YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

23 Temmuz 2017 Pazar

063 Nolu Genelge 14.07.2017 (I. Uluslararası Emeklilik Sempozyumu hk. )

 063 Nolu Genelge 14.07.2017 (I. Uluslararası Emeklilik Sempozyumu hk. )
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kasım 2017 ayı içerisinde emeklilerin sorun ve beklentilerine yönelik tespitlerin yapılarak, Emekli Dernekleri,  İşçi Sendikaları, Akademisyenler ve diğer paydaşların katılımları ile uzman görüşlerinin paylaşılacağı I. Uluslararası Emeklilik Sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır.
Emeklilerin yaşadığı sorunlar ile konuya ilişkin çözüm önerilerinizin 25 Temmuz 2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza yazı ile bildirilmesi ayrıca gizem.yonal@tesk.org.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.057 Nolu Genelge 19.06.2017 (UNİCEF Çocuk İşçiliği Hk. Seminer)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=510
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/057-nolu-genelge-19062017-unicef-cocuk.html

058 Nolu Genelge 19.06.2017 (TESK-İŞKUR İşbirliği Protokolü)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=511
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/058-nolu-genelge-19062017-tesk-iskur.html

059 Nolu Genelge 04.07.2017 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Değişiklik)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=512
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/059-nolu-genelge-04072017-is-saglg-ve.html

060 Nolu Genelge 04.07.2017 (Üzüm Pekmezi Tebliği)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=513
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/060-nolu-genelge-04072017-uzum-pekmezi.html

061 Nolu Genelge 07.07.2017 (15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=514
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/061-nolu-genelge-07072017-15-temmuz.html

062 Nolu Genelge 12.07.2017 (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=516
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/062-nolu-genelge-12072017-15-temmuz.html

063 Nolu Genelge 14.07.2017 (I. Uluslararası Emeklilik Sempozyumu hk. )
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/genelge_detay.php?id=517
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2017/07/063-nolu-genelge-14072017-i-uluslararas.html


062 Nolu Genelge 12.07.2017 (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

062 Nolu Genelge 12.07.2017 (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
Bilindiği üzere; 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6752 sayılı Kanunla 15 Temmuz günü, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ilan edilmiştir.
Bu itibarla; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, federasyonlarımız ve birliklerimizin hizmet binalarında düzenlenecek basın toplantıları ve   anma  törenleriyle  kutlanacaktır.
15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, birlik ve federasyonlarımızda yapılacak törenlere, birlik ve federasyonlarımızın başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birliklerimize bağlı odaların başkanları ile  yönetim ve denetim kurulu üyeleri iştirak edeceklerdir.

Teşkilat birimlerimiz; törenlere gerekli ve yeterli katılımın sağlanması ve törenlerin, günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmesi için lüzumlu hazırlık çalışmalarını ivedilikle yerine getirecek ve bu konuda gereken gayret ve çabayı göstereceklerdir.

061 Nolu Genelge 07.07.2017 (15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü)

061 Nolu Genelge 07.07.2017 (15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

060 Nolu Genelge 04.07.2017 (Üzüm Pekmezi Tebliği)

060 Nolu Genelge 04.07.2017 (Üzüm Pekmezi Tebliği)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği” 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı; üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir. Buna göre; söz konusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri;

 • Üzüm pekmezi; tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrılmaktadır.
 • Katı üzüm pekmezi; açık sarıdan açık kahverengiye kadar değişen renkte, katı görünüşte, kesildiğinde faz ayrılması ve akışkan bir eğilim göstermeyen yapıda olur.
 • Sıvı üzüm pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye kadar değişen renkte, kıvamlı ve akışkan bir yapıda olur.
 • Üzüm pekmezi kendine has tat, koku ve homojen yapıda olup, yanık tat bulundurmaz.
 • Sıvı üzüm pekmezi kristalleşmemiş yapıda olur.
 • Çeşni maddeleri sadece katı üzüm pekmezi üretiminde kullanılır ve ürünün net kütlesindeki çeşni maddelerinin oranı en az %5 olur.
 • Üzüm pekmezinde yabancı madde bulunamaz. Üzüm pekmezinde üretim teknolojisi gereği oluşabilecek tortu yabancı madde olarak değerlendirilmez.
 • Üzüm pekmezinin ticari glukoz, fruktoz ve benzeri şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli şekerli şurup, üzüm tatlısı ve üzüm pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemez.
 • Üzüm pekmezinin fiziksel ve kimyasal özellikleri söz konusu Tebliğ’in EK-1’inde verilmiştir.
 • Anılan Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerde katkı maddesi kullanılmaz.

   Söz konusu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri Tebliğin EK-1’inde yer alan maltoz, rafinoz ve tartarik asit/malik asit oranına ilişkin hükümlerine Tebliğin yayımı tarihinde, Tebliğin diğer hükümlerine ise 31/10/2017 tarihine kadar uymak zorundadır. Ayrıca; Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (Tebliğ No: 2007/27) hükümlerine uymak zorundadır.
Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER: Ek-1     Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği


 (www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)

BİLGİ İÇİN:
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu

059 Nolu Genelge 04.07.2017 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Değişiklik)

059 Nolu Genelge 04.07.2017 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Değişiklik)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun’da teşkilatımızı ilgilendiren değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

 • 7033 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 2/1/1924 tarihi ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve bu çerçevede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerinde “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı”na ulusal bayram günlerinde çalışıldığında tabi olunacak, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından hafta tatilinde bu harca tabi olunmayacaktır.

 • Kanun’un 4’üncü maddesinde, 6948 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde yapılan değişiklik ile sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorunda olup, sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı aranacaktır.

 • Yine Kanun’un 3’üncü maddesinde, yeni açılan sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca doldurup iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx) elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

 • Kanun’un 5’inci maddesinde, sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için idari para cezası verilecektir.

 • Kanun’un 6’ncı maddesi ile 6948 sayılı Kanun’a “Geçici Madde 3” eklenmiştir. Söz konusu geçici maddeye göre; faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, 01/07/2018 tarihine kadar kaydolmayanlar hakkında 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği 01/07/2017 tarihinden önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.


 • Kanun’un 74’üncü maddesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi olup, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi tutulacaktır.


 • Kanun’un 85’inci maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir. 6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleriİSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

 • Kanun’un 86’ncı maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.
    

Bilgilerinizi ve söz konusu Kanunun incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

058 Nolu Genelge 19.06.2017 (TESK-İŞKUR İşbirliği Protokolü)

058 Nolu Genelge 19.06.2017 (TESK-İŞKUR İşbirliği Protokolü)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); istihdamın korunması ve artırılması amacıyla yürüttüğü aktif iş gücü programlarını Ülke çapında uygulamaya devam etmektedir.
İŞKUR’un aktif iş gücü programları ve diğer faaliyetlerinden teşkilatımızın daha fazla yararlanması amacıyla; Konfederasyonumuzla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu arasında ekte bir örneği sunulan  “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
Söz konusu Protokolle teşkilatımız nezdinde gerçekleşmesi amaçlanan faaliyetler özetle;
 • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; Birlik/Federasyon ve odalarımıza üye olan esnaf ve sanatkarlara yapılacak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları sayesinde teşkilatımızın ve üyelerinin işbaşı eğitim programından ve istihdam teşviklerinden  daha fazla faydalanmalarına katkı sunulması,
 • Esnaf ve Sanatkar teşkilatında ve üye işyerlerinde mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programları düzenlenerek, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve çalışma hayatına kazandırılması,
 • Özellikle kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yeniden hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması,
 •  Esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla Konfederasyonumuz ve İŞKUR’un birlikte belirleyeceği; Birliklerimiz ve odalarımız nezdinde “İŞKUR Hizmet Noktası” kurulması ve bu sayede iş ve meslek danışmanlığı ile birlikte yürütülecek diğer faaliyetlerin düzenlenmesi için işbirliği yapılmasıdır.
  Bu çerçevede, Fedrasyon/Birlik ve Odalar tarafından protokol kapsamında düzenlenmesi planlanan eğitimlerin yıllık/dönemsel olarak yazılı bir şekilde Konfederasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir. Protokol kapsamına uygun görülen  kurs ve program talepleri Konfederasyonumuzca İŞKUR’a iletilecektir.
 İŞKUR hizmet noktası kurmak isteyen birliklerimiz, taleplerini doğrudan Konfederasyonumuza iletecek olup söz konusu talebin uygunluğuna İŞKUR ile Konfederasyonumuz birlikte karar vereceklerdir.
 İŞKUR hizmet noktası kurmak isteyen odalarımız ise taleplerini bağlı bulundukları Birliklere yapacaklar, ilgili Birlik tarafından ön değerlendirmesi yapılarak olumlu görülen oda talepleri Konfederasyonumuza iletilecek ve talebin uygunluğuna Konfederasyonumuz ve İŞKUR birlikte  karar vereceklerdir.
Bilgilerinizi ve genelge ekinde sunulan İŞKUR hizmet noktaları bilgi notunun, fiziki şartları İŞKUR hizmet noktası olmaya elverişli odalarınıza duyurulması  hususunda gereğini önemle rica ederiz. 

BİLGİ İÇİ:13 Federasyon


057 Nolu Genelge 19.06.2017 (UNİCEF Çocuk İşçiliği Hk. Seminer)

057 Nolu Genelge 19.06.2017 (UNİCEF Çocuk İşçiliği Hk. Seminer)
Suriye’den Ülkemize yaşanan göç nedeniyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artışın yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu durum Ülkemiz açısından çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yaşanması riskini de beraberinde getirmektedir. Söz konusu   risk çerçevesinde, çocuk işçiliğinin önemli   bir bölümünün mikro ve küçük ölçekteki işletmelerde yaşandığı  çeşitli platformlarda dile getirilmektedir.
Bu bağlamda, teşkilatımıza üye işyerlerinde çalışan çocuklara ulaşabilmenin en önemli yollarından birinin; yerel düzeyde faaliyet gösteren İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) olduğu değerlendirilmektedir.
Konfederasyonumuz ile UNİCEF arasında başlayan işbirliği çerçevesinde; çocukların çalışma koşulları ve iş ilkeleri ile mesleki eğitime erişim imkanlarının iyileştirilmesi konularında İDDG’lerin eğitilmesi yoluyla esnaf ve sanatkar işletmelerinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Belirtilen amaç çerçevesinde UNİCEF tarafından, Birlik ve Federasyonlarımızın Başkanları ile Genel Sekreterlerine yönelik olarak ayrı ayrı   iki grup halinde “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri”  konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenlenecektir.
Birlik ve Federasyon Başkanlarına yönelik olarak düzenlenecek  seminer 3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde, (otele giriş 2 Temmuz 2017, otelden ayrılış 5 Temmuz 2017) Birlik ve Federasyonların Genel Sekreterlerine yönelik düzenlenecek olan seminer ise 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde (otele giriş 9 Temmuz 2017, otelden ayrılış 12 Temmuz 2017) Antalya Rixos Downtown otelde (Sakıp Sabancı Bulvarı, Konyaaltı Sahili /ANTALYA      Tel: 0 242 249 49 49) gerçekleştirilecektir.
Her iki organizasyonda  UNİCEF tarafından gerçekleştirilecek olup, ulaşım (uçak ile) ve konaklama giderleri de UNİCEF tarafından karşılanacaktır.
Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sn. Bendevi PALANDÖKEN’inde teşrif edeceği seminerlerde gerekli organizasyonun sağlanabilmesi için katılım sağlayacak Birlik ve Federasyon Başkanlarımız ile Genel Sekreterlerimizin  katılım teyitlerini en geç 21 Haziran 2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
            Seminer organizasyonuna ait ayrıntılı bilgi için, İdari ve Sosyal İşler Müdürü Selim ÖZALTUĞ, (0312 418 32 69-106), Eğitim ve Planlama Uzmanları Zeynep GAZİOĞLU KAYACI ve Ayfer ŞAHİN  (0312 418 32 69-311/320) ile iletişime geçilmesi mümkün bulunmaktadır.

20 Temmuz 2017 Perşembe

Aktepeli Esnaflarımızı Ziyaret Ettik...

Gaziemir Esnaf Odası olarak, Aktepe Mahallesi’nde faaliyetine devam eden tüpgaz, kömür ve su satış yeri işletme sahibi üyemiz ve aynı zamanda odamızın yönetim kurulu üyesi Mustafa KESKİN’i işyerinde ziyaret ettik. Mustafa bey , kardeşleri Erdem Keskin ve Muhamed Keskin ile birlikte yıllardır Aktepe bölgesinde müşterilerinin tüpgaz, su ve kömür ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyorlar. Oda Başkanımız Süleyman Beyen in selamlarını kendilerine ilettik. Esnafların yaşadığı sorunları dinledik ve çözüm yollarını dile getirdik. Aynı zamanda oda olarak da her zaman esnaflarımızın yanında olduklarını belirttik.
Üye işletmelerimize hayırlı işler, bol kazançlı günler dileriz. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

5 Temmuz 2017 Çarşamba

İESOB DENETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İESOB DENETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Denetim Kurulu Toplantısı, Birlik binasında yapıldı. 
Denetim Kurulu Başkanı Mesut GÜLEROĞLU ile Denetim Kurulu Üyeleri Süleyman BeyenTayfun Geylan, Temel KÜÇÜK ve Davut SAKARSU’nun görevli olduğu İESOB Denetim Kurulu, aylık toplantıları için bir araya geldi ve gündem maddelerini görüştü.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...