YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

9 Ağustos 2019 Cuma

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

SİZİN VE DEĞERLİ AİLENİZİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, TÜM SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE, MUTLULUK, SAĞLIK VE HUZUR DOLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLERİM.
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
BAŞKAN
SÜLEYMAN BEYEN

1 Ağustos 2019 Perşembe

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU HK

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU HK

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.

13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.

Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
2- Mesleki yeterlilik belgesini hangi kuruluştan alabilirim?
3- Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?
4- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?
5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirilebilir?
6- Yönetmelik kapsamında hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir? 
7- Yetki belgesi ne zaman ve nasıl verilmeye başlanacak?
8- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ne zaman faaliyete geçirilecektir?
9- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
10- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerde lise mezuniyet şartı aranacak mıdır?
11- Yönetmelik kapsamında ekspertiz yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ekspertiz raporunu kimler düzenleyebilecektir?

LİNK 2

085 Nolu Genelge 01.08.2019 (TEBLİĞ

 085 Nolu Genelge 01.08.2019 (TEBLİĞ
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İlgide kayıtlı genelgemizde; “Esnaf ve sanatkârların Oda kayıtlarına dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 14.05.2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi talep edilmişti.
Bu çerçevede, Tebliğ Taslağı üzerinde yapılan inceleme sonucu “Konfederasyonumuzca hazırlanan görüş bildirim formu ve teşkilatımızdan alınan görüşler” 20.05.2019 tarihli ve 1426 sayılı yazımız ekinde ilgili Bakanlığa iletilmişti.
  Bu defa, Bakanlık tarafından “Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ” 1 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu itibarla; 9 Aralık 2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kayıtların söz konusu yeni Tebliğ hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.


084 Nolu Genelge 30.07.2019 (FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

 084 Nolu Genelge 30.07.2019 (FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
EKLER:
EK-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1 Adet- 1 Sayfa)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

083 Nolu Genelge 29.07.2019 (OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ HK.)

 083 Nolu Genelge 29.07.2019 (OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ HK.)
Bilindiği üzere, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası; 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ;

v  Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma zorunluluğu,
v  Okul servis araçlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma zorunluluğu,
v  Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu,
v  Okul servis araçlarında iç ve dış mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması zorunluluğu,
03/09/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

082 Nolu Genelge 29.07.2019 (İRAN MENŞELİ ÇELİK ÜRÜNLERİ)

082 Nolu Genelge 29.07.2019 (İRAN MENŞELİ ÇELİK ÜRÜNLERİ)
 Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden alınan bila tarihli ve 20117910-180.05 sayılı yazıda özetle;
Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden alınan muhtelif tarihli dilekçelerde, İran menşeli çelik ürünlerinin Türkiye’de menşe şahadetnamesi düzenlenip Türk Menşeli gibi gösterilerek İskenderun ve Mersin limanlarından Lübnan’a ve Afrika ülkelerine ihraç edildiği, söz konusu menşe şahadetnamelerinin sahte olabileceği, ayrıca kalitesiz ve düşük fiyatlı inşat demirlerinin Türkiye’de üretilmiş gibi gösterilerek geleneksel pazarlara ihraç edilmesinin haksız rekabete yol açtığı ve Türk üreticilerinin de imajını olumsuz etkilediği belirtilerek,
            Bundan böyle ortaya çıkacak sorun ve olumsuzlukların önüne geçmek bakımından Odalarımız/Birliklerimiz tarafından çelik ürünlerinin ihracı için düzenlenecek menşe şahadetnamelerinde yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması talep edilmektedir.
             
                        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


     Dağıtım ve Gereği İçin:

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (82 adet)
 İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 İstanbul Nalbur, Hırdavatçı ve İnşaat Malzemeleri Alıp Satanlar Esnaf Odası

081 Nolu Genelge 25.07.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI)

 081 Nolu Genelge 25.07.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

080 Nolu Genelge 24.07.2019 (AB COSME PROGRAMI çAĞRI DUYURUSU- SOSYAL EKONOMİ MİSYONLARI)

 080 Nolu Genelge 24.07.2019 (AB COSME PROGRAMI çAĞRI DUYURUSU- SOSYAL EKONOMİ MİSYONLARI)
KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni altında “Sosyal Ekonomi Misyonları – Social Economy Missions”  proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.
                                   
          Ekte detaylı  bilgileri yer  alan “Sosyal Ekonomi Misyonları” proje teklif çağrısı    kapsamında yapılacak  başvurular aşağıdaki 4 konudan  birinde olmak zorundadır:

1) “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM)” Misyonu
2) “Sosyal Ekonomi İçin Eğitim Çerçevesi” Misyonu
3) “Sosyal Ekonomi Misyonu ile Bölgesel/Yerel İşsizlikle Mücadele”      Misyonu
4) “Sosyal Ekonomi Kümeleri” Misyon
Çağrının son başvuru tarihi 26 Eylül 2019, saat 17.00 (Brüksel saati) olup,faaliyetlerin başlangıç tarihi Nisan 2020’dir.
         Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde           yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurula-
                        ra ilişkin   süreçlerle ilgili       gelişmelerin      KOSGEB/AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı’nın (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr)  adresine iletilmesi  ülkemiz
menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  
       Bilgilerinizi ve  konunun bağlı odalarınıza duyurulması  hususunda gereğini   rica ederiz.079 Nolu Genelge 22.07.2019 (7186 SAYILI KANUN

 079 Nolu Genelge 22.07.2019 (7186 SAYILI KANUN
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

14 Temmuz 2019 Pazar

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (2019)

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (2019)
Millet iradesinin ve gücünün galip geldiği 15 Temmuz kanlı işgal ve darbe girişiminin 3. yıldönümünde, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve esnafımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Mekânları cennet olsun.
Süleyman Beyen
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası12 Temmuz 2019 Cuma

078 Nolu Genelge 12.07.2019 (PLASTİK POŞET UYGULAMALARI)

078 Nolu Genelge 12.07.2019 (PLASTİK POŞET UYGULAMALARI)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

* Örnek Oda Denetim Kurulu Kararı

* ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ

 • ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ
 • EGEMET KALİBRASYON ÖLÇÜM TİC.LTD.ŞTİ
  Adres: 6172 Sokak No:8 Işıkkent 35070 İZMİR
  Telefon: 0 (232) 472 06 04

  NEOMET KALİBRASYON VE MUAYENE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
  Adres: Halkapınar Mah. 1202/2 Sokak No.101 V Konak / İZMİR
  Telefon: 0 (232) 449 449 3

  EGE NORM YETKİLİ MUAYENE SERVİSİ
  Adres: İsmet Kaptan Mah. Gazi Osman Paşa Blv. No: 84 Çankaya / Konak / İZMİR
  Telefon: 0 (232) 483 83 24

* Sürücü Tanıtım Kartı Alabilmek İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

077 Nolu Genelge 11.07.2019 (GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

077 Nolu Genelge 11.07.2019 (GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
Ek : Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

076 Nolu Genelge 11.07.2019 (15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ)

İlgi               : 02.07.2019 tarihli ve 74 sayılı Genelgemiz
İlgide kayıtlı Genelgede; “Konfederasyonumuz ile Birlik ve Federasyonlarımızca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenmesi, bu etkinliklere gerekli ve yeterli katılımın sağlanması ve günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmesi için lüzumlu hazırlık çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesi ve bu konuda gereken gayret ve çabanın gösterilmesi gerektiği” hususlarına yer verilmişti.
Bu defa T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından alınan e-postada;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere yeni logo ve kurumsal kimlik rehberi çalışmalarının tamamlandığı, ihtiyaç ve talep duyulması halinde, yeni logonun yanı sıra tüm belge ve görsel dokümanların (video, fotoğraf, afiş vb.) www.15temmuz.gov.tr adresinden indirilebileceği” belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

075 Nolu Genelge 10.07.2019 (KAPASİTE RAPORU (ISPM-15))

075 Nolu Genelge 10.07.2019 (KAPASİTE RAPORU (ISPM-15))
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 02/07/2019 tarihli ve 21817801-320.03.01.02-E.1754796 sayılı yazıda özetle;
Uluslararası ticarette, ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili düzenlemelerin Birleşmiş Milletler Bünyesinde 1946 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yapıldığı, bitkisel materyallerin ithalat ve ihracatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla FAO tarafından kısa adı IPPC (Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu) olan bir sözleşme hazırlandığı, ülkemizin de 29/07/1988 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayarak taraf olduğu,
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine taraf olan üye ülkelerin; ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, FAO tarafından yayımlanan ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesi olduğunun tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte, ya da ihraç ürününü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesinin ülkemize geri gönderdiği,
Ülkemizden ihraç edilen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrollerinin; Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerinde görevli personel tarafından Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğe ve ISPM-15 standartlarına uygunluğunun kontrol edildiği, uygun bulunanların ihracatına izin verildiği, fakat kendilerine bağlı kontrol görevlilerinin bitki ve bitkisel ürün dışında ihraç edilen mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya gibi sanayi ve maden ürünleriyle ilgili görev ve yetkileri olmamaları dolayısıyla bu tür ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini görmedikleri ve ISPM-15 işaretlemesinin yapılıp yapılmadığı ile ISPM-15 standardına uygunluğunun denetlenemediği,
Bakanlıklarına yapılan olumsuz geri bildirimlerin çok büyük bir kısmının da taraflarınca kontrol edilemeyen bu ürün gruplarından oluştuğunu, bu bağlamda, ihracat ürünlerimizin uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanımından dolayı iade edilmemesi için, 01/01/2020 tarihinde yenisi yürürlüğe girecek olan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hakkında Bakanlıklarınca yoğun bir bilgilendirme yapmayı hedefledikleri,
27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve halihazırda 01/01/2020 tarihine kadar uygulamada olan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Bakanlıklarından ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan firmalardan talep edilen belgeler arasında yer alan Kapasite Raporlarıyla ilgili bu güne kadar sürekli sorunlar yaşandığı, firmalardan kaynaklanmamasına rağmen kapasite raporlarının düzenlenmesi ve içeriğinde yer alan hesaplamalar ile ilgili bir takım anlaşmazlıkların mevcut olduğu,
Bununla birlikte, yaşanan sorunların başında gelen kapasite raporunun kimler tarafından hazırlanıp imzalanacağıhususunun, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 25/05/2019 tarih ve 30784 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikte TOBB ve TESK’e bırakılarak çözüme kavuşturulduğu,
01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelikte tanımı yapılan kapasite raporu kısmında belirtildiği üzere, bundan sonra TOBB ve TESK’in kendi mevzuatında usul ve esasları belirlenen şekilde eksper (mühendis) tarafından hazırlanan ve TOBB ve TESK tarafından onaylanan bütün kapasite raporlarının, içeriğinde maddi hata (hesaplama hatası) olmaması koşuluyla Bakanlıklarınca kabul edileceği belirtilerek,
Bundan böyle ortaya çıkacak sorun ve olumsuzlukların önüne geçmek bakımından, işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan firmalar adına tarafımızca düzenlenecek/onaylanacak kapasite raporlarında; ısıl işlem fırını içerisine bir şarjda, günlük ve yıllık olarak konulabilecek ahşap ambalaj malzemesi hesaplanırken çok fazla hesaplamaya yer verilmemesi, ne kadar çok hesaplamaya yer verilir ise o kadar hesaplama hatasının olabileceği, bu nedenle monte olarak sadece bir ebat için palet, kasa/sandık ve makara için hesaplama ile demonte olarak hesaplamanın yeterli olacağı, ısıl işleme tabi tutulacak bütün ahşap malzemeler için uygulanabilir olan ve ekte yer alan örnek hesaplama programı üzerinden  demonte ve monte malzemelere ait (palet, kasa/sandık, makara) hesaplamanın kapasite raporunu düzenleyen/onaylayan birimlerimizce dikkate alınarak yapılması, ayrıca örnek hesaplama programı hususunda ilgili eksperlerin (ilgili mühendis) bilgilendirilmesi  ve örnek hesaplama programı baz alınarak kapasite raporlarının eksper (mühendis) tarafından hazırlanmasına dikkat edilmesi ve bu suretle de uygulamada birlikteliğin sağlanması talep edilmektedir.
Bu kapsamda; odalarınızca ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan esnaf ve sanatkarlarımız adına düzenlenecek kapasite raporlarının, ekte yer alan örnek hesaplama programı üzerinden yapılması ve düzenlenerek onaylanması önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve “ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi” almak üzere müracaatta bulanan esnaf ve sanatkarlarımız adına düzenlenecek ve onaylanacak olan kapasite raporlarının iş ve işlemlerinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılmasını teminen kapasite raporunu düzenleyen ve onaylayan oda yetkilileri ile mühendislerin bilgilendirilmesini rica ederiz.

EKLER:

Ek-1     Örnek Hesaplama Programı

            (www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)

Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

074 Nolu Genelge 02.07.2019 (15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ GÜNÜ)

074 Nolu Genelge 02.07.2019 (15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ GÜNÜ)
Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 Cuma günü; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi Ülkemizin de benimsediği Anayasal ve evrensel değerleri yıkmak üzere Hain Darbe Girişiminde bulunulmuş,
Bu teşebbüs milletimizin, milli iradesine sahip çıkma gücü sayesinde bertaraf edilmiş, Türk Milleti, bu demokrasi sınavından yüzünün akı ile çıkmış ve Demokrasimiz kazanmış, bu bağlamda 29 Ekim 2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6752 sayılı Kanunla 15 Temmuz günü, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” resmi bayram günü olarak ilan edilmiştir.
Bu itibarla, Konfederasyonumuzun 28.06.2019 tarihli ve (15) sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yâd etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, demokrasiye olan inanç ve bağlılığımızı göstermek, birlik ve beraberlik ruhumuzu diri tutmak için Konfederasyonumuz ve Birlik/Federasyonlarımızca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenmesine,
Bu etkinlikler kapsamında; halka ve üyelere Türk Bayrağı dağıtılmasına,
Toplantılar düzenlenerek kamuoyuna basın açıklaması yapılmasına,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlam ve önemine binaen Konfederasyonumuzca hazırlanan ve bir örneği Genelgemiz eki ile Web sayfamıza konulan afişin istenilen ebatta bastırılarak Birlik ve Federasyonlarımızın merkez binalarına asılmasına” karar verilmiştir.
Buna göre Teşkilatımız; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerine gerekli ve yeterli katılımın sağlanması ve günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmesi için lüzumlu hazırlık çalışmalarını ivedilikle yerine getirecek ve bu konuda gereken gayret ve çabayı göstereceklerdir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.
Naci SULKALAR
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

073 Nolu Genelge 01.07.2019 (YAPI KAYIT BELGESİ)

073 Nolu Genelge 01.07.2019 (YAPI KAYIT BELGESİ)
İLGİ : 12.06.2018 tarihli ve 61 sayılı “Yapı Kayıt Belgesi” konulu genelgemiz.
        
Hatırlanacağı üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.
      
Bu defa, 1 Temmuz 2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında;

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılacağı, belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:

072 Nolu Genelge 28.06.2019 (CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN DENETİM VE KONTROLLERİ HAKKINDA GENELGE)

072 Nolu Genelge 28.06.2019 (CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN DENETİM VE KONTROLLERİ HAKKINDA GENELGE)
“Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelge” Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza intikal ettirilmiştir.
Söz konusu genelgede; ülkemizin coğrafi yapısı, sosyo-ekonomik durumu ve hayvan hareketlerinin yoğun olarak yapılması başta hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığının ciddi olarak tehdit altında kalabildiği, hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmenin mümkün olamadığı ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, hayvan hastalıkları ile mücadelenin; hastalıklara karşı koruyucu hekimlik uygulamanın yanı sıra hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetlerinin birlikte gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceği belirtilmektedir.
Aynı genelgede, ülkemiz genelinde canlı hayvan ticaretinin yoğun olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin yaşandığı, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların, teknik, hijyen ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla satıcılara çalışma izni verilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete'de “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesiyle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, hayvan satıcısı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahiplerinin, satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla yirmi dokuz gün, sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla otuz gün içerisinde tekrar satamayacağının hüküm altına alındığı, ifade edilmektedir.
İlgili yönetmelik gereği canlı hayvan ticareti yapan kişi veya kurumlara çalışma izin belgeleri düzenlendiği ve bu işletmelerin düzenli olarak denetlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu amaçla canlı hayvan ticareti yapan satıcıların denetim ve kontrollerinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile il/ilçe müdürlüklerince hangi esaslara göre yapılacağı ile diğer hususlar ekte sunulan genelgede ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
Buna göre;
 • Bakanlık, canlı hayvan ticareti yapan satıcıların kontrol ve denetimlerini TÜRKVET kayıt sistemi üzerinden kontrol edecektir.
 • İl Müdürlükleri ilçelerde denetim ve kontroller yapacaktır, bu kontrol ve denetimler ilçe müdürlüklerinin yapacağı ikinci denetimle beraber gerçekleştirilecektir.

 • 18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği; il/ilçe müdürlükleri tarafından canlı hayvan ticareti yapan satıcılara (celeplere), "Satıcı Çalışma İzni Belgesi" verilecek ve denetlenmesi sağlanacaktır.
 • Yönetmelik kapsamında il/ilçe müdürlüğünce en az yılda iki defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın satıcılara ait işletmeler Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrol Listesi (EK-I) ile denetlenecek, denetim sonucunda Yönetmelik ekinde yer alan Denetim Tutanağı (EK-2) düzenlenecektir. Denetim formları ve tutanakları il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
 • Satıcı Çalışma İzni Belgesi düzenlenirken Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacak, söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (ç) fıkrasında yer alan "Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca verilen kimlik belgesi fotokopisi" ifadesi gereği, meslek odalarından alınan belgeler aranacaktır. Satıcı çalışma izni için müracaatlar esnasında söz konusu odalardan herhangi birisinden alınan belgenin bulunması yeterli olacaktır.
 • Satıcılar TÜRKVET'e "Kişi/İşletme/Kurum" menüsü altında yer alan "Sertifika Kayıtları" ekranından kaydedilecek, "Satıcı Çalışma İzin Belgesi" numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Yapılan denetimler sonucunda satıcı çalışma izin belgesi TÜRKVET'te güncellenecektir.
 • Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, TÜRKVET'te hareket sayfasında çıkış işlemi yapılırken, hayvan sahibinin satıcı sertifikası kaydının olup olmadığı kontrolü eklenmiş olup, satıcı sertifikası kaydı olmayan kişilerin işletmelerine gelen sığır cinsi hayvanların 30 gün içinde, koyun ve keçi türü hayvanların 29 gün içinde çıkış işlemine izin verilmeyecektir.
 • Satıcı çalışma izin belgesi, Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekindeki örneğe göre il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenecektir.
Bilgilerinizi ve Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelgenin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.EKLER:


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...