YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Ekim 2016 Pazartesi

Gaziemirli Göztepe taraftarları Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN’i makamında ziyaret etti.

Gaziemirli Göztepe  taraftarları Gaziemir Esnaf  Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN’i makamında ziyaret etti.
Başkan Süleyman BEYEN’i makamında ziyaret eden Göztepeli taraftarlar yaptıkları ziyarette karşılaştıkları sorunlara dikkat çektiler. Göztepe taraftarları ile bir istişare toplantısı yaptıklarını söyleyen Başkan BEYEN, “Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim için Göztepe çok önemli bir kulüp, İzmir’in en önemli spor kulüplerinden bir tanesi. Göztepeliler’e hizmet, bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Göztepe taraftarları Başkan BEYEN’i hem tebrik, hem de taraftarların ihtiyacı olan konular için ziyaret ettiklerini belirterek, “Göztepe taraftarları olarak bazı eksiklerimiz var. Biz de Sayın Başkanımızı konuyla ilgili yardım ve düşüncelerini öğrenmek üzere ziyaret ettik. Sağ olsun başkanımız da bizi dinledi. Bize elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.
Ziyaret sonunda Gaziemirli Göztepe taraftarları Başkan Süleyman BEYEN’e Göztepe Spor Kulübü’nün formasını ve atkısını hediye ettiler.


28 Ekim 2016 Cuma

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun...

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun... 
Cumhuriyetimizin 93. Yılını kutlar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz...
Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla anıyoruz . Ruhları şad mekanları cennet olsun...
Süleyman Beyen
Süleyman BEYEN
BAŞKAN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI


21 Ekim 2016 Cuma

082 Nolu Genelge 04.10.2016 (COSME İhale Çağrısı)

082 Nolu Genelge 04.10.2016 (COSME İhale Çağrısı)
KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2016-2021 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında COS-MigrantsENT-2016-4-02“Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” adlı proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

KOBİ’lerin projelere katılımlarını destekleyen aracı kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, göçmenlerin serbest çalışmalarına ya da başarılı bir işletme kurmalarına yardımcı olmak için destek düzenlemelerinin oluşumunun, gelişiminin ve daha geniş yayılımının desteklenmesini, kuruluşların göçmen girişimcilik alanında müşterek öğrenim imkanına sahip olmasını, deneyim ve iyi uygulamaları paylaşarak, stratejik işbirlikleri ve sinerji oluşturarak birlikte çalışmaları ve network oluşturmalarını amaçlayan proje çağrısına ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

081 Nolu Genelge 21.09.2016 (COSME İhale Çağrısı)

081 Nolu Genelge 21.09.2016 (COSME İhale Çağrısı)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

080 Nolu Genelge 21.09.2016 (COSME programı Erasmus for young Entrepreneurs-Support Office- Genç Girişimciler İçin Erasmus - Destek Ofisi Proje Çağrı Teklifi)

080 Nolu Genelge 21.09.2016 (COSME programı Erasmus for young Entrepreneurs-Support Office- Genç Girişimciler İçin Erasmus - Destek Ofisi Proje Çağrı Teklifi)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “Erasmus for Young Entrepreneurs-Support Office- Genç Girişimciler İçin Erasmus –Destek Ofisi” adlı proje çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

Genç Girişimciler için Erasmus Programının aracı kuruluşlarının ve Avrupalı Ortaklarının faaliyetlerini koordine edecek ve destekleyecek bir tüzel kişilik (destek ofisi) seçmek amacıyla yayınlanan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

079 Nolu Genelge 21.09.2016 (Karekodlu Çek)

 079 Nolu Genelge 21.09.2016 (Karekodlu Çek)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.


078 Nolu Genelge 21.09.2016 (Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ)

078 Nolu Genelge 21.09.2016 (Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
EKLER:
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 21 Eylül 2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Tebliğle, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tebliğe göre;
Ø Künye, Sistem üzerinden tekli künye, çoklu künye veya etiket formatında künye olarak basılabilecektir.
Ø Tek mal için tekli künye kullanılacaktır.
Ø Aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde; mallar için tekli künyeler ya da çoklu künyeler kullanılabilecektir.
Ø Kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künye, etiket formatında basılacaktır.
Tekli künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-1’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılacaktır:
a) Künye no,
b) Malın üretim/ithal tarihi,
c) Malın adı, cinsi ve türü,
ç) Malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer,
d) Malın gideceği/tüketime sunulduğu yer,
e) Üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı,
f) Malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,
g) Bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,
ğ) Malın miktarı,
h) Araç plaka/belge no,
ı) Sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,
i) Ürünün sertifika numarası,
j) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.
         
Çoklu künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-2’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılacaktır:
a) Künye no,
b) Bildirim tarihi,
c) Araç plaka no,
ç) Belge no (sevk irsaliyesi, fatura, müstahsil makbuzu),
d) Malın adı,
e) Mal miktarı,
f) Malın nereden nereye gittiği,
g) Bildirimci/malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,
ğ) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.
Etiket formatındaki künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-3’teki örneğe uygun olarak tekli künyelerin içermesi gereken bilgilerden (a), (b), (e), (ğ) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte üretim yeri/gümrük kapısı, alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınan künye bilgilerini www.hal.gov.tr adresinden künye numarası ile sorgulayabilirsiniz.” ibaresini içerecek şekilde basılacaktır.
            1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallar ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için oluşturulan künye belgelerinde ürün sertifikası ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna ilişkin bilgilere de yer verilecektir.
            Tekli ve çoklu künyeler; A4 formundaki kağıtlara üzerindeki bilgiler okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılacaktır.
            Etiket formatındaki künyeler; en az 9X9 ebadında, Times New Roman yazı karakterinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılacaktır.
            Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden toptan ya da perakende satış merkezleri ile depo, tesis, dağıtım merkezlerine, malları kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlar ile sanayi kuruluşlarına, ambalajlama ve tasnifleme tesislerine ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılacaktır. Bu künyelerin kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kullanılan künyelerin ya da bu künyeler üzerinde bulunan künye numaralarının denetim esnasında ibrazı zorunludur.
            Etiket formatındaki künyeler, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan malların kap veya ambalajlarının üzerine yapıştırılacaktır.
            Kap veya ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda, barkodlu etiket formatındaki künyeler, mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulacaktır.
 Künyeler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez.

Kendilerince üretilen malları, üretim yapılan yerde, yakınında veya pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticiler ile henüz satışa konu edilmemiş mallarını üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi, sınai işletme veya toptancı haline götüren üreticiler hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.
Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

077 Nolu Genelge 21.09.2016 (İhracatta Kullanılan Belgelerin Satışı, Onayı ve Takibi)

077 Nolu Genelge 21.09.2016 (İhracatta Kullanılan Belgelerin Satışı, Onayı ve Takibi)
Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımız tarafından ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Gümrük Genel Tebliğleri’nin ilgili hükümleri uyarınca Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir. 
20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:122) 3 üncü maddesi ile aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:123) 4 üncü maddesinde; “Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından Konfederasyon’a veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.” ifadesi yer almaktadır.
Söz konusu Tebliğler uyarınca, ihracatta kullanılan belgelerden A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR.MED Dolaşım Sertifikası, Form A Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe İspat Belgesi ve D-8 Menşe İspat Belgesi almak isteyen üyelerimizden, esnaf ve sanatkarlar odası üyesi olma şartı aranmakta, üyelerimizin bağlı oldukları Birlikten bu belgeleri alma zorunluluğu bulunmamakta, satın aldığı Birlikten belgesini onaylatma koşulu ile farklı bir Birlikten de söz konusu belgeleri alabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Birliklerimiz sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip etmek ve araştırmak, geri gelmeyen belgelerin seri numaraları ile ilgili üyenin ve firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçelerini içerecek bir yazı ile her yılın Kasım ayına kadar Konfederasyonumuza bilgi vermek zorundadır.

076 Nolu Genelge 09.09.2016 (Kaybolmaya Yüz tutmuş Meslek Kolları)

 076 Nolu Genelge 09.09.2016 (Kaybolmaya Yüz tutmuş Meslek Kolları)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

17 Ekim 2016 Pazartesi

ESNAF KATI ATIK BEDELLERİNDE İYİLEŞTİRME BEKLİYORDU - ESNAFIN İSTEĞİ KARŞILIK BULDU …

ESNAF KATI ATIK BEDELLERİNDE İYİLEŞTİRME BEKLİYORDU
ESNAFIN İSTEĞİ KARŞILIK BULDU …

Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ilçemizde uygulanan Katı Atık Bedeli'nde, esnaf lehinde iyileştirme beklentisi, Gaziemir Belediyesi'nin 2017 yılı görüşmelerinde karşılık buldu. Gaziemir Belediye Meclisi, 2017 yılı için öngörülen artış miktarını yüzde 10 civarında geri çekti.

Esnafımız için büyük önem taşıyan bu konuyla yakından ilgilenen ve esnaflarımız için oldukça önemli olan  bu çalışmada katkılarını esirgemeyen Gaziemir Kaymakamımız Sayın Yaşar Dönmez'e,  Gaziemir Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Abdurrahim Nursoy'a ve meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. Esnafımızın sorunlarına duyarlı olduğunuz için, destek verdiğiniz için, çeşitli toplantı ve görüşmelerde esnaflarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alıp yardımcı olduğunuz için, esnaf sorunlarının çözümü noktasında bizlere her anlamda destek olduğunuz için sizlere esnaflarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


2017 yılı gelir gider bütçesini karara bağlayan Gaziemir Belediye Meclisi, bütçe gelirlerindeki tarife cetvellerinin “2017 Evsel Atık Ücret Tarifesi”nde öngörülen artış miktarını, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın isteği doğrultusunda yüzde 10 civarında geri çekti.

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’nın gerçekleştirdiği bir dizi temas sonrasında yapılan açıklamada Gaziemir'de uygulanan ve su faturaları üzerinden tahsili sağlanan Katı Atık Bertaraf Bedeli konusunda 2017 yılında esnaf lehine iyileştirme yapılması istenmiş ve konu odamızın sosyal medya hesapları ile yerel basın tarafından ilçe kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Meclis üyesi Yılmaz Ağırtaş "Bir süre önce Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ve belediye yönetimimize iletilen kamuoyunun da gündemine gelen Katı Atık Bertaraf Bedelleri'nin 2017 yılı tarifelerinde esnaf lehine iyileştirme talebi bizlerce de uygun görülmüştür. Daha önce tarifede yapılacak artış sonrasında oluşan rakamları ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren esnafımızı düşünerek bir miktar geri çekildiğini açıklamak istiyorum. Örneği bize gelen ilk taslakta 2017 yılı için Konut Dışı alanlarda aylık bazda alınan 1. Grup 1.Derecede bir işyerinden 1307,35 TL Katı Atık Bertaraf Bedeli alınması öngörülmüş iken; bu rakamı 1150 TL'ye çekildi" dedi.

Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili Adem Balkaya esnafların şikayet ve isteklerini, öncelikle Gaziemir Belediyesi'ne ilettiklerini ifade ederek " Esnaf ve Sanatkarların hakkını her platformda savunan ve sıkıntıların bildirilmesine büyük önem veren Oda Başkanımız Sayın Süleyman Beyen'in görevlendirmesiyle, esnaf ve sanatkarlarımızı temsilen ilçemizin mülki amiri Gaziemir Kaymakamı Sayın Yaşar Dönmez'i ve kendisi de esnaf olan Gaziemir Belediyesi Başkan yardımcımız Sayın Abdurrahim Nursoy'u makamında ziyaret ettik. Esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle Katı Atık Bedeli ve Katı Atık Bertaraf Bedeli'nin yüksek bulduğu haklı şikayetlerini dile getirdik. Bu durumun belediye meclislerinde düzeltilebileceği ve esnaf lehinde iyileştirmeye gidebileceğini gösteren uygulamalardan örnekler sunduk. " dedi.

İŞTE 2017 YILI KATI ATIK BERTARAF BEDELLERİ:

Konut Aylık Katı Atık Bertaraf Bedeli: 16,52

Yapılan işe göre sınıflandırılan Konut Dışı:
7.Grup, 1-2-3-4 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 29,71 TL.
6.Grup, 1-2-3-4 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 65,36 TL.
5.Grup, 1-2-3-4 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 112,9 TL.
4.Grup, 1-2-3-4 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 196,1 TL.
3.Grup, 1-2-3 ve 4 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 392,20 TL.
2.Grup, 1-2 ve 3. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 653,67 TL.
1.Grup, 1-3 ve 5. derecesinden aylık bazdaki Katı Atık Bertaraf Bedeli: 1307,35 TL.
ESBAŞ Aylık Yıllık Katı Atık Bertaraf Bedeli: 2 bin 971 lira 25 kuruş.
KİPA AVM Yıllık Katı Atık Bertaraf Bedeli: 2 bin 644 lira 41 kuruş.

OPTIMUM AVM Aylık Katı Atık Bertaraf Bedeli: 19 bin 4 lira 11 kuruş.

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT İŞLEMLERİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bilindiği üzere; 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlarımız için (iş yerinde çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın) 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında yükümlülükler başlamış olup bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tüm dökümanlar http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/39.pdf adresinde yayınlanmıştır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilerine sunulur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri işyerlerinde aşağıdaki belgeleri sorgulayacaklardır…
• İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı
• Risk değerlendirme raporu
• Acil durum planı, Tahliye planı, acil durum tatbikat kayıtları
• Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim kayıtları
• Çalışanlarınızın eğitimleri, mesleki yeterlilik belgeleri, diplomaları vb.
• Çalışanlarınızın yaptığı işe uygun işe giriş ve periyodik sağlık tetkikleri ve raporları
• Ortam ölçümleri (aydınlatma, toz, kimyasal, termal konfor vb)
• İSG güvenli çalışma talimatları, sağlık ve güvenlik uyarı işaretlemeleri
• Personel özlük dosyaları,
• Makinaların, tesisatların periyodik kontrol ve bakım kayıtları
• Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları
• İşyerinde asılı olması gereken talimatlar/belgeler
• Firmanız İş Sağlığı ve Güvenliği politikası

işletme sahibi işyerinde tek ise yanında sgk lı çalışan yoksa hangi tehlike sınıfında olursa olsun kanundan muaftır …
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2 nci madesinin 2 inci fıkrasının (ç) bendinde "Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar"ın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsamında olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda yanında sigortalı işçi çalıştırmayan esnaf ve sanatkar, risk değerlemesi de dahil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
6331 sayılı kanunun 2. maddesi / Kapsam ve istisnalar
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMASI 01.07.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI…

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulama süresi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen şekliyle az tehlikeli sınıfta yer alan esnafımızın büyük çoğunluğunu kapsayan iş sağlığı ve güvenliği uygulamasında uyum için 01 Temmuz 2017 tarihine kadar bir yıllık bir süre uzatımı kabul edildi.
Az tehlikeli sınıfta yer alıp, 50 den az çalışanı olan işyerlerinde uyum sağlanmasına zaman verilmesi amacıyla uygulama süresi 1 yıl daha uzatıldı.  

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA  PROGRAMINA KAYIT İŞLEMLERİ
1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm işyerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği (ISG) Kanunu” kapsamındaki yükümlülükleri başlamış olup İşletmeler için üç durum söz konusudur;
1.         İşletmeler bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edip ISG hizmetini yürütebilir.
2.         Ortak sağlık güvenlik biriminden ISG hizmetini alabilir.
3.         Sadece az tehlikeli ve ondan az çalışanı olan işletmeler için geçerli olan Anadolu üniversitesi tarafından belirli aralıklarla açılan “ İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika  Programına” katılıp kendi işletmesinin ISG hizmetlerini yürütebilir.
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden sorumlu işveren vekili olmak istiyorsanız aşağıda madde madde ne yapacağınız belirtilmektedir;
2.         Vakıfbank şubesine giderek 250 TL kayıt bedeli ödeyiniz. (Eğer daha önce sınava başvurup başarısız olduysanız tekrar girmek istiyorsanız 125 TL para ödeyeceksiniz)
3.         Kullanım Kılavuzunu  bilgisayarınıza indiriniz (adım adım ne yapacağınız burada anlatılmaktadır)
4.         Başvurunuzu tekrardan kontrol ediniz ve gerekli kayıt alanlarını doldurunuz, (sınava gireceğiniz merkezleri seçiniz)
Başvurular Anadolu Üniversitesi tarafından dönemler halinde açıklanmaktadır.  Önceki başvuru işlemleri 6 Haziran 2016 – 24 Haziran 2016 ve 10 Ekim 2016 – 28 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılmıştı.
5.         Sistem üzerinde seçtiğiniz Açık öğretim Fakültesi Bürosundan verilen tarihte İSG kitabınızı temin ediniz.
6.         Ders kitabının yanı sıra e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolanızı yazarak aşağıdaki adresten oturum açarak tüm e-Öğrenme hizmetlerine katılabilirsiniz (online eğitimlerde ISG hizmetlerinizi nasıl yürüteceğiniz detaylı olarak anlatılmaktadır:https://ekampus.anadolu.edu.tr/#)
7.         Açık öğretim Fakültesi taraından verilen tarihte sınava giriniz
8.         100 üzerinden en az 50 alırsanız “iş sağlığı ve güvenliği “ hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili eğitimi tamamlama belgesi almaya hak kazanırsınız.
9.         Sınavdan 15 gün sonra adayların “sınav sonuç belgesi” internette yayınlanacaktır. Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bildirilecektir.
10.       ISG hizmetlerini üstlenecek (sınavı kazanan) işveren veya işveren vekilleri ISG- KATİP veri tabanına girerek internet üzerinden kendi kaydını yapabilir (böylece  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceksinizdir)
11.       ISG-KATİP veri tabanına nasıl kayıt yapılması gerektiği http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
10 Ekim 2016 Pazartesi

Gaziemir Kent Konseyi 2016 Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı…

Gaziemir Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı…
06 Ekim 2016
Gaziemir Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 2016-2019 dönemi başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Savaş Kapucu, oyların tamamını alarak ikinci kez başkan seçildi
Gaziemir Kent Konseyi 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı belediyenin meclis salonunda yapıldı. Konsey başkanlığı için tek aday olan Savaş Kapucu, oyların tamamını alarak 2016-2019 döneminde kent konseyine başkanlık yapmaya hak kazandı. 2014-2016 döneminde de Gaziemir Kent Konseyi’ne başkanlık eden Savaş Kapucu, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Genel kurulda konuşan Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Savaş Kapucu, önceki dönem kent konseyi yönetimine çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. Yeni dönemde de kendisini başkan seçtikleri için üyelere teşekkür eden Başkan Savaş Kapucu, “Gaziemir’imiz için hep birlikte önemli projelere imza atacağız” diye konuştu. Başkanlık seçimin ardından genel kurul, yürütme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimiyle devam etti.
Kent Konseyi Genel Kurulu, Gaziemir Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları önceki dönemde kent konseyi yönetiminde ve çalışmalarında yer alanlara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.
NAZMİ KARACA
COŞKUN ÖZEN
C. TURGAY ALTINIŞIK
SULTAN GÜLLÜ
GÜLÜMSER ALÇİN
İLKER ESEN
ERKAN ÇOBAN
ORHAN TURAN
A. SELİM SADIK
GÜLGÜN YORGANCILAR
ALİ KARAİBRAHİMOĞLU
AŞIR ÇINAR
ZELAL ALGÜR
MURAT KATI

Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda seçilen başkan ve yürütme kuruluna başarılar dileriz.Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...