YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

30 Mart 2015 Pazartesi

Gıda İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Personel

Çalıştırılması zorunlu personelle ilgili işlemlerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKin 10uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yürütülmesi gerekmektedir.

Çalıştırılması zorunlu personel
MADDE 10 – (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.
a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.
b) Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.
c) Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.
ç) Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.
d) Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili merciye vermek zorundadır.
e) Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

26 Mart 2015 Perşembe

İzmir'de tarihi gün Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi açıldı 25 MART 2015

İzmir'de tarihi gün
Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi açıldı 25 MART 2015
Türkiye belediyecilik tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Fuar İzmir, adına yakışan bir törenle hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Fuar İzmir’in, A’dan Z’ye her şeyiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Türkiye’nin en büyük ve en nitelikli fuar merkezi “FUAR İZMİR”, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’yla birlikte kapılarını tüm dünyaya açtı.

Türk fuarcılığının mabedi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk fuarcılığının yeni mabedi olarak tanımladığı Fuar İzmir’den tüm dünyaya gönderdiği selamlarla başladığı açılış konuşmasını
İzmir Fuarı’nın kurucusu, Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz ve “Fuarlar, kongreler kenti İzmir” hedefi için çalışan merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’yı anarak sürdürdü. “Onlardan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıdık, rüyalarını gerçekleştirdik” diyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün fuarcılık konusunda İzmirlilere verdiği görevi de başarıyla yerine getirdiklerini söyledi. Milli Mücadele’yi simgeleyen dev bir anıt ve Cumhuriyetin en önemli eserlerinden biri olan İzmir fuarcılığında çıtayı çok yukarılara taşıdıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, “Bu başarı tüm İzmirlilerindir” şeklinde konuştu.

En büyük fuar alanı
Toplam 337 bin metrekare büyüklüğünde arsa alanına sahip Fuar İzmir, 50 futbol sahasına eşit bir arazide inşa edildi. Toplam inşaat alanı ise 240 bin metrekare büyüklüğünde. İnşaat alanından 2 milyon 300 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. Bu da yaklaşık 200 bin kamyona karşılık geliyor. Fuar İzmir’in yapımında kullanılan 34 bin ton demirle 5 adet ‘Eyfel Kulesi’ inşa edilebilir. Yeni fuar kompleksinin inşaat aşamasında dökülen 300 bin metreküp betonla, 100 metrekarelik 6 bin daire inşa edilebilir. Fuar İzmir için 29 bin metre “fore kazık” yapıldı ki, bu da yaklaşık olarak Konak-Kemalpaşa arasındaki mesafeye karşılık geliyor. İksa duvarı (kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistem) için, Çeşme-Bergama arasındaki mesafe kadar, yani 200 kilometre uzunluğa denk gelecek miktarda ankraj (betonarme yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanması) yapıldı.

Dünyanın üç büyüğünden biri
İzmir’le özdeşleşen ve bir dünya markası haline gelen, dünyanın önde gelen üç büyük mermer fuarı arasındaki MARBLE, bu yıl kapılarını Türkiye’nin en nitelikli ve en büyük fuarıyla birlikte açtı. İzmir, MARBLE ile birlikte 21. kez mermer ve doğaltaş sektöründe dünya çapında bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

 Fuar için 1298 adet stant kuruldu. 632 TIR malzeme taşındı. Farklı illerden 15 bin ton doğal taş, İzmir’e geldi. Türkiye’nin 43 vilayeti, dünyanın 30 ülkesi burada buluştu.23 Mart 2015 Pazartesi

029 Nolu Genelge 19.03.2015 (Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası Coğrafi İşaret Tescili)

029 Nolu Genelge 19.03.2015 (Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası Coğrafi İşaret Tescili)
11/03/2015 tarihinde Gaziantep Sanayi Odası tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; ülkemizin önemli geleneksel tatlılarından biri olan Antep Baklavası’nın Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Birliği-Tarım ve Gıda Komisyonu nezdinde tescillenerek kendine özgü özelliklerinin korunmasının sağlandığı bildirilmiştir.
Türk Patent Enstitüsü’nün 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerinin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. ve 17. Maddesinde belirtilen “Mahreç İşareti” özellikleri gereği, “Antep Baklavası” ya da “Gaziantep Baklavası” olarak tescil ettirilmiş ürünün, Gaziantep ili dışında başka bir yerde imalatının yapılmaması gerekmektedir.
Ancak; Antep Baklavası’nın bu isim altında başka illerde satılabilmesi ve mahreç işaretinin kullanılabilmesi için,ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması gerektiğinden, söz konusu baklavada kullanılan fıstığın Antep Fıstığı olması ve baklavanın Gaziantep’te imal edilmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu kapsamda; esnaf ve sanatkarlarımızın imal ettikleri ürünlerde “Antep Baklavası” ya da “Gaziantep Baklavası”nın tescilli ismini kullanmamaları, söz konusu isimlerle imalat yapan üyeler var ise bilgilendirme ve denetim işlemi için iletişim bilgilerini Gaziantep Sanayi Odası’na bildirmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Esnaf ve sanatkarlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmelerini teminen ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

              
BİLGİ İÇİN:

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu,
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

028 Nolu Genelge 17.03.2015 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)

028 Nolu Genelge 17.03.2015 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
İLGİ: KOSGEB’in 06.03.2015 tarihli 55382911-749/2258 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazıda, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla verilen girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne ilişkin olarak ülkemizden 2 adayın belirlenmesi ve bu adayların Komisyon’a bildirilmesi hususunda KOSGEB’in görevlendirildiği belirtilmektedir.
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu özel ortakları ve üniversitelerin katılabileceği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, yeteneklere yatırım yapmak, girişimcilik ortamının geliştirilmesi, işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi, kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi ve sorumlu girişimcilik olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilmektedir.
KOSGEB’in ilgi yazısında, 2011 yılında Başkanlıkları tarafından seçilerek ülkemiz adına aday gösterilen Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz” projesinin “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” kategorisinde, 2012 yılında ise Denizli Belediyesinin “Engelliler Çalışıyor” projesinin “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde ve 2013 yılında ise Bursa Gürsu Belediyesinin “Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu” projesi “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” kategorisinde Birincilik ödülü kazandığı ifade edilmektedir.
Söz konusu yarışma ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı  bilgiye,http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm adresinden ulaşılmaktadır.
2015 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların www.kosgeb.gov.tradresinde bulunan başvuru formunu doldurarak en geç 22 Nisan 2015 tarihine kadar KOSGEB’e göndermeleri gerekmektedir. 


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

027 Nolu Genelge 12.03.2015 (Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar)

 027 Nolu Genelge 12.03.2015 (Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar)
28/02/2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazetede “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, kadın girişimcilerin, seyahat acentalerının ya da gemi inşa ve/veya gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş işletmelerin finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesi suretiyle kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere kredi garanti kurumlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak destek ve bu desteğin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Bu kapsamda; kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar ile bunlarınn hakim ortak oldukları finansal kiralama şirketleri ile olan işlemlerde kredi garanti fonu kefaleti kullanılması halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.


Yararlanıcılar
Vade (Azami)
Kefalet oranı
Kefalet tutarı
Yararlanma Ücreti
KOBİ’ler
(İş yerinin en az 1 yıl süreyle faaliyet göstermiş olması.)
8 Yıl
% 75
1,5 Milyon TL
Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %1’i, 250 TL başvuru ücreti
KADIN GİRİŞİMCİLER       (İş yerinin faaliyet süresinin 2 yılın altında olması.)
5 Yıl
% 85
85 Bin TL
Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %0,3’ü, 100 TL başvuru ücreti
İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI                   (İş yerinin en az 1 yıl süreyle faaliyet göstermiş olması.)
10 Yıl
% 80
2,5 Milyon TL
Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %1’i, 250 TL başvuru ücreti

           Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

026 Nolu Genelge 12.03.2015 (Organ Bağışı)

026 Nolu Genelge 12.03.2015 (Organ Bağışı)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Organ Nakli Vakfı,  organ bağışını teşvik ederek organ nakli hizmetlerini geliştirmek ve organ nakli ihtiyacı olan daha fazla hastaya yaşam şansı sunmak hedefi  çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.
Söz konusu Vakıf, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık yaratma  çalışmalarında teşkilatımız ile işbirliği içerisinde çalışmak istemekte ve bu bağlamda sizi ve üyelerinizi organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etmektedir.
Türkiye Organ Nakli Vakfı çalışmaları hakkında daha detaylı bilgiye www.tonv.org.tr web adresinden ulaşılabilir.
Ayrıca vakfın faaliyetlerine katkı sağlamak için oluşturulan 5979 numaralı kısa mesaj (SMS) hattına “DESTEK” yazarak 5 TL bağışta bulunulabilir. 

023 Nolu Genelge 03.03.2015 (Arabuluculuk Hk.)

023 Nolu Genelge 03.03.2015 (Arabuluculuk Hk.)
T.C Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 18/02/2015 Tarihli ve 59155416-045.02.07-106/2810 Sayılı Yazısı

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

ARABULUCULUK - KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ÇÖZÜM YOLUDUR


SORULAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER

İletişim Adresi : Adalet Bakanlığı Ek Bina

Mustafa Kemal Mahallesi 2151 Cadde No: 34 
(06530) Söğütözü / ANKARA

B Blok 1.Kat


Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Avukatlık stajı veya başka kurumlarda yapılan stajlar arabulucu olabilmek için gerekli olan 5 yıllık mesleki kıdemden sayılacak mı?

Evet. Bu şekilde yapılan stajlar 5 yıllık mesleki kıdemin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Eğitim izni alan eğitim kuruluşlarının eğitim izni aldığı yer dışında eğitim vermesi mümkün mü?

Eğitim izni verilen kuruluşun, internet sayfamızda yayınlanan eğitim verebileceği yer haricinde başka bir mekânda eğitim vermesi mümkün değildir. Ancak, farklı bir mekânda eğitim vermek isteyen eğitim kuruluşunun, 27.06.2013 tarihli internet sayfamızda yayınlanan şartları sağlayarak izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Eğitim izni alan eğitim kuruluşu başka kurumlarla işbirliği yaparak bu eğitimi verebilir mi?

27.06.2013 tarihinde, resmi internet sayfamızda yayınlanan duyuruda, eğitim izni talebinde bulunan eğitim kuruluşunun, eğitim verilecek mekânlarının, eğiticilerin unvan ve yeterliliklerinin, eğitim programının mevzuata uygun olduğunun anlaşılması, böylelikle eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamının sağlanacağı ve eğitimin amacına ulaşacağı kanaatine varılması halinde eğitim izni verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, eğitim verebilecek kuruluşların birden fazlasının kendi aralarında iş birliği yapmaları halinde tek bir kuruluş eğitim izni için başvurabilecektir. Eğitim verebilecek kuruluşlar ancak kendi aralarında işbirliği yapabilirler. Eğitim izni talep eden kuruluş, eğitim izni için gerekli olan şartları tamamlamak amacı ile farklı kuruluşların imkânlarından faydalanabilir. Ancak, eğitim izni alma yetkisi olmayan kuruluşlarla ortak eğitim veremez.

Arabuluculuk eğitimi almayı düşünüyorum. Başvuru yapacağım kuruluşun eğitim izni alıp almadığını nerden bileceğim?

Taraflar eğitim izni verilen kuruluşları, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tradresinde yer alan güncel eğitim kuruluşları listesinden öğrenebilirler.

Eğitim izni verilen kuruluşlarda derslerin kimin tarafından verildiği denetlenecek mi?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen denetim görevlileri, arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işlem ve uygulamaları, arabuluculuk eğitimi izni alan kuruluşları ve arabulucuları denetleme yetkisine sahiptir. Eğitim izni alan eğitim kuruluşlarında derslerin kimin tarafından verildiği hususu da bu kapsamda denetlenecektir.

Arabuluculuk eğitimine katılım için asgari şartlar nelerdir? Başvuruda hangi belgelerin istenmesi gerekir?

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Arabuluculuk eğitim almak isteyen kursiyerlerden hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ile 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgenin istenmesi yeterlidir.

Yurt dışında arabuluculuk eğitimi almış bir kimse Türkiye’de arabuluculuk yapabilir mi?

Hayır. Bu durumda olanların Türkiye’de arabuluculuk yapabilmeleri için Kanun ve Yönetmeliğe göre gerekli eğitimi alması, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavdan başarılı olup Daire Başkanlığımızca tutulan arabulucular sicile kayıt olması gerekmektedir.

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdem sadece avukatlarla mı ilgili olacak, yoksa başka mesleklerde de geçerli olacak mı?

Yönetmelikte geçen 5 yıllık mesleki kıdeme sahip olma sadece avukatlık mesleği için aranan bir şart değildir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olmak aranan bu şart için yeterlidir. Farklı mesleklerde geçen süreler, 5 yıllık mesleki kıdem hesabında dikkate alınacaktır.

SORULAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER

İletişim Adresi : Adalet Bakanlığı Ek Bina

Mustafa Kemal Mahallesi 2151 Cadde No: 34 
(06530) Söğütözü / ANKARA

B Blok 1.Kat

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ
Sayın Üyemiz,
13 Şubat 2015 tarih ve 29266 sayılı Resmi Gazete ile Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7) yayımlandı.

Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ

17 Mart 2015 Salı

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitler Günü
18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni Çelenk Sunumu
18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni Programı içeriğinde, 18 Mart 2015 Çarşamba günü Gaziemir Abdullah Arda Meydanı Atatürk Anıtı’nda  çelenk sunma töreni yapılacaktır.
Saat 09.00 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN 'Vatan topraklarını korurken can veren, ülkemizin huzur ve güvenliği için canlarını feda etmekten kaçınmayan şehitlerimizi ve gazilerimizi 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz' dedi.
            Beyen, '18 Mart Çanakkale Zaferi' nin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu güzel günlere gelmesini sağlayan başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları ile Cumhuriyetimizin refahı için canlarını hiçe sayana şehit ve gazilerimiz her zaman gönüllerimizde yaşayacaktır. Bu vesile ile kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız' dedi.
            

16 Mart 2015 Pazartesi

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması

Gençlerin milli ve manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunu toplumda yerelleşmesini sağlamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek okuyan düşünen ve yazan gençliğin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
http://genclerdenecdadamektup.gsb.gov.tr/
Yarışma Hakkında Tüm Detaylar İçin Tıklayın

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, gençlerin milli ve manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak,
Okuyan düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak,
Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
Tarih şuurunun toplumda yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak amacı ile;
“ÇANAKKALE SAVAŞI” ve “SARIKAMIŞ” konularında 09 Ocak – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Gençlerden Ecdada Mektup yarışması düzenlenmektedir. Yarışma hakkında tüm bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması üç kategori halinde düzenlenecektir.
1. Kategori:
    11-14 yaş

2. Kategori:
    15-18 yaş

3. Kategori:
    19-29 yaş
Üç kategoride dereceye girenler
Birinci: Ultrabook  ile Bakanlık kitap seti
İkinci: Laptop ile Bakanlık kitap seti 
Üçüncü: Akıllı Telefon ile Bakanlık kitap seti

Ayrıca ilk 100’e girecek katılımcılara
Bakanlığımızın projelerine katılımda öncelik imkanı (Yurtdışı değişim programları, Genç Kaşifler Treni vb.)
Dereceye girenler Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftasında 81 il temsilcisiyle beraber Ankara’ya davet edilecek ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyükleri tarafından kabul edilecektir.
Dereceye girenler temsilci gençlerle birlikte Çanakkale gezisine katılacaktır.

Yarışma Hakkında Tüm Detaylar İçin Tıklayın

024 Nolu Genelge 06.03.2015 (4. Sivil Toplum Diyaloğu Teklif Çağrıları)

024 Nolu Genelge 06.03.2015 (4. Sivil Toplum Diyaloğu Teklif Çağrıları)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/15/genelge_detay.php?id=268
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
AB Bakanlığı tarafından, AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı’nın teklif çağrılarının dördüncüsü 25 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı.
AB ve Türkiye’deki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında sunulan hibe programında, çevre, enerji, tüketicinin ve sağlığın korunması olmak üzere üç başlık altında yer alacak projelerin desteklenmesi planlanıyor. Proje başvuruları için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacak olan proje başvuruları için, 25 Mayıs 2015 son tarih olarak belirlendi.
Çevre Hibe Programı’nın toplam bütçesi yaklaşık 1,8 milyon Avro, Enerji Hibe Programı ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları’nın toplam bütçesi birer milyon Avro olarak açıklandı. Buna göre; proje başına düşen asgari hibe miktarı ise 50 bin Avro; azami hibe miktarı ise 150 bin Avro olarak belirlendi.
Çevre Hibe Programı kapsamında öncelikli konular doğanın korunması ve iklim eylemi; Enerji Hibe Programı kapsamında öncelikli konular enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrik ve doğalgaz; Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı kapsamında ise tüketici hakları ve halk sağlığı olarak açıklandı. Programlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılmaktadır;

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...