YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Temmuz 2016 Çarşamba

064 Nolu Genelge 27.07.2016 (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

064 Nolu Genelge 27.07.2016 (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/16/genelge_detay.php?id=405
Bilindiği üzere, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi gereği onay kapsamında bulunan işletmelerin, verilen ek süre ile 01/07/2016 tarihine kadar işletme onay belgesi almaları gerekmekteydi.
Ancak, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde, 26/07/2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır.
Buna göre;
17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 1/1/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Keza, süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için 1/1/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Diğer taraftan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyete ilişkin usul ve esasların Yönetmelikle düzenleneceği öngörüldüğünden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ve “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ” 26/07/2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış, aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:063 Nolu Genelge 20.07.2016 (İSG Hizmetleri yönetmeliğinde Değişiklik)

063 Nolu Genelge 20.07.2016 (İSG Hizmetleri yönetmeliğinde Değişiklik)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
30/06/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nin geçici 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere 4 üncü fıkra eklenmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğe eklenen 4 üncü fıkrada özetle; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Anadolu Üniversitesi’nden e-sertifika almak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde, İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Ek-4’ünde yer alan belgenin doldurularak 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilere imzalatılması ve gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmesi veya istenildiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmesi gerektiği hususu yer almaktadır.
Bu itibarla; teşkilatımız ile ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın ileride yapılacak denetimlerde idari para cezasına maruz kalmamaları için, genelgenin ekinde bir örneği yer alan belgeyi doldurmaları ve işyerlerinde muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.


Bilgilerinizi ve teşkilatınız ile ilgili esnaf ve sanatkarlarınıza duyurulmasını önemle rica ederiz.


062 Nolu Genelge 19.07.2016 (TGK- Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

 062 Nolu Genelge 19.07.2016 (TGK- Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/16/genelge_detay.php?id=403
Konfederasyonumuz ve ilgili teşkilatımızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptığı çalışma ve girişimler neticesinde, “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ÜrünleriTebliği’nde (2012/74) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18.07.2016 tarihli ve 29774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
     Söz konusu Tebliğ’e göre esnafımız hijyen ile ilgili kurallara ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretip satabilecektir.

     Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğdeki değişikliklerin bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:DAĞITIM:
Gereği İçin:
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu
Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu 

060 Nolu Genelge 15.07.2016 (Prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanması hk.)

060 Nolu Genelge 15.07.2016 (Prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanması hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/4a7b6f3d0602016.jpg


059 Nolu Genelge 27.06.2016 (Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi)

059 Nolu Genelge 27.06.2016 (Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/bbf344fc2016059.pdf

058 Nolu Genelge 24.06.2016 (Tarım Gıda SektöründeAçık Yenilik Programı)

058 Nolu Genelge 24.06.2016 (Tarım Gıda SektöründeAçık Yenilik Programı)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/16/genelge_detay.php?id=399
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında İtalyan Sivil Toplum Kuruluşu Giacomo Brodolini Vakfı (GFB)’nın İtalya Büyükelçiliğinin himayesinde başlattığı Tarım-Gıda Sektöründe Açık Yenilik Programına dair çağrının tarım sektöründe yeni ürün, servis, iş modeli ve teknolojiler sunabilecek kişilere, girişimcilere, STK’lara, kooperatiflere ve işletmelere 30 Haziran 2016 tarihine kadar açık olacağı belirtilmektedir.
Anılan program kapsamında seçilen 10 proje Eylül 2016’da İtalya’nın Turin Şehrinde düzenlenecek Küresel Yenilik kampına davet edilecek olup konu ile ilgili detaylı bilgi ve başvuruya dair ayrıntılarahttp://www.socialroots.eu/procedure-to-submission-and-selection-process/ adresi ile ekte sunulan belgelerden ulaşılması mümkündür.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

16 Temmuz 2016 Cumartesi

GAZİEMİR ESNAF ODASI’NDAN BAYRAK ASMA ÇAĞRISI…

GAZİEMİR ESNAF ODASI’NDAN BAYRAK ASMA ÇAĞRISI…

DEMOKRASININ VE MILLI IRADENIN YANINDAYIZ. SANLI BAYRAGIMIZI ISYERLERIMIZE, ARACIMIZA VE EVIMIZE ASMAYA DAVET EDIYORUZ. 

GAZIEMIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu menfur darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyarak şehit düşen kahraman güvenlik kuvvetlerimize ve demokrasiye bağlı yurtsever vatandaşlarımıza Allahtan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.


4 Temmuz 2016 Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

MUBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SIZIN VE AILENIZ ICIN HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ.

ALLAH, SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE MUTLU VE HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ NASİP ETSİN...Süleyman BEYEN

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BAŞKANI

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...