YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Mayıs 2019 Cuma

HAYIRLI KANDİLLER HAYIRLI CUMALAR

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı Allah, tüm dualarınızı kabul etsin.
Yapılan işler niyetlere göre değerlenir.
Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı işler bol kazançlar dilerim.
Süleyman Beyen
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

29 Mayıs 2019 Çarşamba

BASILI EVRAK FİYATLARI

062 Nolu Genelge 28.05.2019 (BASILI EVRAK FİYATLARI HK.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/19/genelge_detay.php?id=762
Bilindiği gibi, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanun’unun 60. Maddesi gereğince, teşkilatımızın ve üye esnaf ve sanatkarlarımızın kullandığı her türlü evrak-ı matbuanın, basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi, diğer kanunlardan doğan basım ve dağıtım yetkileri dışında münhasıran Konfederasyonumuza aittir.
           
            Bu çerçevede bastırılan ve teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakın baskı maliyetlerinin satış fiyatı ile aynı düzeye gelmesi ve bazı kalemlerde geçmesi nedeniyle 2018/88 sayılı genelge ile düzenlenmiş ve teşkilatımıza duyurulmuştu.

            Ancak, 2018/88 sayılı genelge ile belirlenen basılı evrak satış fiyatlarının,  baskı hammaddesi olan kağıda ve baskı ücretlerine gelen zam nedeniyle Konfederasyonumuza olan maliyeti yükselmiştir. Bu bakımdan, basılı evrakın satış fiyatlarının yeniden belirlenmesi zarureti doğmuştur.          

            Bu zorunluluk nedeni ile evrak-ı matbua fiyatları 01 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere ekte gösterildiği fiyatlardan satılacaktır.

            Birliklerimiz Konfederasyonumuzdan alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yönetim kurulu kararı ile en fazla %100 (basit usul belgelerde %50)  oranında artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan bağlı odalarına vereceklerdir.

            Odalarımız da birliklerinden alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yine yönetim kurulları kararı ile en fazla %100 (basit usul belgelerde %50)  oranında artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan üyelerine vereceklerdir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz


EKLER

Naci SULKALAR
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

16 Mayıs 2019 Perşembe

060 Nolu Genelge 13.05.2019 (VERİ TALEBİ)

060 Nolu Genelge 13.05.2019 (VERİ TALEBİ)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından, Konfederasyonumuza gönderilen 03.05.2019 tarihli ve 10896 sayılı yazıda;
Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesi vizyonuyla cevaplayıcı yükünü de azaltacak şekilde idari kayıtları kullanarak veri üretmeye amaçladığını,
Bu kapsamda, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, cevaplayıcı yükünün azaltılması, zamanlı ve güncel istatistiklerin üretilebilmesi için teşkilatımızın ( oda, birlik, federasyon ve konfederasyon) bünyesinde kayıtlı bulunan meslek mensubu, çalışan ve diğer gerçek kişilerin kayıtlarınızda yer alan tüm örgün eğitim bilgileri ile yaygın eğitim kapsamına giren her türlü belgelendirilmiş eğitim faaliyetlerinin (meslek kurs, yabancı dil eğitimi vb.) mevcut olan tüm yıllar için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası düzeyinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı’na 27 Mayıs 2019tarihine kadar elektronik ortamda
(idarikayitlar@tuik.gov.tr.ve tuikkayitsistemleridairebaskanligi@hs01.kep.tr) iletilmesi talep edilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.

                   
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

059 Nolu Genelge 08.05.2019 (DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HK.)

059 Nolu Genelge 08.05.2019
(DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HK.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan 03/05/2019 tarih ve E-00043955876 sayılı yazıda;  “5362 sayılı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğin 20.11.2015 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, bu Tebliğde, aylık rapor, dönem sonu raporu, Bakanlık talimatına istinaden Birlik Denetim Kurulunca Odalarda yapılacak denetim ile raporlara ilişkin genel ilkelerin ayrıntılı anlatıldığı,
Diğer taraftan Kanunun 52’nci maddesinde kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verileceği,
59’uncu maddesinde ise esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarının üyeleri ve genel sekreterleri ile personelinin, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu kuruluşların paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diğer çeşit evrak ve defterleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suçlardan dolayı adli olarak kamu görevlileri gibi ceza göreceği,
Dolayısıyla, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları denetim kurulları tarafından yapılacak denetimlerin anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasında gereken özenin gösterilmesi gerektiği” ifade edilmekte,
Bu itibarla, durumun tüm esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (federasyon, birlik, oda) denetim kurullarına bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

058 Nolu Genelge 06.05.2019 (TEBLİĞ TASLAĞI)

058 Nolu Genelge 06.05.2019 (TEBLİĞ TASLAĞI)
İlgi yazıda; “Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde, 5362 sayılı Kanunun 6’ncı ve geçici 8’inci maddeleri ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 27’nci maddesi uyarınca işlem yapıldığı, bu amaçla Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yayınlandığı,
 Ancak gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybı gerekse büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube kurulamamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunlar gerekse de iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditli olarak belirlenen esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeni düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğu,
Bu itibarla, oda kayıtlarına dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı” ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 14 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

6 Mayıs 2019 Pazartesi

HAYIRLI RAMAZANLAR

Birlik, beraberlik,dayanışma ve paylaşma zamanı olan ; onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Bereket ve huzur daima sizinle olsun.
Süleyman Beyen
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

3 Mayıs 2019 Cuma

056 Nolu Genelge 30.04.2019 (KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.)

056 Nolu Genelge 30.04.2019 (KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.)
T.C. Adalet Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı, buna ilişkin Genelgemiz ekinde yer alan duyurunun 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ifade edilmektedir.
Anılan duyuru gereğince Konsinye Başvurusunun 20.05.2019 tarihinde saat 17:30’a kadar yapılabilecektir. Söz konusu başvuru süreci Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülecektir.
Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartname www.iydb.adalet.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmında yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve Yönetmelik ile Duyurunun titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:       

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

055 Nolu Genelge 30.04.2019 (idrc 2019 uluslararası afet ve dirençlik kongresi 26-28 haziran 2019 -eskişehir)

055 Nolu Genelge 30.04.2019 (idrc 2019 uluslararası afet ve dirençlik kongresi 26-28 haziran 2019 -eskişehir)
Dirençlilik sadece binaların hasar görmemesini değil, büyük değişimlere yol açabilen afet ve acil durumlarla baş edebilmeyi, etkin müdahale ve hızlı iyileştirmeyi sağlamak için mevcut yapısal, sosyo-ekonomik ve tarihi-kültürel zarar görebilirliği ve risklerin azaltılması çalışmalarının stratejik faaliyetlere dâhil edilmesini gerektirmektedir. 
Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030) kapsamında ortaya konulan sürdürülebilir hedefler arasında, afet riskleri azaltılırken dirençlilik kapasitesinin arttırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.
Afete dirençlilik; özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, halkın yerel yönetimlerle karar-destek süreçlerinde yer alması ve katılımcı bütünleşik planlama yaklaşımının yaygınlaştırılması ile sağlanabilir.
Bu kapsamda; Konfederasyonumuzun da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı, tüm paydaşların ilgisini, risk iletişimine duyarlı, kapsamlı ulusal afet risk azaltma stratejilerinin uygulanabilirliğine ve toplumsal dirençliliğin arttırılmasına yönelik konuların ele alınması planlanan Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019) ile dirençliliğin tüm boyutlarını ve sürdürülebilir bir afet dirençliliği için karşılaşılabilecek sorunların bilimsel anlamda tartışılması ve bilgi iletişimi amaçlanmaktadır.
Kongre sırasında, ulusal ve uluslararası afet ve acil durum sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşların yer aldığı acil durum araç, ekipman, teknoloji ürünlerinin yer aldığı sergi ve etkinlikler de sektör temsilcilerinin katılım ve desteği ile gerçekleşecektir.
26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan idRc 2019’un bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

054 Nolu Genelge 19.04.2019 (ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI)

054 Nolu Genelge 19.04.2019 (ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI)
İlgi yazıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi ihtisas ve karma odaların kuruluşunun genel hatları ile bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlendiği, ancak Bakanlıklarına ulaşan oda kurma talepleri değerlendirilirken, anılan Kanundaki düzenlemeler haricinde oda kuruluşu öncesindeki ön izin ve yetki talebi, sanal oda kuruluşu, sanal odaya üye ekleme ve kuruluş evrakının imzalanması gibi bazı süreçlere ilişkin yazılı kıstasların bulunmaması sebebiyle bir takım sıkıntı ve eksiklerle karşılaşıldığı,
 Bu itibarla, oda kuruluşuna dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 02 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

051 Nolu Genelge 10.04.2019 (İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİ- YETKİ BELGELERİ HK.)

051 Nolu Genelge 10.04.2019 (İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİ- YETKİ BELGELERİ HK.)
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 04/04/2019 tarihli ve 43237204 sayılı yazıda;
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13/02/2018 tarihinde, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin ise 05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı,
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkranın (d) bendinde ;
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,
Yine, aynı şekilde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ;
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarın kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,
belirtilerek,
            Taşınmaz ticaretinde 05/06/2018 tarihinden sonra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde ise 13/08/2018 tarihinden sonra; halk eğitim merkezlerinden, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan, özel eğitim kurumlarından veya meslek odalarından alınan sertifikaların yetki belgesi başvurularında kullanılamayacağı, bu belgelerle başvuru yapanların yetki belgesi başvurularının reddedileceği, belirtilen tarihlerden sonra yukarıda yer verilen mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin alınması gerekmekte olup, esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşamamasını teminen meslek kuruluşlarımıza gerekli duyurunun yapılması talep edilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

050 Nolu Genelge 10.04.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR)

 050 Nolu Genelge 10.04.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR)
Bilindiği üzere, Çevre Kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.
09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Bakan Olur’u ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, 25/03/2019 tarihli Bakan Olur’u ile“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.
Bu kapsamda,
§ Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir.
§ Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktaları (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamül, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan veya perakende olarak satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerler) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli olarak satışını gerçekleştirebilecektir.
§ Plastik poşetlere uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj komisyonunun önerisi dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
§ Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacak, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyecektir. Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılacaktır. Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulacak ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmeyecektir.
§ Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecektir.
§ Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik poşetler 01.05.2019 tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 Kuruştan satılacaktır. Daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacaktır.
§ Satış noktalarında plastik poşet ücreti, en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecektir.
§ Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 08/04/2019 tarihli ve 49 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulan 1 sıra No’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde belirlenen esaslara göre yerine getirilecektir.
§ Barkodsuz plastik poşetler ile 09.01.2019 tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için verilen süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER: 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

19 Nisan 2019 Cuma

Sizin ve değerli ailenizin Berat Kandilini kutlar, hayırlı cumalar dilerim.

Sizin ve değerli ailenizin Berat Kandilini kutlar, hayırlı cumalar dilerim.
En derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Başkan Süleyman Beyen
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


8 Nisan 2019 Pazartesi

049 Nolu Genelge 08.04.2019 (GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ)

049 Nolu Genelge 08.04.2019 
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği", 04 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Tebliğ ile, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tebliğe göre;
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarına Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Esnaf ve sanatkarlar için beyan dönemleri; Ocak-Şubat-Mart / Nisan-Mayıs-Haziran / Temmuz-Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere üç er aylık dört dönem halinde belirlenmiştir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda her ay için ayrı ayrı gösterilerek bildirilmesi gerekmektedir. Beyan edilen paylar, beyannamenin bildirildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.
Bu bağlamda, 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek ve 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenecektir.
Diğer taraftan, 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden, Ocak ayı için önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da, bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir.
Beyanname Verme Kapsamında Bulunmayanlar
Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Buna mukabil, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer olacaktır.
Beyannameyi Elektronik Ortamda Gönderecek Olanlar
Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. Bu işlemler için Tebliğin Ek-1’inde yer alan Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Formu  doldurularak yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi alacak olan gerçek ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan mükellefler ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla beraber geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
 “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarımız, üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Aynı şekilde 3568 sayılı Kanuna göre belge almış olan serbest muhasebeci mali müşavirler de geri kazanım katkı payı beyannamesi gönderme zorunluluğu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızla sözleşme yapmak suretiyle bunların beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.


Bununla birlikte;
Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 TL, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü uyarınca katılım payı tutarının %20 fazlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari para cezası olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi doğrultusunda cezai işlem tesis edilecektir.
Bilgilerinizi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

048 Nolu Genelge 05.04.2019 (RESMİ MÜHÜR BEDELİ)

048 Nolu Genelge 05.04.2019 (RESMİ MÜHÜR BEDELİ)
TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: 23/01/2007 tarih ve 2007/6  sayılı genelgemiz.
İlgi genelgemizde 60(Altmış)TL olan resmi mühür bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce   yayınlanan   fiyat   listesine   göre   90,00(Doksan) TL olarak değişmiştir.

           
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

047 Nolu Genelge 29.03.2019 (ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ)

Buna göre;  28/03/2019 tarihi ve  859 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile  (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31/12/2019 tarihine kadar  ücretsiz sağlık hizmeti almaları imkanı sağlanmıştır.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

046 Nolu Genelge 27.03.2019 (STOK TAKİP PRGRAMI HK.)

046 Nolu Genelge 27.03.2019 (STOK TAKİP PRGRAMI HK.)
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 60’ncı maddesinin; bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyonumuzu yetkili kıldığı bilinmektedir.
Bu yetki çerçevesinde; Konfederasyonumuzca, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca dağıtımı yapılan  basılı  evrak  konusunda  uygulamada  birliğin sağlanabilmesi  için, kolay ve pratik bir uygulama yapılmasına elverişli internet üzerinden hizmet veren  program 20/10/2006 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın kullanımına açılmıştı.
Aradan geçen zaman içinde, yasal, teknolojik ve yazılım sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, söz konusu program tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenleme ve eklemeler yapılmıştır. Programdan sağlıklı ve güvenilir veriler alınabilmesi için teşkilat birimlerimizin halen stoklarında mevcut bulunan basılı evraklarının sayımını yaparak, evrak miktarlarını, alış ve satış fiyatları ile cins ve türlerini 30 Nisan 2019tarihine kadar programa girmeleri gerekli bulunmaktadır. Keza 01 Mayıs 2019 tarihi itibari ile eski yazılım kullanıma kapatılarak yeni program üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir.  
Programın başarı ile uygulamaya konulabilmesi için program kullanım klavuzu Konfederasyon web sitesi online işlemler kısmına eklenmiştir. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulması durumunda Konfederasyonumuzca hizmet içi eğitim çalışmaları da planlanarak gerçekleştirilecektir.
Programın yürütülmesi, gereken tedbirlerin zamanında alınması için,   programın içerisinde yer alan destek modülünden  sorunlar ve öneriler  hızlı bir şekilde Konfederasyonumuza iletilebilecektir.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

045 Nolu Genelge 18.03.2019 (VOC-TEST MERKEZİ III HİBE PROGRAMI)

 045 Nolu Genelge 18.03.2019 (VOC-TEST MERKEZİ III HİBE PROGRAMI)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan VOC-Test Merkezi III Hibe Programı’na dair detaylı bilgi ve Program Rehberi http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=151 sayfasında yayınlanmaktadır.
Söz konusu Rehbere göre; 5 milyon Avro çağrıda belirtilen 26 sektörde nitelikli ve belgeli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam ile eğitim arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, formel ve informel öğrenimin geçerliliğini ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile AB Yeterlilikler Çerçevesinin uyumunu sağlamak amacıyla geliştirilecek projelere hibe olarak kullandırılacaktır. 
Program kapsamında verilecek hibelerin minimum tutarı 150 bin Avro maksimum tutarı ise 250 bin Avro olup, bunun minimum %10 ila maksimum %20’si ulusal katkı payı olacaktır. Projelerin süresinin 16 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekmektedir. Öte yandan anılan hibe programlarına esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın başvurması da mümkün olup, ancak çağrıda belirtilen ve NACE kodlarına göre sınıflandırılan sektörlere yönelik faaliyetler hibe kapsamında uygun olarak kabul edilmektedir.
Projelere başvuru ve uygulama sürecine dair detaylar ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

TARİH
SAAT
  1. Sözleşme makamından açıklama talep edilmesi
06.05.2019
-
  1. Sözleşme makamının açıklamaları yayınlaması
16.05.2019
-
  1. Başvuruların yapılması
27.05.2019
16:00
  1. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi (Aşama 1)
10.10.2019
-
  1. Kabul edilen başvuruların tam başvurularını yapmak üzere davet edilmesi (Aşama 2)
19.02.2020
-
  1. Uygunluk kontrolünün ardından Kazanan Başvuruların Duyurulmaso (Aşama 3)
16.06.2020

  1. Sözleşme imzalanması
16.07.2020
-


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...