YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

21 Ocak 2015 Çarşamba

Türkiye Halk Bankası Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Torba Kanunu'nda yer alan düzenlemelerle ilgili, Türkiye Halk Bankası Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması hususunda 26 Kasım 2014 tarihinde T.C. Sosyal ve Güvenlik Kurumu ile protokol imzalanmıştır. Protokole göre esnaf ve sanatkarlar sigorta prim borçlarının yapılandırılması amacıyla ihtiyaç duydukları kredileri 36 ay vade ve yüzde 0.97 faiz oranı ile kullanabilmekteydi.
1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Türkiye halk Bankası tarafından 36 ay vade ile kullandırılmaya başlanan BAĞ-KUR kredilerinin vade süresi 60 aya kadar uzatılabilecektir.

20 Ocak 2015 Salı

VERA Delta Marka Yazar Kasa Kampanyası

VERA Delta Marka Yazar Kasa Kampanyası
Esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyacı olabilecek EFT-POS özelliği olan VERA Delta Marka Yazar Kasa Kampanyasından faydalanabilmek için Birliğimiz ile SERİS Elektronik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında bir protokol imzalanmıştır.

Kampanyadan faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın oda kayıt belgesini ibraz etmeleri şartıyla kampanya koşulları dahilinde güncel fiyat üzerinden % 5 oranında iskonto ve vade farkı ödemek kaydı ile kredi kartına satış imkanından yararlanabilmeleri için aşağıda iletişim bilgileri verilen firmaya başvurmaları gerekmektedir.


VERA Delta Marka Yazar Kasa Kampanyası
SERİS Elektronik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. 273 Sokak No:1 / C Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 344 01 14
13 Ocak 2015 Salı

ESNAFIN SESİ - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASIESNAFIN SESİ - ARALIK 2014 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2014 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Facebook Üzerinden Link 1  (ESNAFIN SESİ - ARALIK 2014 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / SAYFA 1 - 26 Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası , son bir yılda yaptıkları çalışmaları içeren oda yayını “Esnafın Sesi” dergisini de esnaflara ulaştırdı. Esnafın Sesi Dergimize internet sayfamızdan ve sosyal ağ hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz...Link 1

Facebook Üzerinden Link 2  (ESNAFIN SESİ - ARALIK 2014 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI / SAYFA 27 - 54 Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası , son bir yılda yaptıkları çalışmaları içeren oda yayını “Esnafın Sesi” dergisini de esnaflara ulaştırdı. Esnafın Sesi Dergimize internet sayfamızdan ve sosyal ağ hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz...Link 2

slayt https://picasaweb.google.com/102267712919281501988/ESNAFINSESIARALIK2014GAZIEMIRESNAFVESANATKARLARODASI#slideshow/6101180766271675586

Link https://picasaweb.google.com/102267712919281501988/ESNAFINSESIARALIK2014GAZIEMIRESNAFVESANATKARLARODASI?authuser=0&feat=directlink

Link Master
https://picasaweb.google.com/102267712919281501988/ESNAFINSESIARALIK2014GAZIEMIRESNAFVESANATKARLARODASI

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
EKLER:

—  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 31/12/2015 tarihine kadar ilave süre verilebilir.
(2) Süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için 31/12/2015 tarihine kadar ilave süre verilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/4/2012
28254
2-
10/11/2013
28524
3-
7/1/2014
28875

TESK 2015-1994 YILLARI ARASI GENELGELER

TESK 2015-1994 YILLARI ARASI GENELGELER

T.C. İZMİR VALİLİĞİ HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 30.12.2014 TARİH VE 2115 SAYILI YAZISI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 30.12.2014 TARİH VE 2115 SAYILI YAZISI
4207 Sayılı Kanun'un uygulamaları kapsamında ilimiz genelinde denetim ekiplerince rutin denetimlerin sürdürüldüğü bildirilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren lokanta kafe gibi ikram sektörüne ait işletmelerin yılda en az 6 defa denetlenmesi , ayrıca açılır kapanır düzeneği olan işletmelerde tütün ürünü tüketilmesi halinde tereddüt edilmeden cezai işlemin uygulanması istenmektedir.
Bahsi geçen tanım gereği işyeri sahiplerinin oluşturdukları alanlarda mevzuata uygun uyarı levhaları asılmadıkları tespit edilmesi üzerine 4207 sayılı kanun ilgili maddeleri uyarınca işyeri sorumluları için gerekli yasal işlemler yapılmak zorunda kalındığı bildirilmiştir.

12 Ocak 2015 Pazartesi

ARABULUCULUK - KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ÇÖZÜM YOLUDUR

ARABULUCULUK - KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ÇÖZÜM YOLUDUR


SORULAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER

İletişim Adresi : Adalet Bakanlığı Ek Bina

Mustafa Kemal Mahallesi 2151 Cadde No: 34 
(06530) Söğütözü / ANKARA

B Blok 1.Kat


Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Avukatlık stajı veya başka kurumlarda yapılan stajlar arabulucu olabilmek için gerekli olan 5 yıllık mesleki kıdemden sayılacak mı?

Evet. Bu şekilde yapılan stajlar 5 yıllık mesleki kıdemin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Eğitim izni alan eğitim kuruluşlarının eğitim izni aldığı yer dışında eğitim vermesi mümkün mü?

Eğitim izni verilen kuruluşun, internet sayfamızda yayınlanan eğitim verebileceği yer haricinde başka bir mekânda eğitim vermesi mümkün değildir. Ancak, farklı bir mekânda eğitim vermek isteyen eğitim kuruluşunun, 27.06.2013 tarihli internet sayfamızda yayınlanan şartları sağlayarak izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Eğitim izni alan eğitim kuruluşu başka kurumlarla işbirliği yaparak bu eğitimi verebilir mi?

27.06.2013 tarihinde, resmi internet sayfamızda yayınlanan duyuruda, eğitim izni talebinde bulunan eğitim kuruluşunun, eğitim verilecek mekânlarının, eğiticilerin unvan ve yeterliliklerinin, eğitim programının mevzuata uygun olduğunun anlaşılması, böylelikle eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamının sağlanacağı ve eğitimin amacına ulaşacağı kanaatine varılması halinde eğitim izni verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, eğitim verebilecek kuruluşların birden fazlasının kendi aralarında iş birliği yapmaları halinde tek bir kuruluş eğitim izni için başvurabilecektir. Eğitim verebilecek kuruluşlar ancak kendi aralarında işbirliği yapabilirler. Eğitim izni talep eden kuruluş, eğitim izni için gerekli olan şartları tamamlamak amacı ile farklı kuruluşların imkânlarından faydalanabilir. Ancak, eğitim izni alma yetkisi olmayan kuruluşlarla ortak eğitim veremez.

Arabuluculuk eğitimi almayı düşünüyorum. Başvuru yapacağım kuruluşun eğitim izni alıp almadığını nerden bileceğim?

Taraflar eğitim izni verilen kuruluşları, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tradresinde yer alan güncel eğitim kuruluşları listesinden öğrenebilirler.

Eğitim izni verilen kuruluşlarda derslerin kimin tarafından verildiği denetlenecek mi?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen denetim görevlileri, arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işlem ve uygulamaları, arabuluculuk eğitimi izni alan kuruluşları ve arabulucuları denetleme yetkisine sahiptir. Eğitim izni alan eğitim kuruluşlarında derslerin kimin tarafından verildiği hususu da bu kapsamda denetlenecektir.

Arabuluculuk eğitimine katılım için asgari şartlar nelerdir? Başvuruda hangi belgelerin istenmesi gerekir?

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Arabuluculuk eğitim almak isteyen kursiyerlerden hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ile 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgenin istenmesi yeterlidir.

Yurt dışında arabuluculuk eğitimi almış bir kimse Türkiye’de arabuluculuk yapabilir mi?

Hayır. Bu durumda olanların Türkiye’de arabuluculuk yapabilmeleri için Kanun ve Yönetmeliğe göre gerekli eğitimi alması, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavdan başarılı olup Daire Başkanlığımızca tutulan arabulucular sicile kayıt olması gerekmektedir.

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdem sadece avukatlarla mı ilgili olacak, yoksa başka mesleklerde de geçerli olacak mı?

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdeme sahip olma sadece avukatlık mesleği için aranan bir şart değildir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olmak aranan bu şart için yeterlidir. Farklı mesleklerde geçen süreler, 5 yıllık mesleki kıdem hesabında dikkate alınacaktır.

SORULAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER

İletişim Adresi : Adalet Bakanlığı Ek Bina

Mustafa Kemal Mahallesi 2151 Cadde No: 34 
(06530) Söğütözü / ANKARA

B Blok 1.Kat

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...