YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Ekim 2015 Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun...


Seçim günü saat 06.00 ile 24.00 arası alkollü içki satışı yasak olacak ...

Seçim günü saat 06.00 ile 24.00 arası alkollü içki satışı yasak olacak

298 Sayılı Kanun'un 79. maddesi ve buna dayanılarak alınan 1910 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca, oy verme günü olan 1 Kasım 2015 Pazar günü sabah 06.00'dan gece saat 24.00' e kadar her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerde, umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Aynı şekilde kahvehane, kıraathane, ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri de kapalı olacaktır.


23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ ) Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74 (MİNİBÜS İŞLETMESİ )
Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 3 Ahmet Sami UÇAK - 74(MİNİBÜS İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 23 Ekim 2015 Cuma

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49 (BERBER İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 2 
Ramazan KARAKAŞ - 49
(BERBER İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49
Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49(BERBER İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 2 Ramazan KARAKAŞ - 49(BERBER İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27 (KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )

Esnaf Röportajları - 1 
Mustafa AKSOY - 27
(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )
Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...

Esnaf Röportajları - 1
Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda, Gaziemir ve Gaziemir Esnafının dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan esnafımıza teşekkür ederiz...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

Esnaf Röportajları - 1 Mustafa AKSOY - 27(KAPADOKYA / LOKANTA İŞLETMESİ )Esnafımız ile yaptığımız röportajda,...
Posted by Gaziemir Esnaf Odası on 22 Ekim 2015 Perşembe

16 Ekim 2015 Cuma

073 Nolu Genelge 05.10.2015 (Prim Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması Hk.)

073 Nolu Genelge 05.10.2015 (Prim Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

072 Nolu Genelge 02.10.2015 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)

 072 Nolu Genelge 02.10.2015 (Sağlık Hizmeti Sözleşmesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Teşkilatımız mensuplarına daha kaliteli ve ucuz özel sağlık hizmeti seçeneği sunabilmek amacı ile Konfederasyonumuz ile LIV Hospital arasında 01/09/2015 tarihinde Sağlık Hizmetlerine Dair Sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme ile teşkilat yöneticilerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler resmi kimlik belgesi (nüfuz cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ve TESK tarafından verilen kimlik belgesi ile söz konusu hastaneye başvurarak sağlık hizmeti alabileceklerdir.
Teşkilat yöneticilerimize, kurum kimlik kartları ile hastane’ye başvurmaları halinde ayakta ve/veya yatarak tüm teşhis ve tedavilerde Ek-1’de yer alan indirimli fiyatlar uygulanacaktır.

071 Nolu Genelge 01.10.2015 (27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk.)

071 Nolu Genelge 01.10.2015 (27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu; mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almakla görevlidir. Söz konusu Mesleki Eğitim Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar   16 Eylül 2015 tarih ve 29477 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Teşkilatımızı ve üyelerini yakından ilgilendiren hususlar Konfederasyonumuzca 27. Mesleki Eğitim Kurulu gündemine taşınmış ve  anılan Kurulun kararları arasında yer alması sağlanmıştır.

          Bu bağlamda, 27. Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının teşkilatımızı ilgilendiren maddeleri aşağıda sıralanmaktadır.

069 Nolu Genelge 21.09.2015 (Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik)

 069 Nolu Genelge 21.09.2015 (Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik)
EKLER:
Ek-1 Küçük Miktardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

068 Nolu Genelge 17.09.2015 (Kapasite Raporu)

 068 Nolu Genelge 17.09.2015 (Kapasite Raporu)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, kapasite raporları, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı bulundukları odalar tarafından tanzim edilmekte, bu iş için görevlendirilecek “Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu” ise üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.
Orman ürünleri işleyen esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri halinde ihdas edilen kapasite raporları da bu çerçevede düzenlenerek ilgili esnaf ve sanatkarımıza verilmektedir.
Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile getirilen düzenlemede; küçük sanat erbabına yılda seksen metreküpü geçmemek üzere ilgili orman işletmesince, tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürününün tahsisli satış usulüyle satılabileceği belirtilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 19/05/2015 tarihli ve 303 sayılı “Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliği’nin tahsisli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5.10.5’inci maddesinde tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarlarımız ise; … yıllık yuvarlak odun işleme kapasiteleri   250 m³’ü geçmeyen 507 sayılı  Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’na (5362 sayılı Kanun) göre meslekleri ile ilgili dernek veya meslek odalarına üye olan doğramacı, mobilyacı, marangoz, ambalaj sandığı imalatçısı, sap, takunya, sepet, kasnak, düven, semer, oyuncak, kaşık, beşik, arı kovanı, hamur tahtası, mekik, masura, makara, halı ve dokuma tezgâhı, ziraat aletleri ve benzerleri gibi imalat yapanlar küçük sanat erbabı… olarak tanımlanmıştır.

Tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarımızdan 303 sayılı Tebliğ’in 5.10.5’inci maddesi uyarınca istenen kapasite raporlarının (üretim konusu ile ilgili mühendis olarak), 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’da öngörüldüğü üzere; odaya kayıtlı, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip ve anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde faaliyet konuları belirlenmiş olan yetkili Orman Endüstri Mühendisi veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

12 Ekim 2015 Pazartesi

BAŞIMIZ SAĞOLSUN ...

10.10.2015 Cumartesi Günü Ankara’ da Tren Garı Önünde Gerçekleştirilen Terör Eyleminde Bir Çok Vatandaşımız Hayatını Kaybetmiş, Bir Çok Vatandaşımız da Yaralanmıştır.
Birlik ve Beraberliğimizi Bozmak Amacı ile Türkiye’ de Barışa Zarar Vermek Adına Yapılan Bu Hain Saldırıları; Şiddetle Kınıyorum.
Huzurumuzu Bozmaya Çalışan Bu Saldırılar Esnasında Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımıza Allah’ tan Rahmet, Ailelerine ve Milletimize Baş Sağlığı Diliyorum . . .
Yüreğimiz yanıyor, acımız büyük. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.


Süleyman BEYEN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...