YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Ağustos 2016 Çarşamba

Aidat yapılandırılması nasıl olacak? 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu (070 Nolu Genelge 19.08.2016)
070 Nolu Genelge 19.08.2016 (6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/c7b84ea12016070.pdf
http://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/zekeriya_mutlu/2016/08/25/yapilandirma-firsatini-kacirmayin
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyemiz Ekim sonuna kadar müracaatta bulunmalı, ilk taksitini de Kasım sonuna kadar yatırmalıdır.
Esnaf sanatkarlar 31 Ekim 2016 tarihine kadar borçlu bulunduğu odaya müracaat etmelidirler.
Bu şekilde, yapılandırmadan yararlanabilmesi mümkün olabilecek, 30.06.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan borcun ana parası dikkate alınacak azami 6 aya kadar taksitlendirilebilecektir.
İlk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, borcun gecikme faiz ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Ekim sonuna kadar yapılandırma için müracaat etmeyen esnaf sanatkarların mevcut borçlarının ceza ve faizleri geçerli olacaktır.
Bu açıdan ilgili üyelerimizin vakit geçirmeden yapılandırma fırsatı için odalarına başvurmaları gerekmektedir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile esnaf sanatkarlara oda aidatları başta olmak üzere, SGK, belediye, vergi dairesi gibi pek çok alanda borçlarını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Buna göre kesinleşmiş kamu alacakları asıl tutarları tahsil edilecek, yurtiçi ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarından vazgeçilecektir.
Aidat yapılandırılmasından yararlanmak isteyen üyelerimiz Ekim 2016 sonuna kadar odamıza müracaatta bulunmalı, ilk taksitini de Kasım sonuna kadar yatırmalıdır. Üyelerimiz konu ile ilgili bilgilendirilmekte olup 31 Ekim 2016 tarihine kadar müracaat edenlerin yapılandırma işlemleri odamızca yapılacaktır. İlk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, borcun gecikme faiz ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. 30.06.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan borcun ana parası dikkate alınacak azami 6 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ekim sonuna kadar yapılandırma için müracaat etmeyen üyelerimizin mevcut borçlarının ceza ve faizleri geçerli olacaktır.


28 Ağustos 2016 Pazar

ESNAF ODASI ÜYELERİNE D-SMART'TAN KAMPANYA!

ESNAF ODASI ÜYELERİNE D-SMART'TAN KAMPANYA!
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/92dc26e22016068.pdf
https://www.dsmart.com.tr/Kampanyalar/d-smarttan-tesk-uyelerine-ozel-avantajli-teklifler
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0850 266 00 00
Bilindiği üzere; Konfederasyonumuz, çeşitli konu ve alanlarda olduğu gibi iletişim teknolojileri alanında da esnaf ve sanatkarlarımızın uygun koşullarla ve uygun fiyatlarla yararlanabileceği imkanları değerlendirip, teşkilat için olumlu buldukları ile protokoller yapmaktadır.

Bu kapsamda, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ülkemizin önde gelen dijital yayın platformlarından (D-Smart) ve internet servis sağlayıcılarından (D-Smart Net) ile Konfederasyonumuz arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile esnaf ve sanatkârlarımızın işyerlerinde dijital yayınları daha uygun fiyatlarla izlemeleri ve  hızlı ve kaliteli internet kullanmaları mümkün olup, kullanım koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye  web sitemizde bulunan kampanya linkinden ulaşılması mümkündür.


22 Ağustos 2016 Pazartesi

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu (070 Nolu Genelge 19.08.2016)

070 Nolu Genelge 19.08.2016 (6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/c7b84ea12016070.pdf
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile esnaf sanatkarlara oda aidatları başta olmak üzere, SGK, belediye, vergi dairesi gibi pek çok alanda borçlarını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Buna göre kesinleşmiş kamu alacakları asıl tutarları tahsil edilecek, yurtiçi ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarından vazgeçilecektir.
Aidat yapılandırılmasından yararlanmak isteyen üyelerimiz Ekim 2016 sonuna kadar odamıza müracaatta bulunmalı, ilk taksitini de Kasım sonuna kadar yatırmalıdır. Üyelerimiz konu ile ilgili bilgilendirilmekte olup 31 Ekim 2016 tarihine kadar müracaat edenlerin yapılandırma işlemleri odamızca yapılacaktır. İlk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, borcun gecikme faiz ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. 30.06.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan borcun ana parası dikkate alınacak azami 6 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ekim sonuna kadar yapılandırma için müracaat etmeyen üyelerimizin mevcut borçlarının ceza ve faizleri geçerli olacaktır.


065 Nolu Genelge 10.08.2016 (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik)

065 Nolu Genelge 10.08.2016 (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik)
Perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik, perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının uygulamadaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
Söz konusu Yönetmeliğe göre; prim ya da bedel talebine konu ürüne, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen ve buna bağlı olarak insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresine, mağaza markalı ürün satışına, indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresine, sürekli indirimli satışlara ve bu satışlara konu mallara, raf tahsisine yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen düzenlemelerin yanı sıra aşağıda belirtilen hususlar da aynı Yönetmelikle düzenlenmiştir.
Bu çerçevede;

 • Yılın belli dönemlerinde ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde düzenlenen alışveriş festivalleri için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı bütçelerinin yüzde 5’ini geçemeyecektir. Festival tarihleri ve programı, Bakanlığa bildirilecek, süresi ise 60 günü geçemeyecektir.
 • İl Müdürlüğü, perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler olarak tanımlanan yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerini o ildeki ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ziraat odaları ve varsa ilin en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerilerini alarak belirleyecektir. Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesi, iki yılda bir Aralık ayında güncellenecektir.
 • Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali; bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlık yetkili olacaktır. Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ile yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar gibi hususlar gözetilecektir.

066 Nolu Genelge 10.08.2016 (Yazar Kasa Kullanımı Hk.)

066 Nolu Genelge 10.08.2016 (Yazar Kasa Kullanımı Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/137201666.pdf
Bilindiği üzere 17.06.2013 tarih ve 2013/56 sayılı genelgemizle, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğunun 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmişti.

            Ancak üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine, Maliye Bakanlığı ile bizzat Genel Başkanımız tarafından yapılan görüşmelerde, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğunun bir yıl daha ertelenmesi talep edilmiş, bu talep üzerine Maliye Bakanlığı’nca  25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 466 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

 • 150.000,00-TL’nin altında olanlar için 01.01.2017 tarihine,
 • 150.000,00-TL – 500.000,00-TL arasında olanlar için 01.10.2016 tarihine,
 • 500.000,00-TL – 1.000.000,00-TL arasında olanlar için 01.07.2016 tarihine,
 • 1.000.000,00-TL’nin üzerinde olanlar için de 01.04.2016 tarihine ertelenmiş
  ve bu husus 25.12.2015 tarih ve 2015/88 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

  Bu defa, Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 473 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı satışları veya  iş hasılatı 150.000,00-TL’nin altında kalanlar ile 2015 yılı içinde işe  yeni başlayanlar ve yukarıdaki hadlere bağlı kalmaksızın bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler için yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu 01.01.2018 tarihine ertelenmiştir.

WorldFood Istanbul Gıda Fuarı 2016

WorldFood Istanbul Gıda Fuarı 2016
WorldFood Istanbul Gıda Fuarı, bölgenin en büyük buluşma noktasıdır. Fuar, her yıl 360'ın üzerinde katılımcı firmaya iş platformu olanağı sağlıyor.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726.htm

26 Temmuz 2016 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29782
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/7/2016” ibareleri “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/4/2012
28254
2-
10/1/2013
28524
3-
7/1/2014
28875
4-
30/12/2014
29221 mükerrer
5-
31/12/2015
29579

18 Ağustos 2016 Perşembe

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 01.07.2017 Tarihine Kadar Uzatılıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 01.07.2017 Tarihine Kadar Uzatılıyor
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulama süresi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen şekliyle az tehlikeli sınıfta yer alan esnafımızın büyük çoğunluğunu kapsayan iş sağlığı ve güvenliği uygulamasında uyum için 01 Temmuz 2017 tarihine kadar bir yıllık bir süre uzatımı kabul edildi' dedi.
            'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİR YIL SÜRE UZATIMI'
            Az tehlikeli sınıfta yer alıp, 50 den az çalışanı olan işyerlerinde uyum sağlanmasına zaman verilmesi amacıyla uygulama süresinin 1 yıl daha uzatılmasını olumlu bulan Palandöken,  'İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverene çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirmişti. Yoksa bu hizmeti ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmesi gerekiyordu. Yeterli hizmet alınamaması ve görevli bulunamaması, kamu kurumlarında uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, esnaf ve sanatkarımızın uyum sağlaması amacıyla süre 01 Temmuz 2017 yılına kadar uzatıldı. Böylece 1 milyon işyeri ve 4,2 milyon çalışanı kapsayan uygulamada süre kazanılmış oldu' diye konuştu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba

17 AĞUSTOS 1999 - Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

17 AĞUSTOS 1999 - Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.
Binlerce can kaybına neden olan trajik depremin 17. yıldönümünde, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

Bugün 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 17. yıldönümü...
Gece 03:02'de meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nin tamamının yanı sıra Ankara ve İzmir gibi illerde bile hissedilen büyük deprem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük trajedilerinden biri.

4 Ağustos 2016 Perşembe

BAŞKANIMIZ ZABITA HAFTASINI KUTLADI …

BAŞKANIMIZ ZABITA HAFTASINI KUTLADI …
Bu yıl 60. sı idrak edilen “Zabıta Haftası” tüm zabıta teşkilatı çalışanlarına kutlu olsun.  
Gaziemir Zabıta Müdürlüğü’nün müdür, amir ve çalışanlarının Zabıta Haftası’nı  kutlayan Başkanımız Süleyman BEYEN zabıtaların Türkiye şartlarında zor görev yaptıklarının altını çizdi. Başkan BEYEN “zabıta, sadece işporta, trafik, işgaliye sorunları ile uğraşmamakta, toplumun kent kültürüne uygun davranışlar geliştirmesine de yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ancak bu görevlerini yaparken çeşitli zorluklar yaşamaktadır” diye konuştu.
Zabıtaların, belediyelerin kolluk kuvveti olduğuna dikkat çeken başkanımız, “Bu şartlarda görev yapmak kolay değil, tabii hava şartlarını da unutmamak lazım. Ben bu zor şartlarda fedakârca görev yapan tüm arkadaşlarımızın zabıta haftasını kutluyorum. Gaziemir’de yaşayan insanlara layık olmaya çalışıyorsunuz ondan da hiç şüphemiz yok.” dedi.

Zor şartlarda fedakârca görev yapan zabıtalarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyoruz. 


İESOB, ZABITA HAFTASINI KUTLADI …
Gaziemir Zabıta Müdürlüğü’nün müdür, amir ve çalışanlarının Zabıta Haftası’nı kutlayan İESOB Başkan Vekili Selahattin ARSLAN, İesob Genel Sekreteri Özcan KILKIŞ, İESOB Gıda Birimi Yetkilisi Yusuf VANGÖL ve GESO Genel Sekreteri Erkan ÇOBAN’dan oluşan heyet yaptıkları ziyarette, zabıtaların ülkemiz şartlarında zor görev yaptıklarının altını çizdi. Bu yıl 60. sı idrak edilen  “Zabıta Haftası” tüm zabıta teşkilatı çalışanlarımıza kutlu olsun.3 Ağustos 2016 Çarşamba

2 Ağustos 2016 Salı

İŞYERİ KAPANIŞ SAATLERİ - ESNAFLARIMIZIN DİKKATİNE 01.07.2016 - 30.09.2016

İŞYERİ KAPANIŞ SAATLERİ
ESNAFLARIMIZIN DİKKATİNE;
YENİ DÜZENLENEN 01/07/2016-30/09/2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ EKTE SUNULMUŞTUR.
BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.NACE Kodları Hakkında Duyuru - NACE Kodları Oda Eşleştirmesi

NACE Kodları Hakkında Duyuru
http://esnaf.gtb.gov.tr/duyurular/nace-kodlari-hakkinda-duyuru
21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiştir.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanların ise esnaf ve sanatkâr sayılmayacağı belirtilmiştir.
 
Ayrıca bu kararda, Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının eşleştirilmesinin, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır.
 
Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararının üçüncü maddesi uyarınca; meslek kollarına göre esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 Altılı Düzey Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarınaburaya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Excel formatında indirmek için tıklayınız.


NACE Kodları Oda Eşleştirmesi
http://esnaf.gtb.gov.tr/duyurular/nace-kodlari-oda-eslestirmesi

Genel Müdürlüğümüzce Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarına gönderilen 28.07.2016 tarihli ve 17609662 sayılı yazıya istinaden hazırlanmış olan ilinize ait NACE Rev.2 - MESLEK ODASI EXCEL EŞLEŞTİRME DOSYALARINA aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgili yazıyı indirmek için tıklayınız. 

Excel dokümanını doldurmaya yönelik açıklamaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.3516 SAYILI ÖLÇÜ VELER VE AYAR KANUNU GEREĞİ

3516 SAYILI ÖLÇÜ VELER VE AYAR KANUNU GEREĞİ
İŞ YERLERİNDE ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ KULLANAN ESNAFLARIMIZIN DİKKATİNE;
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ İLE İLGİLİ DENETİMLERİN PLANLANDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİZİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ÜSTÜNDEN 2 YIL GEÇMEDİĞİNE VE DOĞRU AYARLI ÖLÇÜ ALETİ KULLANDIĞINIZA EMİN OLUNUZ.
İLGİLİ YAZI AŞAĞIDADIR, BİLGİLERİNİZE SUNULUR.


TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
18 TEMMUZ 2016 RG 29774
KASAP VE ET ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPAN ESNAFIMIZIN DİKKATİNE;
"ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" YAYIMLANMIŞTIR.
İLGİLİ YAZI AŞAĞIDADIR, BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160718-6.htm
18 Temmuz 2016 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29774
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2012/74)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/30)
MADDE 1 –  5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)’nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Perakende işletmelerde;
a) Kıyma, köfte hariç hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariç hazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.
b) Hazırlanmış et karışımı olarak sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretilebilir. Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan köfte; sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/12/2012
28488
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
13/2/2015
29266
2-
24/7/2015
29424
3-
24/1/2016
29603

SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRE UZATIMI 49 SAYILI GENELGE

SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRE UZATIMI 49 SAYILI GENELGE
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/49-sayili-genelge.pdf
ESNAF VE SANATKARLARIMIZ BAĞ-KUR BORCU OLSA BİLE YILBAŞINA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLERDİR.

TURİZM SEZONUNA YÖNELİK ÖNLEMLER

TURİZM SEZONUNA YÖNELİK ÖNLEMLER
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/doc20160627174228.pdf

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA DÜZENLEMELER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA DÜZENLEMELER
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/doc20160630175458.pdf

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...