YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

20 Ağustos 2018 Pazartesi

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, TÜM SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE, MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZUR DOLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLERİM. 
SÜLEYMAN BEYEN
BAŞKAN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Ülke olarak yeni bir Kurban Bayramını daha hep birlikte kutlamanın sevincini yaşamaktayız. Hayatımızda önemli bir yeri olan bayramlarımız, sevgi saygı ve hoşgörünün pekiştiği umutların yeşerdiği özel günlerdir. Bayramların anlamını ve değerini sadece bu günlerde değil, yaşamın her alanında ve tüm sosyal ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.


14 Ağustos 2018 Salı

ÖZEL İZMİR LOKMAN HEKİM ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLE PROTOKOL İMZALADIK

ÖZEL İZMİR LOKMAN HEKİM ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLE PROTOKOL İMZALADIK
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile Özel İzmir Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 14 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan protokole göre; oda üyelerimize 2018 / 2019 eğitim dönemi için her sınıf düzeyinde %25 indirim sağlanacaktır. Oda Başkanı Süleyman Beyen ile Özel İzmir Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Genel Koordinatörünün karşılıklı imzaladığı protokoldeki bu indirimden yararlanmak için üyelerimizin odamızla irtibat kurmaları yeterli olacaktır.
Taraflar aynı zamanda görüş alışverişinde bulundular. Lokman Hekim Koleji Genel Koordinatörü; bilgi ve becerilerin yanı sıra, bilgiye ulaşmanın yollarını öğrettiklerini, eğitim ve sağlığa büyük önem verdiklerini, deneyimli , kaliteli öğretmen kadrosu ile yılların birikimini ve bunun başarılarla tescillendiğini beyan etti.
Başkan Beyen de Lokman Hekim Sağlık Koleji ile imzalanan protokolden ve odaya yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ÖZEL İZMİR LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Adres:
Fatih Mahallesi 1194. Sokak No: 12
Sarnıç - Gaziemir / İZMİR
Telefon : 444 87 09
  0.232 260 23 23
Faks : 0.232 260 23 25
e-Posta : bilgi@izmirlokmanhekimasml.com

10 Ağustos 2018 Cuma

075 Nolu Genelge 08.08.2018 (E-İHALE HK.)

075 Nolu Genelge 08.08.2018 (E-İHALE HK.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=643
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/5005bcca2018075.pdf
EKİ: KOSGEB’in 27.07.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.8407 sayılı yazısı ve eki.

074 Nolu Genelge 03.08.2018 (COSME PROGRAM ÇAĞRISI)

074 Nolu Genelge 03.08.2018 (COSME PROGRAM ÇAĞRISI)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=642
KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında “Intellectual property(IP) pre-diagnostic and improving access to patent protection for innovative EU SME’s” (Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi) projesi teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.
Proje teklif çağrısının genel amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli olan idari ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesidir.
Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, söz konusu çağrıya ilişkin yapılacak başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

073 Nolu Genelge 01.08.2018 (7143 SAYILI KANUN SÜRE UZATIMI)

073 Nolu Genelge 01.08.2018 (7143 SAYILI KANUN SÜRE UZATIMI)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=641
Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu düzenlemenin ayrıntıları ilgide kayıtlı genelgemiz ile tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.

 Bu defa, Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine 31 Temmuz 2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede (Mükerer) yayımlanan 7 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

072 Nolu Genelge 31.07.2018 (UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ)

072 Nolu Genelge 31.07.2018 (UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=640
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/ba935dd02018072.pdf

071 Nolu Genelge 25.07.2018 (KURBAN KESİMİ HİZMETLERİ HK.)

071 Nolu Genelge 25.07.2018
(KURBAN KESİMİ HİZMETLERİ HK.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=639
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 20/07/2018 tarihli ve 2018/76 sayılı yazıda özetle;
“Kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve halk sağlığının korunması amacıyla, etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki işyerleri tarafından yapılmasının sağlanması, bu konuda denetimlerin sıklaştırılması ve sonuçların genel müdürlüğe (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) üzerinden raporlanabilmesi için elde edilen bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde sisteme girilmesinin istendiği” ifade edilmektedir.
Aynı yazıda; “Sıcaklık ve iklim şartları nedeniyle bu yıl kurban kesimlerinde risk faktörüne daha da çok dikkat edilmesi gerektiği” vurgulanmaktadır.
Hayvan kesimi, kesimi takiben etlerin parçalanması ve saklanması ile sağlıklı ve hijyenik koşullarda kıyma çekimi konularında;
Kesim yerlerinde yeterli hassasiyetin gösterilmesi, Kesim kirliliğine mahal vermeyecek şekilde etlerin parçalanması,
Yeterli soğutma yapıldıktan sonra, kesim sıcaklığındaki etin parçalanıp naylon torbalara veya plastik kovalara konulması,
Sokak ortasında veya uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminin yapılmaması, et üzerinde ön temizleme işleminin yapılarak, bakımsız ve paslı makinalarla hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekilmemesi,
Hususlarına dikkat çekilmektedir.
Bu tedbirlerin hayata geçirilmesini teminen;
Kasaplar Odalarımızın bulunduğu illerimizde, bu odalarımızın yöneticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri, Yerel Yönetimler ve diğer ilgili kamu idareleri ile yapacakları görüşmelerde kendilerine destek verilmesi, Kasaplar Odası olmayan illerimizde Karma Odalara kayıtlı kasap esnafımıza da, bu konulardaki talep ve istekleri ile ilgili olarak birliklerimizce yardımcı olunması ve konunun yazılı ve görsel basınla paylaşılarak canlı tutulması uygun, gerekli ve yararlı görülmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
EKİ:   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23/08/2017 tarihli ve E.2116021 sayılı yazısı (1 adet, 1 sayfa)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/2018071ek1.pdf

069 Nolu Genelge 17.07.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1/EUR-MED DOLAŞIM BELGELERİNİN GÜMRÜK VİZESİ)

069 Nolu Genelge 17.07.2018
(A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1/EUR-MED DOLAŞIM BELGELERİNİN GÜMRÜK VİZESİ)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=637
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/177645472018069.pdf

068 Nolu Genelge 13.07.2018 (E-Kapasite Raporu Bilgi Sistemi)

068 Nolu Genelge 13.07.2018
(E-Kapasite Raporu Bilgi Sistemi)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=636
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/1c2f84732018068.pdf

067 Nolu Genelge 10.07.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SATIŞI VE TAKİBİ)

067 Nolu Genelge 10.07.2018
(A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SATIŞI VE TAKİBİ)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=635
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/d97457602018067.pdf
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgi 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
Ancak; teşkilatımızca uygulamada yaşanan ve gerek yazılı gerekse  şifahi olarak Konfederasyonumuza iletilen sıkıntılara istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
148 No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca;
Yetkilendirilmiş odalar ve birliklerce satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.
Yetkilendirilmiş odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilecektir. Yetkilendirilmiş odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip edecek, yetkilendirilmiş odalar/birliklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelecek ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanacaktır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınacaktır. Belgelerin kayıt ve takibine ilişkin yazılım TESK tarafından düzenlenecek olup ayrıca genelgemiz ile duyurulacaktır.
Söz konusu Tebliğ uyarınca, ihracatta kullanılan belgelerden A.TR Dolaşım Belgesi almak isteyen üyelerimizden, esnaf ve sanatkarlar odası üyesi olma şartı aranmakta, üyelerimizin bağlı oldukları birlikten veya yetkilendirilmiş odadan bu belgeleri alma zorunluluğu bulunmamakta, satın aldığı birlikten veya yetkilendirilmiş odadan belgesini onaylatma koşulu ile farklı bir birlikten/yetkilendirilmiş odadan da söz konusu belgeleri alabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca; 28 Mayıs 2018 tarihinden önce satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerine 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:122) 3 üncü maddesinde; “Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri birlikler tarafından Konfederasyon’a bildirilir. Kullanılmayan belgeler Konfederasyon tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda, birliklerimiz, 28 Mayıs 2018 tarihinden önce sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip etmek ve araştırmak, geri gelmeyen belgelerin seri numaraları ile ilgili üyenin ve firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçelerini içeren bir yazı ile Kasım ayına kadar Konfederasyonumuza bildirmek zorundadır.

066 Nolu Genelge 10.07.2018 (EUR.1/EUR-MED DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ)

 066 Nolu Genelge 10.07.2018
(EUR.1/EUR-MED DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=634
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/1ec368122018066.pdf
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Bu bağlamda; EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Ancak; söz konusu belgeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ikinci bir bildirimine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...