDER 
SiZiN VE AiLENiZ iÇiN HAYIRLARA VESiLE OLMASINI DiLERiM. 
BASKAN 
SULEYMAN BEYEN

8 Aralık 2015 Salı

HAYIRLI İŞLER DİLERİZ...

Esnaf Ve Sanatkarlarımıza Hayırlı İşler Dilerim.
Süleyman BEYEN
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

#GESO #hayırlıişler #gaziemiresnaf #gaziemiresnafvesanatkarlarodasi #süleymanbeyen #ekonomi #kosgeb #Türkiye #izmir #gaziemir #seydiköy

4 Aralık 2015 Cuma

Esnaf beni affeder mi? Esnaftan alışveriş yapalım 3 kuruş fazla olsun bizim olsun :)

Esnaf Seni Affeder mi? :'(
Esnaf beni affeder mi?
Esnaftan alışveriş yapalım 3 kuruş fazla olsun bizim olsun :)

Esnaf Seni Affeder mi? :'(
Esnaf beni affeder mi? :'( :) Esnaftan alışveriş yapalım 3 kuruş fazla olsun bizim olsun :)
Posted by Sevinç Sevinç on 24 Kasım 2014 Pazartesi

Esnaf beni affeder mi? :'( :) Esnaftan alışveriş yapalım 3 kuruş fazla olsun bizim olsun :)
Posted by Sevinç Sevinç on 24 Kasım 2014 Pazartesi

Esnaf Röportajları - 6 Bülent ÇİPİL. - 60 (MİNİBÜS İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 6 Bülent ÇİPİL. - 60 (MİNİBÜS İŞLETMESİ ) Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 6 Bülent ÇİPİL. - 60
Esnaf Röportajları - 6 Bülent ÇİPİL - 60(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 4 Aralık 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 6 Bülent ÇİPİL - 60(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 4 Aralık 2015 Cuma
https://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar/videos/1163304347013901/?l=49423056349523444

3 Aralık 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 5 Mehmet YILDIRIM. - 65

Esnaf Röportajları - 5
Mehmet YILDIRIM. - 65
(ERKEK KUAFÖRÜ İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...


Esnaf Röportajları - 5 Mehmet YILDIRIM. - 65
Esnaf Röportajları - 5 Mehmet YILDIRIM. - 65(ERKEK KUAFÖRÜ İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 3 Aralık 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 5 Mehmet YILDIRIM. - 65(ERKEK KUAFÖRÜ İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 3 Aralık 2015 Perşembe
https://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar/videos/1162748547069481/?l=8544875336999302843

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

SENEDE 1 GÜN DEĞİL 365 GÜN
ENGEL YOK...
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ2 Aralık 2015 Çarşamba

Esnaf Röportajları - 4 Yunus GENÇ - 33 (BİLGİSAYAR İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 4
Yunus GENÇ - 33
(BİLGİSAYAR İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...


Esnaf Röportajları - 4 Yunus GENÇ - 33
Esnaf Röportajları - 4 Yunus GENÇ - 33(BİLGİSAYAR İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 2 Aralık 2015 Çarşamba

Esnaf Röportajları - 4 Yunus GENÇ - 33(BİLGİSAYAR İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 2 Aralık 2015 Çarşamba
https://www.facebook.com/video.php?v=1162297750447894

24 Kasım 2015 Salı

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN ...

Hayatın her aşamasında toplumun bir adım önünde olarak erdemli, milli değerlere, vatan sevgisine sahip, Atatürk ilkelerinin izinde nesiller yetiştiren, büyük bir sabır ve özveriyle çalışarak geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Saygılarımızla...

Başkan
SÜLEYMAN BEYEN

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI


10 Kasım 2015 Salı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VEFATININ 77. YILINDA SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VEFATININ 77. YILINDA SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ.
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BAŞKAN 
SÜLEYMAN BEYENANITKABİR VE DOLMABAHÇE'DEN CANLI YAYIN
http://webtv.hurriyet.com.tr/dhacanli1

27 Ekim 2015 Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun...


Seçim günü saat 06.00 ile 24.00 arası alkollü içki satışı yasak olacak ...

Seçim günü saat 06.00 ile 24.00 arası alkollü içki satışı yasak olacak

298 Sayılı Kanun'un 79. maddesi ve buna dayanılarak alınan 1910 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca, oy verme günü olan 1 Kasım 2015 Pazar günü sabah 06.00'dan gece saat 24.00' e kadar her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerde, umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Aynı şekilde kahvehane, kıraathane, ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri de kapalı olacaktır.


23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ ) Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ )
Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49 (BERBER İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 2 
Ramazan KARAKAŞ - 49
(BERBER İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49
Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49(BERBER İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49(BERBER İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27 (KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 1 
Mustafa AKSOY - 27
(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 1
Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda,...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

16 Ekim 2015 Cuma

073 Nolu Genelge 05.10.2015 (Prim Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması Hk.)

073 Nolu Genelge 05.10.2015 (Prim Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

072 Nolu Genelge 02.10.2015 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)

 072 Nolu Genelge 02.10.2015 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Teşkilatımız mensuplarına daha kaliteli ve ucuz özel sağlık hizmeti seçeneği sunabilmek amacı ile Konfederasyonumuz ile LIV Hospital arasında 01/09/2015 tarihinde Sağlık Hizmetlerine Dair Sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme ile teşkilat yöneticilerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler resmi kimlik belgesi (nüfuz cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ve TESK tarafından verilen kimlik belgesi ile söz konusu hastaneye başvurarak sağlık hizmeti alabileceklerdir.
Teşkilat yöneticilerimize, kurum kimlik kartları ile hastane’ye başvurmaları halinde ayakta ve/veya yatarak tüm teşhis ve tedavilerde Ek-1’de yer alan indirimli fiyatlar uygulanacaktır.

071 Nolu Genelge 01.10.2015 (27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk.)

071 Nolu Genelge 01.10.2015 (27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu; mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almakla görevlidir. Söz konusu Mesleki Eğitim Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar   16 Eylül 2015 tarih ve 29477 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Teşkilatımızı ve üyelerini yakından ilgilendiren hususlar Konfederasyonumuzca 27. Mesleki Eğitim Kurulu gündemine taşınmış ve  anılan Kurulun kararları arasında yer alması sağlanmıştır.

          Bu bağlamda, 27. Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının teşkilatımızı ilgilendiren maddeleri aşağıda sıralanmaktadır.

069 Nolu Genelge 21.09.2015 (Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik)

 069 Nolu Genelge 21.09.2015 (Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik)
EKLER:
Ek-1 Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

068 Nolu Genelge 17.09.2015 (Kapasite Raporu)

 068 Nolu Genelge 17.09.2015 (Kapasite Raporu)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, kapasite raporları, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı bulundukları odalar tarafından tanzim edilmekte, bu iş için görevlendirilecek “Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu” ise üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.
Orman ürünleri işleyen esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri halinde ihdas edilen kapasite raporları da bu çerçevede düzenlenerek ilgili esnaf ve sanatkarımıza verilmektedir.
Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile getirilen düzenlemede; küçük sanat erbabına yılda seksen metreküpü geçmemek üzere ilgili orman işletmesince, tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürününün tahsisli satış usulüyle satılabileceği belirtilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 19/05/2015 tarihli ve 303 sayılı “Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliği’nin tahsisli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5.10.5’inci maddesinde tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarlarımız ise; … yıllık yuvarlak odun işleme kapasiteleri   250 m³’ü geçmeyen 507 sayılı  Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’na (5362 sayılı Kanun) göre meslekleri ile ilgili dernek veya meslek odalarına üye olan doğramacı, mobilyacı, marangoz, ambalaj sandığı imalatçısı, sap, takunya, sepet, kasnak, düven, semer, oyuncak, kaşık, beşik, arı kovanı, hamur tahtası, mekik, masura, makara, halı ve dokuma tezgâhı, ziraat aletleri ve benzerleri gibi imalat yapanlar küçük sanat erbabı… olarak tanımlanmıştır.

Tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarımızdan 303 sayılı Tebliğ’in 5.10.5’inci maddesi uyarınca istenen kapasite raporlarının (üretim konusu ile ilgili mühendis olarak), 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’da öngörüldüğü üzere; odaya kayıtlı, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip ve anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde faaliyet konuları belirlenmiş olan yetkili Orman Endüstri Mühendisi veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

12 Ekim 2015 Pazartesi

BAŞIMIZ SAĞOLSUN ...

10.10.2015 Cumartesi Günü Ankara’ da Tren Garı Önünde Gerçekleştirilen Terör Eyleminde Bir Çok Vatandaşımız Hayatını Kaybetmiş, Bir Çok Vatandaşımız da Yaralanmıştır.
Birlik ve Beraberliğimizi Bozmak Amacı ile Türkiye’ de Barışa Zarar Vermek Adına Yapılan Bu Hain Saldırıları; Şiddetle Kınıyorum.
Huzurumuzu Bozmaya Çalışan Bu Saldırılar Esnasında Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımıza Allah’ tan Rahmet, Ailelerine ve Milletimize Baş Sağlığı Diliyorum . . .
Yüreğimiz yanıyor, acımız büyük. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.


Süleyman BEYEN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI

23 Eylül 2015 Çarşamba

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE, MUTLULUK, SAĞLIK VE HUZUR DOLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM.

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN


18 Eylül 2015 Cuma

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ

GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ABDULLAH ARDA MEYDANI  ATATÜRK ANITI'NDA 19 EYLÜL 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ÇELENK SUNUMU YAPILACAKTIR.
"Devletimiz ve milletimiz için büyük fedakarlıklar göstererek, şehitlikle birlikte, bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, son dönemde yaşanan terör saldırılarında şehadete erişen asker ve polislerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yüce Allah'tan, hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum."
SÜLEYMAN BEYEN

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

17 Eylül 2015 Perşembe

067 Nolu Genelge 16.09.2015 (Mesleki Faaliyet Belgesi Hk.)

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 13 üncümaddesinin 4 üncü fıkrasında; Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatiflerinin ve bankaların oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorunda olduğu hükmü yer almaktadır.

Ancak, esnaf ve sanatkarlarımızca bankalarda yapılan işlemlerde, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükmünün genellikle uygulanmaması üzerine  konu, Konfederasyonumuzun 07/08/2015 tarih ve 1472 sayılı  yazısı ile Türkiye Bankalar Birliği’ ne iletilerek; esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri için işyerlerinde kullanmak üzere pos cihazı, çek defteri ve benzerlerini almak için bankaya başvuru yapmaları sırasında ilgili kişilerden üyesi oldukları esnaf ve sanatkarlar odasından alınan meslek faaliyet belgesinin istenilmesi talep edilmiştir.


Konuya ilişkin olarak, Türkiye Bankalar Birliği’nden gelen 07/09/2015 tarih ve 20586 sayılı yazıda; esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri için işyerlerinde kullanmak üzere pos cihazı, çek defteri ve benzerlerini almak için bankaya başvuru yapmaları sırasında ilgili kişilerden üyesi oldukları esnaf ve sanatkarlar odasından alınan meslek faaliyet belgesinin istenilmesine ilişkin talebimizin üye bankaların genel müdürlük adreslerine gönderildiği belirtilmektedir.

066 Nolu Genelge 14.09.2015 ("Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" Yürüyüşü)

066 Nolu Genelge 14.09.2015 ("Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" Yürüyüşü)
Her görüş ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerini temsil eden sivil toplum  kuruluşları olarak; “Teröre HAYIR, Kardeşliğe EVET” mesajı vermek amacıyla;       17 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da Ankara Sıhhiye Meydanında başlayacak ve Birinci Mecliste sona erecek olan, bir toplantı yapılması planlanmıştır.
Bilgilerinizi ve tüm esnaf ve sanatkarlarımıza duyurularak katılım sağlanmasını   önemle rica ederiz.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...