YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Aralık 2018 Pazartesi

Hayırlı, Bol Kazançlı Ve Bereketli Bir Yıl Olmasını Dileriz...

2019 Yılının Esnaf Ve Sanatkarlarımız İçin Hayırlı, Bol Kazançlı ve Bereketli Bir Yıl Olmasını Dilerim. Tüm Halkımızın Yeni Yılını En İçten Dileklerimle Kutlarım.
Süleyman BEYEN
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


30 Aralık 2018 Pazar

ÖZEL İSMİRADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İLE PROTOKOL İMZALADIK

ÖZEL İSMİRADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İLE PROTOKOL İMZALADIK
Gaziemir Özel İsmiradent Polikliniği yetkilisi Emre Şakim, Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti ve kurumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Taraflar aynı zamanda görüş alışverişinde bulundular. Emre Şakım, Gaziemir esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile imzaladıkları protokol çerçevesinde oda üyesi esnaflardan ve 1. derece yakınlarından muayene ücreti alınmayacağını ve yapılacak işlemlerde de %15 e varan indirimler sağlayacaklarını dile getirdi. Emre Şakım, İsmiradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak, toplumun beklentileri ile hastalarının tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkat çekti.
Gaziemir esnaf Odası Başkan Vekili Adem Balkaya ve yönetim kurulu üyeleri de kendilerine yapılan bilgilendirmeden ve odaya yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
Özel İsmiradent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Adres: Gazi Mahallesi, Önder Cd. No:21/A, 35410 Gaziemir/İzmir
Telefon: (0232) 251 08 80
Gaziemir / İZMİR
+90 232 251 08 80
+90 530 451 08 80
info@ismiradent.com.tr6 Aralık 2018 Perşembe

111 Nolu Genelge 03.12.2018 (MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIK)

111 Nolu Genelge
03.12.2018
(MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIK)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

110 Nolu Genelge 30.11.2018 (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

110 Nolu Genelge 30.11.2018 (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İLGİ      : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin 09/11/2018 tarihli yazısı
İlgide kayıtlı yazıda özetle;
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesi değiştirilmiş ve kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Bu doğrultuda ilgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne (PTT) bildirmek zorundadır.
Kanun kapsamında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi alt yapı çalışmalarına PTT tarafından başlanmış olup, kanun gereği 01/01/2019 tarihine kadar sistemin devreye alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu itibarla Birlikler ve bağlı odaları ile federasyonların Ek-2’deki İlçe Referans tablosundan da faydalanılarak Ek-1 de bulunan başvuru formunu, Ek-3 de bulunan örnek başvuru formuna uygun olarak doldurması ve Konfederasyonumuza birliklerce toplu olarak CD ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER :108 Nolu Genelge 27.11.2018 (BDDK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK.)

108 Nolu Genelge 27.11.2018 (BDDK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 27 Kasım 2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit üst sınırı altı aydan dokuz aya çıkarılmıştır.

Öte yandan, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile” cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” ibaresi, “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay, fiyatı üç bin beş yüz  Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz” şeklinde değiştirilmiştir.Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasını aşan cep telefonu alımlarında kredi vade sınırı 31/1/2019’a kadar on iki ay olarak uygulanacaktır.  

107 Nolu Genelge 26.11.2018 (DEVLET KATKISI)

107 Nolu Genelge 26.11.2018 (DEVLET KATKISI)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, 15/08/2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi; 22/11/2018 tarihli ve 356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişikliğe göre;


05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

106 Nolu Genelge 19.11.2018 (EK ÖDEME)

 106 Nolu Genelge 19.11.2018 (EK ÖDEME)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünden alınan 13.11.2018 tarihli ve 96884937-421.05-38765847 sayılı yazıda özetle,
“Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğince yapılan denetim sonucunda 16.10.2018 tarihli ve 204-C/06 sayılı İnceleme Raporudüzenlendiği, bu raporda aynen; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yürürlükten kaldırıldığı,
Yürürlükteki 5362 sayılı Kanun ve Kanunun ilgili diğer hükümleri birlikte ele alındığında, Oda, Birlik ve Federasyonlarda görev yapan başkan ile başkan vekillerine, başkan hizmet ödülü vb. ad altında ek ödeme yapılmasına imkân veren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda genel kurulca karar alınarak organ üyelerine ek ödeme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,
Buna göre, “Ek Ödeme” konulu 10.10.2005 tarihli ve 05/78 sayılı Genelgenin, 5362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı”
Hususlarına yer verildiği belirtilmiştir.
 Bu itibarla; söz konusu Bakanlık talimatı gereğince 2005/78 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

105 Nolu Genelge 14.11.2018 (ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ BELGESİ HK.)

105 Nolu Genelge 14.11.2018 (ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ BELGESİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İlgide kayıtlı yazıda; Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne iletilen başvurularda “Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama – İş Bitimi)” evrakının ilgili esnaf sanatkarlara dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığı ifade edilmekte ve söz konusu evrakın esnaf ve sanatkarlara dağıtımı konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için uygulama esaslarının netleştirilmesi istenmektedir.
Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “Bu kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Buna ek olarak; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği’nin “Kullanılacak beyanname, defter, makbuz ve evrak” başlıklı 63’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında “Bu Yönetmelikte belirtilen defterler ile makbuzlar ve diğer basılı evrak, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından bastırılır ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun tespit edeceği bedel karşılığında Oda, Birlik ve Federasyonlara verilir. Bu kuruluşlar da Konfederasyon tarafından belirlenecek tavan ve taban fiyatları arasında yönetim kurulları tarafından belirlenecek fiyat üzerinden ilgililere dağıtımını yapar.” ifadeleri geçmektedir.
Bu bağlamda, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle, 50’lik Cilt Seri Numaralı “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının fiyatı, kalkınmada öncelikli illerde ve diğer illerde yeniden belirlenerek güncellenmiş; Birliklerin Konfederasyondan alacakları matbu evrakın satış fiyatını yönetim kurulu kararıyla en fazla alış fiyatının %100’ü oranında, odaların da birliklerden alacakları matbu evrakın satış fiyatını yine yönetim kurulu kararıyla alış fiyatının en fazla %100’ünü aşmayacak şekilde belirleyebilecekleri belirtilmiş; fiyatlar 2018/88 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza bildirilmiştir.
Bu itibarla; 5362 sayılı Kanun uyarınca basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza ait olan “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının, Konfederasyonumuzca tespit edilen sınırlar içerisinde kalmak ve ilgili yönetim kurullarınca tespit edilen fiyatları aşmamak kaydıyla, ilgili esnaf ve sanatkârlara, talepleri de dikkate alınarak, yine 50’lik Cilt – Seri Numaralı olarak odalarca (ihtisas odaları – karma odalar) verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun önemi dikkate alınarak, odalarınıza ivedilikle duyurulması ve keyfiyetin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin odalar nezdinde takip edilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

104 Nolu Genelge 13.11.2018 (MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ )

104 Nolu Genelge 13.11.2018 (MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ )
Ek – 1  :    Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,Belge Zorunluluğu Getirilen  Meslekler Listesi (1 adet, 2 sayfa)
Bilindiği üzere, 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ” 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Tebliğ’e göre,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin bu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağı,
05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge zorunluluğunun aranmayacağı,
Belge zorunluluğu gereken mesleklere ilişkin denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağı, anılan tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı,
hüküm altına alınmıştır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

103 Nolu Genelge 07.11.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 103 Nolu Genelge 07.11.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YONETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...