YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Aralık 2018 Pazartesi

Hayırlı, Bol Kazançlı Ve Bereketli Bir Yıl Olmasını Dileriz...

2019 Yılının Esnaf Ve Sanatkarlarımız İçin Hayırlı, Bol Kazançlı ve Bereketli Bir Yıl Olmasını Dilerim. Tüm Halkımızın Yeni Yılını En İçten Dileklerimle Kutlarım.
Süleyman BEYEN
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


30 Aralık 2018 Pazar

ÖZEL İSMİRADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İLE PROTOKOL İMZALADIK

ÖZEL İSMİRADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İLE PROTOKOL İMZALADIK
Gaziemir Özel İsmiradent Polikliniği yetkilisi Emre Şakim, Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti ve kurumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Taraflar aynı zamanda görüş alışverişinde bulundular. Emre Şakım, Gaziemir esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile imzaladıkları protokol çerçevesinde oda üyesi esnaflardan ve 1. derece yakınlarından muayene ücreti alınmayacağını ve yapılacak işlemlerde de %15 e varan indirimler sağlayacaklarını dile getirdi. Emre Şakım, İsmiradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak, toplumun beklentileri ile hastalarının tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkat çekti.
Gaziemir esnaf Odası Başkan Vekili Adem Balkaya ve yönetim kurulu üyeleri de kendilerine yapılan bilgilendirmeden ve odaya yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
Özel İsmiradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Adres: Gazi Mahallesi, Önder Cd. No:21/A, 35410 Gaziemir/İzmir
Telefon: (0232) 251 08 80
Gaziemir / İZMİR
+90 232 251 08 80
+90 530 451 08 80
info@ismiradent.com.tr6 Aralık 2018 Perşembe

111 Nolu Genelge 03.12.2018 (MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIK)

111 Nolu Genelge
03.12.2018
(MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIK)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

110 Nolu Genelge 30.11.2018 (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

110 Nolu Genelge 30.11.2018 (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İLGİ      : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin 09/11/2018 tarihli yazısı
İlgide kayıtlı yazıda özetle;
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesi değiştirilmiş ve kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Bu doğrultuda ilgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne (PTT) bildirmek zorundadır.
Kanun kapsamında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi alt yapı çalışmalarına PTT tarafından başlanmış olup, kanun gereği 01/01/2019 tarihine kadar sistemin devreye alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu itibarla Birlikler ve bağlı odaları ile federasyonların Ek-2’deki İlçe Referans tablosundan da faydalanılarak Ek-1 de bulunan başvuru formunu, Ek-3 de bulunan örnek başvuru formuna uygun olarak doldurması ve Konfederasyonumuza birliklerce toplu olarak CD ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER :108 Nolu Genelge 27.11.2018 (BDDK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK.)

108 Nolu Genelge 27.11.2018 (BDDK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 27 Kasım 2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit üst sınırı altı aydan dokuz aya çıkarılmıştır.

Öte yandan, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile” cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” ibaresi, “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay, fiyatı üç bin beş yüz  Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz” şeklinde değiştirilmiştir.Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasını aşan cep telefonu alımlarında kredi vade sınırı 31/1/2019’a kadar on iki ay olarak uygulanacaktır.  

107 Nolu Genelge 26.11.2018 (DEVLET KATKISI)

107 Nolu Genelge 26.11.2018 (DEVLET KATKISI)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, 15/08/2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi; 22/11/2018 tarihli ve 356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişikliğe göre;


05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

106 Nolu Genelge 19.11.2018 (EK ÖDEME)

 106 Nolu Genelge 19.11.2018 (EK ÖDEME)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünden alınan 13.11.2018 tarihli ve 96884937-421.05-38765847 sayılı yazıda özetle,
“Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğince yapılan denetim sonucunda 16.10.2018 tarihli ve 204-C/06 sayılı İnceleme Raporudüzenlendiği, bu raporda aynen; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yürürlükten kaldırıldığı,
Yürürlükteki 5362 sayılı Kanun ve Kanunun ilgili diğer hükümleri birlikte ele alındığında, Oda, Birlik ve Federasyonlarda görev yapan başkan ile başkan vekillerine, başkan hizmet ödülü vb. ad altında ek ödeme yapılmasına imkân veren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda genel kurulca karar alınarak organ üyelerine ek ödeme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,
Buna göre, “Ek Ödeme” konulu 10.10.2005 tarihli ve 05/78 sayılı Genelgenin, 5362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı”
Hususlarına yer verildiği belirtilmiştir.
 Bu itibarla; söz konusu Bakanlık talimatı gereğince 2005/78 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

105 Nolu Genelge 14.11.2018 (ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ BELGESİ HK.)

105 Nolu Genelge 14.11.2018 (ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ BELGESİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İlgide kayıtlı yazıda; Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne iletilen başvurularda “Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama – İş Bitimi)” evrakının ilgili esnaf sanatkarlara dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığı ifade edilmekte ve söz konusu evrakın esnaf ve sanatkarlara dağıtımı konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için uygulama esaslarının netleştirilmesi istenmektedir.
Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “Bu kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Buna ek olarak; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği’nin “Kullanılacak beyanname, defter, makbuz ve evrak” başlıklı 63’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında “Bu Yönetmelikte belirtilen defterler ile makbuzlar ve diğer basılı evrak, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından bastırılır ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun tespit edeceği bedel karşılığında Oda, Birlik ve Federasyonlara verilir. Bu kuruluşlar da Konfederasyon tarafından belirlenecek tavan ve taban fiyatları arasında yönetim kurulları tarafından belirlenecek fiyat üzerinden ilgililere dağıtımını yapar.” ifadeleri geçmektedir.
Bu bağlamda, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle, 50’lik Cilt Seri Numaralı “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının fiyatı, kalkınmada öncelikli illerde ve diğer illerde yeniden belirlenerek güncellenmiş; Birliklerin Konfederasyondan alacakları matbu evrakın satış fiyatını yönetim kurulu kararıyla en fazla alış fiyatının %100’ü oranında, odaların da birliklerden alacakları matbu evrakın satış fiyatını yine yönetim kurulu kararıyla alış fiyatının en fazla %100’ünü aşmayacak şekilde belirleyebilecekleri belirtilmiş; fiyatlar 2018/88 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza bildirilmiştir.
Bu itibarla; 5362 sayılı Kanun uyarınca basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza ait olan “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının, Konfederasyonumuzca tespit edilen sınırlar içerisinde kalmak ve ilgili yönetim kurullarınca tespit edilen fiyatları aşmamak kaydıyla, ilgili esnaf ve sanatkârlara, talepleri de dikkate alınarak, yine 50’lik Cilt – Seri Numaralı olarak odalarca (ihtisas odaları – karma odalar) verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun önemi dikkate alınarak, odalarınıza ivedilikle duyurulması ve keyfiyetin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin odalar nezdinde takip edilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

104 Nolu Genelge 13.11.2018 (MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ )

104 Nolu Genelge 13.11.2018 (MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ )
Ek – 1  :    Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,Belge Zorunluluğu Getirilen  Meslekler Listesi (1 adet, 2 sayfa)
Bilindiği üzere, 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ” 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Tebliğ’e göre,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin bu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağı,
05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge zorunluluğunun aranmayacağı,
Belge zorunluluğu gereken mesleklere ilişkin denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağı, anılan tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı,
hüküm altına alınmıştır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

103 Nolu Genelge 07.11.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 103 Nolu Genelge 07.11.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

6 Kasım 2018 Salı

102 Nolu Genelge 01.11.2018 (MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE SÜRE ERTELEME)

 102 Nolu Genelge 01.11.2018 (MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE SÜRE ERTELEME)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=670
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

101 Nolu Genelge 31.10.2018 (VERGİ İNDİRİMLERİ)

101 Nolu Genelge 31.10.2018 (VERGİ İNDİRİMLERİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=669

099 Nolu Genelge 26.10.2018 (YERLİ MALI BELGESİ HK.)

099 Nolu Genelge 26.10.2018 (YERLİ MALI BELGESİ HK.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=667
Bilindiği üzere, “Yerli Malı Belgesi” halihazırda Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden odalarımızca verilmektedir.
Bununla birlikte, Yerli Malı Belgesi verilmesine dayanak oluşturan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’nde değişiklik yapan SGM 2017/5 sayılı Tebliğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde, Konfederasyonumuzca Ticaret Bakanlığı’nın da (Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olumlu görüşleri alınarak, Yerli Malı Belgesi’nin Konfederasyonumuz bünyesinde kurulacak web tabanlı bir sistem üzerinden verilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05/11/2018 tarihinde hizmete açılacaktır.
05/11/2018 tarihinde Yerli Malı Belgesi verilmesine ilişkin sistemin hizmete alınmasıyla, odalarımızca Yerli Malı Belgesi işlemleri;http://www.tesk.org.tr sitesinde yer alan “ONLİNE İŞLEMLER” sekmesinden yapılabilecektir. Bu kapsamda Konfederasyonumuzca hazırlanan “Yerli Malı Belgesi Sistemi Kullanım Kılavuzu” da http://www.tesk.org.tr/tr/online web adresinde yer almaktadır.
Öte yandan, SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yerli Malı Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” Konfederasyonumuz internet sitesinde “Mevzuat” üst menüsünün altındaki “Usul ve Esaslar” menüsünün içinde yer alan “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” bağlantısının ekinde yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve Yerli Malı Belgesi’nin 05/11/2018 tarihi itibariyle  Konfederasyonumuz bünyesinde yer alan web tabanlı sistem üzerinden verilmesini teminen, konunun odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

098 Nolu Genelge 26.10.2018 (MENŞE ŞAHADETNAMELERİ İLE FORM A MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ)

 098 Nolu Genelge 26.10.2018 (MENŞE ŞAHADETNAMELERİ İLE FORM A MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ)
Bilindiği üzere; ihracatta kullanılan Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
            Bu bağlamda; Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin onaylanması ve vize işlemleri 30 Ekim 2018tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Söz konusu belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci bir bildirimine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.
            Ancak; söz konusu belgelerin üzerinde, elektronik ortamda düzenlenen diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamanın aksine, karekod veya doğrulama koduna yer verilmemesi ve mezkur belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından yetkilendirilmiş oda/birlik personelince ıslak olarak imzalanması gerekmektedir.
Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

097 Nolu Genelge 19.10.2018 (SAMSUN GIDA FUARI)

097 Nolu Genelge 19.10.2018 (SAMSUN GIDA FUARI)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=665
Gıda sektöründeki yeniliklerin ve gelişmelerin tanıtılması, üretici, satıcı, pazarlamacı ve tüketicilerin bir araya getirilmesi amacıyla TÜYAP Tüm Fuarcılık A.Ş tarafından 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Samsun 3. Gıda İçecek Ürünleri, Gıda İşletme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı” düzenlenecektir.
            Söz konusu Fuar; gıda sektöründeki yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin profesyonel ziyaretçilere topluca tanıtılmasını hedeflemekte olup, Fuarda üniversite ve meslek örgütleri tarafından değişik konularda paneller yer alacaktır.
            “Samsun 3. Gıda İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı”  22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında 10:00-20:00, 25 Kasım 2018 tarihinde ise 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir.
            Fuar’a ilişkin ayrıntılı bilgiler www.gidafuarisamsun.com adresinde yer almakta olup, irtibat ve bilgi için Kürşad YILDIZ (0.535. 025 83 08) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

iesob genelgeler 2018/66 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Süre Erteleme

iesob genelgeler 2018/66
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Süre Erteleme http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/66-2018.pdf

iesob genelgeler 2018/65 Vergi İndirimleri

iesob genelgeler 2018/65
Vergi İndirimleri
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/65-2018.pdf

iesob genelgeler 2018/64 Yerli Malı Belgesi

iesob genelgeler 2018/64
Yerli Malı Belgesi
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/64-2018.pdf

iesob genelgeler 2018/63 Menşe Şehadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

iesob genelgeler 2018/63
Menşe Şehadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/63-2018.pdf

iesob genelgeler 2018/62 Haksız Rekabetin Önlenmesi Hk

iesob genelgeler 2018/62
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hk
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/62-2018.pdf

iesob genelgeler 2018/61 Jean Monnet Burs Başvuruları

iesob genelgeler 2018/61
Jean Monnet Burs Başvuruları
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/61-2018.pdf

Bilirkişilik başvuruları hakkında

Bilirkişilik başvuruları hakkında
2018/60
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/60-2018.pdf

Mavi Bahçe AVM içerisinde kiralık olan işyerleri hakkında

Mavi Bahçe AVM içerisinde kiralık olan işyerleri hakkında bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çeşitli Güvenlik ve İzleme Donanımları Monte Edilmesi ve Kurulan Sistemlerin İşletilmesi Karar ve Teknik Şartnamesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Taksi, Minibüs ve Otobüs Cinsi Araçlara İçişleri Bakanlığının Genelgesi Kapsamında Çeşitli Güvenlik ve İzleme Donanımları Monte Edilmesi ve Kurulan Sistemlerin İşletilmesi Karar ve Teknik Şartnamesi

18 Ekim 2018 Perşembe

TAKSİLERE YAPILACAK DENETİMLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ KAPSAMINDA TAKSİLERE YAPILACAK DENETİMLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAZIMIZ EKTE SUNULMUŞTUR. GENELGE KAPSAMINDA DENETİMLER BAŞLATILACAK OLUP, İLGİLİ ÜYELERİNİZİN BİLGİLENDİRİLMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.
EMNİYET TARAFINDAN TAKSİLERE YÖNELİK SİVİL EKİPLERCE YAPILAN DENETİMLERDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İLE TUTANAK ÖRNEĞİ BİLGİLERİNİZE SUNULUR.Çeşitli Güvenlik ve İzleme Donanımları Monte Edilmesi ve Kurulan Sistemlerin İşletilmesi Karar ve Teknik Şartnamesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Taksi, Minibüs ve Otobüs Cinsi Araçlara İçişleri Bakanlığının Genelgesi Kapsamında Çeşitli Güvenlik ve İzleme Donanımları Monte Edilmesi ve Kurulan Sistemlerin İşletilmesi Karar ve Teknik Şartnamesi

YERLİ ÜRETİM LOGOSU

YERLİ ÜRETİM LOGOSU
https://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/55-2018.pdf

096 Nolu Genelge 17.10.2018 (JEAN MOMENT BURS PROGRAMI 2019-20120 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI)

096 Nolu Genelge 17.10.2018 (JEAN MOMENT BURS PROGRAMI 2019-20120 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 10.10.2018 tarih
 ve 80851874-746.01.03.04-5135 sayılı yazısı.

AB Bakanlığının ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısından anlaşıldığı üzere; ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla AB Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı’nın 2019-2020 akademik yılı başvurularına dair duyuru 04.10.2018 tarihinde yayınlanmış olup başvurular 04.12.2018 tarihinde sona erecektir.
2019-2020 akademik yılında 180 kişinin Jean Monnet Bursundan yararlanması planlanmaktadır. Program çerçevesinde kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılacak olup, sivil toplum kuruluşları çalışanları özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabilmektedir.
Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

094 Nolu Genelge 11.10.2018 (PETROL OFİSİ KAMPANYASI HK.)

094 Nolu Genelge 11.10.2018 (PETROL OFİSİ KAMPANYASI HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarların bütçelerine katkı sunmak ve onlara mümkün olan her alanda destek olmak amacıyla TESK Kart projesi 1 Aralık 2017 tarihinde hayata geçirilmiştir.
TESK KART kapsamında, Petrol Ofisi ile tüm akaryakıt alışverişlerinde %4 e varan indirim anlaşması yapılmıştır. Anlaşma tüm Petrol Ofisi istasyonlarında geçerlidir.
Kampanyadan yararlanılabilmesi için, akıllı telefonların Android veya Apple Store’larından “Aracım İçin” isimli uygulamanın indirilmesi gerekmektedir. Uygulama indirildikten sonra, uygulama içindeki “Petrol Ofisi TESK Üyelerine Özel İndirim Kısmının” açılarak Ad-Soyad, Plaka No, Cep Telefonu, E-posta adresi, Şehir ve TESK Kart No bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bilgilerin girilmesini takiben, aynı gün içinde çağrı merkezi tarafından başvuru yapan kişiler aranarak diğer işlemlere devam edilecektir.
Kampanya kapsamında, araçlara bir kereye mahsus olarak takılacak akıllı halkalar ve bu halkalarıntakılması işlemi tamamen ücretsizdir. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, Ülke çapındaki Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak tüm akaryakıt alımları %4 e varan indirimli ve araçtan inmeden kredi kartından otomatik olarak tahsil edilecektir.

Petrol Ofisi kampanyasının yanı sıra, Lukoil kampanyası da tüm akaryakıt alımlarında %4 e varan indirim olarak devam etmektedir. 

093 Nolu Genelge 09.10.2018 (YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI (YÖREX))

093 Nolu Genelge 09.10.2018 (YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI (YÖREX))
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
  Bilindiği üzere; kırsal kalkınma, yerel tanıtım, yerinde istihdam, kadın işgücünün etkin kullanılması, yöresel ürünlerimizin varlığını koruyup geliştirmek ve ekonomiye kazandırmak, yöresel ürün üreticilerinin gelişmelerine yardımcı olmak, yöresel ürünleri koruma altına alan Coğrafi İşaret Tescili ve Menşe Adı Koruması gibi hukuki düzenlemelerin yaygınlaşmasını sağlayarak ihracatın önünü açmak gibi amaçlarla “Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)” düzenlenmektedir.
            Bu sene 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya Expo Center’da dokuzuncusu düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı’nda kalkınma ajansları, belediyeler, bazı akademik kuruluşlar, kültür dernekleri, bazı kamu kuruluşları, yöresel ürün üreticileri ve yetiştirici firmalar yer alacaktır.
            Milli değerlerimiz olan yöresel ürünlerimizin uluslararası ölçekte tanıtımında ve ticari değer kazanmasında büyük katkı sağlayacak olan Fuar’a ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.yorex.com.tr adresinde yer almakta olup, irtibat ve bilgi için Burçin YEŞİLTEPE (0.532. 358 22 84) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

092 Nolu Genelge 05.10.2018 (FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI)

092 Nolu Genelge 05.10.2018 (FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI)
EKLER:Ek-1: Fiyat Etiketi Örnekleri
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş şekli ve kullanımına ilişkin hususlar 01/10/2018 tarihli ve 90 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.
            Bu kapsamda; tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 05/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.
            Söz konusu Tebliğ;  perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsamakta olup, etiketlerde ve fiyat listelerinde:
¾      Malın üretim yeri,
¾      Malın ayırıcı özelliği,
¾      Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı,
¾      Malın birim fiyatı,
¾      Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
¾      Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret
hususlarının bulunması zorunludur.
Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’in Ek-1’inde yer almakta olup;
¾      Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
¾      Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer almalıdır.
¾      Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in (2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulmalıdır.
Söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevli olup, bahsi geçen Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

091 Nolu Genelge 03.10.2018 (İŞİNİZ TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR KAMPANYASI)

 091 Nolu Genelge 03.10.2018 (İŞİNİZ TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR KAMPANYASI)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımızın hızla gelişen ve değişen ticari hayatta ticaret hacimlerini büyütebilmeleri, geliştirebilmeleri için tedarikçileri ve müşterileri ile daha çok iletişimde olmaları gerekmektedir.

             Bu itibarla, TESK ile Turkcell arasında yapılan işbirliği ile “İşiniz Turkcell’le Dijitalleşiyor ” sloganıyla tanıtımı yapılmaya başlanılan bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kampanyanın amacına ulaşabilmesi bakımından Turkcell tarafından tanıtıcı broşür ve afişler hazırlanmıştır. Kampanyanın amacı, esnaf ve sanatkarlarımızın ticarette teknolojiden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve iletişim giderlerini düşürmektir.

            Genelgemizin ekinde yer alan tanıtıcı kampanya broşürlerinin tüm odalarımıza dağıtılmasının ve bu konu ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

090 Nolu Genelge 01.10.2018 (YERLİ ÜRETİM LOGOSU)

090 Nolu Genelge 01.10.2018 (YERLİ ÜRETİM LOGOSU)
KLER:
Ek-1: Fiyat Etiketi Örnekleri
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54 üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Fiyat Etiketi Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.
            Söz konusu Yönetmeliğin temel amacı; “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olup, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi de önem arz etmektedir.
            Bu bağlamda; perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur.
            Ancak; 18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususları eklenmiştir.
            Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından; tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekli ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar Ticaret Bakanlığı’nın https://tuketici.ticaret.gov.tr/adresinde yer almaktadır. Bu bağlamda;  
¾    “YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur.
¾    Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.
¾    Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda “YERLİ ÜRETİM” Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır.

089 Nolu Genelge 03.10.2018 (AVRUPA KOBİ HAFTASI)

089 Nolu Genelge 03.10.2018 (AVRUPA KOBİ HAFTASI)
EKİ: KOSGEB’in 27.09.2018 tarihli 60014838-744.99-E.10582 sayılı yazısı.
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi ile her yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 19-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

     Bu kapsamda; önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (http:ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&Ing-en)İngilizce olarak kaydedilmesi; 19-25 Kasım 2018 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiş ve tüm bu konuların yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi talep edilmiştir.

088 Nolu Genelge 28.09.2018 (BASILI EVRAK FİYATLARI)

EKLER:

087 Nolu Genelge 28.09.2018 (PERAKENDE TİCARETE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

087 Nolu Genelge 28.09.2018 (PERAKENDE TİCARETE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=655
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere “Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler” başlıklı MADDE 12/C eklenmiştir.
Buna göre; hızlı tüketim mallarının (gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri) satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçi esnaf ve sanatkarlara birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamayacaktır.
Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.


 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere “Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler” başlıklı MADDE 12/C eklenmiştir.

Buna göre; hızlı tüketim mallarının (gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri) satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçi esnaf ve sanatkarlara birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamayacaktır.
Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:

2 Ekim 2018 Salı

E DEFTER BEYAN SİSTEMİ HAKKINDA

E DEFTER BEYAN SİSTEMİ HAKKINDA

İBŞB UKOME 2018 / 250 NOLU GENEL KURULUNDAN

İBŞB UKOME 2018 / 250 NOLU GENEL KURULUNDAN

085 Nolu Genelge 18.09.2018 (KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ)

085 Nolu Genelge 18.09.2018 (KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/4edf2b172018085.pdf

086 Nolu Genelge 19.09.2018 (YAPTIRIM UYGULAMALARI)

 086 Nolu Genelge 19.09.2018 (YAPTIRIM UYGULAMALARI)
TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: Ticaret Bakanlığı’nın 18.09.2018 tarih ve 37200088 sayılı yazısı

 İlgide kayıtlı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargılama süreci devam eden bir şahsın tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldığı, bu çerçevede ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen hakkında yaptırım uygulanmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan kendilerine intikal eden yazıda; söz konusu kişilerle ilgili olarak Türkiye’ye giriş yasağı konulduğu, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edildiği, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmeleri ile ticari ilişkide bulunmalarının yasaklandığı belirtilerek, Konfederasyonumuzdan, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması ve bu durumun alt teşkilatımıza da duyurulması talep edilmiştir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla konunun esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN 06.09.2018 TARİH VE 2018/E.65981 YAZISI

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN 06.09.2018 TARİH VE 2018/E.65981 YAZISI
a1 a2 b1 b2 d1 ve d2 yetki belgesi sahibi taşımacıların Bakanlığın U-ETDS sistemine girişe imkan sağlayacak kullanıcı - şifre işlemlerini yetki belgesini aldığı birimden ivedilikle almaları gerekmektedir.

20 Ağustos 2018 Pazartesi

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, TÜM SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE, MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZUR DOLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLERİM. 
SÜLEYMAN BEYEN
BAŞKAN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Ülke olarak yeni bir Kurban Bayramını daha hep birlikte kutlamanın sevincini yaşamaktayız. Hayatımızda önemli bir yeri olan bayramlarımız, sevgi saygı ve hoşgörünün pekiştiği umutların yeşerdiği özel günlerdir. Bayramların anlamını ve değerini sadece bu günlerde değil, yaşamın her alanında ve tüm sosyal ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...