YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

22 Haziran 2016 Çarşamba

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT İŞLEMLERİ

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA  PROGRAMINA KAYIT İŞLEMLERİ
1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm işyerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği (ISG) Kanunu” kapsamındaki yükümlülükleri başlayacaktır.
İşletmeler için üç durum söz konusudur;
1.         İşletmeler bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edip ISG hizmetini yürütebilir.
2.         Ortak sağlık güvenlik biriminden ISG hizmetini alabilir.
3.         Sadece az tehlikeli ve ondan az çalışanı olan işletmeler için geçerli olan Anadolu üniversitesi tarafından belirli aralıklarla açılan “ İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika  Programına” katılıp kendi işletmesinin ISG hizmetlerini yürütebilir.
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak odanın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden sorumlu işveren vekili olmak istiyorsanız aşağıda madde madde ne yapacağınız belirtilmektedir;
2.         Vakıfbank şubesine giderek 250 TL kayıt bedeli ödeyiniz. (Eğer daha önce sınava başvurup başarısız olduysanız tekrar girmek istiyorsanız 125 TL para ödeyeceksiniz)
3.         Kullanım Kılavuzunu  SERTIFIKA_PROGRAMLARI_KULLANMA_KILAVUZU.pdf
 linkten bilgisayarınıza indiriniz (adım adım ne yapacağınız burada anlatılmaktadır)
4.         Linkten başvurunuzu tekrardan kontrol ediniz ve gerekli kayıt alanlarını doldurunuz, (sınava gireceğiniz merkezlerinizi seçiniz)
Başvuru işlemleri 6 Haziran 2016 – 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
5.         4 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Açık öğretim Fakültesi Bürosundan ISG kitabınızı temin ediniz.
6.         Katılımcılar ders kitabının yanı sıra 4 Temmuz 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak aşağıdaki adresten oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine katılınız (online eğitimlerde ISG hizmetlerinizi nasıl yürüteceğiniz detaylı olarak anlatılmaktadır: https://ekampus.anadolu.edu.tr/#)
7.         14 ağustos 2016 tarihinde sınava giriniz
8.         100 üzerinden en az 50 alırsanız “iş sağlığı ve güvenliği “ hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili eğitimi tamamlama belgesi almaya hak kazanırsınız.
9.         Sınavdan 15 gün sonra adayların “sınav sonuç belgesi” internette yayınlanacaktır. Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bildirilecektir.
10.       ISG hizmetlerini üstlenecek (sınavı kazanan) işveren veya işveren vekilleri ISG- KATİP veri tabanına girerek internet üzerinden kendi kaydınızı yapınız (böylece  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceksinizdir)

11.       ISG-KATİP veri tabanına nasıl kayıt yapılması gerektiği http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.


İş güvenliğinde fırsatı kaçırmayın


TEMMUZ ayından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulanmaya başlayacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, hükümetin esnaf sanatkarlara kolaylıklar tanıdığını hatırlatarak, "Bu kolaylıklardan faydalanmak isteyen üyelerimiz elini çabuk tutmalı. Cuma gününe kadar sınav kayıtlarını yaptırmalılar' dedi.

Temmuz ayından itibaren tüm işyerlerinde “6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu" yükümlülüklerinin geçerli olacağına dikkat çeken İESOB 

Zekeriya Mutlu, "Hükümet bu konuda küçük işletmelere önemli kolaylıklar sağlıyor. On kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler eğitim programlarına katılıp kendi işletmesinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini büyük maliyetler altına girmeden sağlayabiliyor. Bu kolaylıktan yararlanmak isteyen ilgili üyelerimiz, 24 Haziran'a kadar 
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitimlere kayıt yaptırmalıdırlar. İnternet üzerinden yapılacak kayıtların bedeli 250 liradır. Eğitimleri alan ilgili üyelerimiz, 14 Temmuz'da düzenlenecek sınava girebilecekler" dedi.

MAĞDUR DURUMDA KALMAYIN

Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası kesileceğini de hatırlatan Mutlu, 

"İşletmeler bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurup iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmalarından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini alabilirler ya da esnaf sanatkarlarımızın da önemli bölümünü içeren sınıf olan, az tehlikeli ve ondan az çalışanı olan işletmeler, Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla açılan 'İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika Programına' katılabilecekler. Bu şekilde işletmeler kendilerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini önemli maliyetlere girmeden yürütebileceklerdir" dedi. 


057 NOLU GENELGE 16.06.2016 (İSG E-SERTİFİKA PROGRAMI)

057 NOLU GENELGE 16.06.2016 (İSG E-SERTİFİKA PROGRAMI)
İESOB 2016 / 43 İSG E-SERTİFİKA PROGRAMI
Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) kendileri üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ve buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı genelgemizde açıklanmıştı.
Yine 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca oda, birlik ve federasyonun yönetim kurulu “işveren” konumunda bulunduğundan, Yönetim Kurulu’nun,  karar almak suretiyle genel sekreteri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili  Tarafından Yürütülecek  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te öngörülen eğitimleri almak kaydıyla, ondan az  çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere  işveren vekili  olarak görevlendirebileceği 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.TESK İN 055 NOLU GENELGE 10.06.2016 (İSG HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU)

TESK İN 055 NOLU GENELGE 10.06.2016 (İSG HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU)
İESOB 2016 / 40 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK.
BİLİNDİĞİ ÜZERE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN “YÜRÜRLÜK” BAŞLIKLI 38NCİ MADDESİ UYARINCA KAMU KURUMLARI İLE 50 DEN AZ ÇALIŞANI OLAN  VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN AYNI KANUNUN 6NCI MADDESİ KAPSAMINDA “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMA VEYA ÜSTLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 01.07.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLAYACAKTIR.
KONU İLE İLGİLİ TESK İN 55 SAYILI GENELGESİ EKTE SUNULMUŞTUR.


Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca,  kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, aynı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma veya üstlenme” yükümlülüğü 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.
Bununla birlikte gerekli eğitimleri almak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç); ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafın yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı,
Bunun yanı sıra, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin, eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ile buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı,
Ayrıca; 6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca oda, birlik ve federasyon yönetim kurullarının karar almak suretiyle genel sekreterleri, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikte öngörülen eğitimleri tamamlamak kaydıyla, ondan az çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere işveren vekili olarak görevlendirilebilecekleri hususu da 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı,
genelgelerimiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.
Bahsi geçen eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup; başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinde yer almakta ve halihazırda 24 Haziran 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınızla, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara söz konusu eğitim programı hakkında ivedilikle bilgi verilmesini rica ederiz.

İESOB 2016 / 39 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK.

İESOB 2016 / 39 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK.
Bilindiği üzere; 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlarımız için (iş yerinde çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın) 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında yükümlülükler başlayacaktır.
Bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki dökümanlar http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/39.pdf adresinde yayınlanmıştır.

Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilerine sunulur.


10 Haziran 2016 Cuma

İLÇE HALKIMIZIN ALISVERISINI ESNAFTAN YAPMASINI HEDEFLEYEN PROJE CALIŞMAMIZ PAZAR GÜNÜ EGE TV DE

İLÇE HALKIMIZIN 
ALISVERISINI ESNAFTAN YAPMASINI HEDEFLEYEN PROJE CALIŞMAMIZ 
PAZAR GÜNÜ EGE TV DE

İLÇE HALKIMIZIN
ALISVERISINI ESNAFTAN YAPMASINI HEDEFLEYEN PROJE CALIŞMAMIZ
12 HAZİRAN 2016 PAZAR GÜNÜ EGE TV DE ...
İLÇE HALKIMIZIN ALISVERISINI ESNAFTAN YAPMASINI HEDEFLEYEN PROJE CALIŞMAMIZI 12 HAZİRAN 2016 PAZARGÜNÜ SAAT 11.15 DE EGE TV ESNAF PANORAMA PROGRAMINDA IZLEYEBILIRSINIZ.
ESNAF PANORAMA PROGRAMI
– EGE TV
- 12 HAZİRAN 2016 PAZAR GÜNÜ SAAT:11.15
1.Açılış - İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği İftar Programı
2.İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK'ın İESOB ziyareti
3.Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Gaziemir Kent Konseyi Haberi -
ESNAFIMIZDAN ALIŞVERİŞ YAPALIM, KAPILARI HEP AÇIK KALSIN...
Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Savaş KAPUCU, vatandaşların alışverişlerini ilçe esnaflarından yapması için çağrıda bulundu.
İzleyebilmeniz dileğiyle…


6 Haziran 2016 Pazartesi

HAYIRLI VE BEREKETLİ RAMAZANLAR DİLERİZ...

SIZIN VE DEGERLI AILENIZIN MUBAREK RAMAZAN AYINI KUTLAR, BEREKETLI GECMESINI DILERIM. EN DERIN SEVGI VE SAYGILARIMI SUNARIM. 
SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE, MUTLULUK, SAĞLIK VE HUZUR DOLU BİR RAMAZAN GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM. 

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
YÖNETİM KURULU ADINA 
BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...