YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

30 Nisan 2015 Perşembe

CHP İzmir Milletvekili Adayı Dr. Turgay BOZOĞLU, Gaziemir Esnaf Odası’nı Ziyaret Etti…

CHP İzmir Milletvekili Adayı Dr. Turgay BOZOĞLU, Gaziemir Esnaf Odası’nı Ziyaret Etti…
30.04.2015 Perşembe 14.30
CHP İzmir milletvekili adayı Dr. Turgay BOZOĞLU, Parti Meclis üyesi Elfin TATAROĞLU ve CHP Gaziemir İlçe Örgütü ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında, Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN’i makamında ziyaret etti.
Milletvekili adayı Dr. Turgay BOZOĞLU, oda başkanı Süleyman BEYEN ile görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede esnaf ve sanatkarların mevcut sorunları ve çözüm önerileri de paylaşıldı.
Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve yönetim kurulu üyeleri CHP İzmir milletvekili adayı Dr. Turgay BOZOĞLU’na hayırlı olsun temennisinde bulundu, başarılar diledi. Her iki taraf da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
Başkan Süleyman BEYEN, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Turgay BOZOĞLU’na Gaziemir Esnaf Odası’na yapmış oldukları ziyaretten dolayı bir teşekkür belgesi takdim etti.

TURGAY BOZOĞLU KİMDİR?
1981 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olan Turgay Bozoğlu, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında ABD Southern New Hampshire Üniversitesi'nde master programını tamamlayan Bozoğlu, 2011 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1987 yılında hesap uzman yardımcılığı görevini üstelenen Bozoğlu, 1990'da hesap uzmanlığına, 1997 yılında baş hesap uzmanlığına atandı. 1999 yılında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanlığı'nda görev alan Bozoğlu, 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Danışmanlığı'nı yürüttü. 2009 yılında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı olan Bozoğlu, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Bozoğlu, CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterilmişti. Bozoğlu son olarak Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevi yapıyordu.

27 Nisan 2015 Pazartesi

AKP İzmir Milletvekil Adayları Bedia Türkyılmaz ve Necip Nasır , Gaziemir AKP İlçe Teşkilatı'nın Esnaf Odası Ziyareti

AKP İzmir Milletvekil Adayları Bedia Türkyılmaz ve Necip Nasır , Gaziemir AKP İlçe Teşkilatı ile birlikte Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN'i makamında ziyaret ettiler. Gaziemir 23 Nisan 20154207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI - TÜTÜN KONTROLLERİ UYGULAMASI

4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI - TÜTÜN KONTROLLERİ UYGULAMASI
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN”
Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra, ekonomik ve teknolojik imkânların da gelişmesi, bireylerin yaşam kalitesini artırmakta ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir.
Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığıönüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) sağlıkla ilgili bölümlerinde; tütün kullanımı ile mücadele sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları arasında sayılmakta ve bu programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğinin artırılmasına vurgu yapılmaktadır.
Kalkınma Planının sağlıkla ilgili programında; tütün kullanımı ile mücadele kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlenmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi istenmiş ve bu hususlarda koordinasyon görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
Kalkınma Planında yer alan tütün kullanımı ile mücadele konusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacaktır. Eylem Planı Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilecek ve Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.
Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulması görevlerini yürütmek üzere, Sağlık Bakanlığının başkanlığında Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon Komitesikurulması uygun görülmüştür.
Komite, Sağlık Bakanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıİçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol PiyasasıDüzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek konu ile ilgili diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla oluşturulmuştur.
Komite, altı ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacaktır. Komitenin sekretarya hizmetleri ve aldığı kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülecektir. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıüniversiteler, meslek birlikleri, medya ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.
Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.
Ülkemizin tütün kontrolü alanında tüm dünyada örnek gösterilen uygulamaları göönünde bulundurularak Komite çalışmalarında alınan kararlar ile Program ve Eylem Planının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü katkıve desteğin; bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumluluklarıözenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.


                                                                                                                           Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                                      Başbakan

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Tütün Kontrolü Programı Eylem Planı 2015-2018" kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından 81 il valiliğine "Tütün kontrolü uygulamaları" konulu genelge gönderildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak için bugüne kadar gösterdiği mücaleye ilişkin "Tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak amacıyla tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaşma olan "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini" ülkemiz 28 Nisan 2004 tarihinde imzalamıştır. Ülkemiz tütün kontrolü çalışmalarına yön vermek amacıyla bu çerçeve sözleşmesinin hükümlerini temel alarak hazırladığı "Ulusal Tütün Kontrol Programını" hayata geçirmiştir. 2008-2012 yıllarını kapsayan bu eylem planı ile tütünle mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2008 yılında yüzde 31,2 olan ülke genelinde sigara kullanma oranının 2012 yılında yüzde 27,1'e gerilediği görülmüştür. Bu başarının devam etmesi ve daha fazla insanımızı sigaranın zararlarından koruyabilmek için Eylem Planında yer alan hedef, strateji ve faaliyetler günümüz şartları da göz önünde bulundurularak 2015-2018 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Hazırlanan "Ulusal Tütün Kontrolü Programı Eylem Planı 2015-2018" 27 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya girmiştir" bilgilerine yer verildi.

037 Nolu Genelge 17.04.2015 (6001 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk.)

037 Nolu Genelge 17.04.2015 (6001 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30. maddesinin birinci, beşinci ve yedinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.
Buna göre ;
i) 30 uncu maddenin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “o güzergahın en uzun mesafesi” ibaresi“geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye” olarak değiştirilmiş ve böylece; geçiş ücretini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinin ödemek zorunda oldukları idari para cezalarının uygulanmasındaki  haksızlık giderilmiştir.
ii) 30 uncu maddenin yedinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiş ve böylece; geçiş ücretini ödemeden geçiş yapanların cezai işleme tabi tutulmamaları için verilen 7 günlük süre 15 güne çıkarılarak, araç sahiplerine kolaylık sağlanmıştır.

Bilgilerinizi ve mevzuat değişikliğinin bağlı odalarınız aracılığıyla, ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

036 Nolu Genelge 17.04.2015 (4736 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk.)

036 Nolu Genelge 17.04.2015 (4736 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunun 17. maddesi ile; 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir.fıkrası eklenmiştir.
Anılan yasal düzelemeye ilişkin olarak hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, şehir içinde özel toplu taşıma hizmeti veren esnafımızın 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz taşınmasından doğan mağduriyetlerigiderilmiş olacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla, ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

034 Nolu Genelge 15.04.2015 (6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanacak Faiz Desteği)

034 Nolu Genelge 15.04.2015 (6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanacak Faiz Desteği)
10/04/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerine Hazine Müsteşarlığınca faiz desteği verilecektir. Bu kapsamda;
 • Konut Yapım Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli,
 • Konut Edinme Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli,
 • İş yeri Yapım Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 7 yıl vadeli,
 • İş yeri Edinme Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz azami 7 yıl vadeli,
 • Güçlendirme Kredisinde 50.000 TL’ye kadar  2 yıl ödemesiz  azami 10 yıl vadeli,
  faiz desteği uygulanacaktır.
         Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilir. 

         Bilgilerinizi ve odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

035 Nolu Genelge 15.04.2015 (Atık Yönetimi Yönetmeliği)

035 Nolu Genelge 15.04.2015 (Atık Yönetimi Yönetmeliği)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
EKLER: 
Ek-1 Atık Yönetimi Yönetmeliği
 (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)
Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan yönetmelikte yer alan ve esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren hususlara aşağıda yer verilmiştir.


 1. Ambalaj Atıkları
  Bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ambalaj atıklarının (PVC, Cam, Karton v.b), türlerine ve özelliklerine göre kaynağında ayrı toplanarak ilgili Belediyelerin ambalaj atığı toplama sistemine veya ambalaj atığı toplama konusunda lisans almış firmalara verilmesi gerekmektedir.

 2.  Belediye Atıkları
  Faaliyetleri sonucu,  bu Yönetmeliğin ek-4’ünün “Atık Kodu” 20  olan “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları”başlığı altında tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkların oluşumuna neden olan atık üreticisi konumundaki esnaf ve sanatkarlar;
  - Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
  - Biyo-bozunur atıkları (park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklar.) geri kazanılabilir atıklarla karıştırmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplayarak bu atıkları ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle yükümlüdürler.


  C)      Ambalaj Atığı ile Belediye Atığı Niteliğinde Olmayan Atıklar
  Ambalaj atığı niteliğinde olmayan atıklar  ile faaliyetleri sonucu bu Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu atık niteliğinde olmayan atıkları üreten esnaf ve sanatkarlar;
  - Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
  - Atıklarını ayrı toplamak (türlerine ve özelliklerine göre ayırmak) ve uygun kriterlerde geçici depolama alanı yapmak ve atıkları geçici depolamakla (ambalaj atığı, belediye atığı ve tıbbi atıklar hariç),
  - Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunup, onay almakla,
  - Ürettiği atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutup, beyan etmekle ayrıca uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
  - Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,
  - Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin almakla,
  - Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
  - Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
  - Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımı zorunlu olan tehlikeli atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,
  - Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
  - Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,


  - Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
  - Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,
  - Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özellikleri haiz atıklar için uygunluk almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurmakla,
  - Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
  yükümlüdürler.
  Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamaları için esnaf ve sanatkarlarımızın bağlı
   odalarınız aracılığıyla bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

22 Nisan 2015 Çarşamba

İZKA 2015 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti

İZKA 2015 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti

http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/201528.pdf

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.
İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.
İzmir Kalkınma Ajansı 14 Nisan 2015 tarihi itibariyle “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma” ve ”İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması” mali destek programlarını ilan etti.
İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN 20 MİLYON TL MALİ DESTEK
İzmir Kalkınma Ajansı 14 Nisan 2015 tarihi itibariyle iki yeni mali destek programı başlattı. Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerini kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’na 10 Milyon TL, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerini kapsayan İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı’na 10 Milyon TL olacak şekilde toplam 20 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.
Her iki programın kar amacı güden bileşenlerine KOBİ vasfı taşıyan işletmeler ile kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek iken kar amacı gütmeyen bileşenlerine ise kamu kurumları, belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, ,üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler başvurabilecek. İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında küçük ölçekli altyapı bileşeninde ise kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, organize sanayi bölgesi yönetimleri ile kooperatifler ve birlikler uygun başvuru sahibi olabilecek.
Her iki program için başvuruların internet üzerinden 3 Temmuz 2015 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 10 Temmuz 2015 tarihine kadar İzmir Kalkınma Ajansı'na teslim edilmesi gerekiyor.

8 Nisan 2015 Çarşamba

İESOB - ITIR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ (HATAY FİZİK TEDAVİ) PROTOKOLÜ

İESOB - ITIR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ (HATAY FİZİK TEDAVİ) PROTOKOLÜ
İESOB ile ITIR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ (HATAY FİZİK TEDAVİ) arasında 24.03.2015 tarihinde esnaf ve sanatkarlarımızla, bakmakla yükümlü oldukları anne baba eş ve çocuklarını kapsayan bir protokol imzalanmıştır.

İl İl Milletvekili Adayları - milletvekili aday listeleri interaktif … Kentine tıkla partilerin adaylarını gör

İl İl Milletvekili Adayları - milletvekili aday listeleri interaktif … Kentine tıkla partilerin adaylarını gör
http://www.hurriyet.com.tr/secim-2015/il-il-adaylar/

6 Nisan 2015 Pazartesi

GAZİEMİR’DE YEŞİL ŞÖLEN…

GAZİEMİR’DE YEŞİL ŞÖLEN…
Kentteki taş ocaklarına ’dur’ demek üzere harekete geçen Gaziemir Çevre Platformu, 5 Nisan günü düzenlenecek etkinlik öncesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlarla bir araya gelerek destek istedi.

Ormanlık alanda açılan taş ocağına tepki gösteren Gaziemirliler oldukça kalabalık bir yürüyüşle seslerini duyurmaya çalıştı. Kentte yaşanan çevre katliamlarının önüne geçmek üzere Gaziemir Çevre Platformu adı altında örgütlenen sivil inisiyatifin ‘Susma haykır, taş ocağına hayır’ sloganıyla düzenlediği çevre etkinliği şölen havasında gerçekleşti. Gaziemir’in oksijen deposu ormanlık alandaki taş ocaklarına ve çevre katliamlarına dur demek üzere düzenlenen etkinliğe her yaştan Gaziemirli destek verdi. Abdullah Arda Meydanı’nda toplanan katılımcılar Tepe Mevkisi Çatalkaya Piknik Alanı’na kadar yürüdü. Kentteki taş ocaklarına dur demek üzere harekete geçen Gaziemir Çevre Platformu’nun çevre etkinliğinde ormanlık alanda şarkılarla, türkülerle, halkoyunlarıyla, tiyatro gösterisiyle, uçurtmalar uçuruldu. Katılımcılar çocukların, torunların geleceği için çevreye, doğaya sahip çıktılar. Etkinlikte tavuk pilav dağıtıldı. Piknik yapan çevreciler uçurtma uçurup unutulmaz bir gün yaşadı.
https://www.youtube.com/watch?v=vAnoI9JqstU

https://www.youtube.com/watch?v=9qFuCqAyJ2Q


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...