YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

31 Mayıs 2019 Cuma

HAYIRLI KANDİLLER HAYIRLI CUMALAR

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı Allah, tüm dualarınızı kabul etsin.
Yapılan işler niyetlere göre değerlenir.
Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı işler bol kazançlar dilerim.
Süleyman Beyen
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

29 Mayıs 2019 Çarşamba

BASILI EVRAK FİYATLARI

062 Nolu Genelge 28.05.2019 (BASILI EVRAK FİYATLARI HK.)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/19/genelge_detay.php?id=762
Bilindiği gibi, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanun’unun 60. Maddesi gereğince, teşkilatımızın ve üye esnaf ve sanatkarlarımızın kullandığı her türlü evrak-ı matbuanın, basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi, diğer kanunlardan doğan basım ve dağıtım yetkileri dışında münhasıran Konfederasyonumuza aittir.
           
            Bu çerçevede bastırılan ve teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakın baskı maliyetlerinin satış fiyatı ile aynı düzeye gelmesi ve bazı kalemlerde geçmesi nedeniyle 2018/88 sayılı genelge ile düzenlenmiş ve teşkilatımıza duyurulmuştu.

            Ancak, 2018/88 sayılı genelge ile belirlenen basılı evrak satış fiyatlarının,  baskı hammaddesi olan kağıda ve baskı ücretlerine gelen zam nedeniyle Konfederasyonumuza olan maliyeti yükselmiştir. Bu bakımdan, basılı evrakın satış fiyatlarının yeniden belirlenmesi zarureti doğmuştur.          

            Bu zorunluluk nedeni ile evrak-ı matbua fiyatları 01 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere ekte gösterildiği fiyatlardan satılacaktır.

            Birliklerimiz Konfederasyonumuzdan alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yönetim kurulu kararı ile en fazla %100 (basit usul belgelerde %50)  oranında artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan bağlı odalarına vereceklerdir.

            Odalarımız da birliklerinden alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yine yönetim kurulları kararı ile en fazla %100 (basit usul belgelerde %50)  oranında artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan üyelerine vereceklerdir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz


EKLER

Naci SULKALAR
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

16 Mayıs 2019 Perşembe

060 Nolu Genelge 13.05.2019 (VERİ TALEBİ)

060 Nolu Genelge 13.05.2019 (VERİ TALEBİ)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından, Konfederasyonumuza gönderilen 03.05.2019 tarihli ve 10896 sayılı yazıda;
Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesi vizyonuyla cevaplayıcı yükünü de azaltacak şekilde idari kayıtları kullanarak veri üretmeye amaçladığını,
Bu kapsamda, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, cevaplayıcı yükünün azaltılması, zamanlı ve güncel istatistiklerin üretilebilmesi için teşkilatımızın ( oda, birlik, federasyon ve konfederasyon) bünyesinde kayıtlı bulunan meslek mensubu, çalışan ve diğer gerçek kişilerin kayıtlarınızda yer alan tüm örgün eğitim bilgileri ile yaygın eğitim kapsamına giren her türlü belgelendirilmiş eğitim faaliyetlerinin (meslek kurs, yabancı dil eğitimi vb.) mevcut olan tüm yıllar için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası düzeyinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı’na 27 Mayıs 2019tarihine kadar elektronik ortamda
(idarikayitlar@tuik.gov.tr.ve tuikkayitsistemleridairebaskanligi@hs01.kep.tr) iletilmesi talep edilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.

                   
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

059 Nolu Genelge 08.05.2019 (DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HK.)

059 Nolu Genelge 08.05.2019
(DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HK.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan 03/05/2019 tarih ve E-00043955876 sayılı yazıda;  “5362 sayılı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğin 20.11.2015 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, bu Tebliğde, aylık rapor, dönem sonu raporu, Bakanlık talimatına istinaden Birlik Denetim Kurulunca Odalarda yapılacak denetim ile raporlara ilişkin genel ilkelerin ayrıntılı anlatıldığı,
Diğer taraftan Kanunun 52’nci maddesinde kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verileceği,
59’uncu maddesinde ise esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarının üyeleri ve genel sekreterleri ile personelinin, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu kuruluşların paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diğer çeşit evrak ve defterleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suçlardan dolayı adli olarak kamu görevlileri gibi ceza göreceği,
Dolayısıyla, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları denetim kurulları tarafından yapılacak denetimlerin anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasında gereken özenin gösterilmesi gerektiği” ifade edilmekte,
Bu itibarla, durumun tüm esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (federasyon, birlik, oda) denetim kurullarına bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

058 Nolu Genelge 06.05.2019 (TEBLİĞ TASLAĞI)

058 Nolu Genelge 06.05.2019 (TEBLİĞ TASLAĞI)
İlgi yazıda; “Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde, 5362 sayılı Kanunun 6’ncı ve geçici 8’inci maddeleri ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 27’nci maddesi uyarınca işlem yapıldığı, bu amaçla Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yayınlandığı,
 Ancak gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybı gerekse büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube kurulamamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunlar gerekse de iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditli olarak belirlenen esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeni düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğu,
Bu itibarla, oda kayıtlarına dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı” ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 14 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

6 Mayıs 2019 Pazartesi

HAYIRLI RAMAZANLAR

Birlik, beraberlik,dayanışma ve paylaşma zamanı olan ; onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Bereket ve huzur daima sizinle olsun.
Süleyman Beyen
Başkan
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

3 Mayıs 2019 Cuma

056 Nolu Genelge 30.04.2019 (KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.)

056 Nolu Genelge 30.04.2019 (KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.)
T.C. Adalet Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı, buna ilişkin Genelgemiz ekinde yer alan duyurunun 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ifade edilmektedir.
Anılan duyuru gereğince Konsinye Başvurusunun 20.05.2019 tarihinde saat 17:30’a kadar yapılabilecektir. Söz konusu başvuru süreci Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülecektir.
Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartname www.iydb.adalet.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmında yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve Yönetmelik ile Duyurunun titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:       

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

055 Nolu Genelge 30.04.2019 (idrc 2019 uluslararası afet ve dirençlik kongresi 26-28 haziran 2019 -eskişehir)

055 Nolu Genelge 30.04.2019 (idrc 2019 uluslararası afet ve dirençlik kongresi 26-28 haziran 2019 -eskişehir)
Dirençlilik sadece binaların hasar görmemesini değil, büyük değişimlere yol açabilen afet ve acil durumlarla baş edebilmeyi, etkin müdahale ve hızlı iyileştirmeyi sağlamak için mevcut yapısal, sosyo-ekonomik ve tarihi-kültürel zarar görebilirliği ve risklerin azaltılması çalışmalarının stratejik faaliyetlere dâhil edilmesini gerektirmektedir. 
Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030) kapsamında ortaya konulan sürdürülebilir hedefler arasında, afet riskleri azaltılırken dirençlilik kapasitesinin arttırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.
Afete dirençlilik; özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, halkın yerel yönetimlerle karar-destek süreçlerinde yer alması ve katılımcı bütünleşik planlama yaklaşımının yaygınlaştırılması ile sağlanabilir.
Bu kapsamda; Konfederasyonumuzun da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı, tüm paydaşların ilgisini, risk iletişimine duyarlı, kapsamlı ulusal afet risk azaltma stratejilerinin uygulanabilirliğine ve toplumsal dirençliliğin arttırılmasına yönelik konuların ele alınması planlanan Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019) ile dirençliliğin tüm boyutlarını ve sürdürülebilir bir afet dirençliliği için karşılaşılabilecek sorunların bilimsel anlamda tartışılması ve bilgi iletişimi amaçlanmaktadır.
Kongre sırasında, ulusal ve uluslararası afet ve acil durum sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşların yer aldığı acil durum araç, ekipman, teknoloji ürünlerinin yer aldığı sergi ve etkinlikler de sektör temsilcilerinin katılım ve desteği ile gerçekleşecektir.
26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan idRc 2019’un bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

054 Nolu Genelge 19.04.2019 (ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI)

054 Nolu Genelge 19.04.2019 (ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI)
İlgi yazıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi ihtisas ve karma odaların kuruluşunun genel hatları ile bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlendiği, ancak Bakanlıklarına ulaşan oda kurma talepleri değerlendirilirken, anılan Kanundaki düzenlemeler haricinde oda kuruluşu öncesindeki ön izin ve yetki talebi, sanal oda kuruluşu, sanal odaya üye ekleme ve kuruluş evrakının imzalanması gibi bazı süreçlere ilişkin yazılı kıstasların bulunmaması sebebiyle bir takım sıkıntı ve eksiklerle karşılaşıldığı,
 Bu itibarla, oda kuruluşuna dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 02 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

051 Nolu Genelge 10.04.2019 (İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİ- YETKİ BELGELERİ HK.)

051 Nolu Genelge 10.04.2019 (İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİ- YETKİ BELGELERİ HK.)
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 04/04/2019 tarihli ve 43237204 sayılı yazıda;
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13/02/2018 tarihinde, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin ise 05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı,
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkranın (d) bendinde ;
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,
Yine, aynı şekilde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ;
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarın kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,
belirtilerek,
            Taşınmaz ticaretinde 05/06/2018 tarihinden sonra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde ise 13/08/2018 tarihinden sonra; halk eğitim merkezlerinden, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan, özel eğitim kurumlarından veya meslek odalarından alınan sertifikaların yetki belgesi başvurularında kullanılamayacağı, bu belgelerle başvuru yapanların yetki belgesi başvurularının reddedileceği, belirtilen tarihlerden sonra yukarıda yer verilen mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin alınması gerekmekte olup, esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşamamasını teminen meslek kuruluşlarımıza gerekli duyurunun yapılması talep edilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

050 Nolu Genelge 10.04.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR)

 050 Nolu Genelge 10.04.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR)
Bilindiği üzere, Çevre Kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.
09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Bakan Olur’u ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, 25/03/2019 tarihli Bakan Olur’u ile“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.
Bu kapsamda,
§ Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir.
§ Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktaları (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamül, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan veya perakende olarak satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerler) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli olarak satışını gerçekleştirebilecektir.
§ Plastik poşetlere uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj komisyonunun önerisi dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
§ Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacak, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyecektir. Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılacaktır. Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulacak ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmeyecektir.
§ Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecektir.
§ Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik poşetler 01.05.2019 tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 Kuruştan satılacaktır. Daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacaktır.
§ Satış noktalarında plastik poşet ücreti, en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecektir.
§ Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 08/04/2019 tarihli ve 49 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulan 1 sıra No’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde belirlenen esaslara göre yerine getirilecektir.
§ Barkodsuz plastik poşetler ile 09.01.2019 tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için verilen süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER: 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...