YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

22 Nisan 2017 Cumartesi

Başkan BEYEN'den, minibüsçü esnaflara ziyaret …

Başkan BEYEN'den, minibüsçü esnaflara ziyaret …
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, S.S. Sarnıç Minibüsçüler Kooperatifi’ndeki araç sahipleri ve şoförlerle bir araya geldi. Başkan Süleyman Beyen, “ Sizler yaptığınız iş nedeniyle halkla iç içesiniz. Yüzlerce, binlerce vatandaş ile karşı karşıya geliyorsunuz ve sizleri aileden bir olarak görüyorlar hatta dert yanıyorlar.” diye konuştu.
Gaziemir Esnaf Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen taşımacı esnaflar, Başkan Süleyman Beyen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Başkanımıza belli başlı sorunlarımızı anlattık. Çözüm noktasında ortak görüş içerisinde çalışıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kooperatif esnafları olarak biz başkanımızdan razıyız. Başkanımız güzel çalışma ve projelere imza atıyor. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz ” şeklinde konuştular.
Minibüsçülüğün zor bir meslek olduğunu aktaran Başkan Beyen, “İnsanları memnun etmek zordur. Minibüsçüler aynı zamanda bir şehrin ve beldenin haysiyetini ve onurunu koruyan kişilerdir. Gösterdikleri çabalardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Gaziemir’de bugüne kadar minibüsçü esnafımız hakkında olumsuz bir şikayet almadık. Bu da esnaflarımızın ve odamızın gösterdiği hassasiyeti ortaya koyuyor. İnşallah bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.


20 Nisan 2017 Perşembe

045 Nolu Genelge 19.04.2017 (Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi)

045 Nolu Genelge 19.04.2017 (Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; belirgin bir niteliği ve ünü itibariyle bir yöreye veya ülkeye mal olmuş ürünü gösteren işaretler, coğrafi işaret olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden koruduğundan, o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda sağlamaktadır.
Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal kalkınmada stratejik araçlardan biri haline gelmiştir.
Günümüzde “Coğrafi İşaretli Ürünler” Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkelerde 200 milyar doları aşan bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak ülkemizde henüz 200 coğrafi işaretli ürün bulunması ve bu ürünlerin içerisinde AB tescilini taşıyan ürün sayısının 3 ile sınırlı olması, Türkiye’de kırsal kalkınmanın stratejik bir aracı olan coğrafi işaretlerden, gelişmiş ülkelere göre çok daha az yararlanıldığının bir göstergesidir.
Bu gerçeklerden hareketle, Ankara Ticaret Odası tarafından belirli coğrafi bölgelerimize ait ürünlerimizi tanıtmak, coğrafi işaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek altına almak, yerel ürünlerimizin pazarlama gücünü arttırmak ve Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium’da“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenlenecektir.
Söz konusu Zirve ile üreticiler, alıcılar, valilikler, belediyeler, kamu ve özel sektörün ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar, kanaat önderleri ile sivil toplum örgütleri gibi konunun tüm paydaşları bir araya getirilerek tecrübe, fikir ve desteklerinin alınması hedeflenmiştir.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; konferans, fuar ve B2B (üreticilerin toptancılara veya toptancıların perakendecilere internet üzerinden ürün satışı gerçekleştirmesi) görüşmeler olmak üzere üç ana başlık altında yapılacaktır.

044 Nolu Genelge 14.04.2017 (Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu hk.)

044 Nolu Genelge 14.04.2017 (Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu hk.)
Bilindiği üzere; ilgi (a) ve ilgi (b)’deki Genelgelerimiz ile alt teşkilatımıza duyurulmuş olan 01/12/2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu konulu 2012/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre; uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi, hızla değişen ekonomi ve dış ticaret gündemine uyum sağlanması, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde ekonomik politikanın yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülebilmesi amacıyla yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurtdışına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti iş forumu, iş adamı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılması gerekmektedir.

 Bu kez Ekonomi Bakanlığının ilgi(c)’de kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında esnaf  ve  sanatkârlar  odaları ile bunların üst kuruluşları tarafından söz konusu program gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verilmesinin ve anılan programların gerektiğinde Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilmesine devam edilmesinin önemine değinilmiştir.

043 Nolu Genelge 13.04.2017 (Gazyağı İçeren Kapasite Raporları Hk.)

043 Nolu Genelge 13.04.2017 (Gazyağı İçeren Kapasite Raporları Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazı ile,
-    Kurum olarak, petrol piyasasının rekabet bozucu etkilerden korunması ve özellikle vergi oranındaki farklılıklar nedeniyle piyasada amacı dışında kullanıma müsait görülen akaryakıtların yetkin şirketler tarafından piyasaya arz edilebilmesini sağlama amacıyla gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdikleri,
Bu kapsamda, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasına; “Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur.” hükmünün ihdas edildiği ve ayrıca dağıtıcı lisansı başvurusunda bulunanlar için 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına ilişkin Kurul Kararı’nın  (Karar) 9 uncu maddesine; “Gaz yağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte başvuruya eklenir”fıkrasının eklendiği,
-    Dağıtıcı lisans sahipleri tarafından yapılacak gaz yağı temin ve satışları hususunda mutabakatlara ilişkin yapılan incelemeler çerçevesinde gazyağının ÖTV farkı nedeniyle amacı dışında kullanılarak, piyasa yapısını bozucu etkisinin olabileceğinin tespit edildiği,
bildirilerek, teşkilatımızca onaylanmış kapasite raporlarında tüketim/sarf malzemesi olarak yer alan gaz yağının Karar’da belirtilen kullanım alanları dışında kullanılması durumunda;
-    Gaz yağının yerine ikame ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağının sorgulanmasının,
-    Kullanılması mümkün ise söz konusu kapasite raporlarının ikame ürünler dikkate alınarak revize edilmesi ve bundan sonra düzenlenecek kapasite raporlarında bu hususa gerekli hassasiyetin gösterilmesinin,
önem arz ettiği bildirilmiştir.

042 Nolu Genelge 10.04.2017 (COSME Programı-Genç Girişimciler İçin Erasmus Proje Teklif Çağrısı )

042 Nolu Genelge 10.04.2017 (COSME Programı-Genç Girişimciler İçin Erasmus Proje Teklif Çağrısı )
EKİ: KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.5057 sayılı  yazısı ve eki.
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.5057 sayılı
           yazısı ve eki.


KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programını bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında“GRO/SME/17/D/N1011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs- Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir
Genç Girişimciler İçin ERASMUS programını uygulayacak, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanmalarına yardımcı olacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanan programdan, ülkemizin yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi, bununla birlikte COSME Programından etkin ve verimli şekilde yararlanılması ve somut faydalar elde edilmesi için yapılacak başvuruların abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri söz konusu Koordinatör kurum için önem arz etmektedir

13 Nisan 2017 Perşembe

NACE KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ - NACE KODLARININ GÜNCELLENMESİ

NACE KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
- NACE KODLARININ GÜNCELLENMESİ

BAKANLIK ESNAF SANATKARLAR BİLGİ SİSTEMİ (ESBİS) SAYFASINDA MESLEK KOLLARI ÇİZELGESİ YENİLENDİ.

ESNAF MESLEK EŞLEŞTİRME LİSTESİNDE “MESLEK EŞLEŞTİRİLDİ Mİ?” DİYE SORUYOR VE KARŞISINDA EVET / HAYIR SEÇENEKLERİ ÇIKIYOR.

BAZI ÜYELERİMİZİN MESLEĞİ YENİ MESLEK LİSTESİNDE EŞLEŞMİYOR.

BÖYLE BİR DURUMDA OLAN ÜYELERİMİZİN VERGİ DAİRESİNDEN NACE KODLARINI GÜNCELLEMELERİ GEREKİYOR. BU İŞLEM İÇİN ODAMIZ DA ÜYELERİNE YARDIMCI OLMAKTADIR. ÜYELERİMİZİN ODAMIZLA İRTİBATA GEÇMELERİ YERİNDE OLACAKTIR. 

ÜYELERİMİZİN UYGUN OLDUĞU EN KISA SÜREDE BU İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

KONU İLE İLGİLİ OLARAK İESOB SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DE GÖRÜŞÜLMÜŞ OLUP ÜYELERİN BİLGİLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALINMIŞ VE ÜYELERİMİZE CEP TELEFONLARI, SMS VE İNTERNET VASITASIYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR.

NACE Kodları Hakkında Duyuru - NACE Kodları Oda Eşleştirmesi

NACE Kodları Hakkında Duyuru - NACE Kodları Oda Eşleştirmesi

NACE Kodları Hakkında Duyuru
http://esnaf.gtb.gov.tr/duyurular/nace-kodlari-hakkinda-duyuru
21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiştir.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanların ise esnaf ve sanatkâr sayılmayacağı belirtilmiştir.
 
Ayrıca bu kararda, Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının eşleştirilmesinin, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır.
 
Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararının üçüncü maddesi uyarınca; meslek kollarına göre esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 Altılı Düzey Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarınaburaya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Excel formatında indirmek için tıklayınız.


NACE Kodları Oda Eşleştirmesi
http://esnaf.gtb.gov.tr/duyurular/nace-kodlari-oda-eslestirmesi

Genel Müdürlüğümüzce Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarına gönderilen 28.07.2016 tarihli ve 17609662 sayılı yazıya istinaden hazırlanmış olan ilinize ait NACE Rev.2 - MESLEK ODASI EXCEL EŞLEŞTİRME DOSYALARINA aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgili yazıyı indirmek için tıklayınız. 

Excel dokümanını doldurmaya yönelik açıklamaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

11 Nisan 2017 Salı

Başbakan Yıldırım (Gaziemir) İzmir'de...

Başbakan Yıldırım (Gaziemir) İzmir'de...
11 Nisan 2017 Salı

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında Gaziemir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Abdullah Arda Meydanı’ndaki referandum mitingi öncesi Lozan Caddesi’nde mola veren Başbakan Binali Yıldırım’a Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen de eşlik etti. 


Başbakan Yıldırım, İzmir'de Esnaf Buluşması’nda Konuştu…

Başbakan Yıldırım, İzmir'de Esnaf Buluşması’nda Konuştu…
11 Nisan 2017 Salı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de işadamları, esnaf ve hemşehri dernekleri ile biraraya geldi. Salı sabahı esnaf temsilcileriyle kahvaltı yaptı, vatandaşlara hitap etti. Kaya Termal Otel’de  gerçekleşen kahvaltıya Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ve yönetim kurulu üyeleri de iştirak ettiler.

10 Nisan 2017 Pazartesi

Türk Polis Teşkilatının 172. yılı kutlu olsun

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN  “Kahraman, fedakar, cefakar polis memurlarının Polis Haftası’nı kutladı: “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı kutlu olsun! Polisimizin mutluluğunu da üzüntüsünü de esnaf ve sanatkarlar olarak paylaşıyoruz. Her gün canını siper ederek kahramanca görev yapan polislerimiz, iç güvenliğimizin ve kanunların uygulanmasının, huzur içinde yaşamamızın en büyük güvencesidir. Esnaf ve sanatkarlarımız adına, Polis Teşkilatımızın 172. yıl dönümünü içten duygularla kutlar, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler ve görev başında şehit olmuş tüm polislerimize Allah'tan rahmet dilerim. Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümünü Kutluyor, Tüm Polis Camiasına Sağlık ve Başarı Dolu Günler Diliyoruz “dedi.

7 Nisan 2017 Cuma

OY VERME GÜNÜ ALKOLLÜ İÇKİ VERİLMEMESİ VE EĞLENCE YERLERİNİN KAPALI KALMASI HK

OY VERME GÜNÜ ALKOLLÜ İÇKİ VERİLMEMESİ VE EĞLENCE YERLERİNİN KAPALI KALMASI HK
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/322.pdf
298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 79. maddesi ve yüksek seçim kurulunun 2017/108 sayılı kararı gereğince; 16 Nisan 2017 pazar günü 06.00 ile 24.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının , içkili yerlerde umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna ve oy verme günü oy verme süresince eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine , kahvehane , kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına ilişkin karar ilgi yazı ile İESOB tarafından odamıza bildirilmiş olup örneği yukarıdaki linkte sunulmaktadır.
Konunun önemine istinaden esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR.
041 Nolu Genelge 06.04.2017 (Tıbbi Cihaz Satış ve ÜTS Hk.)

041 Nolu Genelge 06.04.2017 (Tıbbi Cihaz Satış ve ÜTS Hk.)
EKLER:

040 Nolu Genelge 05.04.2017 (Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Hk.)

040 Nolu Genelge 05.04.2017 (Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Hk.)
Bilgi İçin:
ÇSGB- Çalışma Genel Müdürlüğü

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanarak 27/03/2017 tarih ve 6950 sayılı yazı ekinde Konfederasyonumuza gönderilmiş 

EKLER:    

Ek-1Yönetmelik Değişiklik Taslağı (1 Adet- 3 Sayfa)
www.tesk.org.tr adresinde genelge ekinde yer almaktadır)

038 Nolu Genelge 30.03.2017 (Süre Uzatımı Hk.)

038 Nolu Genelge 30.03.2017 (Süre Uzatımı Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

037 Nolu Genelge 29.03.2017 (Avrupa Birliği Girişimciliği Teşvik Ödülleri)

 037 Nolu Genelge 29.03.2017 (Avrupa Birliği Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
EKİ: KOSGEB'in 10.03.2016 Tarihli 55382911-749-E./3705 Sayılı Yazısı
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

036 Nolu Genelge 21.03.2017 (ADAPTESK E-öğrenme Eğitim Platformu Ön Kayıt Formu)

036 Nolu Genelge 21.03.2017 (ADAPTESK E-öğrenme Eğitim Platformu Ön Kayıt Formu)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Program Otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülen Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonunun (ADAPTESK) yararlanıcısı Konfederasyonumuzdur.
Operasyon Ankara, Bursa, Manisa, Ordu, Mersin, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa illerinde yürütülmekte olup, bu sekiz ilde 23.250 esnaf ve sanatkâra eğitim hizmetleriyle ulaşılması, esnaf ve sanatkârlar ile üyesi bulundukları meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçla; ADAPTESK projesi kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştirilmektedir. Projenin ana faaliyetlerinden olan yazılım geliştirme faaliyeti kapsamında proje çıktılarının ve haberlerinin yayınlandığı proje ana portalı (web sayfası) kapsamında e-öğrenme/eğitim platformu hazırlanmıştır. 
 
E-öğrenme elektronik ortam aracılığı ile yapılan bir eğitim-öğrenme şeklidir. Web siteleri ve öğrenme gereçleri kullanılarak hedef kitlelerin uzaktan bilgisayarlar/cep telefonları/tablet vb. ile eğitim imkânına kavuşması amacını taşımaktadır. Uzaktan eğitim prensibi ile hazırlanan eğitim platformumuz hazırlanan görsel, metin ve video ögeleri ile zengin bir e-öğrenme içeriği sunmaktadır.
Günümüz şartlarında eğitim ihtiyacını en pratik ve etkili yoldan çözmesini ve ülke çapında esnaf ve sanatkârımızın projedeki eğitimlerden de faydalanmasını amaçlayan uzaktan eğitim platformuna erişim için esnaf ve sanatkârlarımızın sayfaya ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu maksatla http://egitim.adaptesk.org web adresinde sol üst köşede yer alan, ekte sunulan Ön Kayıt formuna ulaşmak için “Ön kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız”  alanına tıklanması ve çıkan kayıt formundaki alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Söz konusu eğitim platformundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızı sisteme ön kayıt yaptırmaları konusunda yönlendirmek, çağrıda bulunmak ve konu hakkında gerekli bilgilendirmenin ivedi yapılması önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulmak üzere bağlı odalarınıza                  iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.035 Nolu Genelge 16.03.2017 (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

035 Nolu Genelge 16.03.2017 (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
EKLER:Ek- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik          11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte, “meslek kuruluşu: pazarcıların  üyesi oldukları  ihtisas odalarının kurdukları  ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odası”, olarak tanımlanmışken yapılan değişiklik ile söz konusu tanımdan “karma nitelikteki” ibaresi çıkarılarak en fazla pazarcı üyenin kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odası melek kuruluşu olarak tanımlanmıştır.
Diğer taraftan; satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranılacak şartlarda da değişikliğe gidilmiş ve odaya kayıt şartı “İlgili meslek odasına kayıtlı olmak” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Ayrıca yeni düzenleme ile;

  • Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilirken, “Tahsis ücretinin günlük tahsil edilmediği durumlarda toplu tahsilatlar bir aylık süreyi aşmayacak şekilde yapılacaktır.”
  • Bazı devir işlemleri (vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde) ile kesintisiz beş yıldır kullanılan satış yerlerinin beşinci fıkra hükmü çerçevesinde (Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26’ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12’nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir) devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

4 Nisan 2017 Salı

İESOB BAŞKANIMIZ ZEKERİYA MUTLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ …

İESOB BAŞKANIMIZ ZEKERİYA MUTLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ …

04 Nisan 2017 - Salı
İESOB Başkanımız Sayın Zekeriya MUTLU bugün odamızı ziyaret etti.

Zekeriya MUTLU'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan BEYEN, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını ve esnaflara en iyi hizmeti sunmanın çabası içinde olduklarını vurguladı.

Ziyarette, oda üyelerinin sıkıntıları ve beklentileri de konuşuldu. Odalar olarak yerel ve mülki idarecilerle sağlıklı diyaloglar kurulmaya özen gösterildiği vurgulandı. Bilgi ve birikimlerini birbirleriyle paylaştılar. Esnafların karşılaştıkları sorunları kent yöneticileri ile karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde çözmeye çalıştıklarını beyan ettiler.

Oda başkanımız, kendilerini ziyaret eden Sayın Zekeriya MUTLU ve heyet üyelerine, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaret anısına plaket hediye etti.

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası olarak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşan Başkanımız Sayın Zekeriya MUTLU'ya teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...